Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

AU MANAKO KE MAI

Tapoki Upoko​—Taime Tau e Eaa te Tumu?

Tapoki Upoko​—Taime Tau e Eaa te Tumu?

Eaa te taime tau e eaa te tumu ka anoanoia ai tetai vaine Kerititiano kia aao i te tapoki upoko i roto i tana akamorianga? Ka akamanako ana tatou i ta te apotetoro ko Paulo i tata no runga i teia tumu tuatua. Te oronga maira aia i te aratakianga tei anoanoia no tatou kia rauka ia tatou i te rave i te au ikianga tau te ka akangateitei i te Atua. I roto ia 1 Korinetia 11:3-16 te akakite maira a Paulo e toru au apinga kia akamanako meitakiia. (1) Te au angaanga te ka anoanoia te vaine kia aao i tetai tapoki upoko, (2) te au turanga e o maira e te ngai ka anoanoia aia kia tapoki i tona upoko, e te (3) te tumu ka anoanoia ai aia kia aru i teia kaveinga.

Te angaanga. E rua angaanga a Paulo e taiku maira: te pure e te ako. (Irava 4, 5) Ko te pure, e tuatua akangateitei te reira kia Iehova. Teia tuatau ko te ako, te o maira tetai ua atu apiianga no roto i te Pipiria ta tetai orometua Kerititiano e rave ana. Te karanga maira ainei a Paulo e kia tapoki te vaine i tona upoko i te au taime ravarai ka pure aia e me apii aia i te tuatua mou o te Pipiria ki etai ke? Kare. Na te turanga e pera katoa te ngai e pure ra me kore e apii ra tetai vaine e akaari mai e, me ka anoanoia aia kia tapoki i tona upoko e me kare.

Te au turanga e te ngai. Te akaari maira te au tuatua a Paulo e rua nga turanga e te ngai e o maira​—te ngutuare tangata e te putuputuanga. Akakite aia e: “To te vaine ra upoko, ko te tane ïa; . . . Ko te vaine katoa ra e pure, e e ako oki, ma te upoko tapoki koreia ra, kua taakaaka ïa i tona upoko.” (Irava 3, 5) I roto i te akanoonooanga no te ngutuare tangata, ko te tane ta Iehova i akamana ei upoko no te vaine. Me kare te vaine e akangateitei i te tikaanga o tana tane, ka taakama aia i tana tane me rave aia i te au apainga ta Iehova i akamana i tana tane kia rave. Ei akaraanga, me ka anoanoia aia kia rave i tetai apii Pipiria e tei reira tana tane, ka akangateitei aia i te tikaanga o tana tane na te aao anga i te tapoki upoko. Ka rave aia i te reira noatu e kua papetitoia tana tane e me kare, no te mea ko te tane te upoko o te ngutuare tangata. * Me ka pure me kore me ka rave aia i tetai apiianga e tei reira tana tamaiti mapu tamariki ua kua papetitoia, ka aao rai aia i tetai tapoki upoko, kare no te mea e e upoko te tamaiti no te ngutuare tangata, mari ra no te tikaanga tei orongaia ki te au tane papetitoia i roto i te putuputuanga Kerititiano.

Te taiku ra a Paulo i te turanga i roto i te putuputuanga i te na ko anga e: “Kia inangaro ra tetai tangata i te taumāro, kare ïa peu ia matou nei, kare katoa i te au ekalesia a te Atua.” (Irava 16) I roto i te putuputuanga Kerititiano, kua orongaia te taoonga upoko no te au tane kua papetitoia. (1 Timoteo 2:11-14; Ebera 13:17) Ko te au tane ua tei akamanaia kia riro ei aronga pakari e ei tavini tauturu, ko ratou tei orongaia te apainga kia akono i te anana a te Atua. (Angaanga 20:28) I tetai au taime ua ake, penei ka tupu mai tetai au turanga te ka inangaroia tetai vaine Kerititiano kia akono i tetai apainga e riro ana na tetai tane kua papetitoia e rave. Ei akatauanga, penei ka inangaroia aia kia akono i te pupu no te angaanga tutu aere no te mea kare e tane papetitoia i reira. Me kore, me aere aia e tetai tane kua papetitoia * ki te apii Pipiria i ko i te kainga o tetai tangata e nana na te tuaine e rave i te apii. No te mea e tuanga teia angaanga no te akanoonooanga a te putuputuanga Kerititiano, ka aao aia i tetai tapoki upoko ei akaari e te rave ra aia i te tuanga angaanga a tetai tane papetitoia.

I tetai tua, e maata te au tuanga o te akamorianga kare e inangaroia tetai tuaine kia aao i tetai tapoki upoko. Ei akaraanga, kare aia e anoanoia kia tapoki i tona upoko me paupau i ko i te au uipaanga Kerititiano, me piri ki roto i te angaanga tutu aere e tana tane me kore e tetai tane kua papetitoia, me kore me apii e me pure kapiti aia e tana au tamariki kare i papetitoia. E tika e penei e au uianga ke tetai ka tupu mai, e me kare tetai tuaine i papu no runga i tetai mea, kia rave aia i tetai kimikimianga. * Me kare rai aia i papu e me te akakeu ra tona akava ngakau iaia kia aao i tetai tapoki upoko, kare tera i te mea tarevake mei tei akaariia mai i roto i te tutu.

Te tumu i anoanoia ai. I roto i te irava 10, ka kite tatou e rua nga tumu ka inangaro ei tetai vaine Kerititiano i te aao i tetai tapoki upoko: “Ei tapoki to te upoko o te vaine e tikaʼi, no te au angela.” Tai, akara ana i te tuatua, “ei tapoki to te upoko.” Me aao tetai vaine i te tapoki upoko, te akaari ra aia e te ariki ra aia i te tikaanga ta Iehova i oronga no te au tane kua papetitoia i roto i te putuputuanga. Te akaari ra aia i reira i tona inangaro no Iehova e tona tu tiratiratu kiaia. Te rua o te tumu, ka kitea te reira i roto i te au tuatua, “no te au angela.” Me aao tetai vaine i tetai tapoki upoko, eaa ra ta te reira ka akatupu ki taua au angera ririnui ra?

E umere ana te au angera me kite mai ratou e te akangateiteiia ra to Iehova mana i roto i tona akaaerenga i te rangi e i te enua nei. Ka puapinga katoaia ratou i te kite mai i te akaraanga a te au tangata apa ua i te akangateitei i to Iehova mana. I na ka anoano katoaia ratou kia kauraro ki ta Iehova akanoonooanga​—ko tei kore i rauka i tetai au angera i te rave i te au tuatau i topa. (Iuda 6) Teianei, i roto i tetai au akaraanga, te kite ra te au angera e e tukatau atu te vaine e e maata atu tona kite e tona karape i to tetai tane kua papetitoia i roto i te putuputuanga; e oti akera, e kauraro puareinga ua ana aia ki te taoonga upoko o te tane. I tetai akaraanga ke mai, e tuaine Kerititiano akatainuia te vaine, koia tetai te ka tutara kapiti e Iesu i runga i te rangi i roto i tetai taoonga teitei atu i to te au angera. E akaraanga meitaki tikai tera no te au angera kia akara mai i teia taime! E tikaanga ngateitei tikai to te au tuaine ravarai kia akaari i te tu akaaka e te akarongo na roto i to ratou tu kauraro tiratiratu i mua i te aroaro o te mirioni ua atu au angera akarongo mou a Iehova!

^ para. 2 Kare i te mea matauia no tetai vaine Kerititiano kia akamaata i tona reo me pure i mua i tana tane Kerititiano, mari ua mei te mea e kua rokoia tana tane e te maki e kare e rauka i te tuatua.

^ para. 1 I ko i tetai apii Pipiria tei akanoo takereia, kare tetai tuaine e anoanoia kia aao i te tapoki upoko me rave i te apii Pipiria e tei reira tetai papuritia tane kare i papetitioia ake, e kare ko tana tane taua papuritia ra.

^ para. 2 Kia maata atu te mārama ka rauka, akara i Te Punanga Tiaki o Peperuare 15, 2015, kapi 30; Tiurai 15, 2002, kapi 26-27.