Koai ma te Rave ra i to Iehova Anoano i Teia Tuatau?

Ka kiteaia te Au Kite o Iehova i te ao katoa, mei te au enua tukeke. Eaa tei taokotai mai i teia pupu tangata tukeke?

Eaa ra to te Atua Anoano?

Inangaro te Atua kia akakiteia tona anoano i te ao katoa. Eaa tona anoano, e koai ma te apii ra i etai ke no runga i te reira i teia tuatau?

APII 1

Mei Teaa Rai te tu o te Au Kite o Iehova?

Eia aau Kite o Iehova i kite mai? Eaa tikai taau i kite no runga ia matou?

APII 2

Eaa ra Matou i Kapikiia ai e ko te Au Kite o Iehova?

Akara e toru tumu i apai ei matou i teia ingoa.

APII 3

Akapeea te Tuatua Mou Pipiria i Kitea Akaouia Mai Ei?

Akapeea i papu ei ia matou i teia tuatau e kua marama meitaki matou eaa ta te Pipiria e apii maira?

APII 4

Eaa ra Matou i Nenei ei i te New World Translation?

Eaa ra teia urianga o te Tuatua a te Atua i tuke ake rai?

APII 5

Eaa Taau ka Kite Mai Mei ta Matou au Uipaanga?

Te uipa ra matou kia apii i te au Tuatua Tapu e ei akamaroiroi i tetai e tetai. Ka ariki pumaanaia atu koe!

APII 6

Akapeea Matou te Puapinga Anga Mei te Taokotaianga Kerititiano?

Te akamaroiroi maira te Tuatua a te Atua i te taokotaianga Kerititiano. Apii e akapeea koe me puapingaia mei teia taokotaianga.

APII 7

Mei Teaa Rai te tu o ta Matou au Uipaanga?

I manako ana ainei koe e eaa tei raveia i ko i ta matou au uipaanga? Ka mataora koe i te au tu meitaki o te apiianga Pipiria te ka rauka mai ia koe.

APII 8

Eaa ra Matou ka Akamanea ai no ta Matou au Uipaanga?

E puapinga ainei to tatou tu akamanea ki te Atua? Apii mai e eaa te au kaveinga te arataki ra i ta tatou ikianga no te kakau e te akamaneaanga.

APII 9

Akapeea me Akapapa Meitaki no te au Uipaanga?

Na te akapapa anga i mua ake i te au uipaanga, ka tauturu ia koe kia puapinga maataia.

APII 10

Eaa te Akamorianga a te Ngutuare?

Apii mai e akapeea teia akanoonooanga me tauturu ia koe kia akapiri vaitata ki te Atua e me akaketaketa i te pirianga i roto i te ngutuare tangata.

APII 11

Eaa ra Tatou ka Aere ei ki te au Akaputuputuanga Mamaata?

I te au mataiti ravarai, e akaputuputu ana matou e toru taime. Akapeea koe me puapingaia mei teia au akaputuputuanga?

APII 12

Akapeea ta Matou Angaanga Tutuanga Patireia te Akanoonooia Anga?

Ka aru matou i te akaraanga tei akanooia mai e Iesu i tona tuatau i te enua nei. Eaa tetai au ravenga no te rave anga i te angaanga tutuanga?

APII 13

Eaa Teia Mea e Painia?

Te akapou ra tetai Au Kite e 30, 50 ora, me kore e maata atu i te au marama tataki tai i roto i te angaanga tutuanga. Eaa tei akakeu ia ratou?

APII 14

Eaa te au Apii na te au Painia?

Eaa te au apii puapinga no te aronga tei rave tamou i te angaanga tutuanga Patireia?

APII 15

Akapeea te Aronga Pakari me Tauturu i te Putuputuanga?

E aronga pakari ratou e te rave ra ratou i te aratakianga i roto i te putuputuanga. Eaa te tauturu ta ratou e oronga ra?

APII 16

Eaa te Angaanga a te au Tavini Orometua?

Te tauturu ra te au tavini orometua kia angaanga meitaki te putuputuanga. Apii e akapeea ta ratou angaanga te puapinga anga i te aronga tei tae mai.

APII 17

Akapeea te au Akaaere Kotinga me Tauturu ia Matou?

Eaa te akakoroanga i atoro ei te au akaaere kotinga i te au putuputuanga? Akapeea koe e puapingaia ai mei ta ratou atoro anga?

APII 18

Akapeea Ana Matou me Tauturu i to Matou au Taeake Tei Taitaia?

Me tupu mai tetai tumatetenga, e angaanga viviki ana te Au Kite o Iehova i te tauturu atu i to ratou au taeake tei kino. Na roto i teea au mataara?

APII 19

Koai te Tavini Akono Meitaki e te Pakari?

Kua taputou a Iesu e ka iki aia i tetai tavini te ka oronga i te au kai vaerua i te tuatau tau. Akapeea teia me raveia?

APII 20

Akapeea te Pupu Akaaere te Angaanga Anga i Teia Tuatau?

I te anere mataiti mua, kua tavini ana tetai pupu meangiti o te aronga pakari e te au apotetoro ei pupu akaaere no te rave anga i te au angaanga i roto i te putuputuanga Kerititiano. Akapeea i teia tuatau?

APII 21

Eaa ra a Betela?

E ngai puapinga tikai a Betela. Apii maata atu no runga i te aronga e tavini ra i reira.

APII 22

Eaa te Raveia ra i ko i te Opati Manga?

Ka arikiia te au manuiri kia atoro mai i tetai o to matou opati manga. Te ariki nei matou ia kotou kia atoro mai!

APII 23

Akapeea ta Matou Puka me Tataia e me Uriia?

Kua nenei matou i te au puka i roto i 750 reo. Eaa ra matou i tauta ai i te rave i teia?

APII 24

Akapeea ta Matou Angaanga te Tutakiia Anga?

Ei tutaki i ta matou angaanga, eaa ra ta matou akaaerenga i tuke ei mei tetai atu au akonoanga?

APII 25

Au Are Uipaanga Patireia—Eaa ra e Akapeea te Reira i te Akatuia Anga?

Eaa ra to matou ngai akamorianga i kapikiia ai e ko te Are Uipaanga Patireia? Apii maata atu e akapeea teia au are i te tauturu anga i te au putuputuanga.

APII 26

Akapeea Ana Matou me Akono i to Matou Are Uipaanga Patireia?

Te akapaapaa ra te au Are Uipaanga Patireia ma e te manea i to tatou Atua. Eaa te au akanoonooanga e raveia ana no te akono meitaki i te Are Uipaanga Patireia kia ma?

APII 27

Akapeea te Runanga Puka o te Are Uipaanga Patireia te Akapuapinga Anga ia Tatou?

Ka inangaro ainei koe kia rave i te kimikimianga kia akamaata atu i toou kite no runga i te Pipiria? E atoro i te runanga puka o te Are Uipaanga Patireia!

APII 28

Eaa te ka Kitea Mai i Runga i ta Tatou Website?

Ka rauka ia koe i te kite maata atu no runga ia matou e ta matou irinakianga, e te au pauanga ki taau au uianga Pipiria.

Ka Rave Ainei Koe i to Iehova Anoano?

Te inangaro maata ra te Atua ko Iehova ia koe. Akapeea koe me akaari i toou inangaro i te akamareka Iaia i roto i toou oraanga?