Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

AU MANAKO KE MAI

To Tatou tu ki Tetai Tangata Tei Akaateaia

To Tatou tu ki Tetai Tangata Tei Akaateaia

E maata atu to tatou mamae me akaateaia tetai mema o te kopu tangata me kore tetai oa piri tikai mei roto i te putuputuanga no te marokiakia i te rave i te ara e kare e inangaro i te tataraara. Na to tatou tu ki te aratakianga a te Pipiria no runga i teia e akaari mai e mei teaa tikai te oonuanga o to tatou inangaro no Iehova e to tatou akarongo tiratiratu ki tana akanoonooanga. * Ka akamanako ana tatou i tetai au uianga no runga i teia tumu tuatua.

Mei teaa ra to tatou tu ki tetai tangata tei akaateaia mei roto i te putuputuanga? Te karanga ra te Pipiria e: “Auraka kotou e kapiti atu i te tangata e karangaia e taeake kia riro ei tangata kanga [moeaana], e te noinoi apinga, e te akamori idolo, e te akakino, e te kona kava, e te aru; auraka katoa e kai atu i te manga i reira.” (1 Korinetia 5:11) No runga i te au tangata ravarai “kare i tāpu tamou tikai i te tuatua a te Mesia,” te akakite maira te Pipiria e: “Auraka e akatomo mai iaia ki roto i to kotou au are, auraka e karanga atu iaia e, Kia ora na i te aerenga: Ko tei karanga atu oki iaia e, Kia ora na i te aerenga, kua kapiti atu ïa iaia i tana au tuatua kikino.” (2 Ioane 9-11) Auraka tatou e kapiti atu ki te aronga tei akaateaia e auraka katoa e tuatua atu kia ratou no runga i te au mea e o maira ta tatou akamorianga. Akakite The Watchtower o Tepetema 15, 1981, kapi 25 e: “Me karanga ua ana tatou e ‘Kia Orana’ ki tetai tangata, ka taki atu tera ki te pukapuka atu anga kiaia e penei i te akaoaoa atu kiaia. Ka inangaro ainei tatou i te akaoaoa atu ki tetai tangata kua akaateaia mei roto i te putuputuanga?”

Ka anoanoia ainei kia kopae takiri tatou i te tuatua atu me kore i te kapiti atu ki te aronga tei akaateaia? Ae, e maata te tumu. Tai, no te mea te akaari ra tatou i to tatou inangaro tiratiratu no te Atua e tana Tuatua. Ka akarongo tatou kia Iehova i te tuatau tau e te tuatau ngata. Na te inangaro tiratiratu no Iehova e akakeu ia tatou kia akarongo ki tana au akauenga katoatoa, no te mea kua kite tatou e e Atua tuatua tika aia e te takinga meitaki e no to tatou uaorai puapinga i oronga mai ei aia i tana au ture. (Isaia 48:17; 1 Ioane 5:3) Rua, me kopae tatou i te tangata ara kare i tataraara, ka paruruia tatou pera katoa te putuputuanga mei tana akakeuanga kino e kare te ingoa meitaki o te putuputuanga e taviiviiia. (1 Korinetia 5:6, 7) Toru, penei ka riro to tatou akarongo tiratiratu ki te au kaveinga Pipiria ei tauturu i te tangata tei akaateaia. Na te turu anga i te tukuanga tika a te kumiti o te aronga pakari, penei ka akakeu tera i te ngakau o taua tangata ra tei kore i āriki mai ana i te tauturu a te aronga pakari e tae mai ki teianei. Penei ka riro te takake anga mei tona au akaperepere ei tauturu iaia kia ‘rako tangata mai,’ kia kite i te kino maata o tana i rave e kia oki mai kia Iehova.​—Luka 15:17.

Peea ra me kua akaateaia tetai mema o te kopu tangata mei roto i te putuputuanga? Ka riro tera ei timataanga ngata tikai no to tatou akarongo tiratiratu ki te au ture a Iehova. Eaa ra i reira to tatou tu ki te mema o te kopu tangata tei akaateaia? Kare e rauka ia tatou i te uriuri i te au turanga ravarai te ka tupu mai, inara e rua mea puapinga ta tatou ka akamanako.

Tetai akaraanga, penei te noo ra rai te metua me kore te tamaiti tei akaateaia i roto i te ngutuare e tona kopu tangata. Noatu kua akaateaia aia, kare te reira e takore i tona pirianga toto ki te kopu tangata, ka piri rai aia i te rave anga i te au angaanga a te ngutuare tangata i te au rā. Inara te akaari maira tana i rave e nana rai i iki kia momotu i tona pirianga ki tona ngutuare tangata i te tavini anga ia Iehova. No reira, kare tatou e akatika i tetai mema o te kopu tangata tei akaateaia, kia piri mai ki roto i ta tatou au angaanga e o maira te akamorianga a Iehova. Ei akaraanga, kare tera tangata tei akaateaia e piri mai ki te akamorianga a te ngutuare. Inara, mei te mea e e tamaiti ua aia e tei raro rai aia i te tikaanga a tona nga metua, na te nga metua rai te apainga no te apii e te ako iaia. No reira, kia rave te nga metua i tetai apii Pipiria na te tamaiti. *​—Maseli 6:20-22; 29:17.

Tetai au akaraanga ke mai, penei kare te tangata tei akaateaia e noo ana i te kainga. Noatu e ka anoanoia kia tuatua tatou kia ratou no tetai akakoroanga kopu tangata, eiaa ra e akariro i te reira ei peu matau i te rave. Kare te au Kerititiano tiratiratu e kimi kotoeanga kia piri atu ki tetai mema kopu tangata tei akaateaia e kare aia e noo ana i te kainga. Na to ratou inangaro tiratiratu no Iehova e tona akaaerenga e akakeu ia ratou kia akono i te au akauenga a te Pipiria no runga i te aronga tei akaateaia mei roto i te putuputuanga. Ka riro to ratou akarongo ngaueue kore, ei meitaki rai no te tangata tei akaateaia mei roto i te putuputuanga. *​—Ebera 12:11.

^ para. 1 Te au kaveinga Pipiria no runga i teia tumu tuatua, ka tau katoa no te aronga tei iki kia akatakake mai ia ratou uaorai mei te putuputuanga.

^ para. 2 Kia maata atu te mārama ka rauka no runga i te tamariki tei akaateaia e tei raro rai i te tikaanga a to ratou nga metua, akara i Te Punanga Tiaki o Okotopa 1, 2001, kapi 16-17.

^ para. 1 Kia maata atu te mārama ka rauka no runga i to tatou tu ki te au mema kopu tangata tei akaateaia mei roto i te putuputuanga, akara i te ako a te Pipiria i roto i The Watchtower o Aperira 15, 1988, kapi 26-31, e Tepetema 15, 1981, kapi 26-31.