Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Tuatau Umere ki Mua

E Tuatau Umere ki Mua

Kare e roa ka takoreia atu a Satani ma tana au temoni

Kare e roa atu ta Satani e tana au temoni akavare anga i te au tangata nei. Kua oti ke ana ia Iehova te titiri mai ia ratou mei te rangi maira. (Apokalupo 12:9) I te tuatau poto ki mua, ka rave tamaki akaou atu te Atua ia Satani e tana au temoni. I roto i tetai orama mei te Atua mai, kua karanga te apotetoro ko Ioane e: “Kite atura au i tetai angela i te eke anga mai mei te rangi mai, e tei iaia te taviri o te vaarua takere kore ra, e pirianganaoa maata tei tona rima. Kua opu iora aia i te taae, i taua ovi taito ra, koia oki te diabolo ra, ko Satani, kua tapeka iaia kia okotai tausani i te mataiti, Kua uri atura iaia ki raro i te vaarua takere kore ra, e popani atura iaia i reira, tuku iora i te akairo ki rungao, kia kore aia e pikikaa akaou i te pa enua, e kia ope rava aua nga mataiti okotai tausani ra.” (Apokalupo 20:1-3) A muri akera, ka akapouia te Tiaporo ma tana au temoni e tuatau ua atu.—Apokalupo 20:10.

Ka takore katoaia oki te au tangata kikino i te enua nei.—Salamo 37:9, 10; Luka 13:5.

 Ka Ora Akaou Tei Mate Ra!

Ka ora mai tei mate ki runga i te enua nei

I muri io i te akaatea angaia a Satani ma tana au temoni, ka apai mai a Iehova i te au akameitakianga e manganui ki te au tangata katoa. Te maara ra ia koe e e ora kore tei mate ra, kare ua ratou. Kua akaaite a Iesu i te mate ki te moe—tetai moe tinainai kare e moemoea. (Ioane 11:11-14) Kua akapera aia no te mea kua kite aia e te vaira te tuatau e ara mai ei te aronga te moe ra i te mate e ka ora mai. Kua na ko aia: “Te aere mai nei te ora e aere mai ei ki vao te aronga katoa i roto i te au menema akamaara anga . . . ki vao.”—Ioane 5:28, 29, NW; Akaaiteia atu kia Angaanga 24:15.

Ka akaoraia mai ratou ki konei i runga i te enua nei. Kare ko te akakitekite anga e kua mate te au tangata, ka akakite rekarekaia mai ra no te aronga te ka akaokiia mai kia ora! Mei teaa ra te rekareka kia turou atu i te aronga akaperepereia i to ratou oki mai anga mei roto mai i te tanumanga!