Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 14

Eaa te au Apii na te au Painia?

Eaa te au Apii na te au Painia?

Marike

Apii Gileada i Patterson, New York

Panama

Kua kite meitakiia te Au Kite o Iehova no ta ratou apii anga tei akatumuia ki runga i te Pipiria. E rave ana ratou i te au apii puapinga no te aronga tei rave tamou i te angaanga tutuanga Patireia ei tauturu ia ratou kia ‘rave tamou i ta ratou angaanga orometua.’—2 Timoteo 4:5, NW.

Apii Tavini Anga Painia. Me pou i tetai painia tamou te mataiti mua i roto i tana angaanga tavinianga tamou, ka ikiia aia kia aere ki tetai apii no te ono ra i ko i tetai Are Uipaanga Patireia i te pae ua mai. Te akakoroanga o teia apii, koia oki kia tauturu i te painia kia akavaitata atu kia Iehova, kia tukatau i roto i te au tuanga ravarai o te angaanga orometua, e kia tavini tiratiratu ua atu rai.

Apii no te Aronga Tutu Evangelia. Kua akanooia teia apii e rua marama kia tereni i te au painia tukatau tei inangaro i te akaruke i to ratou kainga me kore ngai kia tavini i te ngai e anoanoia ra ratou. Mei te mea rai e te karanga ra ratou e, “I na, teia au; ko au taau e tono” e te aru ra ratou i te tangata tutu evangelia maata rava atu tei tavini i te enua nei, ko Iesu Karaiti. (Isaia 6:8; Ioane 7:29) Me neke ratou ki tetai ngai mamao, penei ka anoanoia ratou kia akatanotano ki tetai oraanga mama ua. Penei e tuke takiri te au peu, te reva, e te kai ki ta ratou i matau. Penei ka anoano katoaia ratou kia apii i tetai reo ou. Ka tauturu teia apii i te au taeake e te au tuaine kare i akaipoipo, e te au tokorua akaipoipo, mei te 23 ki te 65 mataiti kia akatupu i te au tu vaerua te umuumuia ra i roto i ta ratou tukuanga angaanga e te kite karape kia taangaanga meitakiia ratou e Iehova e tana akaaerenga.

Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada. Te aiteanga o “Gileada“ i te reo Ebera ko te “Tutu Maata Anga.“ Mei te akamataanga i te mataiti 1943, kua tereni te Apii Gileada i tetai 8,000 tuma aronga e kua tono ia ratou ei au mitinari kia tutu aere “ki te openga o te enua.“ E kua puapinga maataia ta ratou angaanga. (Angaanga 13:47) Te tae anga te au mitinari mua ki Peru, kare e putuputuanga i reira. I teianei ra, tere atu i te 1,000 putuputuanga. Te akamataanga to matou au mitinari i te tavini i Tiapani, e iti mai i te tai ngauru Au Kite i tera enua. I teianei, tere atu i te 200,000 Au Kite. E raveia ana te Apii Gileada e rima marama, e te kapiti maira ki te reira te apii oonu anga i te Tuatua a te Atua. Te aronga e tavini nei ei painia takake me kore ei mitinari, te aronga i roto i te au opati manga, me kore i te angaanga kotinga, ka patiia kia aere mai ki teia apii no te terenianga pakari kia akaketaketa e kia akatinamou i te angaanga tutuanga i te ao katoa.

  • Eaa te akakoroanga o te Apii Tavini Anga Painia?

  • Noai ma i akanooia ai te Apii a te Aronga Tutu Evangelia?