Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 1

“Teia Oki te Inangaro i te Atua”

“Teia Oki te Inangaro i te Atua”

“Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”​—1 IOANE 5:3.

1, 2. Eaa te akakeu ra ia koe kia inangaro i te Atua ko Iehova?

TE INANGARO ra ainei koe i te Atua? Me tei roto koe i tetai pirianga akatapuia ki te Atua ko Iehova, papu roa e e ae taau pauanga​—e e mea tau teia! E mea natura ua kia inangaro tatou ia Iehova. Inangaro tatou i te Atua no tona aroa ia tatou. Akakite te Pipiria e: “Te anoano nei tatou iaia, no te mea koia ana tei anoano mai ia tatou nei.”​—1 Ioane 4:19.

2 Ko Iehova a mua i te akaari mai i tona aroa no tatou. Kua oronga mai aia i tetai kainga ruperupe no tatou i te enua nei. Te akono maira aia i to tatou au anoano no te oraanga i te pae kopapa. (Mataio 5:43-48) Tetai mea puapinga, te akono maira aia i to tatou au anoano i te pae vaerua. Kua oronga mai aia i tana Tuatua, te Pipiria. E tetai, te pati maira aia ia tatou kia pure kiaia ma te akapapuanga e ka akarongo mai aia e ka oronga mai aia i tona vaerua tapu ei tauturu ia tatou. (Salamo 65:2; Luka 11:13) Tei puapinga rava atu, kua tono mai aia i tana Tamaiti akaperepere ei Oko, ei akaora mai ia tatou mei te ara e te mate. Kare e aiteia te aroa maata o Iehova no tatou!​—E tatau ia Ioane 3:16; Roma 5:8.

3. (a) Kia noo tamou rai i roto i te aroa o te Atua, eaa te ka anoanoia kia rave tatou? (e) Eaa te uianga puapinga ka anoanoia tatou kia akamanako, e ka kiteaia te pauanga kiea?

3 Inangaro a Iehova kia puapingaia tatou mei tona aroa e tuatau ua atu. Inara, noatu ka puapingaia tatou e me kare, tei runga te reira ia tatou uaorai. Te akakite maira te Tuatua a te Atua e, e rauka ai ia tatou kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua, ka anoanoia tatou kia tauta pakari. (Iuda 20, 21) Ka anoanoia tatou kia ariu atu ki tona aroa na roto i te au mataara e akaari meitaki maira i te reira. Tetai uianga puapinga i reira no tatou kia akamanako koia oki, ‘Ka akapeea ra au i te akaari anga i toku inangaro no te Atua?’ Ka kitea te pauanga i roto i te tuatua a te apotetoro ko Ioane e na ko ra e: “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.” (1 Ioane 5:3) E mea meitaki kia kimi marie tatou i te aiteanga o teia au tuatua, no te mea ka inangaro tatou i te akaari ki to tatou Atua i to tatou inangaro maata iaia.

“TEIA OKI TE INANGARO I TE ATUA”

4, 5. (a) Ko te tuatua “te inangaro i te Atua,” te tuatua ra te reira no runga i teaa? (e) Akataka mai e akapeea te inangaro no te Atua i te tupu anga i roto i toou ngakau.

4 “Te inangaro i te Atua”​—eaa ra ta te apotetoro ko Ioane e manako ra i tona tata anga i taua au tuatua? Ko teia tuatua, kare te reira e tuatua ra no runga i te aroa o te Atua no tatou, mari ra i to tatou inangaro nona. Te maara ra ainei ia koe te akamataanga toou inangaro no Iehova i roto i toou ngakau?

Akatutu mai te akatapuanga e te papetito i te akamataanga o te oraanga akarongo kia Iehova

5 Akamanako ana i te taime mua i apii ei koe no runga ia Iehova e tona akakoroanga e kua akamata koe i te tuku i toou akarongo ki roto iaia. Kua mārama i reira koe e noatu i anau araia mai koe e kare koe i kite ake i te Atua, kua oronga mai a Iehova i te mataara na roto ia Iesu Karaiti kia rauka ia koe te turanga apa kore tei ngaro ia Adamu e kia rauka te oraanga mutu kore. (Mataio 20:28; Roma 5:12, 18) I na kua mārama koe e mei teaa tikai te maata o ta Iehova i akaatinga, i te tono mai anga i tana Tamaiti akaperepere kia mate noou. Kua akakeuia toou ngakau e kua akamata koe i te inangaro i te Atua, ko tei akaari mai i tona aroa maata noou.​—E tatau ia 1 Ioane 4:9, 10

6. Akapeea ra te inangaro mou tikai me akaariia, e eaa ta te inangaro no te Atua i akakeu ia koe kia rave?

6 Ko taua inangaro ra, ko te akamataanga ua ïa o toou inangaro mou tikai no Iehova. Kare te inangaro i te manako ua e kare katoa i te tuatua ua. Ko te inangaro mou tikai no te Atua e maata atu te o maira i to te karanga ua e, “Inangaro au ia Iehova.” Ka kiteaia te inangaro mou tikai na roto i te angaanga ta te reira e akakeu ra, mei te akarongo rai. (Iakobo 2:17) E akaari ana tatou i te aroa na roto i te au angaanga e marekaia ra e te tangata ta tatou e inangaro ra. No reira, i te tupu anga te inangaro no Iehova i roto i toou ngakau, kua akakeuia koe kia akarotai i toou oraanga ki te mataara e mareka maira toou Metua i te rangi. Kua papetitoia ainei koe ei Kite no Iehova? Me koia ia, na teia inangaro mou tikai e te tu tiratiratu i akakeu ia koe kia rave i te ikianga puapinga roa atu i roto i toou oraanga. Kua akatapu koe i toou oraanga kia Iehova kia rave i tona anoano, e kua akaari mai koe i te reira na roto i te papetito anga. (E tatau ia Roma 14:7, 8.) I te akatupu anga i teia taputou naau kia Iehova, te o maira te tuatua ta te apotetoro ko Ioane e taiku maira.

“KO TE AKONO I TANA AU AKAUENGA”

7. Eaa etai au akauenga a te Atua, e eaa te o maira i te akono anga i te reira?

7 Te akamarama maira a Ioane eaa te aiteanga o te inangaro i te Atua: “Ko te akono i tana au akauenga.” Eaa ra ta te Atua au akauenga? E maata ta Iehova au akauenga taka meitaki ua i oronga mai na roto i tana Tuatua, te Pipiria. Ei akaraanga, kua arai aia i te au peu mei te kona kava, moeaana, akamori itoro, keikeia e te pikipikikaa. (1 Korinetia 5:11; 6:18; 10:14; Ephesia 4:28; Kolosa 3:9) Te akono i ta te Atua au akauenga, te o maira te akarotai anga i to tatou oraanga ki te au turanga taka meitaki ua a te Pipiria.

8, 9. Akapeea tatou e kite ei e eaa ta Iehova e mareka ana noatu i roto i te au turanga kare tikai a te Pipiria ture no te reira? Oronga mai i tetai akaraanga.

8 Inara, e mareka mai ei a Iehova, e maata atu te ka anoanoia kia rave tatou i to te akarongo ua i tana au akauenga. Kare a Iehova e arairai ana ia tatou ki te au ture e akaaere ra i te au tuanga ravarai o to tatou oraanga. I te au ra ravarai, penei ka aro atu tatou i tetai au turanga kare tikai a te Pipiria au akauenga no te reira. I roto i teia au tu nei, ka akapeea tatou e kite ei e eaa ta Iehova ka mareka? Taka meitaki ua te au tuatua i roto i te Pipiria no runga i to te Atua aerenga manako. Ia tatou e apii ra i te Pipiria, ka kite tatou e eaa ta Iehova mea inangaro e eaa tana mea riri. (E tatau ia Salamo 97:10; Maseli 6:16-19) Ka kite tatou e eaa te au tu e te au angaanga tana e akaperepere ana. Te maata atu i ta tatou ka apii no runga i to Iehova tu e tona au arataa, ko te maata atu ïa ka rauka ia tatou i te tuku i tona aerenga manako kia arataki i ta tatou au ikianga, e te akakeu i ta tatou ka rave. No reira, i roto i te au turanga kare tikai a te Pipiria au ture, ka rauka ua ia tatou kia kite e eaa “to te Atu ra [ko Iehova] anoano.”​—Ephesia 5:17.

9 Ei akaraanga, kare a te Pipiria akauenga e akakite tika maira e auraka e akarakara i te au teata me kore i te au porokaramu tivi e akaari maira i te au peu tā ua, me kore i te au peu ainga viivii. Inara, ka anoanoia ainei tetai ture e akakite tika maira e auraka tatou e akarakara i taua au mea ra? Kua kite tatou e eaa to Iehova manako no runga i teia au peu. Te akakite taka ua maira tana Tuatua kia tatou e: “Tei inangaro i te takinga-kino, kua riri roa [to Iehova] ngakau iaia.” (Salamo 11:5) Te karanga katoa maira te reira e: “E akava oki te Atua i te akaturi e te moeana.” (Ebera 13:4) Na te akamanako anga no runga i teia au tuatua akauruia, ka kite taka meitaki tatou e eaa to Iehova anoano. No reira, ka iki tatou auraka e akarakara i teia au teata e akaari maira i teia au tu peu viivii ta te Atua e makitakita ra. Kua kite tatou e e mea mareka na Iehova me kopae tatou i te au peu viivii ta teia ao e akavare maira e e au tamataora meitaki ua. *

10, 11 Eaa te tumu i iki ei tatou kia akono i te arataa akarongo kia Iehova, e mei teaa te tu o to tatou akarongo kiaia?

10 Eaa te tumu maata i akono ei tatou i te au akauenga a te Atua? Eaa tatou i inangaro ei kia akarotai i to tatou oraanga ki to te Atua aerenga manako? Kare tatou i iki i taua arataa ra kia kore tatou e akautungaia e kia kopae i te kino e tupu ana ki te aronga akono kore i te anoano o te Atua. (Galatia 6:7) Mari ra, ko te akono i ta Iehova akauenga, e tikaanga manea te reira no te akaari i to tatou inangaro iaia. Mei tetai tamaiti rai e inangaro ra kia mareka mai tona metua iaia, ka inangaro katoa tatou kia mareka mai a Iehova ia tatou. (Salamo 5:12) Koia oki to tatou Metua, e te inangaro nei tatou iaia. Kare atu e mea e rauka ai te mataora maata me kore te merengo mou mari ra, me kite tatou e te rotai nei to tatou oraanga ki te mataara e ‘akaperepereia maira e Iehova.’​—Maseli 12:2.

11 No reira, e akarongo ngakau tae to tatou e te papakitai kore. * Kare tatou e iriiri e eaa te ka akono e eaa te ka kopae, e oti ka akono ua ai i tei tau ia tatou me kare e tupu te manamanata. Mari ra, ka ‘akarongo tatou ma te ngakau katoa.’ (Roma 6:17) Aite to tatou manako mei to te tata taramo tei karanga e: “Ka mataora rai au i taau ra au akauenga, tei inangaroia e au nei.” (Salamo 119:47) Ae, e mea inangaro na tatou i te akarongo kia Iehova. Te āriki nei tatou e kua tau rai aia kia umuumu mai ia tatou kia akono i tana au akauenga ma te ngakau katoa e te karapii kore. (Deuteronomi 12:32) Ka inangaro tatou kia aite ta Iehova tuatua ia tatou mei tana i akakite i roto i tana Tuatua no runga ia Noa. I te au mataiti tei aereia, kua akaari tera tavini tiratiratu i tona inangaro no te Atua na te akarongo anga kiaia, e te karanga ra te Pipiria e: “Kua pera oki a Noa; i te au mea katoa ta te Atua i akaue mai iaia ra, ko tana ïa i rave marie.”​—Genese 6:22.

12. Akapeea to tatou akarongo i te akarekareka anga i to Iehova ngakau?

12 Eaa ra to Iehova manako no runga i to tatou tu akarongo ngakau tae? Te karanga ra tana Tuatua e te ‘akarekareka ra tatou i tona ngakau.’ (Maseli 27:11) Te akarekareka tikai ra ainei to tatou tu akarongo i te ngakau o te Atu Ngateitei rava atu o te ao katoa e pini ua ake? Ae, e tumuanga tau to Iehova kia rekareka! I anga mai a Iehova ia tatou kia riro ei au tangata rangatira. Te aiteanga, e tikaanga to tatou kia iki; ka rauka ia tatou i te iki kia akarongo ki te Atua, me kore kia iki eiaa e akarongo kiaia. (Deuteronomi 30:15, 16, 19, 20) Me iki tatou ma te ngakau tae kia akarongo kia Iehova e me inangaro tatou Iaia ma te ngakau katoa, ka akatupu tatou i te mataora e te rekareka maata ki to tatou Metua i te rangi. (Maseli 11:20) Te iki katoa ra tatou i te oraanga meitaki rava atu.

“KARE OKI TANA AU AKAUENGA I TE MEA TEIAA”

13, 14 Eaa ka tau ei kia karangaia e ‘kare ta te Atua au akauenga i te mea teiaa,’ e ka akapeea me akatutu i te reira?

13 Te akakite maira te apotetoro a Ioane i tetai mea pumaana no runga i ta Iehova e umuumu maira: “Kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.” Kare ta Iehova au umuumuanga i te mea tau kore me kore i te mea ngata. Ka rauka i te tangata apa ua nei i te akono i tana au ture.

14 Penei ka akatutu tatou i te reira na teia mataara. Kua pati atu tetai oa piri mou ia koe kia tauturu iaia i te neke ki tetai are ke. E maata te au pia ka tari. Māma ua tetai papaki ka rauka ua i tetai tangata okotai i te amo, tetai papaki ra e teimaa e ka inangaroia e rua tangata e maranga ai te tāki. Kua akakite mai toou oa i te au pia tana e inangaro ra kia tari koe. Ka pati mai ainei aia ia koe kia tāki i te au pia tei kite aia e e teiaa roa noou kia amo? Kare. Kare aia e inangaro kia rokoia koe e te kino i te amo anga i te reira ko koe anake ua. Kare katoa to tatou Atua aroa e te takinga meitaki e pati mai ia tatou kia akono i te au akauenga ngata roa i te rave. (Deuteronomi 30:11-14) Kare rava aia e pati mai ia tatou kia amo i taua apainga teiaa ra. Kua marama a Iehova i to tatou au turanga no te mea “kua kite oki aia i to tatou tu; te manako ra aia e, e one tatou nei.”​—Salamo 103:14.

15. No teaa ka rauka ai ia tatou kia irinaki e no to tatou uaorai puapinga ta Iehova au akauenga?

15 Kare roa ta Iehova au akauenga i te mea teiaa; ei puapinga rai te reira no tatou. (E tatau ia Isaia 48:17.) No reira a Mose i akakite ei ki to Iseraela i taito e: “Kua akaue mai a Iehova ia tatou e, e rave i taua au akonoanga katoa nei, e kia mataku tatou i to tatou Atua ia Iehova, kia meitaki tatou i te au rā katoa, kia akaora aia ia tatou mei teia oki i teianei rā.” (Deuteronomi 6:24) Ka rauka katoa ia tatou kia irinaki e, i te oronga mai anga a Iehova i tana au ture, te inangaro ra aia kia puapingaia tatou e mutu kore ua atu. Eaa atura oki te tumu ka manako mai ei a Iehova ia tatou? E pakari mutu kore to te Atua ko Iehova. (Roma 11:33) No reira kua kite aia e eaa te mea meitaki rava atu no tatou. Ko Iehova katoa te akaraanga meitaki rava atu no te aroa. (1 Ioane 4:8) Koia uaorai oki te aroa, e na te aroa e akakeu ana i te au mea ravarai tana ka tuatua e tana ka rave. Ko te reira te tango i akatumuia ai tana au akauenga pouroa e tuku mai ana ki tona au tavini.

16. Noatu te au akakeuanga viivii a teianei ao kino e te au tu paruparu o te kopapa apa ua, eaa ka rauka ai ia tatou i te aruaru i tetai arataa akarongo?

16 Kare teia e karanga mai ana e ka māma ua i te akarongo ki te Atua. Ka anoanoia tatou kia patoi pakari i te au akakeuanga viivii a teianei ao kino, no te mea te “vai ua nei rai to te ao ravarai i raro ake i taua vaerua kino ra.” (1 Ioane 5:19) Ka anoano katoaia tatou kia patoi atu i te tu apa ua o te kopapa e akanauru nei ia tatou kia aati i te au ture a te Atua. (Roma 7:21-25) Inara ka autu to tatou inangaro no te Atua. Ka akameitaki mai a Iehova i te aronga e inangaro ra i te akarongo kiaia. Kua oronga mai aia i tona vaerua tapu “ki te aronga e akarongo iaia.” (Angaanga 5:32) Ka akatupu taua vaerua ra i te au ua memeitaki i roto ia tatou​—te au tu puapinga te ka tauturu ia tatou kia aruaru i tetai arataa akarongo.​—Galatia 5:22, 23

17, 18 (a) Eaa ta tatou ka kimi oonu atu i roto i teia puka, e eaa ta tatou ka akamaara ia tatou e rave ra i te reira? (e) Eaa te ka uriuriia i roto i te pene ka aru mai?

17 I roto i teia puka, ka kimi oonu atu tatou no runga i ta Iehova au kaveinga e tana au turanga no runga i te mea tika e te mea tika kore, e te au mataara e akakite mai ana aia i tona anoano. Ia tatou e rave ra i te reira, ka anoanoia tatou kia akamaara i tetai au mea puapinga. E akamaara tatou e kare a Iehova e māro ana ia tatou kia akarongo i tana au ture e tana au kaveinga; ko to tatou akarongo ngakau tae tana ka inangaro. Auraka tatou e akangaropoina e te pati maira a Iehova ia tatou kia noo i te tu oraanga te ka apai mai i te au akameitakianga maata i teianei e te oraanga mutu kore a te tuatau ki mua. Kia akamanako ra tatou e ko to tatou akarongo ngakau katoa, e tikaanga manea te reira i te akaari kia Iehova i to tatou inangaro maata iaia.

18 Ei tauturu ia tatou kia kite e eaa te mea tika e eaa te mea tarevake, kua oronga mai a Iehova i tetai akava ngakau no tatou. Inara e riro ei te reira ei arataki mou, ka anoanoia kia tereni i to tatou akava ngakau, mei ta te pene e aru maira ka uriuri.

^ para. 9 Akara i te uriurianga i roto i te Pene 6 o teia puka e ka akapeea me iki i te au tamataoraanga tau.

^ para. 11 E akarongo ana te au vaerua kino kare ra e tae ana te ngakau. I te akaue anga a Iesu i te au temoni kia aere mai ki vao mei roto i te au tangata tei uruia, kua ariki kinokino ua atu ratou i tona mana e kua akarongo.​—Mareko 1:27; 5:7-13.