Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

AU MANAKO KE MAI

Tatara e te Akatakake, to te Pipiria Manako

Tatara e te Akatakake, to te Pipiria Manako

Te tapapa maira a Iehova i te aronga tei akaipoipo kia vai tiratiratu ki ta ratou koreromotu akaipoipo. I te topiri anga i te tane e te vaine mua i roto i te pirianga akaipoipo, akakite a Iehova e: ‘Ka akaruke te tangata i tona metua tane e tona metua vaine e ka piri ei ki tana vaine e ka riro oki raua ei kopapa okotai.’ Muri mai kua taiku akaou a Iesu i taua tuatua ra e kua akakite aia e: “Ta te Atua i topiri ra, auraka te tangata e akataka ke atu.” (Genese 2:24; Mataio 19:3-6) No reira kia Iehova e kia Iesu, ko te pirianga akaipoipo, no te oraanga katoa te reira e ko te taime ua e ope ei, me mate tetai o nga tokorua. (1 Korinetia 7:39) I te mea e e akanoonooanga tapu te akaipoipo, eiaa te reira kia akariroia ei mea puapinga kore ua. E mea riri na Iehova te tatara i to tetai tokorua me kare e tumu tau i roto i te Tuatua a te Atua no te reira.​—Malaki 2:15, 16

Eaa ra te tumu tau i roto i te Tuatua a te Atua no te tatara i to tetai tokorua akaipoipo? E mea riri na Iehova te akaturi e te moeaana. (Genese 39:9; 2 Samuela 11:26, 27; Salamo 51:4) Ae, no to Iehova makitakita e te viivii i te moeaana i akatika ai aia kia riro te reira ei tumu tau no te tatara i to tetai tokorua akaipoipo. (No tetai uriurianga no te au mea e o maira ki te moeaana, akara i te Pene 9, parakarapa 7, no te akamāramaanga no runga i te moeaana.) Kua oronga a Iehova i te tikaanga no te tokorua tei kore i apa kia iki e me ka noo rai aia ki te tokorua tei akaturi e me ka inangaro aia kia tatara. (Mataio 19:9) No reira me ka iki te tokorua tei kore i apa kia tatara i tona tokorua, kare a Iehova e riri i te reira. Inara i taua taime rai, kare te putuputuanga Kerititiano e akamaroiroi ana i tetai ua atu kia tatara i tona tokorua akaipoipo. Penei ka tupu tetai au turanga te ka akakeu i te tokorua kare i apa kia noo rai ki te tokorua tei akaturi me kua tataraara tikai aia. I te openga ra, ko te aronga e tumu tau to ratou i roto i te Tuatua a te Atua kia tatara i to ratou tokorua, tei runga ia ratou i te rave i ta ratou uaorai ikianga e tei runga rai ia ratou te apainga no te ka tupu.​—Galatia 6:5.

Tetai au turanga kino takiri, kua iki tetai au Kerititiano kia akatakake mai me kore kia tatara i to ratou tokorua akaipoipo noatu kare tera tokorua i rave i te moeaana. I roto i tera tu te akakite taka meitaki maira te Pipiria e “e noo ua aia auraka e akaipoipo, e kia akaongiia aia” ki tona tokorua. (1 Korinetia 7:11) Kia tau ki te Tuatua a te Atua, kare tera Kerititiano i matara kia akaipoipo akaou. (Mataio 5:32) Akamanako ana i etai au turanga kino takiri tei manako tetai aronga e e tumu tau kia akatakake.

Kare e oronga tauturu i te pae moni e te vai atura. Penei ka ngere tetai ngutuare tangata e kare e rauka te au mea tei anoanoia no te oraanga no te mea, kare te tane e oronga mai ana i te reira noatu ka rauka ua iaia. Te akakite ra te Pipiria e: ‘Ko te tangata oki kare e takinga meitaki i tona uaorai ngutuare, kua akaruke ïa aia i te akarongo, e e maata atu ïa tona kino i to te tangata akarongo kore.’ (1 Timoteo 5:8) Me kare tera tangata e taui, tei runga i te vaine i te akara e me ka anoanoia te tauturu a te Ture kia akatakake mai aia mei tona tokorua ei paruru iaia e te tamariki. Inara ka anoanoia te aronga pakari kia akamanako meitaki no runga i te akaapaanga e kare tetai Kerititiano e akono ana i tona ngutuare tangata. Me kare tetai e akono i tona ngutuare tangata penei ka akaateaia aia mei roto i te putuputuanga.

Takinga kino. Penei e pakari tikai te takinga kino a tetai tane me kore a tetai vaine i tona tokorua e ka riro ei tumatetenga ki tona tokorua. Mei te mea e e Kerititiano aia, e mea tau kia kimi marie te aronga pakari e me e tika tera akaapaanga. Te tu roto riri e te ta ua, e tumuanga tau te reira kia akaatea i tetai tangata mei roto i te putuputuanga.​—Galatia 5:19-21.

Me takino takiriia te tikaanga o tetai kia akamori ia Iehova. Penei ka kimi ravenga ua rai tetai tangata kia akamutu tona tokorua i te akamori ia Iehova me kore penei ka māro aia i tona tokorua kia aati i te au akauenga a te Atua. Me tupu teia, tei runga i te tokorua tei takinoia kia iki e me ko te ravenga ua rai kia akarongo ki te Atua eiaa ki tona tokorua koia oki, kia aere ki te ture kia rauka iaia tetai tikaanga kia takake mai mei tona tokorua.​—Angaanga 5:29.

I roto i teia au tu pouroa e o maira te au turanga kino tikai mei tei taikuia akenei, eiaa tetai ua atu kia māro i te tokorua tei takinoia kia akatakake mai me kore kia noo atu ki tona tokorua. Penei ka oronga te au oa Kerititiano e te aronga pakari i te tauturu na roto i te Tuatua a te Atua, inara kare ratou i kite e eaa tikai tei tupu i rotopu i te nga tokorua. Ko Iehova ua rai tei kite. Kare e rauka i tetai tokorua Kerititiano kia akangateitei i te Atua me kore i te akanoonooanga o te akaipoipo, me ka taviriviri aia i te tikaanga tikai o tona au manamanata ngutuare kia rauka iaia i te akatakake mai mei tona tokorua. Te kite ua maira a Iehova e eaa tikai te akakoroanga kia rauka i te akatakake, noatu ka tauta tetai i te uuna i te reira. Ae, “te vai ua nei ra te au mea katoa ma te maeu rava ki mua i tona mata, tei iaia te tuatua ia tatou nei.” (Ebera 4:13) Inara, me ka vai ua rai tetai turanga kino mei teia te tu, eiaa tetai ua atu tangata e akaapa atu i te Kerititiano me ka iki aia kia akatakake mai no te mea kare atu e ravenga ke. Tera ra i te openga “ka tu katoatoa tatou ki mua i te akavaanga a te Mesia.”​—Roma 14:10-12.