Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 17

“Akamatutu i to Kotou Akarongo”

“Akamatutu i to Kotou Akarongo”

‘E akamatutu i to kotou uaorai akarongo, kia noo tamou kotou i roto i te aroa o te Atua.’​—IUDA 20, 21

1, 2. Eaa ta tatou ka rave kia tupu maroiroi tatou e kia meitaki ua to tatou oraanga kopapa, e no teaa ra te reira i puapinga ai?

KA INANGARO tatou pouroa kia maroiroi tatou e kia meitaki ua to tatou oraanga kopapa. Inara, e rauka ai ia tatou kia tupu maroiroi e kia meitaki te oraanga kopapa, ka anoanoia tatou kia kai i te au kai meitaki, kia rava te akaetaeta i te kopapa e kia akono meitaki ia tatou. Ka anoanoia tatou kia tauta pakari, inara no te mea e ka riro teia ei akatuke i to tatou oraanga i teianei e no te tuatau ki mua, kare tatou e tuku i te au. E apinga ke atu rai tetai te ka anoanoia tatou kia akatupu. Eaa ra taua mea ra?

2 Kua tuatua ana a Iuda no runga i te reira i tona akamaroiroi anga i te au Kerititiano i te na ko anga e: ‘Kia noo tamou kotou i roto i te aroa o te Atua,’ e kua akakite katoa aia i roto i taua irava rai e ka akapeea me rave i te reira: ‘E akamatutu i to kotou uaorai akarongo.’ (Iuda 20, 21) Eaa taau ka rave ei akaketaketa roa atu i toou akarongo kia vai tamou rai i roto i te aroa o te Atua? E toru tuanga ka anoanoia tatou kia akamou i to tatou manako ki runga.

AKAMATUTU I TOOU AKARONGO I ROTO I TA IEHOVA AU UMUUMUANGA

3-5. (a) Eaa ra te manako tarevake ta Satani e inangaro ra i te akavare ia koe kia irinaki no runga i ta Iehova au umuumuanga? (e) Mei teaa ra to tatou manako no runga i ta Iehova au umuumuanga, e eaa ra te tu manako ta te reira ka akakeu i roto ia tatou? Akatutu mai.

3 Te mea mua, ka anoanoia tatou kia akaketaketa i to tatou akarongo i roto i te au umuumuanga a te Atua. Ia koe e apii ra i teia puka, e maata rai ta Iehova au umuumuanga tuatua tika i apii ana koe no runga i te tu o te tangata e ta ratou peu. Eaa ra toou manako no runga i ta Iehova au umuumuanga? Ka inangaro a Satani i te akavare ia koe kia manako e te arai ra ta Iehova au ture, tana au kaveinga, e tona au turanga i te au mea memeitaki mei ia koe. I rave ua ana a Satani i teia au ravenga mei te taime roa mai i akavare ei aia ia Eva i roto i te kainga i Edene. (Genese 3:1-6) Ka vare ainei koe i tana au ravenga kikite? Tei runga ua te reira i toou aerenga manako.

4 Ei akatutu: E akamanako ua ana e te aere ra koe na roto i tetai ngai manea i na, kua kite atu koe i tetai aua teitei e arai ra i tetai tuanga o tera ngai kia kore te tangata e aere ki roto. E ngai manea tikai oki tera i auaia. Penei ka manako koe e e arairai tikai teia aua ia koe kia kore koe e tae ki tetai tua mai. Inara, ia koe e akara meitaki atura na roto i te aua, kua kite atu koe i tetai aka riona taetaevao e aiʼai ra i tetai manu! Teianei kua mārama koe i reira e eaa te tumu i pātuia ai tera aua​—ei paruru ia koe. E enemi taae ainei tetai e aiʼai maira ia koe i teianei? Te akamatakite maira te Tuatua a te Atua e: “E akono meitaki, e matakite, te aaere nei oki to kotou enemi ko te diabolo, mei te liona ngunguru ra, i te kimi anga i te tangata e pou iaia.”​—1 Petero 5:8.

5 E taae tikai a Satani. No te mea kare a Iehova e inangaro ana kia mou tatou ki roto i te ereere a Satani, kua akanoo aia i tetai au ture ei paruru ia tatou mei te au “ravenga pakari” a taua vaerua kino ra. (Ephesia 6:11) No reira, i te au taime ravarai ka akamanako oonu tatou no runga i te au ture a te Atua, kia kite tatou e te akaata maira taua au ture ra i te aroa maata o to tatou Metua i te rangi. Me manako akapera tatou, ka riro tana au ture ei akapuanga e ei rekarekaanga no tatou. Kua tata te pipi a Iakobo e: ‘Ko te akara ra ki roto i te ture tika rava o te rangatira ma te tamou tikai, ka akameitakiia aia i te rave anga i te reira.’​—Iakobo 1:25.

6. Eaa te mataara meitaki rava atu i te akamatutu i toou akarongo i roto i ta te Atua au ture e tana au kaveinga tuatua tika? Oronga mai i tetai akaraanga.

6 Te mataara meitaki rava atu i te akaketaketa i to tatou akarongo i roto ia Iehova te tumu o te ture e ki roto i te pakari o tana au ture koia oki, kia akarotai i to tatou oraanga ki tana au akauenga. Ei akaraanga, ko “te ture a te Mesia,” te o maira te akauenga kia apii i etai ke i “te au mea katoa [tana] i akaue atu.” (Galatia 6:2; Mataio 28:19, 20) E akono katoa ana te au Kerititiano i te akauenga kia akaputuputu ua rai no te akamorianga e no te akamaroiroi i tetai e tetai. (Ebera 10:24, 25) Te kapiti katoa maira te akauenga a te Atua i te akoanga kia pure putuputu ua rai kia Iehova ma te ngakau tae. (Mataio 6:5-8; 1 Tesalonia 5:17) Ia tatou e akarotai ra i to tatou oraanga ki taua au akauenga ra, ka kite taka meitaki roa atu tatou e e au aratakianga mou tikai teia no tatou. Me akono tatou i te reira, ka rauka ia tatou te rekareka e te merengo aite koreia te kare roa e rauka ia tatou i roto i teia ao manamanata. Ia koe e akamanako oonu ra i te puapinga e rauka ana ia koe no te akaau i toou oraanga ki te au ture a te Atua, kare ainei te reira e akaketaketa roa atu i toou akarongo?

7, 8. Akapeea te Tuatua a te Atua i te akapumaana anga i te aronga e manamanata ra e kare e rauka ia ratou i te aru i te arataa tuatua tika a Iehova a te au tuatau ka aereia?

7 Tetai au taime e manamanata ana tetai aronga e kare e rauka ia ratou i te akono i ta Iehova au ture a te au mataiti ka aereia. E mataku ana ratou e kare e rauka ia ratou i te rave i te reira. Penei ake e ka manako akapera koe, kia akamaara i teia au tuatua: “Ko au toou Atua ra ko Iehova, ko tei akakite ia koe i te mea e puapingaʼi koe na; ko tei arataki ia koe na te arataa e tau ei kia aere koe ra. Angairi koe i akarongo mai ki te au akauenga naku! kua riro ïa toou au mei te vai taʼe ra; e taau tuatua-tika mei te ngaru moana ra.” (Isaia 48:17, 18) Me noo ua koe i tetai au taime, kare ainei teia au tuatua akamaroiroi e akapumaana ana ia koe?

8 Te akamaara mai nei a Iehova ia tatou e ka puapingaia tatou me akarongo kiaia. E rua akameitakianga tana e taputou maira me akarongo tatou kiaia. Te mea mua, ka aite rai to tatou au mei te kauvai taʼe marie​—marino ua, kare e pou e ka taʼe ua rai kare e akamutu. Te rua, ka aite rai to tatou turanga tuatua tika mei te ngaru o te moana. Me tu ua koe i taatai i te akara i te ngaru e popoki maira, kare e ekoko e ka kite koe i te tu ponuiaau e te tinamou. Kua kite koe e ka aatu ua mai rai te ngaru e ka popoki ua rai ki runga i te one i taatai e tuatau ua atu. Te karanga maira a Iehova e ka aite rai toou arataa tuatua tika mei tera te tu. Me tauta ua rai koe kia vai tiratiratu kiaia, kare rava aia e tuku ua ia koe kia ngaueue! (E tatau ia Salamo 55:22.) Kare ainei teia au taputou pumaana nana e akamatutu ana i toou akarongo i roto ia Iehova e tana au umuumuanga tuatua tika?

‘AERE KI MUA I TE PAKARI MOU’

9, 10 (a) No teaa i riro ei te aruaru anga i te pakari mou ei akakoroanga meitaki tikai no te au Kerititiano? (e) Akapeea to te Atua aerenga manako i te tauturu anga ia tatou kia mataora?

9 Te rua, ka anoanoia tatou kia aru i teia au tuatua akauruia: “E aere rai tatou ki mua i te pakari mou.” (Ebera 6:1) No te au Kerititiano, e akakoroanga meitaki tikai kia aruaru i te pakari mou. Ka rauka ua te pakari mou, kareka te tu apa kore, kare te reira e rauka i teianei. E tetai, i to ratou akarongo e pakari maira, te kite ra te au Kerititiano i te rekareka maata i te tavini anga ia Iehova. Eaa te tumu?

10 Ko te Kerititiano tei rauka iaia te pakari mou, ka akatumu ua rai aia i tona aerenga manako ki runga i te pakari o ta Iehova tuatua mou. (Ioane 4:23) Kua tata a Paulo e: ‘Te aronga oki i tau i ta te kopapa nei, te akono ra i ta te kopapa; kareka te aronga i tau i ta te vaerua ra te akono ra ïa i ta te vaerua.’ (Roma 8:5) Kare e mataora e rauka i te aerenga manako o te kopapa, no te mea ka akamou ua te tangata ki runga i tona uaorai anoano, te meitaki ka rauka i teianei e te au mea o te kopapa. Kareka to te Atua aerenga manako, e mea mataora ïa no te mea te akamou ra te reira ki runga ia Iehova te Atua mataora. Ko te Kerititiano tei rauka iaia te pakari mou, e mea inangaro nana i te akamareka ia Iehova e ka mataora ua aia noatu me rokoia e te timataanga. Eaa te tumu? No te mea te oronga maira te au timataanga i te atianga no tatou kia akapapu e e pikikaa a Satani, e kia akatupu tatou i te tu tiratiratu te ka riro ei akarekareka i to tatou Metua i te rangi.​—Maseli 27:11; e tatau ia Iakobo 1:2, 3.

11, 12 (a) Eaa ta Paulo i tuatua no runga i te kite o te Kerititiano i te akataka i te tuke i rotopu i te mea meitaki e te mea kino, e eaa te aiteanga o te tuatua ‘tereniia’? (e) Eaa te tu terenianga tei anoanoia no tetai pepe e tetai tangata akaetaeta uaua?

11 Ka rauka te pakari mou na roto i te tereni anga ia tatou. Akamanako ana i teia irava: ‘Kareka te kai pakari ra, na te aronga pakari ïa, na te aronga tei mātau i te taangaanga e tei tereniia kia kite i te mea meitaki e te mea kino.’ (Ebera 5:14) Te tuatua anga a Paulo no runga i te tereni anga ia tatou kia kite i te mea meitaki e te mea kino, kua taangaanga aia i te kupu Ereni tei matauia i te tuatua no runga i te au tangata e tereniia ra no tetai tarekareka. Ka akamanako ana e eaa ra te o maira ki tera tu terenianga.

Tangata akaetaeta uaua e tereni ra i tona kopapa

12 To tatou anau mai anga, kare to tatou kopapa i tereniia no tetai angaanga. Ei akaraanga, kare te pepe varevare e kite i te taangaanga i tona nga rima e tona nga vaevae. Me tāki aia i tona rima, tetai taime ka u ki runga i tona mata e ka itirere te pepe e ka aue. Inara, me taangaanga putuputuia, ka matau i reira tona kopapa. Ka akamata te pepe i te totoro, me āpakari mai ka akamata aia i te aere, e me maata mai ka akamata aia i te oro. Mei te mea e ko tera te tu, akapeea i reira te tangata e tereni ra i roto i te ngai akaetaeta uaua? Me kite koe i tera tu tangata e rere ra ki runga e oti takaviriviri i tona kopapa i roto i te reva, kare e ekoko i roto i toou manako e kua tereni meitakiia te kopapa o tera tangata. Kare tona karape i te rave i te reira i te mea tupu ua mai​—e maata te au ora tei anoanoia kia tereni iaia kia tau meitaki no tera tarekareka. Te akakite ra te Pipiria e “e puapinga mea ngiti ua to te reira” tu tereni anga. E maata rava atu te puapinga kia tereniia tatou kia kite i te mea meitaki e te mea kino!​—1 Timoteo 4:8.

13. Ka akapeea tatou me tereni ia tatou kia kite no runga i te tuke i rotopu i te mea meitaki e te mea kino?

13 I roto i teia puka, e maata ta tatou i uriuri ana te ka riro ei tauturu ia koe kia tereni i toou kite no runga i te tuke i rotopu i te mea meitaki e te mea kino kia rauka ia koe i te tavini tiratiratu ia Iehova ei Kerititiano pakari mou. E akamanako marie no runga i ta Iehova au kaveinga e tana au ture e kia pure no runga i te reira ia koe e rave ra i taau au ikianga i te au rā ravarai. Te au ikianga pouroa taau ka rave, e ui kia koe uaorai e: ‘Eaa ra te au ture me kore te au kaveinga Pipiria e o maira? Ka akapeea ra au me taangaanga i te reira? Eaa ra te ka akarekareka i toku Metua i te rangi?’ (E tatau ia Maseli 3:5, 6; Iakobo 1:5.) Te au ikianga ravarai taau ka rave na roto i te akamanako anga i te au ture e te au kaveinga Pipiria, ka tereni te reira ia koe kia kite i te tuke i rotopu i te mea meitaki e te mea kino. Ka riro tera tu terenianga ei tauturu ia koe kia riro mai ei Kerititiano pakari mou.

14. Eaa te tu kaki te ka anoanoia kia akatupu tatou kia pakari ua atu rai i roto i te tuatua mou, e eaa te akamatakiteanga ka anoanoia tatou kia akamaara?

14 Noatu e ka rauka ua te tu pakari mou, tera ra ka anoanoia tatou kia pakari ua atu rai i roto i te tuatua mou. E tupu ei tatou ki te pakarianga, ka anoanoia te kai. No reira a Paulo i karanga ai e: ‘Kareka te kai pakari, na te aronga pakari ïa.’ Tetai mea puapinga ka anoanoia kia akamatutu i toou akarongo koia oki, kia taangaanga ua rai i te kai pakari i roto i te Tuatua a te Atua. Ia koe e taangaanga ra i taau i kite, ka riro ïa koe ei tangata pakari, e te na ko maira te Pipiria e: “Ko te pakari rai te mea meitaki.” No reira ka anoanoia tatou kia akatupu i te kaki no te au tuatua mou ta Iehova e oronga maira ma te tae tikai o to tatou ngakau. (Maseli 4:5-7; 1 Petero 2:2) E tika e kare te rauka anga o te kite e te pakari o te Atua i te tumu tau no tatou kia akatietie. Ka anoanoia tatou kia akara matatio ia tatou uaorai, ko te tupu aea te parau me kore tetai atu tu paruparu i roto i to tatou ngakau. Kua tata a Paulo e: “E kimi matatio ia kotou uaorai i to kotou akarongo; e akara matariki ia kotou uaorai.”​—2 Korinetia 13:5.

15. Eaa i anoanoia ai te aroa kia matutu to tatou akarongo?

15 Penei kua oti tetai are i te pātu, inara ka aere ua atu rai te angaanga kare e akamutu. Ka anoanoia te akono e te ripea i te are, e penei ka inangaroia kia maani akaou i tetai pia ke mai me taui te au turanga o te ngutuare. Eaa te ka anoanoia no tatou kia rauka te pakari mou e kia akamatutu i to tatou akarongo? Te mea maata rava atu, ko te aroa. Ka anoanoia kia matutu ua rai to tatou inangaro no Iehova e to tatou au oa Kerititiano. Me kare o tatou aroa, ka puapinga kore ua to tatou kite e ta tatou au angaanga​—mei te anga tini varaoa pakapaka rai, kare apinga o roto. (1 Korinetia 13:1-3) Me e aroa tetai, ka rauka ia tatou te pakari mou o te Kerititiano e ka tupu matutu ua atu rai.

AKAMOU I TOOU MANAKO KI RUNGA I TE MANAKONAKOANGA TA IEHOVA E ORONGA MAIRA

16. Eaa te aerenga manako ta Satani e akatupu nei, e eaa te paruru ta Iehova i oronga mai no tatou?

16 Ka akamanako ana tatou e tai tuanga toe o taau angaanga i te akamatutu i toou akarongo. Kia rauka ia koe i te akamatutu ia koe uaorai ei pipi mou na te Mesia, ka anoanoia koe kia paruru i toou aerenga manako. E kikite tikai to Satani te tutara o teia ao i te akatupu i te ekoko i roto i te manako o te tangata, te manako taitaia, te tu irinaki kore e te mataku. (Ephesia 2:2) Ka akatupu tera aerenga manako i te kino ki tetai Kerititiano mei te rakau pē rai e akatupu ana i te kino ki tetai are, ka ngaangaa ua te are e ka pururu ki raro. Te mea mataora ra, kua oronga mai a Iehova i tetai apinga ei paruru ia tatou​—ko te manakonakoanga.

17. Akapeea te Tuatua a te Atua i te akaari mai anga i te puapinga o te manakonakoanga?

17 Te akakite maira te Pipiria i te au tuanga tukeke o te rakei a te Atua tei anoanoia no ta tatou tamaki anga ia Satani e teia ao. Tetai tuanga puapinga o teia rakei ko te pare, “te manako ora,” koia oki te manakonakoanga o te ora. (1 Tesalonia 5:8) I muatangana, kua kite ua te vaeau e kare aia e ora i roto i te tamaki me kare ona pare. E maaniia ana te pare ki te auri tei auaroia ki te pākiri manu me kore ki tetai apinga marūrū mei te vavai rai. Na te pare e paruru i tona upoko kia kore e kino me veroia mai ki te kō e ki tetai apinga ke atu. Mei te pare rai e paruru ana i te upoko, ka paruru katoa te manakonakoanga i toou manako e toou aerenga manako.

18, 19 Eaa te akaraanga ta Iesu i akanoo i te paruru anga i tona manakonakoanga, e ka akapeea tatou i te aru anga i tana akaraanga?

18 Kua akanoo a Iesu i te akaraanga meitaki rava atu i te paruru anga i tona manakonakoanga. E akamaara ana e eaa tei tupu kiaia i te po openga o tona oraanga i te enua nei. Kua pikikaaia aia e tetai oa piri tikai no te moni ua nei. Kua karanga katoa tetai mai oa e kare aia i kite ia Iesu. Kua akaruke etai iaia e kua oro. E kua kopae katoa tona iti tangata iaia i te manono anga e kia akatatauro te au vaeau Roma iaia kia mate. Ka tau rai kia karangaia e e kino rava atu te au timataanga tei tupu kia Iesu i tetai ua atu ta tatou ka aro atu. Eaa tei tauturu iaia? Te pau maira a Ebera 12:2 e: “Ko tei akakoromaki i te satauro, kare i akono i te akama, i te meitaki i tukuia mai ki mua i tona aroaro, e te noo ra i teianei i te pae katau i te terono o te Atua.” Kare rava a Iesu i akangaropoina ana “i te meitaki i tukuia mai ki mua i tona aroaro.”

19 Eaa ra te meitaki tei tukuia ki mua ia Iesu? Kua kite aia e na te akakoromaki anga i te au timataanga, te piri ra aia ki te akatapuanga i te ingoa tapu o Iehova. Te oronga ra aia i te akapapuanga maata rava atu e e pikikaa a Satani. Kare atu e manakonakoanga rekareka mei teia te tu no Iesu! Kua kite katoa aia e ka akameitaki mai a Iehova i tona arataa tiratiratu​—e kare i mamao rava te tuatau e rekareka ai aia i te taokotai akaou anga e tona Metua i te rangi. Kua akamou ua rai a Iesu i tona manako ki runga i taua manakonakoanga mataora i te au tuatau ngata rava atu. Ka anoanoia tatou kia akapera no te mea, e manakonakoanga mataora katoa tei mua ia tatou. Te akameitaki maira a Iehova ia tatou tataki tai no ta tatou tuanga i roto i te akatapuanga i tona ingoa ngateitei. Ka rauka katoa ia tatou i te akapapu e e pikikaa a Satani me iki tatou ia Iehova ei Tutara Ngateitei no tatou e kia noo meitaki ua i roto i te aroa o to tatou Metua, noatu eaa te au turanga ngata e te au timataanga ta tatou ka aro atu.

20. Eaa te ka tauturu ia koe kia rauka te manako papu e te manakonakoanga?

20 Te inangaro ua ra a Iehova i te akameitaki i tona au tavini tiratiratu. (Isaia 30:18; e tatau ia Malaki 3:10.) E mea mataora na Iehova i te akatupu i to ratou au anoano. (Salamo 37:4) No reira, kia akamou ua rai i toou manako ki runga i te manakonakoanga e vai maira i mua ia koe. Auraka e tuku ua atu ki te aerenga manako ekoko, viivii e te pikikaa o to Satani ao. Me kite koe e te o maira te vaerua o teianei ao ki roto i toou manako me kore i toou ngakau, e pure akatenga kia Iehova no “te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata.” Ka riro te au o te Atua ei paruru i toou ngakau e toou manako.​—Philipi 4:6, 7.

21, 22 (a) Eaa te manakonakoanga umere ta te pupu o te “aronga maata rava” e akaperepere ra? (e) Ko teea tuanga o te manakonakoanga Kerititiano te mea puapinga roa atu kia koe, e eaa taau e inangaro ra i te rave?

21 E manakonakoanga mataora tikai teia noou kia akamanako! Me ko koe tetai i roto i te pupu o te “aronga maata rava” te ka “aere mai mei roto i te mate maata,” e akamanako no runga i te oraanga te ka rauka ia koe. (Apokalupo 7:9, 14) I na kua atea a Satani e tana au temoni, papu roa e ka rauka toou pumaana. Koai ra ia tatou tei kite ana i tetai oraanga kare e taomianga mei te au akakeuanga kino a Satani? I na me atea tera taomianga, kare e aiteia te mataora kia o atu ki te angaanga o te akariro akaou anga i te enua ei parataito, i raro i te akatereanga a Iesu e te 144,000 tana i iki kia tutara kapiti e ïa i runga i te rangi! Kare e aiteia to tatou rekareka me takoreia te maki e te au tu apikepike e te aravei anga i to tatou au akaperepere tei akatuakaouia mai e te noo anga i te tu oraanga ta te Atua i akakoro no tatou! Ia tatou e tupu marie atura ki te turanga apa kore, e akameitakianga maata rava atu ta tatou ka kite mei tei akakiteia mai i roto ia Roma 8:21​—“te rangatira meitaki o te tamariki a te Atua.”

22 Inangaro a Iehova kia rauka ia koe te tu rangatira maata roa atu i taau i manako ana. Ko te mataara ki tera tu rangatira tei runga te reira i toou tu akarongo. Kare ainei e paunaia te taime kia tauta koe i teianei i te akarongo kia Iehova i te au rā ravarai? No reira, kia tauta pakari atu rai i te akamatutu i toou uaorai akarongo, kia vai tamou ua rai koe i roto i te aroa o te Atua e tuatau ua atu!