Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 13

Eaa Teia Mea e Painia?

Eaa Teia Mea e Painia?

Kanata

Mei tera are ki tera are

Apii Pipiria

Apii naau uaorai

Te taiku ra te tuatua “painia” ki te aronga e atoro ra i te au ngai ou e kia akatuera i te mataara no tetai aronga ke kia aru mai. Kua akaaiteia a Iesu mei tetai painia rai tei tonoia mai ki te enua nei kia rave i te angaanga orometua akaoraanga e kia oronga i te atianga no te au tangata kia ora. (Mataio 20:28) Te aru ra tana au pipi i teia tuatau iaia na te akapou anga i te tuatau ka rauka ia ratou kia “akariro i to te pa enua katoa ei pipi.” (Mataio 28:19, 20) Kua rauka i tetai pae i te rave i ta matou e kapiki ana e ko te angaanga painia.

E tangata tutu evangeria tamou te painia. E au papuritia te Au Kite katoatoa o Iehova no te tuatua meitaki. Inara, kua akanoonoo tetai pae i to ratou oraanga kia tavini ei au painia tamou te akapou anga e 70 ora i te marama tataki tai i roto i te angaanga tutuanga. E rauka ai i te rave i teia, kua akaiti mai te maata anga i te ora o ta ratou angaanga moni. Kua ikiia tetai pae kia tavini ei au painia takake i te au ngai te anoano maataia ra te aronga akakitekite anga i te Patireia, te akapou anga e 130 ora me kore maata atu no te angaanga orometua i te marama tataki tai. E mareka ua ana te au painia i te oraanga mama ua, te irinaki anga e ka oronga mai a Iehova i te au mea ka tau no ratou no te oraanga. (Mataio 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8) Te aronga kare e rauka ia ratou i te painia tamou, e tavini ana ratou ei au painia tauturu, te akamaata atu anga i ta ratou angaanga tutuanga mei te 30 me kore e 50 ora i te marama.

No te aroa i te Atua e te au tangata i akakeuia ai tetai painia. Te kite ra matou mei ia Iesu rai e e maata ua atu te inangaro tikai ra i te kite i te Atua e tona akakoroanga. (Mareko 6:34) E kua rauka mai ia matou te kite te ka tauturu ia ratou i teianei, te oronga anga kia ratou tetai manakonakoanga papu no te tuatau ki mua. Te akakeu ra te aroa no te tangata tupu i tetai painia kia oronga puareinga i tona taime e tona maroiroi kia tauturu i tetai ke kia kite i te tuatua meitaki. (Mataio 22:39; 1 Tesalonia 2:8) Tei tupu mai, kua akaketaketaia tona akarongo, kua akavaitata atu aia ki te Atua e kua maata atu tona mataora.—Angaanga 20:35.

  • Akapeea koe me akataka mai i tetai painia?

  • Eaa te akakeu ra i tetai pae kia painia tamou?