Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 5

Eaa Taau ka Kite Mai Mei ta Matou au Uipaanga?

Eaa Taau ka Kite Mai Mei ta Matou au Uipaanga?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Maata te au tangata kare e aere akaou ana ki te pure no te mea kare ratou e kite ana i tetai aratakianga pae vaerua e te akapumaanaanga. Eaa ra koe ka aere ei ki te au uipaanga Kerititiano tei akanooia e te Au Kite o Iehova? Eaa taau ka kite mai i reira?

Ka rekareka koe me kapiti atu ki tetai iti tangata aroa e te pumaana. I te au anere mataiti mua, kua akanooia te au Kerititiano i roto i te au putuputuanga, e kua raveia te au uipaanga ei akamorianga i te Atua, ei apii i te au Tuatua Tapu, e ei akamaroiroi i tetai e tetai. (Ebera 10:24, 25) Te akaputuputu anga ratou ki roto i tetai iti tangata aroa, kua kite mai ratou e tei rotopu ratou i te au oa mou—to ratou au taeake e te au tuaine Kerititiano. (2 Tesalonia 1:3; 3 Ioane 14) Te aru nei matou i te reira tu e te kite katoa nei matou i taua tu mataora ra.

Puapinga no te apii anga i te taangaanga i te au kaveinga Pipiria. Mei te tuatau o te Pipiria, kua uipa kapiti te au tane, au vaine, e te au tamariki. E taangaanga ana te au puapii tukatau i te Pipiria i te tauturu ia matou kia kite i te taangaanga i te au kaveinga i roto i to matou oraanga i te au ra ravarai. (Deuteronomi 31:12; Nehemia 8:8) Ka rauka i te katoatoa i te piri mai ki roto i te uriurianga e te au imene, te akatikaanga i te katoatoa kia akaari i te manakonakoanga Kerititiano.—Ebera 10:23.

Akameitakianga no te akaketaketaanga i toou irinaki i te Atua. Kua akakite atu te apotetoro ko Paulo ki tetai o te putuputuanga i tona tuatau e: “E anoano maata toku kia kite atu ia kotou. . . . Kia pumaana oki au e kotou katoa i to tatou akarongo, i to kotou e i toku katoa oki.” (Roma 1:11, 12) I ko i te au uipaanga, e riro ana to matou taokotaianga putuputu ki to matou au taeake irinaki i te akaketaketa i to matou akarongo e kia tauta i te aru i te au kaveinga Pipiria.

Eaa ka kore ei e ariki rekareka mai i teia patianga kia aere mai koe ki ta matou uipaanga a te putuputuanga kia kite koe i teia au mea? Ka ariki pumaanaia atu koe. Kare e tutakiia ana te au uipaanga—kare rava e raveia ana te koi moni.

  • Te aru ra ta matou uipaanga a te putuputuanga i teea akaraanga?

  • Akapeea tatou me puapingaia me aere tatou ki te au uipaanga Kerititiano?