Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tetai Reta Mei te Pupu Akaaere

Tetai Reta Mei te Pupu Akaaere

E te au Taeake Tei Inangaro ia Iehova:

“Ka kite ïa kotou i te tuatua-mou, e na te tuatua-mou kotou e akarangatira,” i karanga ai a Iesu. (Ioane 8:32) E au tuatua pumaana tikai teia! Ae, ka rauka ia tatou kia kite i te tuatua mou i teia “tuatau openga” noatu te maata o te pikikaa e totoa ua nei. (2 Timoteo 3:1) Te maara ra ainei ia koe te taime mua i kite ei koe e ko teia te tuatua mou mei ta te Tuatua a te Atua e akamārama maira? E mea mataora tikai te reira!

Inara noatu e e mea puapinga kia rauka te kite mou tikai o te tuatua mou e kia piri putuputu ki te akakite aere anga i te reira ki etai ke, ka anoano katoaia tatou kia akamako i to tatou uaorai tu kia tau ki te tuatua mou. E rauka ai i te rave i te reira ka anoanoia tatou kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua. Eaa ra te o maira ki teia? Na te tuatua a Iesu i te po i mua ake ka mate ei aia e pau i teia uianga. Kua akakite aia ki tana au apotetoro e: ‘Me akono kotou i taku au akauenga, e vai akaperepereia atu kotou e au; mei iaku i akono i te au akauenga a taku Metua ra, e e vai akaperepereia mai au e ia.’​—Ioane 15:10.

Akara ana ra e kua vai tamou rai a Iesu i roto i te aroa o te Atua na te akono anga i te au akauenga a tona Metua. Kia akapera katoa tatou i teia tuatau. E rauka ai kia vai tamou i roto i te aroa o te Atua, ka anoanoia tatou kia akarotai i to tatou oraanga ki te tuatua mou i te au rā ravarai. I taua aiai rai kua akakite a Iesu e: “E ao to kotou, te aronga i kite i teianei au tuatua, kia akono kotou i te reira.”​—Ioane 13:17.

Te irinaki nei matou e ka riro teia puka ei tauturu ia koe i te akono ua atu rai i te tuatua mou i roto i toou oraanga e kia rauka ia koe te noo tamou i roto i te aroa o te Atua e tae ua atu ki te ora mutu kore.​—Iuda 21.

Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova