Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 15

Akapeea te Aronga Pakari me Tauturu i te Putuputuanga?

Akapeea te Aronga Pakari me Tauturu i te Putuputuanga?

Finland

Apii anga

Atoro anga

Tutuanga

Kare to matou orometua e tutakiia ana i roto i to matou akaaerenga. Mari ra, mei tei raveia ana i te akamataanga o te putuputuanga Kerititiano, kua ikiia te au akaaere ‘ei tiaki i te ekalesia a te Atua.’ (Angaanga 20:28) E aronga pakari teia e pirianga ketaketa to ratou kia Iehova, te rave ra i te aratakianga e te tiaki ra i te putuputuanga, “auraka ra no te akaueue, no te anoano ra; auraka no te apinga tika kore ra kia rauka, no te tae tikai ra o te ngakau.” (1 Petero 5:1-3) Eaa ta ratou angaanga e rave ra?

Te manako maira e te tiaki maira ratou ia matou. Te arataki ra e te tauturu ra te aronga pakari i te putuputuanga kia paruruia i te pae vaerua. Kua kite ratou e kua oronga mai te Atua i teia angaanga puapinga kia ratou, e kare te aronga pakari e akaueue i to te Atua iti tangata, mari ra ka tauturu ratou i te au taeake kia meitaki e kia mataora. (2 Korinetia 1:24) Ka tauta te aronga pakari kia kite meitaki ratou i te au mema tataki tai o te putuputuanga, mei te tiaki mamoe rai te akono meitaki ra i tana mamoe tataki tai.—Maseli 27:23.

Apii maira ratou ia matou kia rave i to te Atua anoano. I te au epetoma ravarai ka akaaere te aronga pakari i te au uipaanga a te putuputuanga ei akaketaketa i to matou akarongo. (Angaanga 15:32) Te rave katoa ra teia au tangata akarongo mou i te arataki anga i roto i te angaanga tutu evangeria, te angaanga kapiti anga kia matou e te terenianga ia matou i roto i te angaanga orometua.

Te akamaroiroi maira ratou i te au tangata tataki tai. Kia rauka i te akono i to matou au anoano pae vaerua, ka atoro mai te aronga pakari ia matou i te kainga me kore i ko i te Are Uipaanga Patireia i te tauturu e te akapumaana ia matou mei roto mai i te au Tuatua Tapu.—Iakobo 5:14, 15.

Kapiti mai ki ta ratou au angaanga i roto i te putuputuanga, e angaanga moni katoa ana te maata anga o te aronga pakari e te akono anga i to ratou pamiri. E mea tau kia akangateitei matou i teia au taeake angaanga pakari.—1 Tesalonia 5:12, 13.

  • Eaa te angaanga a te aronga pakari o te putuputuanga?

  • Na teea au mataara e akaari mai ana te aronga pakari i te inangaro kia matou?