Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 17

Akapeea te au Akaaere Kotinga me Tauturu ia Matou?

Akapeea te au Akaaere Kotinga me Tauturu ia Matou?

Malawi

Pupu tutuanga

Angaanga tutuanga

Uipaanga a te aronga pakari

Kua taiku putuputu mai te au Tuatua Tapu Ereni Kerititiano ia Banaba raua ko te apotetoro ko Paulo. Kua tavini ana teia nga tangata ei nga akaaere tutaka, te atoro anga i te au putuputuanga mua. No teea ra? No to raua inangaro i te kite i te turanga o to raua au taeake pae vaerua. Kua karanga a Paulo e ka inangaro aia i te ‘oki ki te au taeake’ i te akara e te akapeea maira ratou. Kua inangaro aia i te teretere atu mei tetai au anere kiro mita i te akaketaketa atu ia ratou. (Angaanga 15:36) Ko te inangaro tera o to matou au akaaere tutaka i teia tuatau.

Akamaroiroi mai ratou ia matou. E takapini ana tetai akaaere kotinga i te atoro mei tetai 20 au putuputuanga, te akapou anga e tai epetoma ki te putuputuanga tataki tai e rua taime i te mataiti. Te puapinga maataia nei matou mei te au akaraanga maroiroi a teia au taeake e ta ratou vaine, me kua akaipoipo ratou. Te tauta ra ratou kia kite meitaki i te au mapu e te aronga pakarikari, e te inangaro ra ratou i te piri mai ki ta matou angaanga tutuanga e te au apii Pipiria. E uipa kapiti ana teia au akaaere ki te aronga pakari, te akaketaketa anga ia matou, e te oronga mai anga i te au tuatua akamaroiroianga i ko i te au uipaanga e te au akaputuputuanga.—Angaanga 15:35.

Akaari ra ratou i te inangaro ki te katoatoa. Te manako tikai maira te au akaaere kotinga i te turanga pae vaerua o te au putuputuanga. Ka aravei ratou i te aronga pakari e te au tavini orometua i te akara e me te tupu meitaki ra te au mea, e kia oronga atu i te tauturu tau no te rave anga i te au apainga. Ka tauturu ratou i te au painia kia puapingaia i roto i ta ratou angaanga orometua, e e mataora ana ratou i te kite i te aronga ou e te akarongo atu no runga i to ratou turanga pae vaerua. Te oronga puareinga maira teia au taeake ia ratou ei ‘au oa tauturu no matou.’ (2 Korinetia 8:23) Kia aru tatou i to ratou tu akarongo e te tu tiratiratu ki te Atua.—Ebera 13:7.

  • Eaa te akakoroanga i atoro ei te au akaaere kotinga i te au putuputuanga?

  • Akapeea koe e puapingaia ai mei ta ratou atoro anga?