Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 1

Mei Teaa Rai te tu o te Au Kite o Iehova?

Mei Teaa Rai te tu o te Au Kite o Iehova?

Denmark

Taiwan

Venezuela

Initia

Eia aau Kite o Iehova i kite mai? Penei ko matou tetai o to kotou au tangata tupu, au oa angaanga me kore au oa apii. Penei i uriuri ana matou i te Pipiria kia koe. Koai ma tikai matou, e eaa ra matou i akakitekite aere ei i ta matou irinakianga?

E au tangata noa ua nei matou. No roto mai matou i te au tu oraanga e te au turanga tukeke. No roto ana tetai pae ia matou i tetai akonoanga ke, e kare tetai pae i irinaki ana i te Atua. Inara, i mua ake ka riro mai ei matou ei Au Kite, kua akara meitaki ana matou i te au apiianga a te Pipiria. (Angaanga 17:11) Kua ariki matou i ta matou i kite mai, e kua iki matou i te akamori i te Atua ko Iehova.

Puapingaia matou te apii anga i te Pipiria. Kua akakoromaki matou i te au manamanata e to matou uaorai au tu paruparu, mei ta te katoatoa rai e rave ana. Inara, na te tauta anga i te taangaanga i te au kaveinga Pipiria i te au ra ravarai, kua meitaki mai to matou tu oraanga. (Salamo 128:1, 2) Ko teia tetai tumu i akakitekite aere ei matou i te au mea meitaki ta matou i apii mai no roto mai i te Pipiria ki tetai ke.

Aru nei matou i te au kaveinga a te Atua. Te tauturu nei teia au kaveinga i roto i te Pipiria ia matou kia rauka mai te tu meitaki, kia akangateitei i tetai ke, e kia akaari i te au tu tika e te tu takinga meitaki. Te tauturu ra teia au tu i te akatupu mai i tetai au mema meitaki e te puapinga i roto i te iti tangata, e te akamaroiroi ra te reira i te tu taokotai e te tu akono tau o te pamiri. Kua irinaki matou e ‘kare te Atua e akono ana i te tu o te tangata,’ e e taokotaianga taeake pae vaerua matou i te ao katoa, kare e akavaavaa tangata ana e kare e piri ana ki te angaanga poritiki. Noatu e au tangata noa ua nei matou, e iti tangata meitaki tikai matou.—Angaanga 4:13; 10:34, 35.

  • Eaa tetai au tu o te Au Kite o Iehova e aiteite ra ki tetai atu au tangata?

  • Eaa te au tu puapinga tei rauka mai i te Au Kite no te apii anga i te Pipiria?