Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 10

Eaa te Akamorianga a te Ngutuare?

Eaa te Akamorianga a te Ngutuare?

Korea Apatonga

Brazil

Autireria

Guinea

Mei te tuatau taito mai, kua inangaro a Iehova i te pamiri tataki tai kia akapou kapiti i te taime kia akaketaketa i to ratou turanga pae vaerua e to ratou ngutuare tangata. (Deuteronomi 6:6, 7) Ko te tumu tera i akanoo ei te Au Kite o Iehova i tetai taime i te epetoma tataki tai no te pamiri kia akamori kapiti—no te uriuri manako anga i te au mea pae vaerua i roto i tetai ngai meitaki, kia tau ki ta ratou e anoano ra. Noatu me ko koe anake ua, kia akapou meitaki i te reira taime no te Atua na te rave anga i tetai apii Pipiria te tau ra kia koe.

E taime te reira no te akapiri vaitata anga kia Iehova. “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.” (Iakobo 4:8) Ka kite meitaki atu tatou ia Iehova me apii tatou i te au mea no runga i tona tu e tana au angaanga na roto i tana Tuatua, te Pipiria. Tetai ravenga mama no te akamata anga i te akamorianga a te ngutuare, e akapou i tetai taime kia tatau maata i te Pipiria ei pamiri, e penei kia aru i tei akanooia no te Oraanga Kerititiano e te Angaanga Orometua i te au epetoma. Oronga i tetai tuanga o te tatau anga ki te mema tataki tai o te pamiri, e kia uriuri te katoatoa i ta ratou i apii ana mei te au Tuatua Tapu.

Ko te taime ia no te akapiri vaitata anga ki te au mema pamiri. E akaketaketa ana te au tane, au vaine, au metua e te au tamariki i to ratou pirianga ki tetai e tetai me apii kapiti ratou i te Pipiria ei pamiri. Kia riro te reira ei tuatau mataora, au e te puapinga i roto i te epetoma. Tei runga i te mataiti o ta ratou au tamariki, ka iki te au metua i te au tumu manako te ka uriuriia, penei na te taangaanga anga i te au manako i roto i Te Punanga Tiaki e te makatini E Ara! me kore mei ta matou website, jw.org. Penei ka tuatua kotou i tetai manamanata ta te tamariki e aro atu ana i te apii e akapeea ratou me autu atu i te reira. Akara i tetai porokaramu i runga i te JW Broadcasting (tv.jw.org), uriuri i te reira. Penei ka mataora kotou i te apiipii i te au imene te ka imeneia i ko i te au uipaanga, e te kaikai anga i muri ake i te akamorianga a te ngutuare.

Ka riro teia taime puapinga e akapouia ra i te au epetoma tataki tai no te akamorianga ia Iehova ei tauturu i te katoatoa i roto i te pamiri kia mataora i te apii i te Tuatua a te Atua, e ka akameitaki maata mai aia i ta kotou tauta anga.—Salamo 1:1-3.

  • Eaa ra tatou ka akanoo ei i tetai taime no te akamorianga a te ngutuare?

  • Akapeea te au metua me akatupu i teia atianga ei mea mataora no te katoatoa i roto i te pamiri?