Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 20

Akapeea te Pupu Akaaere te Angaanga Anga i Teia Tuatau?

Akapeea te Pupu Akaaere te Angaanga Anga i Teia Tuatau?

Pupu Akaaere o te anere mataiti mua

Tatauanga i te reta a te pupu akaaere

I te anere mataiti mua, kua tavini ana tetai pupu meangiti, ‘te au aposetolo e te au orometua i Ierusalema,’ ei pupu akaaere no te rave anga i te au ikianga pakari no te putuputuanga Kerititiano katoatoa tei akatainuia. (Angaanga 15:2) Kua rauka ia ratou i te akanoo i tetai ikianga okotai, no te mea kua uriuri ratou i ta te au Tuatua Tapu e akakite ra, e te aru anga i te aratakianga a te vaerua o te Atua. (Angaanga 15:25) Te aruia ra taua tu ra i teia tuatau.

Taangaanga nei te Atua ia ratou kia rave i tona anoano. Te inangaro maata ra te au taeake akatainuia e tavini ra i roto i te Pupu Akaaere i te Tuatua a te Atua, e e maata to ratou tu karape i te akono i te au mea tau e te au mea pae vaerua. E uipa ana ratou i te au epetoma tataki tai i te uriuri i te au mea e anoano ra te au taeake i te ao katoa. Mei te anere mataiti mua rai, e orongaia mai ana te au ikuikuanga no runga i te Pipiria, na roto i te au reta me kore i te au akaaere tutaka e tetai atu au taeake. E akatupu ana teia i te iti tangata o te Atua kia manako e kia angaanga taokotai. (Angaanga 16:4, 5) Na te Pupu Akaaere e akaaere ana i te akapapaanga i te au apiianga pae vaerua, te akamaroiroianga i te angaanga tutuanga Patireia, e te arataki anga i te iki anga o te au taeake kia rave i te au angaanga i roto i te putuputuanga.

E aru ana ratou i te arataki anga a te vaerua o te Atua. E akara ana te Pupu Akaaere ki te Tutara Ngateitei ko Iehova, e ki te Upoko o te putuputuanga ko Iesu no tetai aratakianga. (1 Korinetia 11:3; Ephesia 5:23) Kare tona au mema e manako ana ia ratou uaorai ei au arataki no te iti tangata o te Atua. Te piri ra ratou ki te au Kerititiano katoatoa tei akatainuia i te “aru i te Punua-mamoe [ko Iesu] i tona au aerenga ravarai.” (Apokalupo 14:4) Te ariki rekareka nei te Pupu Akaaere i ta matou au pure no runga ia ratou.

  • Koai ma te pupu akaaere i te anere mataiti mua?

  • Akapeea te Pupu Akaaere o teia tuatau te kimi anga i ta te Atua aratakianga?