Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 6

Akapeea Matou te Puapinga Anga Mei te Taokotaianga Kerititiano?

Akapeea Matou te Puapinga Anga Mei te Taokotaianga Kerititiano?

Madagascar

Norway

Lebanona

Itaria

Noatu ka na roto matou i te vaorakau me kore te reva kino, e aere putuputu ana matou ki ta matou au uipaanga Kerititiano. Noatu te au akaaoanga o te oraanga e te tu roiroi no te angaanga, eaa ra te Au Kite o Iehova i tauta ei kia piri atu ki to ratou au taeake irinaki?

E mea meitaki te reira no to matou oraanga. ‘Kia akono marie i tetai e tetai,’ i tata ai a Paulo, te tuatua anga no te aronga tei taokotai mai ki te putuputuanga. (Ebera 10:24) Te aiteanga o teia tuatua “kia akamanako meitaki tikai,” koia oki kia kite meitaki i tetai e tetai. No reira te akamaroiroi maira te tuatua a te apotetoro ko Paulo ia matou kia akamanako i tetai ke. Na te kite meitaki anga i tetai atu au pamiri Kerititiano, kua kite mai matou e kua autu meitaki ana ratou i te au akaaoanga tei aiteite ki to matou uaorai, e ka tauturu te reira ia matou kia puapinga katoaia.

Akaketaketa te reira i te au pirianga oa. E taokotai ana matou i ko i ta matou au uipaanga no te mea e au oa piri vaitata matou. Tetai au taime e tamataora kapiti ana matou. Eaa ra te puapinga no teia kapitianga? Kua kite mai matou i te akaperepere i tetai e tetai, e kua akaketaketa te reira i to matou pirianga aroa. E me ka na roto to matou au taeake i te au manamanata, ka tauturu matou ia ratou no to matou pirianga ketaketa. (Maseli 17:17) Na te taokotaianga ki te au mema o to matou putuputuanga, te akaari ra matou e te ‘akono ra matou’ i tetai e tetai.—1 Korinetia 12:25, 26.

Te akamaroiroi atu nei matou ia koe kia iki i te aronga e rave ra i to te Atua anoano ei oa noou. Ka kite koe i teia au oa i roto i te Au Kite o Iehova. Auraka e akatika i tetai apinga kia tapu ia koe i te taokotai mai kia matou.

  • Eaa ra i puapinga ai no matou kia taokotai i ko i te au uipaanga?

  • Aea koe e inangaro ei i te akamatau mai ia koe ki ta matou putuputuanga?