Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 22

Eaa te Raveia ra i ko i te Opati Manga?

Eaa te Raveia ra i ko i te Opati Manga?

Solomon Islands

Kanata

Aperika Tonga

E tavini ana te au mema pamiri o Betela i roto i te au tipatimani tukeke, te akono anga i te angaanga tutuanga i tetai enua me kore i te au enua tukeke. Penei e angaanga ana ratou i roto i te pupu uri reo, nenei anga makatini, vaii anga puka, ngai akaputuanga puka, ngai maani anga o te au rekotianga tuatua/vitio, me kore te akono anga i tetai atu au mea no taua enua ra.

Na te Kumiti Manga e akaaere ana i te angaanga. Kua oronga te Pupu Akaaere i te akaaere anga i te angaanga o te opati manga tataki tai ki tetai Kumiti Manga e toru me kore ki tetai atu aronga pakari tukatau. Ka akakite ua rai te kumiti ki te Pupu Akaaere i te angaanga e tupu meitaki ra i te enua tataki tai i raro ake i te akaaere anga a taua kumiti ra, e tetai atu au manamanata te ka tupu mai. Ka tauturu taua au ripoti ra i te Pupu Akaaere kia iki e eaa te au tumu manako ka uriuriia i roto i te au puka ou, au uipaanga, e te au akaputuputuanga. E tono putuputuia ana te au mata o te Pupu Akaaere kia atoro i te au opati manga e kia oronga i te ikuikuanga a te au Kumiti Manga no te akono anga i ta ratou angaanga. (Maseli 11:14) Kua akanooia tetai porokaramu takake e tetai akoanga na te mata o te opati maata, ei akamaroiroianga i te aronga e noo ra i roto i te ngai o te opati manga.

Orongaia ana te turuturu ki te au putuputuanga o te reira ngai. Na te au taeake tau i roto i te opati manga e akatika mai kia akamataia tetai au putuputuanga ou. Na te au taeake katoa e akaaere ana i te angaanga a te au painia, au mitinari, e te au akaaere kotinga te tavini ra i roto i te au ngai o te opati manga. Ka akanoonoo ratou i te au akaputuputuanga e te au uruoaanga, te akaaere anga i te akatu anga i te au Are Uipaanga Patireia ou, e kia akapapu e kua tukuia atu te au puka ki te au putuputuanga kia rava ta ratou au puka. Te tauturu ra te au angaanga pouroa e raveia ra i ko i te opati manga i te akatupu meitaki anga i te angaanga tutuanga.—1 Korinetia 14:33, 40.

  • Akapeea te au Kumiti Manga te tauturu anga i te Pupu Akaaere?

  • Eaa te au angaanga e raveia ana i ko i te opati manga?