Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 16

E Patoi Atu i te Tiaporo e Tana au Ravenga Kikite

E Patoi Atu i te Tiaporo e Tana au Ravenga Kikite

“E patoi atu i te diabolo, e nana e rere ke atu.”​—IAKOBO 4:7.

1, 2. Koai ma te rekareka ana i te au atianga ravarai e raveia ana te au papetitoanga?

ME KUA tavini mai ana koe ia Iehova no te au mataiti e manganui, kare e kore e maata te au akoanga no te papetito taau i akarongo ana i ko i te au akaputuputuanga e te au uruoaanga. Inara, noatu eia taime i aere ana koe ki teia au akakoroanga, kare e kore e te pumaana nei rai toou ngakau me kite koe i te au taeake e noo ra i mua roa me tu ki runga i te akaari e kua papa ratou no te papetito. I tera taime rai, akamata te katoatoa i te pokarakara no to ratou rekareka. Penei ka pururu toou roimata ia koe e akara ra i teia au taeake akaperepere tei rave i ta ratou ikianga kia tavini ia Iehova. Kare e aiteia to tatou mataora i teia au atianga!

2 Penei e kite ana tatou i teia au papetitoanga i tetai au taime ua i te mataiti, kareka te au angera e maata roa atu te au atianga e kite ana ratou i te au papetitoanga. E tamanako ua ana e mei teaa ra ‘te rekareka maata o runga i te rangi’ kia kite mai i te tauatini ua atu tangata ou i te ao katoa nei e kapitiia maira ki to Iehova akaaerenga i te au epetoma ravarai! (Luka 15:7, 10) Kare e ekoko e e rekareka maata tikai to te au angera i te kite i teia au tangata e aere maira ki roto i te akamorianga a Iehova!​—Hagai 2:7.

‘TE AAERE NEI TE DIABOLO, MEI TE LIONA NGUNGURU TE TU’

3. No teaa ra a Satani i aaere ua ai “mei te liona ngunguru” te tu, e eaa tana e inangaro nei i te rave?

3 Kareka ra i tetai tua, te akara ua maira tetai au mea ora vaerua i taua au papetitoanga e to ratou aka riri. Otooto tikai te riri o Satani e te au temoni i te kite mai i te au tauatini ua atu tangata e patoi ra i teianei ao kino. E tika rava teia no te mea, kua tuatua a Satani ma te akatietie e kare te tangata e tavini ia Iehova no to ratou inangaro iaia, e kare okotai e vai tiratiratu kiaia me timataia. (E tatau ia Iobu 2:4, 5.) Te au taime ravarai ka iki tetai tangata i te akatapu i tona oraanga kia Iehova, te akapapu maira tera e e pikikaa a Satani. Mei te mea rai e te pōkaraia ra te mata o Satani i te au epetoma ravarai o te mataiti. No reira rai aia ‘e aaere ua nei, mei te liona ngunguru, i te kimi i te tangata kia pou iaia’! (1 Petero 5:8) E aka inangaro tikai to teia “liona” i te takore i to tatou akarongo, te ka riro ei takino i to tatou pirianga kia Iehova.​—Salamo 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12.

Te au atianga ka akatapu tetai iaia kia Iehova kia papetitoia, akapapu mai tera e e pikikaa a Satani

4, 5. (a) Eaa te nga mataara ta Iehova i taangaanga i te akaiti mai i te akakeuanga a Satani? (e) Eaa te akapapuanga ka rauka i tetai Kerititiano mou?

4 Noatu e taae te enemi ta tatou e aro atu nei, kare e tumuanga tau no tatou kia mataku. No teaa ra? No te mea kua akaiti roa mai a Iehova i te mana o taua “liona ngunguru ra.” E rua mataara ta Iehova i rave i teia. Eaa ra te reira? Te mea mua, kua totou mai a Iehova e “e aronga maata rava” te ka ora mai mei roto i “te mate maata” e vaitata maira. (Apokalupo 7:9, 14) E tupu ua ana rai ta Iehova au totou. No reira, ka anoanoia a Satani kia kite e kare rava e rauka iaia i te takore i te iti tangata o te Atua.

5 Te rua, te akapapuia maira te reira e te tuatua a tetai tavini tiratiratu o Iehova i mua ana. Kua akakite te peroveta ko Azaria ki te Ariki ko Asa e: “Tei ia kotou a Iehova, ko kotou i piri mai kiaia.” (2 Paraleipomeno 15:2; e tatau ia 1 Korinetia 10:13.) E maata te au akaraanga tei rekotiia e akaari maira e i te au tuatau i topa kare rava i rauka ana ia Satani i te akapou i tetai ua atu tavini o te Atua tei vai tiratiratu ua kiaia. (Ebera 11:4-40) I teia tuatau, me noo vaitata tetai Kerititiano ki te Atua, ka rauka iaia i te patoi e kia autu katoa ki rungao i te Tiaporo. Te akapapu maira te Tuatua a te Atua e: “E patoi atu i te diabolo, e nana e rere ke atu.”​—Iakobo 4:7.

‘TE KUKUMI NEI TATOU I TE AU VAERUA KIKINO’

6. E akapeea ana a Satani i te tamaki anga mai i te au Kerititiano tataki tai?

6 Kare a Satani e autu i teia tamaki, ka rauka rā iaia i te akapou ia tatou tataki tai me kare tatou e matakite. Kua kite a Satani e ka rauka iaia i te akapou ia tatou me rauka iaia i te akaparuparu i to tatou pirianga kia Iehova. Akapeea ra a Satani me rave i teia? Na te akapakari anga i tana timataanga ia tatou, na te kukumi anga kia tatou tataki tai, e na roto i tana au ravenga kikite. Ka uriuri ana tatou i teia au ravenga na Satani.

7. Eaa te tumu i akapakari roa atu ei a Satani i tana timataanga ki runga i to Iehova iti tangata?

7 Akapakari anga i te timataanga. Kua akakite te apotetoro a Ioane e: “Te vai ua nei rai to te ao ravarai i raro ake i taua vaerua kino ra.” (1 Ioane 5:19) E akamatakiteanga tetai i roto i taua au tuatua no te au Kerititiano mou. I te mea e kua rauka ke ana ia Satani i te akapou i te aronga akono kore i te Atua i te ao katoa nei, teianei ka rauka iaia i te akapakari atu i tana timataanga ki runga i te iti tangata o Iehova tei kore i rauka ake iaia. (Mika 4:1; Ioane 15:19; Apokalupo 12:12, 17) E riri maata tikai tona no te mea kua kite aia e e taime poto ua tona e vai nei. No reira kua akapakari atu aia i tana au taomianga. Teia tuatau, te aro atu nei tatou i tana au tautaanga openga kia takore takiri i to tatou pirianga kia Iehova. No reira, te anoano pakariia nei tatou i teianei kia kite e eaa tikai ta tatou ka rave.​—1 Paraleipomeno 12:32.

8. Eaa ra te aiteanga o ta Paulo tuatua e e ‘kukumianga’ ta tatou ki te au vaerua kikino?

8 Kukumi anga kia tatou tataki tai. Kua akamatakite mai te apotetoro ko Paulo i te au Kerititiano e: ‘Te kukumi nei tatou i te au vaerua kikino i te reva nei.’ (Ephesia 6:12) Eaa ra a Paulo i taangaanga ai i te kupu “kukumi”? Te akakite maira a Paulo e e tamaki anga ta tatou uaorai ki te au vaerua kino. Noatu te noo ra tatou i tetai enua tei matau ua te tangata i te irinaki i te au vaerua kino e me kare, eiaa rava tatou kia akangaropoina e i to tatou akatapuanga ia tatou uaorai kia Iehova, kua akamata rai ta tatou kukumianga. Tera i reira, mei te taime mai i akatapu ei tetai Kerititiano i tona oraanga kia tavini ia Iehova, kua piri rai aia ki roto i teia kukumianga. No reira rai a Paulo i raurau ei i te au Kerititiano i Ephesia kia vai ngaueue kore ua rai!​—Ephesia 6:11, 13, 14

9. (a) Eaa te tumu i taangaanga ai a Satani e te au temoni i te au “ravenga pakari” tuke tuke? (e) No teaa a Satani i titau ei i te takino i to tatou manako, e ka akapeea e rauka ai ia tatou i te patoi i tana au tautaanga? (Akara i te pia “ Kia Matakite i te Ravenga Kikite a Satani!”) (ng) Ko teea ravenga pakari ta tatou ka uriuri i teianei?

9 Au ravenga kikite. Kua ako a Paulo i te au Kerititiano kia patoi i te au “ravenga pakari” a Satani. (Ephesia 6:11) E maata ua atu te au ravenga kikite e taangaanga ana te au vaerua kino. I te au tuatau tei aereia, noatu kua vai ngaueue kore ana tetai au Kerititiano i roto i tetai au manamanata, inara kare i rauka ia ratou i te akakoromaki i tetai timataanga ke. No reira, te akara ua maira te Tiaporo e te au temoni ia tatou tataki tai, kia kite ratou e eaa to tatou ngai paruparu roa atu. I reira, ka akariro ratou i tetai ua atu tu paruparu o tatou ei takino i to tatou pirianga kia Iehova. Te mea meitaki ra, kua kite tatou i te au ravenga a te Tiaporo no te mea, te akataka meitaki ua maira te Pipiria i te reira. (2 Korinetia 2:11) I te akamataanga o teia puka, kua uriuri tatou no runga i ta Satani au ravenga, mei te akavare i te tangata kia tuku i to ratou irinakianga ki roto i te moni e te au apinga o te kopapa, te kapitianga kino e te au peu viivii o te ainga. Ka uriuri ana tatou i teianei i tetai ravenga kikite ke mai a Satani​—te purepure.

TE PUREPURE​E ANGAANGA PIKIKAA

10. (a) Eaa ra te purepure? (e) Eaa ra to Iehova manako no runga i te purepure, e mei teaa ra toou manako no runga i te reira?

10 Me rave tetai i te au angaanga purepure e te irinaki i roto i te au temoni, te akapiri tika atura aia iaia ki te au vaerua kino. Tetai au peu purepure, e irinaki tupapaku, tuatua ki te au vaerua kino, ui ki tei mate, tuaru i te au vaerua kino e te vai atura. Kua kite meitaki ra tatou e e mea “viivii” na Iehova te angaanga purepure. (Deuteronomi 18:10-12; Apokalupo 21:8) No te mea ka anoano katoaia tatou kia “rikarika i te kino,” e mea tau kore tikai kia akapiri atu tatou ki te au vaerua kino. (Roma 12:9) E tu taitoito tikai tera i to tatou Metua i te rangi ko Iehova!

11. Me ka rauka ia Satani i te akanauru ia tatou kia piri ki roto i te angaanga purepure, eaa tera ka riro ei ei re nana? Akatutu mai.

11 Inara, no te mea e e mea viivii tikai te angaanga purepure kia Iehova, te tauta pakari nei a Satani kia o atu tetai pāpāki ia tatou ki roto i tera peu. Te au atianga ravarai ka rauka ia Satani i te akanauru i tetai Kerititiano kia irinaki i roto i te au temoni, e re tera nana. No teaa i riro ei tera ei re nana? Akamanako ana i teia akaaiteanga: Me ka rauka i te akakeu i tetai vaeau kia akaruke e kia pikikaa i tona nuku e kia piri ki te nuku o te enemi, ka rekareka maata roa te rangatira o te enemi. Penei ka akaariari aere aia i taua tangata pikikaa ra ei tatiaeae i tona rangatira mua. Mei tera rai me ka piri tetai Kerititiano ki te angaanga purepure, kua akakoro rai aia i te akaruke ia Iehova e kia tuku tika atu iaia uaorai ki raro i te akatereanga a Satani. E akamanako ua ana e mei teaa ra to Satani aka rekareka i te akaariari aere i tera Kerititiano ei re nana! Ka inangaro ainei tetai ua atu ia tatou kia re te Tiaporo? Kare roa! Kare tatou i te pikikaa.

TAANGAANGA I TE UIANGA EI AKATUPU I TE EKOKO

12. Eaa te ravenga ta Satani e taangaanga ana ei akaekoko i to tatou manako no runga i te angaanga purepure?

12 Me ka rikarika ua rai tatou i te angaanga purepure, kare rava a Satani e puapingaia me taangaanga aia i te reira ki runga ia tatou. No reira te kite ra aia e ka anoanoia aia kia taui i to tatou aerenga manako. Akapeea ra? Ka kimi aia i tetai au mataara ei akaekoko i te au Kerititiano kia manako ratou e, ‘te kino ra te meitaki, e te meitaki ra te kino.’ (Isaia 5:20) E taangaanga ana a Satani i tetai ravenga e rave matau ua ana aia​—kia akatupu i te ekoko.

13. Akapeea ra a Satani i te akatupu anga i te ekoko na roto i te tu e taangaanga ana aia i te au uianga?

13 Kua taangaanga ana a Satani i teia ravenga i muatangana. I roto i te kainga i Edene, kua ui aia kia Eva e: “Koia ïa [e tika rai e], kua tuatua mai te Atua e, Auraka korua e kai i to te au rakau katoa o te kainga nei?” I te tuatau o Iobu, i te akaputuputu mai anga te au angera i runga i te rangi, kua ui mai a Satani i tetai uianga e: ‘E mataku oko kore ua ainei to Iobu i te Atua?’ E i te akamataanga a Iesu i tana angaanga orometua, kua timata atura a Satani iaia i te karanga anga e: ‘Me e Tamaiti koe na te Atua, karanga atu ra ki teia au toka kia riro ei kai.’ Akamanako ua ana ra ia Satani e aviri ra i te au tuatua tikai ta Iehova i tuatua i etai au epetoma i muao e: “Taku Tamaiti akaperepere teia, kua mareka rava au iaia”!​—Genese 3:1; Iobu 1:9; Mataio 3:17; 4:3.

14. (a) E akapeea ana a Satani me akatupu i te ekoko no runga i te angaanga purepure? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i teianei?

14 I teia tuatau, te taangaanga nei rai te Tiaporo i taua ravenga ra ei akatupu i te ekoko no runga i te kino o te angaanga purepure. Te mea taitaia ra, kua rauka iaia i te akatupu i te ekoko i roto i te manako o tetai au taeake Kerititiano. Kia ratou, kare e tano e mei tera roa te kino o tetai au tu purepure. (2 Korinetia 11:3) Ka akapeea ra tatou i te tauturu anga i teia aronga kia taui i to ratou aerenga manako? Ka akapeea tatou i te akapapu anga e kare i puapingaia te ravenga kikite a Satani i te akaturori ia tatou? Ei pau i tera nga uianga, ka uriuri ana tatou e rua tuanga o te oraanga ta Satani e tauta ra kia taviivii na roto i te au peu purepure. Ko te tamataora e te pae o te rapakau maki.

AKAPAKARI ATU A SATANI I TO TATOU AU ANOANO

15. (a) Eaa te manako o te manganui i tetai au tuanga enua no runga i te angaanga purepure? (e) Akapeea te aerenga manako o teianei ao no runga i te angaanga purepure i te akanauru anga i tetai au Kerititiano?

15 I te au enua mei ia Autireria, Nu Tireni, te pa enua Patipika e te vai atura, e manakoia ana e kare e kino o te au peu purepure mei te angaanga manamana, te irinaki tupapaku, tuatua ki tei mate, e te tuaru i te au vaerua kino ki vao. Te maata ua atura te au peu temoni e akaariia maira ei au mea reka, mako e te kino kore i roto i te au teata, puka, porokaramu tivi e te au tarekareka i runga i te komupiuta. E mea inangaroia e te tangata te au teata e te au puka no runga i te angaanga purepure. Taka meitaki ua e kua puapingaia te au temoni i te akanauru i te tangata kia irinaki e kare te angaanga purepure i te mea kino. Kua riro ainei te aerenga manako e kare te angaanga purepure i te mea kino, ei akanauru i te au Kerititiano? Ae, kua vare rai tetai papaki. Na roto i teea tu? Teia tetai akaraanga, i muri ake te akara anga tetai Kerititiano i tetai teata no runga i te angaanga manamana, karanga aia e, “Akara ana au i tera teata, kare ra oki au i rave ana i te angaanga purepure.” No teaa tera tu aerenga manako i kino ei?

16. No teaa i riro ei ei mea kino kia iki i te tu tamataora no runga i te au peu manamana e te vai atura?

16 Noatu e tuke tetai i rotopu i te rave anga i te angaanga purepure e te akara anga i te reira, kare ra oki te aiteanga e kare e kino e tupu me akarakara koe i te reira. No teaa ra? Akamanako ana i teia: Te akaari maira te Tuatua a te Atua e kare e rauka ia Satani e tana au temoni kia kite e eaa to roto i to tatou manako. * No reira, mei tei taikuia i mua ake, te akara ua ra te au vaerua kino i ta tatou au peu, kapiti mai i te tamataora ta tatou ka iki, kia kite ratou e eaa ta tatou e manako ra, e tetai ua atu au mea e akaparuparu ra i to tatou pirianga kia Iehova. Me akaari mai te tu o tetai Kerititiano e te reka ra aia i te au teata me kore i te au puka no runga i te aronga i uruia e te vaerua kino, te angaanga manamana me kore i tetai ua atu mea no runga i te au temoni, te akakite ra aia i tona au tu paruparu ki te au temoni! Te ka tupu ka akapakari atu te au temoni i ta ratou kukumianga ki runga i tera Kerititiano i te akaparuparu roa atu iaia e na te autu ua atu ratou. Tetai papaki, akamata mai to ratou inangaro i te angaanga purepure na roto i te tu tamataora e akaari maira i te au peu manamana, e i te openga kua o atu ratou ki te rave anga i teia au peu purepure.​—E tatau ia Galatia 6:7.

Āriki i te tauturu a Iehova i te au tuatau ka rokoia e te maki

17. Na roto i teea ravenga kikite me akaparuparu a Satani i te au Kerititiano tei rokoia e te maki?

17 E titau ana a Satani i te akapakari roa atu i to tatou inangaro i te tamataora e pera katoa to tatou anoano kia rauka te rapakau i to tatou maki. Akapeea ra? Penei kua taitaia tetai Kerititiano tei tauta ana i te kimi ravenga kia rauka te rapakauanga no tona maki e kino ua atura. (Mareko 5:25, 26) Ka riro tera ei atianga tau tikai no Satani e te au temoni kia akaparuparu iaia. Penei ka timata te au temoni iaia kia umuumu i te rapakauanga me kore i te au ravenga e o maira te angaanga purepure. (Isaia 1:13) M̀e puapingaia tera ravenga kikite a te au temoni, ka riro te reira ei akaparuparu i te pirianga o te Kerititiano kia Iehova. Na roto i teea tu?

18. Eaa te au tu ravenga ta tetai Kerititiano ka patoi, e eaa te tumu?

18 Kua akamatakite mai a Iehova i te ngati Iseraela e rave ra i te au angaanga purepure e: “Kia oora mai oki i to kotou rima, e puroku au i oku mata ia kotou; e kia akamaata kotou i te au pure, kare au e akarongo atu.” (Isaia 1:15) Ka inangaro ua rai tatou i te kopae i tetai ua atu apinga te ka arai i ta tatou pure e te ka akakore i ta Iehova tauturu ia tatou​—i te tuatau tikai e maki ra tatou. (Salamo 41:3) No reira, me te o maira tetai au ravenga purepure ki roto i te rapakauanga i te maki, kia patoi pakari te au Kerititiano i te reira. (Mataio 6:13) Na roto i tera tu, papu iaia e ka tauturu mai a Iehova iaia.​—Akara i te pia “ E Tika Ainei e e Angaanga Purepure?

MAATA TE AU TUA NO RUNGA I TE AU TEMONI

19. (a) Eaa ta te Tiaporo i akavare i te manganui o te tangata kia irinaki no runga i tona mana? (e) Eaa te au tua ka tau te au Kerititiano kia kopae?

19 I tetai au enua, e manganui te tangata kare ratou e irinaki ana e e mana to Satani, kareka i tetai au ngai i teianei ao e tuke rai to ratou manako. I tera au ngai, e manganui ta te Tiaporo i akavare kia irinaki e e mana maata tona. Tetai au tangata, e mataku tikai to ratou i te au vaerua kino. E maata te au tua no runga i te au angaanga ririnui a te au temoni. E mea reka na te tangata i te akakite aere i te au tua mei tera te tu; e umere ana ratou i te reira. Ka tau katoa ainei kia akakite aere tatou i tera au tua? Kare, e kopae ana te au tavini o te Atua mou i te rave i te reira. E rua tumu i akapera ai ratou.

20. Akapeea ra tetai i te akatotoa kite kore ua anga i te nuti pikikaa a Satani?

20 Te mea mua, na te akakite aere anga i te au tua no runga i ta te au temoni au peu e rave ana, te tauturu ra tera tangata i te au angaanga a Satani. Mei teaa ra te tu? Te akapapu maira te Tuatua a te Atua e e mana to Satani i te rave i te au ravenga ririnui, e te akamatakite maira te reira e e taangaanga ana aia i te au “akairo, e te au ravenga pikikaa tu ke.” (2 Tesalonia 2:9, 10) No te mea koia te pu o te pikikaa, kua kite ua aia e ka akapeea me akanauru i te manako o te aronga e reka ana i te angaanga purepure e te akakeu ia ratou kia irinaki i te au mea kare i te tika. Penei te irinaki tikai ra tetai aronga e kua kite ana ratou e kua akarongo ana i tetai au apinga e penei ka akakite aere ratou e e tika tera au mea. I te au taime ka aereia me akakite putuputuia, ka totoa roa atu teia au tua. Me ka akatotoa tetai Kerititiano i teia au tua, te rave ra aia i te anoano o te Tiaporo​—‘te metua o te pikikaa.’ Tera i reira, te akatotoa ra aia i te nuti pikikaa a Satani.​—Ioane 8:44; 2 Timoteo 2:16.

21. Eaa ta tatou ka akamou i ta tatou au tuatua ki runga?

21 Te rua, noatu e kua na roto ana rai tetai Kerititiano i te au manamanata e o maira te au vaerua kino i te tuatau i topa, kare aia e akakite aere i teia au tua ki te au oa Kerititiano. Eaa te tumu? Te akoia maira tatou e: ‘Kia akara tamou tatou kia Iesu i te tumu e te akaoti i to tatou akarongo.’ (Ebera 12:2) Ae, kia akapou tatou i to tatou taime e te maroiroi ki runga ia Iesu Karaiti, eiaa ki runga ia Satani. E mea puapinga kia kite tatou e ia Iesu i te enua nei, kare roa aia i tuatua ana ki tana au pipi no runga i te au vaerua kino, noatu e ka rauka ua iaia kia tuatua atu no runga i to Satani au tu kikite. Mari ra, kua akapou a Iesu i tona taime i te akakite aere i te karere o te Patireia. No reira, kia rauka ia tatou i te aru i te akaraanga o Iesu e te au apotetoro, ka inangaro tatou kia tuatua ua no runga i te au “peu taka ke a te Atua.”​—Angaanga 2:11; Luka 8:1; Roma 1:11, 12

22. Eaa ta tatou ka rave kia maata ua atu rai te ‘rekareka o runga i te rangi’?

22 E tika rai e e tuke tuke ta Satani au ravenga kikite e taangaanga ana tei kapiti mai i te angaanga purepure i te titau anga kia takore i to tatou pirianga kia Iehova. Inara, me rikarika tatou i te au mea kino e me mou ngaueue kore i te au mea meitaki, kare tatou e oronga i tetai atianga no te Tiaporo kia akaparuparu i to tatou akakoroanga kia patoi i te au tu peu purepure. (E tatau ia Ephesia 4:27.) E akamanako ua ana e mei teaa ra te ‘rekareka maata o runga i te rangi’ me ‘patoi ua atu rai tatou i te au ravenga pakari a te diabolo’ e kore ua atu aia!​—Luka 15:7; Ephesia 6:11.

^ para. 16 Te au ingoa e akataka maira i te tu o Satani (Patoi, Tapepe Pikikaa, Akavare, Timata, Pikikaa), kare te reira e karanga maira e e mana tona kia kite e eaa to roto i to tatou ngakau e to tatou manako. Kareka ra i tetai tua, te akatakaia maira e ko Iehova “tei timata i te ngakau,” e ko Iesu “tei akara matariki i te manako e te ngakau.”​—Maseli 17:3; Apokalupo 2:23.