Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 12

Akapeea ta Matou Angaanga Tutuanga Patireia te Akanoonooia Anga?

Akapeea ta Matou Angaanga Tutuanga Patireia te Akanoonooia Anga?

Paniora

Belarus

Hong Kong

Peru

Muri ua ake tona mate anga, kua akakite a Iesu e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.” (Mataio 24:14) Inara akapeea teia angaanga tutuanga i te ao nei e akatupuia ai? Na te aru anga i te akaraanga tei akanooia mai e Iesu i tona tuatau i te enua nei.—Luka 8:1.

Ka tauta matou i te aravei i te au tangata i to ratou kainga. Kua tereni a Iesu i tana au pipi kia tutu aere i te tuatua meitaki mei tera are ki tera are. (Mataio 10:11-13; Angaanga 5:42; 20:20) Kua tukuia te aronga tutu evangeria i te anere mataiti mua ki tetai au ngai tutuanga kia tutu aere. (Mataio 10:5, 6; 2 Korinetia 10:13) Mei te reira katoa i teia tuatau, kua akanoonoo meitakiia ta matou angaanga tutuanga, e kua orongaia ki te au putuputuanga tataki tai tetai au ngai kia tutu aereia. Kua tauturu teia ia matou kia akatupu i ta Iesu akauenga e kia ‘tuatua aere ki te tangata, e kia akakitekite ua atu.’—Angaanga 10:42.

Ka tauta matou i te itae i te au tangata i te ngai ka kiteaia ratou. Kua akanoo mai a Iesu i te akaraanga kia tutu aere ki te au tangata i te ngai ka kiteaia ratou, mei te pae taatai me kore i ko i te rua vai o te oire. (Mareko 4:1; Ioane 4:5-15) Ka tuatua katoa matou i te Pipiria ki te au tangata i tetai ua atu ngai—i te pae mataara, au ngai pitiniti, au ngai o te paka, me kore i runga i te terepaoni. Ka tutu katoa matou ki to matou tangata tupu, au oa angaanga, au oa apii e te au kopu tangata me tau te atianga. Kua riro teia au tauta anga ravarai ei oronga anga i te atianga ki te au mirioni tangata i te ao katoa kia akarongo mai ki te tuatua meitaki o te “ora”—Salamo 96:2.

Kua kite ainei koe i tetai tangata ka inangaro koe i te akakite atu i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua, e eaa ta te reira ka rave nona a te tuatau ki mua? Eiaa e tapu i teia manakonakoanga kia koe uaorai. Akakitekite vave atu i te reira kia ratou!

  • Eaa te “evangelia” me kore tuatua meitaki te ka akakitekiteia atu?

  • Akapeea te Au Kite o Iehova te aru anga i te akaraanga o Iesu no te tutuanga?