Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 5

Akatakake Mai Anga Mei Teianei Ao

Akatakake Mai Anga Mei Teianei Ao

“Kare kotou i to teianei ao.”​—IOANE 15:19.

1. Eaa ta Iesu i akakite taka meitaki mai i tona po openga i te enua nei?

I TONA po openga i te enua nei, kua manamanata a Iesu no runga i te turanga o tana au pipi a te tuatau ki mua. Kua pure katoa aia no ratou i te na ko anga ki tona Metua e: “Kare au i pure ia koe e, ka apai ke atu koe ia ratou i teianei ao, kia tiaki maira koe ia ratou, auraka ei kino. Kare ratou i to teianei ao, mei iaku nei rai oki, kare i to teianei ao.” (Ioane 17:15, 16) I roto i teia pure, kua akaari mai a Iesu i tona inangaro maata i tana au pipi, e te aiteanga o tana au tuatua i akakite kia ratou i taua po ra e: “Kare kotou i to teianei ao.” (Ioane 15:19) Te taka ua ra e e mea puapinga tikai kia Iesu kia akatakake mai tana au pipi mei teianei ao!

2. Eaa ra te aiteanga o “teianei ao” ta Iesu e taiku ra?

2 Ko “to teianei ao” ta Iesu e taiku ra, te tuatua ra no runga i te aronga akarongo kore i te Atua i raro i te tutaraanga a Satani, e tei riro ei tuikaa ki tona tu parau e te tu akatietie. (Ioane 14:30; Ephesia 2:2; 1 Ioane 5:19) E tika rava e, ‘ko tei anoano kia riro ei oa no taua ao ra, e enemi ïa no te Atua.’ (Iakobo 4:4) Ka akapeea ra te au tangata e inangaro ra kia vai tamou i roto i te aroa o te Atua i te akaatea mai anga mei teianei ao, i na te noo ra ratou i roto i teianei ao? Ka rauka ia ratou i te rave i teia: (1) me vai tiratiratu ua ki te Patireia o te Atua i raro i te tutaraanga a Karaiti, e eiaa e piri ki te angaanga poritiki o teianei ao, (2) me patoi i te vaerua o teianei ao, (3) me mako to ratou kakau e te akamanea, (4) me akariro i to ratou pirianga kia Iehova ei mea puapinga roa atu i roto i to ratou oraanga, e te (5) me aao i te rakei katoa a te Atua. Ka uriuri tatou i teia au mataara e rima.

VAI TIRATIRATU UA E TE PAPAKITAI KORE

3. (a) Eaa ra to Iesu manako no runga i te angaanga poritiki i tona tuatau? (e) No teaa ka karangaia ai e e au karere ta Iesu au pipi akatainuia? (Kapiti mai i te tataanga i raro ake.)

3 Kare a Iesu i piri ana ki te angaanga poritiki i tona tuatau, te mea maata tana i rave ko te tutu aere i te Patireia o te Atua, koia oki te kavamani o te Atua i runga i te rangi no te tuatau ki mua, e ko Iesu te Ariki tei ikiia. (Daniela 7:13, 14; Luka 4:43; 17:20, 21) No reira i rauka ai iaia kia tuatua kia Ponotio Pilato, te Tutara o Roma e: “Kare to teianei ao taku basileia.” (Ioane 18:36) Kua vai tiratiratu ua te au pipi ki te Mesia e kua aru i tona akaraanga na te vai tiratiratu ua anga ki te Patireia o te Atua, e na te akakite aere anga i taua Patireia ki to te ao. (Mataio 24:14) Kua tata te apotetoro a Paulo e: “E teianei e karere matou na te Mesia, . . . te ako nei te Atua i te tangata e, e akaongi kotou i te Atua.” *​—2 Korinetia 5:20.

4. Akapeea te au Kerititiano mou i te akaari anga i te tu tiratiratu ki te Patireia o te Atua? (Akara i te pia “ Tu Papakitai Kore o te au Kerititiano o Mua Ana.”)

4 Ko te au karere, e komono ratou no to ratou uaorai kavamani i tetai enua ke, no reira kare ratou e akao atu ia ratou ki roto i te au manamanata o taua au enua ra; e turanga papakitai kore to ratou. Inara ka turu ratou e ka paruru i te au anoano o te kavamani o te enua ta ratou e komono ra. Mei tera katoa te au pipi akatainuia a Karaiti, to ratou ngai ka noo, “no te ao ïa,” koia oki i runga i te rangi. (Philipi 3:20) No to ratou tu maroiroi i te tutu aere i te Patireia, mirioni ua atu o ta Karaiti “mamoe ke atu” tei tauturuia kia ‘akaongi ki te Atua,’ koia oki kia akaau Kiaia. (Ioane 10:16; Mataio 25:31-40) Teia au mamoe ke atu, mei te au karere rai ratou na Karaiti i te turuturu i tona au taeake akatainuia. Ei anana okotai i te turuturu anga i te Patireia o te Atua i raro i te tutara a te Mesia, kua akatakake takiri mai nga pupu e rua ia ratou mei te au angaanga poritiki o teianei ao.​—E tatau ia Isaia 2:2-4.

5. Peea te putuputuanga Kerititiano i tuke ei mei te ngati Iseraela i taito, e na teea tu te au Kerititiano i te akaari anga i teia?

5 Te tu tiratiratu kia Karaiti, kare ko te reira anake ua te tumu i vai papakitai kore ei te au Kerititiano mou. I te tuatau o te ngati Iseraela, okotai rai enua e noo ana ratou, ko tatou ra i teia tuatau, e tuanga tatou no tetai taokotaianga taeake i te pa enua katoa. (Mataio 28:19; 1 Petero 2:9) No reira me ka piri tatou ki te au pupu poritiki, ka takinoia to tatou tikaanga kia tuatua no runga i te karere o te Patireia, e to tatou turanga rotai ei au Kerititiano. (1 Korinetia 1:10) E tetai, i te tuatau tamaki, ka tā atu tatou i to tatou au oa i roto i te tuatua mou tei akaueia mai tatou kia aroa atu ia ratou. (Ioane 13:34, 35; 1 Ioane 3:10-12) No reira e tumuanga tau tetai i akakite ei a Iesu ki tana au pipi e auraka e tā atu. E kua akakite katoa aia kia ratou kia aroa atu i to ratou au enemi.​—Mataio 5:44; 26:52; akara i te pia “ Te Vai Papakitai Kore ra Ainei Au?

6. Eaa te pirianga i rotopu i toou akatapuanga ki te Atua e toou pirianga kia Kaisara?

6 Ei au Kerititiano mou, kua akatapu tatou i to tatou oraanga ki te Atua, kare ki tetai ua atu tangata, ki tetai ua atu akaaerenga a te tangata, me kore ki tetai patireia. Te karanga ra a 1 Korinetia 6:19, 20 e: “Kare oki kotou i to kotou uaorai. Kua okoia kotou i te oko.” No reira i te au Kerititiano e apai ra i ta “Kaisara” au apinga kiaia na te oronga anga i te akangateitei, te tero e te kauraro anga tei tau ki ta te Atua i akatika no Kaisara, ka oronga te au pipi a Iesu i ‘ta te Atua, ki te Atua.’ (Mareko 12:17; Roma 13:1-7) Te kapiti maira teia i ta ratou akamorianga, to ratou inangaro ngakau katoa, e to ratou akarongo tiratiratu. Me ka umuumuia mai, kua papa ua ratou i te oronga i to ratou uaorai oraanga ei akatupu i te anoano o te Atua.​—Luka 4:8; 10:27; e tatau ia Angaanga 5:29; Roma 14:8.

PATOI ANGA I ‘TE VAERUA O TEIANEI AO’

7, 8. Eaa ra ‘te vaerua o teianei ao,’ e akapeea ana teia vaerua me “angaanga” i roto i te au tangata taitoito?

7 Tetai mataara ke mai no te au Kerititiano kia akatakake mai mei teianei ao koia oki, na te patoi anga i te tu kino o teianei ao. ‘E teianei te vaerua i rauka ia tatou nei, kare ïa to teianei ao, ko te vaerua ra no ko mai i te Atua,’ i tata ai a Paulo. (1 Korinetia 2:12) Ki to Ephesia, kua akakite aia e: “Ko to kotou ïa aerenga i muatangana ra ta to teianei ao ra, ta te ariki mana o te reva ua nei, te vaerua e angaanga ririnui nei i roto i te aronga akarongo kore.”​—Ephesia 2:2, 3.

8 Ko te “reva” me kore te vaerua o teianei ao, e mana ririnui kitea koreia te reira e akakeu ra i te tu akarongo kore ki te Atua, e te akatupu ra i “te anoano tika kore o te kopapa nei, e te anoano tika kore o te mata nei.” (1 Ioane 2:16; 1 Timoteo 6:9, 10) Te taangaanga nei teia vaerua i tona “mana” ki rungao i teianei ao na roto i te anoano tika kore o te kopapa, te au ravenga kikite kare e akamutu anga e tei te au ngai ravarai te reira mei te reva rai. Tetai, e “angaanga” ana te reira na te akatupu marie ua anga i te au tu tika kore i roto i te au tangata taitoito mei te karapii, akatietie, noinoi, e te anoano kia akanoo i tona uaorai turanga tuatua tika e te meameaau i te aronga i akamanaia. * Te taka ua ra e te akatupu marie ua nei te vaerua o teianei ao i te au tu o te Tiaporo ki roto i te ngakau o te au tangata taitoito.​—Ioane 8:44; Angaanga 13:10; 1 Ioane 3:8, 10

9. Na roto i teea au mataara e o mai ei te vaerua o teianei ao ki roto i to tatou manako e to tatou ngakau?

9 Ka tupu ainei te vaerua o teianei ao i roto i toou manako e toou ngakau? Ae, me akatika koe i te reira e me kare koe e maroiroi i te paruru i toou ngakau. (E tatau ia Maseli 4:23.) Maataanga te taime ka akamata marie ua penei na roto i te au oa meitaki ua me akaraia atu, inara kare o ratou inangaro no Iehova. (Maseli 13:20; 1 Korinetia 15:33) Ka akao katoa mai koe i te vaerua kino ki roto i toou ngakau na roto i te au puka kare e tau ana na te au Kerititiano, te au teata peu ainga viivii, me kore te au Web site i runga i te Initaneti a te aronga tei akaruke i te tuatua mou, te au tamataora tau kore, e te au tarekareka akarērē—koia oki, tetai ua atu tangata me kore apinga e akatupu ra i te aerenga manako o Satani me kore i te tu o tana akatereanga kino.

10. Ka akapeea e rauka ai ia tatou i te patoi i te vaerua o teianei ao?

10 Akapeea e rauka ai ia tatou i te patoi i te vaerua kino o teianei ao e kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua? Na roto anake ua i te taangaanga meitaki anga i ta Iehova au akanoonooanga no te akamorianga, e kia pure ua rai no te tauturu a te vaerua tapu. E maata roa atu a Iehova i te Tiaporo e tana akatereanga kino. (1 Ioane 4:4) E mea puapinga tikai i reira kia akapiri vaitata ua rai tatou kia Iehova na roto i te pure!

KIA MAKO TO TATOU KAKAU E TE AKAMANEA

11. Akapeea ra te vaerua o teianei ao i te akatuke anga i te au turanga o te akamanea?

11 Tetai akaraanga e akaari maira i te tu vaerua e akakeu ra i te tangata koia oki, to ratou kakau, tu akamanea, e te tu ma. Kua kino takiri te turanga o te akamanea i te au enua e manganui, karanga tetai vaa tuatua o te tivi e me ka aru ratou i te tu akamanea o te au vaine akaturi, kare e roa atu kare e taka akaou te tuke i rotopu ia ratou e te au vaine akaturi. Kua piri katoa teia tu ki te au tamariki tamaine kare i mapu ake​—“maata ua te pākiri e akaariia maira, kare ra e tau ana,” i na tetai nuti pepa ai. Tetai peu, ko te akamanea paarua e akaata maira i te tu meameaau e te tu akangateitei kore ia ratou uaorai.

12, 13 Eaa te au kaveinga ka tau ei arataki ia tatou me iki i to tatou kakau e te akamanea?

12 Ei au tavini no Iehova, ka inangaro tatou kia tau to tatou tu me akaraia mai, koia oki kia mako, kia mā, taurekareka e kia tau. I te au atianga ravarai, kia akaata mai to tatou tu i te “akatietie kore, e te akono meitaki,” kapiti mai te angaanga meitaki ko tei tau i te au vaine e te au tane “i mou i te akono i te Atua.” Ko te mea maata kia tatou koia oki kia noo tamou tatou i roto i te aroa o te Atua. (1 Timoteo 2:9, 10; Iuda 21) Ae, ka inangaro tatou kia riro to tatou akamanea no ‘te tangata ngaro o te ngakau, te apinga maata ïa ki mua i te aroaro o te Atua.’​—1 Petero 3:3, 4.

13 E akamaara katoa e, kia riro te tu o to tatou kakau e te akamanea ei akakeu i etai ke kia inangaro i te akamorianga mou. Kua taangaanga a 1 Timoteo 2:9, 10 i te tuatua “akatietie kore.” Inara i te tataia anga teia irava i roto i te reo Ereni, ko te tuatua tei taangaangaia no te “akatietie kore,” tona aiteanga, kia akangateitei e kia akamanako atu tatou i etai ke. No reira, kia akamanako tatou e i puapinga atu te akava ngakau o etai ke i to tatou uaorai tikaanga kia aao i ta tatou e inangaro ra. Tei maata roa atu, ka inangaro tatou i te akangateitei ia Iehova e tona iti tangata, e kia kiteia mai e e au tavini tatou no te Atua e ‘rave ra i te au mea ravarai ma te akakakā i te Atua.’​—1 Korinetia 4:9; 10:31; 2 Korinetia 6:3, 4; 7:1.

Te riro ra ainei toku kakau e toku akamanea ei akangateitei ia Iehova?

14. No runga i to tatou kakau e te tu mā, eaa te au uianga ka tau kia ui tatou kia tatou uaorai?

14 Puapinga maata atu to tatou kakau, te akamanea e te tu mā me aere tatou ki te angaanga tutu me kore ki te au uipaanga Kerititiano. E ui kia koe uaorai e: ‘Me te tau nei te akaraanga o toku kakau, akamanea e te tu mā, me ka riro tera ei tuatua anga na te tangata iaku? Ka riro ainei te reira ei taakama i etai ke? E puapinga maata atu ainei toku tikaanga i roto i teia au mea, i to te akameitakianga no tetai apainga i roto i te putuputuanga?’​—Salamo 68:6; Philipi 4:5; 1 Petero 5:6.

15. No teaa te Tuatua a te Atua i kore ei i akakite tika mai e eaa te au ture no runga i te kakau, te akamanea e te tu mā?

15 Kare te Pipiria i akakite tika mai e eaa te au ture no runga i te kakau, te akamanea e te tu mā no te au Kerititiano. Kare a Iehova e inangaro i te akakore i to tatou tikaanga kia iki me kore i to tatou kite kia akamanako marie. Mari ra, te inangaro ra aia ia tatou kia riro ei au tangata te ka kite i te akamanako meitaki no runga i te au kaveinga Pipiria, e tei matau i te taangaanga i to ratou manako, kia kite e eaa te mea meitaki e eaa te mea kino. (Ebera 5:14) Tei puapinga roa atu, te inangaro ra aia kia riro na te aroa e arataki ia tatou​—koia oki te aroa no Iehova e no te tangata tupu. (E tatau ia Mareko 12:30, 31) Me aruia tera kaveinga, e maata ua atu te kakau e te akamanea tuketuke ka tau no tatou. Te akapapuia maira teia e te au kakau karakara e aao ana te urupu maata o te Au Kite o Iehova i te au ngai ua atu ka uipa ratou i teianei ao.

AKAMOU I TE ORAANGA KI RUNGA I TE TAVINI ANGA I TE ATUA

16. Akapeea te vaerua o teianei ao i tuke ei mei te apiianga a Iesu, e eaa te au uianga ka tau tatou kia ui?

16 E pikikaa ua te vaerua o teianei ao e te akakeu ra i te mirioni ua atu kia tuku i to ratou irinakianga ki roto i te moni e te au apinga o te kopapa kia rauka to ratou mataora. Inara, kua akakite a Iesu e: “E maata ua oki to te tangata nei apinga, kare oki tei taua apinga nona ra tona ora.” (Luka 12:15) Kare a Iesu e turu ra i te manako e kare tatou e anoano i te moni me kore i te au apinga o te kopapa. Mari ra kua apii aia e ko te aronga akaaka e kite ra i to ratou anoano no te aratakianga a te Atua, e te aronga e akamou ra i to ratou oraanga ki runga i te tavini anga i te Atua, ka rauka ia ratou te mataora. (Mataio 5:3; 6:22, 23) E ui kia koe uaorai e: “Te irinaki tikai ra ainei au i ta Iesu i apii, me te akavareia nei au e Satani, te ‘metua no te pikikaa’? (Ioane 8:44) Me akamanako au i taku e tuatua ana, toku au akakoroanga, te au mea puapinga kiaku, e toku tu oraanga, eaa ra ta te reira e akaari maira”?​—Luka 6:45; 21:34-36; 2 Ioane 6.

17. Akakite mai i te au akameitakianga i rauka i te aronga tei akamou i to ratou oraanga ki runga i te tavini anga i te Atua.

17 Te akakite maira te Pipiria kia tatou e kia riro tatou ‘ei aronga rave i te tuatua.’ (Iakobo 1:22) E akamanako ana ra i te au puapinga tei rauka i te aronga tei akamou i to ratou oraanga ki runga i te tavini anga i te Atua. Mataora ua ratou i te rave i te au angaanga o te Patireia. (Mataio 11:29, 30) Rauka ia ratou te kopae i te au mea e akatupu ana i te apiapi e te taitaia. (E tatau ia 1 Timoteo 6:9, 10) No te mea te mareka ua ra ratou i te au mea tei anoanoia no te oraanga, e maata atu to ratou taime no te ngutuare tangata e te putuputuanga Kerititiano. Moe meitaki ua ratou i reira. (Koheleta 5:12) Maata atu to ratou mataora i te oronga i ta ratou ka rauka. (Angaanga 20:35) Rauka to ratou manakonakoanga, te ngakau au e te tu mareka ua. (Roma 15:13; Mataio 6:31, 32) E au akameitakianga puapinga tikai teia!

KA RAVE I “TE RAKEI KATOA A TE ATUA”

18. Akapeea te Pipiria i te akataka mai anga i to tatou enemi, tana au ravenga, e te tu o ta tatou tamakianga?

18 Te aronga tei noo tamou i roto i te aroa o te Atua, ka paruru katoaia ratou mei te au ravenga a Satani tei inangaro kia akamutu ratou i te tavini i te Atua, e kia kore e rauka te ora mutu kore. (1 Petero 5:8) Kua akakite a Paulo e: “Kare oki te tangata anake ta tatou e kukumi nei, ko te au ariki katoa ra, e te aronga mana, e te au tutara o teianei ao poiri, e te au vaerua kikino i te reva nei.” (Ephesia 6:12) Ko te tuatua “kukumi,” te akaari maira te reira e ka aro tika atu tatou i te enemi e kare tatou e tamaki atu iaia mei te ngai mamao. Tetai, te akaari maira te au tuatua mei “te au ariki,” “te aronga mana,” e “te au tutara” e, e mea parani meitakiia teia kukumianga, e e mea akakoro tikai te reira.

19. Akataka mai i te rakei pae vaerua o te au Kerititiano.

19 Noatu to tatou au turanga apikepike, ka autu rai tatou. Akapeea ra? Na te kakau anga i “te rakei katoa a te Atua.” (Ephesia 6:11, 13) I te akataka mai anga i taua rakei ra, te na ko ra a Ephesia 6:14-18 e: ‘Ka tu, ma te tatuaia to kotou taukupu i te tuatua-mou, e ma te tapoki-umauma ra ko te tuatua tika i te kakau anga; E kia akatamakaia to kotou vaevae i te teateamamao o te evangelia o te au ra; E rave oki i te paruru ra i te akarongo, ei runga ravao ïa, ko te mea e mate ei te au tao ai ravarai a te vaerua kino ra. Ka rave katoa i te pare ra i te ora, e te koke a te vaerua ra, koia te tuatua a te Atua: Ma te pure tukumoe kore, i te au pure ravarai, i te pati a te vaerua.’

20. Akapeea to tatou turanga i tuke ei mei to te au vaeau?

20 No te mea e akanoonooanga teia na te Atua, ka paruru taua rakei ia tatou me aao tatou i te reira i te au taime ravarai. Kare mei te au vaeau rai e akangaroi ana ratou no tetai tuatau roa me au te tamaki. Kareka te au Kerititiano, ka tamaki ua atu rai ratou kare e akamutu e tae ua atu ki te taime e akapou ei te Atua i to Satani ao e e uri ei aia i te au vaerua kino ki roto i te vaarua takere kore. (Apokalupo 12:17; 20:1-3) Penei e au tu paruparu to tatou, me kore e au anoano tika kore to roto i to tatou ngakau. Kia tauta atu rai tatou no te mea mei ta te Pipiria e karanga ra, ka anoanoia tatou kia “moto” ia tatou uaorai kia rauka ia tatou i te akamori ia Iehova ma te tiratiratu.​—1 Korinetia 9:27.

21. Eaa te mataara anake ua e autu ei tatou i ta tatou tamakianga pae vaerua?

21 Tetai katoa, kare tatou e autu i teia tamaki i to tatou uaorai maroiroi. No reira a Paulo i akamaara mai ei ia tatou kia ‘pure tukumoe kore ma te vaerua.’ E kia akarongo tatou kia Iehova na te apii anga i tana Tuatua e kia kapiti atu ki to tatou au taeake e te au tuaine i te au atianga ravarai no te mea, kare ko tatou anake ua tei roto i teia tamaki! (Philemona 2; Ebera 10:24, 25) Te aronga tei vai tiratiratu ua i roto i teia au tu, ka autu ratou e ka maroiroi katoa i te paruru i to ratou akarongo me patoiia mai.

KIA PAPA UA I TE PARURU I TOOU AKARONGO

22, 23 (a) Eaa te tumu ka anoanoia ai tatou kia papa ua i te paruru i to tatou akarongo, e eaa te au uianga ka tau kia ui tatou kia tatou uaorai? (e) Eaa te tumu manako ka uriuriia i roto i te pene ka aru mai?

22 “No te mea ra, kare kotou i teianei ao” i na Iesu ei, “i riri mai ei teianei ao ia kotou.” (Ioane 15:19) No reira kia papa ua rai te au Kerititiano i te paruru i to ratou akarongo e kia na roto ua rai i te tu akangateitei e te maru. (E tatau ia 1 Petero 3:15.) E ui kia koe uaorai e: ‘Kua mārama ainei au e no teaa te Au Kite o Iehova i tetai au taime e kore ei e ariki i te aerenga manako tei matauia e te katoatoa? Me patoiia mai toku turanga, kua papu meitaki ainei iaku e e tika ta te Pipiria e ta te tavini akono meitaki e akakite maira? (Mataio 24:45; Ioane 17:17) I te rave anga i te mea tika, ka akapaapaa ainei au ia Iehova e ka akakite no runga iaia i mua i te aroaro o te tangata?’​—Salamo 34:2; Mataio 10:32, 33

23 Inara, e maata te taime e timataia ana to tatou inangaro kia akatakake mai mei teianei ao na roto i te au mataara kitea koreia. Ei akaraanga, mei tei taikuia i mua akenei, te titau nei te Tiaporo i te akavare i to Iehova au tavini kia piri ki teianei ao na roto i te au tamataora tau kore. Akapeea e rauka ai ia tatou kia iki i te tu tamataora tau te ka mareka tatou e te ka oronga mai i te akava ngakau mā? Ka uriuriia tera tumu manako i roto i te pene ka aru mai.

^ para. 3 Mei te taime mai o te Penetekote 33 T.N., kua riro a Iesu Karaiti ei Ariki no tana putuputuanga o te au pipi akatainuia i te enua nei. (Kolosa 1:13) I te mataiti 1914, kua akamanaia a Iesu Karaiti ei ariki i rungao i “te au basileia o teianei ao.” No reira, te tavini katoa nei te au Kerititiano akatainuia ei au karere no te Patireia o te Atua i raro i te tutaraanga a te Mesia.​—Apokalupo 11:15.

^ para. 8 Akara i Te Punanga Tiaki o Tepetema 15, 2008, kapi 21-22, parakarapa 7-8.