Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 25

Au Are Uipaanga Patireia—Eaa ra e Akapeea te Reira i te Akatuia Anga?

Au Are Uipaanga Patireia—Eaa ra e Akapeea te Reira i te Akatuia Anga?

Porivia

Naiteria, i mua ana e i muri mai

Taiti

Mei te akaariia maira e te ingoa Are Uipaanga Patireia, te akamou ra te apiianga maata o te Pipiria ki runga i te Patireia o te Atua—te tumu manako maata o ta Iesu angaanga orometua.—Luka 8:1.

E au ngai te reira no te akamorianga mou i roto i te oire. E raveia ana te akanoonooanga no te tutuanga i te tuatua meitaki o te Patireia i roto i reira. (Mataio 24:14) Tukeke te mamaata e te maanianga o te au Are Uipaanga Patireia, inara, tau ua tona akamanea anga, e e maata atu i te okotai putuputuanga e uipaanga ana i reira. I te au mataiti i topa akenei, kua akatu matou mei tetai raungauru tauatini Are Uipaanga Patireia ou (mei tetai rima are uipaanga i te ra okotai) no te maata ua atura te au papuritia i roto i ta matou au putuputuanga. Akapeea i rauka ai teia?—Mataio 19:26.

Na te au moni oronga uaia mai tei akanooia no te akatu anga i te Are Uipaanga Patireia. E tukuia ana teia au moni tauturu ki te opati manga kia akanooia no te au putuputuanga e anoano ra i tetai Are Uipaanga Patireia kia akatuia me kore kia akamanea akaouia.

Na te aronga tauturu kare e tutakiia ana mei te au turanga tukeke o te oraanga e akatu ana i te reira. Kua akanoonooia te Au Pupu Akatu Anga i te Are Uipaanga Patireia i roto i te au enua. E neke ana te au pupu angaanga tauturu no te akatu anga mei tetai putuputuanga ki tetai i roto i te enua, pera katoa i roto i te au enua mamao, i te tauturu i te au putuputuanga o te reira ngai kia akatu i to ratou au Are Uipaanga Patireia. I roto i tetai atu au enua, kua ikiia te au taeake tei tau kia akaaere i te akatu anga e te akamanea akaou anga o te au Are Uipaanga Patireia i roto i te tapere tei akanooia. Noatu e ka tauturu mai te aronga angaanga karape i roto i te au ngai ravarai e raveia ana te au akatu anga, na te au mema o te putuputuanga o reira e tauturu ana i te rave i te maata anga o te angaanga. Na te vaerua o Iehova e te tauta maroiroi anga a tona iti tangata i rauka ai teia i te rave.—Salamo 127:1; Kolosa 3:23.

  • Eaa to matou ngai akamorianga i kapikiia ai e ko te Are Uipaanga Patireia?

  • Akapeea i rauka ai i te akatu i te au Are Uipaanga Patireia takapini i te ao katoa?