Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Tavini ia Iehova, Auraka ia Satani

E Tavini ia Iehova, Auraka ia Satani

E iki anga ta tatou katoatoa. E tavini tatou ia Iehova me kare e tavini tatou ia Satani e tana au temoni. Kare e rauka ia tatou te rave e rua. Mei teaa atura te pakari i te tavini ia Iehova!

E Meitaki a Iehova

Mei ta tatou i kite ana, te rekareka ra te au temoni i te tamamae e te pikikaaanga i te au tangata. Kare a Iehova i aite mei te reira. Te aroa ra aia i te au tangata mei tetai metua aroa ra i tana tamariki. Koia Tei Oronga i “te au mea memeitaki i o maiia ra, e te au mea tika ravarai.” (Iakobo 1:17) Kare aia e arai atu i te mea meitaki i te tangata nei, noatu me e tutaki anga maata kiaia uaorai.—Ephesia 2:4-7.

Kua akaari a Iesu, koia te Tamaiti a te Atua ra, i te aroa no te au tangata na te rapakauanga i to ratou au maki

E tamanako i te au mea ta Iesu ta te Tamaiti a te Atua i rave i te enua nei. Kua akono aia kia tuatua te murare e kua akakite aia i te mata o te matapo. Kua rapakau aia i te repera e te pirikoki. Kua tuaru aia i te au temoni e kua rapakau i te au tu maki ravarai. Na roto i te mana o te Atua, kua akatu a Iesu i tei mate ra kia ora mai.—Mataio 9:32-35; 15:30, 31; Luka 7:11-15.

Kare aia i tuatua pikikaa ei akavare ia tatou, kua tuatua tamou ra te Atua i te tuatua mou. Kare rava aia e akavare i te tangata.—Numero 23:19.

 E Kopae i te Au Ravenga Viivii

Mei ta te puereere tukutuku mou tamou rai i te rango, e au mirioni ua atu te au tangata tei mou tamouia ra e te manako tamataku e pera katoa te pikikaa. Te mataku ra ratou i tei mate. Te mataku ra ratou i te au temoni. Te taitaia ra ratou i te au taumaa, te au akairo, te apinga manamana, e te au apinga ora kore tei manakoia ra e mana tona. Kua tapekaia ratou i te au irinaki anga e te au peu tei akatumuia ki runga i te au pikikaa a Satani te Tiaporo ra. Kare to te Atua au tavini e ereereia i teia au apinga ra.

E maata atu to Iehova ririnui i to Satani. Me tavini atu koe ia Iehova nana e paruru ia koe i te au temoni. (Iakobo 4:7) Kare te au taumaa anga e mana ki runga ia koe. Ei akatauanga, i Naiteria, e toru nga taunga purepure tei tuku i te makutu kia mate tetai Kite no Iehova tei kore ra i akaruke i te oire. I te puapinga kore anga te makutu anga, kua mataku tetai o aua taunga makutu ra, e kua aere atu ki te Kite ra, e kua pati kia aroa atu iaia.

Kua tutungi to Ephesia i ta ratou au puka no te ravenga manamana

Me ka tamanata te au temoni ia koe, ka tau koe kia kapiki ia Iehova na tona ingoa e nana e paruru mai ia koe. (Maseli 18:10) Inara e raukaʼi ia koe ta te Atua paruru anga, ka tau koe kia akaruke takiri i te au mea ravarai te piri atura ki te purepure e te akamori anga temoni. Kua rave te aronga akamori i te Atua i Ephesia i taito ra i te reira. Kua akaputu ratou i ta ratou au puka katoatoa no te ravenga manamana e kua tutungi atu i te reira. (Angaanga 19:19, 20) Ka tau katoa te au tavini o te Atua i teia tuatau nei kia rave akapera. Takoreia atu ta kotou uaorai au apinga purepure, te au poe arai vaerua kino, te au taura “paruru,” te au apinga ora kore manamana ra, te au puka ravenga manamana, e etai atu au apinga te piri atura ki te au ravenga purepure.

 E Akono i te Akamori Mou

Me te anoano ra koe kia akamareka i te Atua, kare e rava kia akaruke ua i te akamori anga pikikaa e te akamutu i te raveanga kino. Ka tau koe kia akono i te akamori anga ma. Te akakite maira te Puka Tapu e eaa te umuumuia ra:

E aere ki te au uipaanga Kerititiano.—Ebera 10:24, 25

E apii i te Puka Tapu.—Ioane 17:3

E tutu aere kia etai ke atu.—Mataio 24:14

E pure kia Iehova.—Philipi 4:6, 7

E papetitoia.—Angaanga 2:41

 E Kapiti Atu ki te Au Kite o Iehova

Te vai nei ta Satani e te au temoni au tangata i te enua nei te apii ra e te akono ra i te au mea tareva ke. Inara e au tangata katoa oki ta Iehova. Ko te Au Kite o Iehova ratou. (Isaia 43:10) E takapini i te enua katoa, kua tere atu i te a mirioni Au Kite. Pouroa ratou te tauta pakari ra i te rave i te au mea memeitaki e te apii i te au tangata i te tuatua mou. I te maata anga o te au enua, ka rauka ia koe te aravei ia ratou i te Are Uipaanga Patireia, te ngai ta ratou ka turou pumaana mai ia koe na.

Ko ta ratou angaanga e tauturu ia etai atu kia tavini i te Atua. Ka apii ratou i te Puka Tapu kia koe i toou ngutuare, ma te tauturuanga ia koe kia kite e akapeea te akamori ia Iehova na te mataara tika. Kare koe e tutaki no te reira. Te mataora ra te Au Kite i te apii i te tuatua mou no te mea te aroa ra ratou i te au tangata e te aroa katoa ra i te Atua ko Iehova.

Ka tauturu te au Kite o Iehova ia koe kia tavini i te Atua