Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

AU MANAKO KE MAI

Akatikatika Anga i te au Manamanata i Roto i te Angaanga Pitiniti

Akatikatika Anga i te au Manamanata i Roto i te Angaanga Pitiniti

Mei tei tataia i roto ia 1 Korinetia 6:1-8, te tuatua ra te apotetoro a Paulo no runga i te au oroʼanga i roto i te akavaanga i rotopu i te au taeake Kerititiano. Kua taitaia tikai aia i te kite e kare tetai au Kerititiano i Korinetia i “mataku kia akavaia ki mua i te aroaro o te aronga tuatua-tika kore.” (Irava 1) E au tumu tau anake ta Paulo i oronga mai kia kite te au Kerititiano e no teaa i kore ei e tau kia apai ratou i tetai e tetai ki te akavaanga mari ra kia aru i te kaveinga Pipiria tei orongaia mai na roto i te putuputuanga. Ka akara ana tatou i tetai au tumu i orongaia mai ei teia akoanga akauruia e oti, ka akamanako tatou i tetai au turanga kare i kapitiia mai ki roto i teia akoanga.

Me e manamanata to tatou e tetai taeake Kerititiano no runga i ta tatou pitiniti, kia na mua ua rai tatou i te aru i ta Iehova ravenga no te akatikatika i te reira, eiaa ta tatou uaorai. (Maseli 14:12) Mei ta Iesu i akaari mai, e mea meitaki kia akatikatika viviki i te manamanata i mua ake ka kino roa atu ei. (Mataio 5:23-26) Te mea taitaia ra, kua akatupu pekapeka tetai au Kerititiano e kua apai i to ratou manamanata ki roto i te akavaanga a te aronga kare i kite i te Atua. Kua akakite a Paulo e: “E ara tikai tei roto ia kotou na, i te mea te akava na kotou ia kotou uaorai.” Eaa te tumu i tuatua akapera ai aia? Te tumu maata koia oki ka taviivii te reira i te ingoa meitaki o te putuputuanga e te ingoa meitaki o Iehova to tatou Atua. No reira kia akamaara tatou i roto i to tatou ngakau i te uianga a Paulo: “Eaa kotou i kore ei i akakoromaki i te kino?”​—Irava 7.

Kua akakite katoa a Paulo e kua akatumu te Atua i tetai akanoonooanga meitaki i roto i te putuputuanga no te akatikatika i te au manamanata. Ko te aronga pakari, e au tane Kerititiano ratou tei rauka te pakari no to ratou kite i te tuatua mou i roto i te Tuatua a te Atua e kua akakite a Paulo e ka ‘rauka ia ratou kia akataka i te tuatua a to ratou au taeake’ no runga “i te au mea no teianei ora anga.” (Irava 3-5) Te akaari maira a Iesu e ko te au manamanata e o maira te au tarevake kino mei te tapepe e te rāvenga pikikaa, kia akatikatikaia te reira na roto i teia au takainga e toru: tai, kia tauta pakari te aronga e o maira i te akaau viviki i te manamanata; rua, me kare e puapingaia te takainga mua, e apai mai e tai me kore e rua nga kite mata; e te toru, me kare rai te reira e puapingaia, e apai atu i te manamanata ki te putuputuanga na roto i te aronga pakari, ko ratou oki te mata o te putuputuanga.​—Mataio 18:15-17.

Kare te aronga pakari i te au rōia me kore i te au tangata pitiniti e kare to ratou akakoroanga e kia akamārama atu no runga i te ture e te pitiniti. Kare na ratou e tuku i te au turanga no te akatikatika i te manamanata i rotopu i te au taeake e ta ratou pitiniti. Ka tauta ratou i te tauturu i te au taeake e o maira kia aru i te au kaveinga Pipiria kia rauka tetai ravenga au ua. Mei te mea e e ngata roa te manamanata, penei ka anoanoia ratou kia tuatua ki te akaaere tutaka me kore ki te opati manga o te Au Kite o Iehova. Inara, te vaira tetai au turanga kare i kapitiia mai ki roto i te ako a Paulo. Eaa ra te reira au mea?

I roto i tetai au turanga, penei ka anoanoia kia aere ki te akavaanga kia rauka tetai openga meitaki e te au. Ei akatauanga, penei ko te akavaanga ua rai te ravenga e rauka ai tetai pepa tatara, tetai tikaanga kia akono i tetai tamaiti, tetai moni na tetai vaine me kore tane kua tataraia e tona tokorua, tetai moni insurance, tetai tikaanga kia o atu ki roto i te aronga kua ouia te moni koia oki te au creditor i roto i tetai oroʼanga bankruptcy e te akamana anga i tetai will a tetai tangata tei mate. I roto i tetai au turanga, penei ka manako tetai taeake e ka anoano katoaia aia kia apai i tona taeake ki te akavaanga ei paruru iaia uaorai i roto i tetai oroʼanga. *

Me ka raveia te reira oroʼanga na roto i te tu au ua, penei kare raua e patoi ana i te akakoroanga tikai o ta Paulo akoanga. * Noatu ra, ko te mea puapinga roa atu e te mea mua ki tetai ua atu Kerititiano koia oki, ko te akatapuanga i te ingoa o Iehova. Te akairo maata roa atu tei akataka mai e koai te au pipi a Iesu Karaiti ko to ratou aroa, e ‘kare te aroa e kimi i te meitaki nona uaorai.’​—1 Korinetia 13:4, 5; Ioane 13:34, 35

^ para. 2 Tetai taime ua ake, penei ka rave tetai Kerititiano i tetai apa kino ki tetai mai​—mei te tō vaine, te moto i tetai tangata, te ta tangata, me kore te aru. Ko teia au apa, kare i te tarevake kia apai i te reira ki te ture noatu ka taopenga mai ki roto i te akavaanga me kore ki roto i tetai oroʼanga na tetai akavaanga jury e tuku i te tika.

^ para. 3 No tetai au akakiteanga maata atu, akara i Te Punanga Tiaki o Mati 15, 1997, kapi 17-22, e Okotopa 15, 1991, kapi 25-28.