Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 2

Eaa ra Matou i Kapikiia ai e ko te Au Kite o Iehova?

Eaa ra Matou i Kapikiia ai e ko te Au Kite o Iehova?

Noa

Aberahama raua ko Sara

Mose

Iesu Karaiti

Maata te au tangata tei manako ana e ko te ingoa o te Au Kite o Iehova e ingoa no tetai akonoanga ou. Inara, tere atu i te 2,700 mataiti i topa, kua akatakaia mai te au tavini o te Atua mou anake ei “kite” nona. (Isaia 43:10-12) I kapikiia ana matou ei Aronga Apii Pipiria i mua ake i te mataiti 1931. Eaa ra matou i rave ei i te ingoa o te Au Kite o Iehova?

Te akataka ra te reira i to matou Atua. Kia tau ki te au tataanga taito, kua kiteaia te ingoa o te Atua, ko Iehova e tauatini au taime i roto i te Pipiria. I roto i te au urianga e manganui kua monoia teia ingoa ki te nga taoonga Atu me kore Atua. Inara, kua akakite te Atua iaia kia Mose na te taiku anga i tona ingoa, ko Iehova, te na ko anga e: “Ko toku ïa ingoa e tuatau ua atu.” (Exodo 3:15) Na roto i teia tu, te akatakake ra aia iaia uaorai mei te au atua pikikaa ravarai. Te rekareka tikai nei matou i te apai i te ingoa tapu o te Atua.

Te akataka maira te reira i ta matou angaanga. Maata ua atu te au tangata i te tuatau taito, akamata mai mei te tangata tuatua tika ko Abera, tei akakite mai i to ratou irinaki i roto ia Iehova. I te au anere mataiti, kua kapiti atu a Noa, Aberahama, Sara, Mose, Davida, e tetai aronga ke ki teia ‘urupu maata kite.’ (Ebera 11:4–12:1) Mei tetai tangata rai ka tu mai ei kite i roto i te are akavaanga no te paruru i tetai tangata kare i rave i te kino, te tauta nei matou i te akakite i te tuatua mou no runga i te Atua.

Te aru nei matou ia Iesu. Kua kapiki te Pipiria iaia e ko “te kite mou e te tuatua-mou.” (Apokalupo 3:14) Kua tuatua a Iesu e ‘kua akakite aia i to te Atua ingoa’ e kua ‘akakite ua rai aia i te tuatua-mou’ no runga i te Atua. (Ioane 17:26; 18:37) No reira, ka apai e ka akakite aere te au pipi mou a Karaiti i to Iehova ingoa. Ko teia ta te Au Kite o Iehova e rave nei.

  • Eaa ra te Aronga Apii Pipiria i apai ei i te ingoa o te Au Kite o Iehova?

  • Eaa te roa te vai anga to Iehova au kite i te enua nei?

  • Koai to Iehova Kite maata rava atu?