Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

AU MANAKO KE MAI

Akangateitei te Reva, Vote e te Angaanga Tei Tukuia Mai e te Kavamani

Akangateitei te Reva, Vote e te Angaanga Tei Tukuia Mai e te Kavamani

Akangateitei te reva. Irinaki te Au Kite o Iehova e ko te tupou ki mua i te reva, te akangateitei i te reira e te imene akaepaepa enua, e peu akamorimori te reira e akameitaki ra i te au kavamani e te au arataki no te ora e kare e akameitaki ana i te Atua. (Isaia 43:11; 1 Korinetia 10:14; 1 Ioane 5:21) Tetai arataki mei te reira rai, ko Nebukanesa te Ariki o Babulonia. Ei akatietie anga nana i tona mekameka i mua i te tangata kia akamoriia aia, kua pātu teia ariki mana ririnui i tetai itoro maatamaata e kua akaue i tona iti tangata kia tupou ki mua i te reira e te akatangiia ra te imene akaepaepa enua i taua taime rai. Inara, kare te au mapu Epera​—a Sadaraka, Meseka, e Abedenego​—i tupou ana ki mua i te itoro noatu kua kite ratou e ka akautungaia ratou.​—Daniela, pene 3.

I to tatou nei tuatau, “ko te reva te apinga maata e akamoriia ana” i tata ai a Carlton Hayes te tangata tuatua enua. “E akapae ana te au tane i to ratou pare me apaiia mai te reva na mua ia ratou; e tata ana te aronga atu peʼe i te au peʼe no te reira, e e imene ana te tamariki i te au imene pure ei akangateitei i te reva.” Karanga katoa aia e “e au rā orote” rai tetai tei akatakaia no te peu akaepaepa enua. Te raveia anga tetai akaepaepa anga enua i Brazil, akakite te minita o te au vaeau i roto i tana tuatua e: “E akangateiteiia ana te reva e e akamoriia ana . . . mei te Enua Anau rai e akamoriia ana.” Ae, “e mea tapu te reva, mei te cross rai,” i akakite ei The Encyclopedia Americana.

Kare i roa akenei, kua akakite taua encyclopedia rai e ko te au imene akangateitei i te reva, “e au tuatua akaepaepa enua te reira e o maira te patianga ki te Atua kia arataki e kia paruru i te iti tangata e to ratou au tutara.” No reira, e tumuanga tau to te Au Kite o Iehova kia irinaki e e au peu akamorimori teia au angaanga akaepaepa enua e o maira te akangateitei i te reva e te imene akaepaepa. I te tuatua anga no runga i te tamariki a te Au Kite o Iehova no tei patoi i te akangateitei i te reva i roto i te au apii i Marike, akakite te puka The American Character e: “Ko teia au peu, e au peu akamorimori atua e kua akapapuia mai te reira e te Akavaanga Teitei i roto i tetai au oroanga tei raveia ana.”

Noatu kare ratou e piri ana ki roto i teia au peu, e akangateitei ana ra te iti tangata o Iehova i te tikaanga o etai ke kia rave i te reira. Kare ratou e taitoito ana i te reva o te enua, āriki ra ratou e e “aronga mana taoonga” te au tutara o te au kavamani e tavini ra i te Atua e te tangata. (Roma 13:1-4) No reira te Au Kite o Iehova i akarongo ei ki te ako kia pure no “te ui ariki, e te aronga mana katoa.” To tatou akakoroanga, “kia noo kanga koreia mai tatou, ma te au, ma te akono i te Atua, e te au mea tika tikai.”​—1 Timoteo 2:2.

Vote i roto i te ikianga kavamani. E akangateitei ana te au Kerititiano mou i te tikaanga o etai ke kia vote. Kare ratou e taitoito ana me kore e akavaavaa ana i te au ikianga kavamani, e kauraro ana ratou ki te au ture a te aronga mana tei ikiia. Inara, ka vai ngaueue kore rai ratou ki to ratou turanga eiaa kia o atu ki roto i te au angaanga poritiki o te pa enua. (Mataio 22:21; 1 Petero 3:16) Eaa ra ta tetai Kerititiano ka rave me te noo ra aia i roto i tetai enua tei umuumuia aia e te ture kia vote me kore i roto i tetai turanga e patoi pakari ra te tangata i te aronga kare e aere ana i te vote? Penei ka maara iaia a Sadaraka, Meseka e Abedenego, kua aere ratou ki Dura i te ngai i akatu ei a Nebukanesa i tona tiki auro kia akamori te tangata e penei ka manako aia e mei tera rai teia turanga e ka aere aia ki te ngai vote me tika i tona akava ngakau. Inara, ka akapapu meitaki aia e kare aia e vote. E mea tau kia akamanako meitaki aia i teia au kaveinga e ono:

  1. Ta Iesu au pipi, ‘kare ratou i to teianei ao.’​—Ioane 15:19.

  2. E komono te au Kerititiano no Iesu Karaiti e no te Patireia o te Atua.​—Ioane 18:36; 2 Korinetia 5:20.

  3. Rotai te irinakianga o te putuputuanga Kerititiano e na te aroa mei to Iesu te tu i taokotai i tona au mema.​—1 Korinetia 1:10; Kolosa 3:14.

  4. Te aronga ka iki i tetai tangata ei akaaere no ratou, tei runga rai ia ratou te apainga no tana ka rave.​—E akamanako ana i te au kaveinga e o maira i roto ia 1 Samuela 8:5, 10-18 e 1 Timoteo 5:22.

  5. I roto i te mata o Iehova, kua kopae to Iseraela Iaia i to ratou inangaro anga kia iki i tetai tutara no ratou.​—1 Samuela 8:7.

  6. Ka anoanoia te au Kerititiano kia tuatua ma te mataku kore no runga i te Patireia o te Atua ki te au tangata tuke tuke to ratou irinakianga poritiki.​—Mataio 24:14; 28:19, 20; Ebera 10:35.

Angaanga tei tukuia mai e te kavamani. I tetai au enua, e umuumu mai ana te Kavamani i te aronga tei patoi i te angaanga vaeau kia piri ki roto i tetai au angaanga ta ratou ka tuku mai no tetai tuatau. Me aro atu tatou i tetai ikianga e o maira teia tu, kia pure tatou no runga i te reira e kia tuatua atu ki tetai oa Kerititiano pakari e oti, akatumu i ta tatou ikianga ki runga i to tatou akava ngakau e ta tatou i kite.​—Maseli 2:1-5; Philipi 4:5.

Te akakite maira te Tuatua a te Atua ‘kia akarongo tatou ki te aronga akava, e akatika i te au angaanga memeitaki ravarai, kia maru.’ (Tito 3:1, 2) Ia tatou e akamanako ra i te reira, penei e ui kia tatou uaorai i teia au uianga: ‘Me āriki au i teia tu angaanga, ka takino ainei te reira i toku turanga papakitai kore ei Kerititiano me kore ka akao atu ainei te reira iaku ki roto i te akamorianga pikikaa?’ (Mika 4:3, 5; 2 Korinetia 6:16, 17) ‘Me rave au i teia angaanga, ka riro ainei te reira ei mea ngata noku kia rave i taku au apainga Kerititiano me kore ei arai iaku kia kore e rauka i te akatupu i te reira?’ (Mataio 28:19, 20; Ephesia 6:4; Ebera 10:24, 25) ‘I tetai tua, me piri au ki teia angaanga ka rauka ainei tetai tuatau noku i te rave i te au mea e o maira taku akamorianga penei mei te piri ki roto i te angaanga orometua tamou?’​—Ebera 6:11, 12

Me kua tau i te akava ngakau o tetai Kerititiano kia rave i te angaanga tei tukuia mai e te kavamani i to te peke ki roto i te are auri, kia akangateitei te au oa Kerititiano i tana ikianga. (Roma 14:10) Me ka manako aia e kare aia e rave i tera tu angaanga, kia akangateitei katoa rai te au taeake i tana tika.​—1 Korinetia 10:29; 2 Korinetia 1:24.