Kia Noo Tamou Kotou i Roto i te Aroa o te Atua

Ka tauturu teia puka ia koe kia taangaanga ua atu i te au kaveinga Pipiria i roto i toou oraanga e kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua.

Tetai Reta Mei te Pupu Akaaere

Te akamaroiroi nei te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova i aronga tei inangaro ia Iehova kia aru i te akaraanga o Iesu, tei noo tamou i roto i te aroa o tona Metua.

PENE 1

“Teia Oki te Inangaro i te Atua”

Ka akamārama te Pipiria akapeea koe me akaari i toou aroa no te Atua.

PENE 2

Akapeea Koe te Akono Marie Anga i te Akava Ngakau Meitaki?

Ka tupu ainei tetai akava ngakau meitaki kare ra e ana i mua i te Atua?

PENE 3

Inangaro i te Aronga ta te Atua e Inangaro Ra

E iki meitaki ana a Iehova i tona au oa, kia pera katoa tatou.

PENE 4

Eaa ka Akangateitei ei i te Aronga i Akamanaia?

Te akataka ra te Pipiria e toru tuanga puapinga o te oraanga te pati maira te Atua ia tatou kia akangateitei i te aronga akamanaia.

PENE 5

Akatakake Mai Anga Mei Teianei Ao

Akataka mai te Tuatua a te Atua e rima mataara kia akatakake mai tatou mei teianei ao.

PENE 6

Me Iki i te tu Tamataora Tau

E toru uianga te ka tauturu ia koe kia iki meitaki.

PENE 7

Mei Teaa ra te Puapinga o te Oraanga Kia Koe?

Ka rava ua ainei auraka kia tamate i tetai tangata?

PENE 8

Inangaro te Atua i te Aronga mā e te Viivii Kore

Ka tauturu te Pipiria ia koe kia kopae i te au peu te ka akaviivii ia koe i mua ia Iehova.

PENE 9

E Rere ke Atu i te Moeaana

I te au mataiti ravarai, e tauatini ua atu Kerititiano tei rave i te ainga tau kore. Akapeea koe me kopae i teia ereere?

PENE 10

Akaipoipo​—e apinga aroa no ko mai i to tatou Atua akaperepere

Akapeea koe me akapapa no te oraanga akaipoipo meitaki? Me kua akaipoipo koe, akapeea me akatinamou i toou oraanga akaipoipo?

PENE 11

Kia Akangateitei i Toou Akaipoipo

E ono uianga te ka tauturu ia koe kia akara i toou tu e te akameitaki i toou oraanga akaipoipo.

PENE 12

Kia Tuatua i te Tuatua Meitaki te ka Akatupu i te Meitaki

Ka riro taau tuatua ei takino me kore ei akamaroiroi i etai ke. Apii kia taangaanga i teia apinga aroa mei ta te Atua i akakoro.

PENE 13

Au Akaepaepaanga Kare te Atua e Mareka Ana

Tetai au akaepaepaanga e te au orote te akara anga te akangateitei ra te Atua inara te tika kare aia e mareka ana.

PENE 14

Rave i te Mea Tika i te au Mea Katoa

I mua ake ka akakite ei i te tika ki etai ke, e apinga tetai ka anoanoia koe kia rave.

PENE 15

Kia Kite Toou Ngakau i te Meitaki o Taau Angaanga

Ka tauturu te pauanga ki tetai au uianga e rima kia kite koe me ka tau tetai ngai angaanga e me kare.

PENE 16

E Patoi Atu i te Tiaporo e Tana au Ravenga Kikite

Kite tatou i te mana o Satani, inara eiaa tatou e akamanako ua i te reira. No teaa ra?

PENE 17

“Akamatutu i to Kotou Akarongo”

E toru takainga te ka tauturu ia koe kia akamatutu i toou akarongo e kia noo tamou i roto i te aroa o te Atua.

AU MANAKO KE MAI

To Tatou tu ki Tetai Tangata Tei Akaateaia

E mea tau ainei kia kopae takiri i teia aronga?

AU MANAKO KE MAI

Tapoki Upoko​—Taime Tau e Eaa te Tumu?

Te akataka ra te Pipiria e toru tumu te ka tauturu ia koe kia pau i teia uianga.

AU MANAKO KE MAI

Akangateitei te Reva, Vote e te Angaanga Tei Tukuia Mai e te Kavamani

Eaa te au kaveinga Pipiria te ka tauturu ia koe kia akono marie i te akava ngakau meitaki?

AU MANAKO KE MAI

Au Tuanga Rikiriki o te Toto e te au Ravenga Vavaʼi Maki

Me rave i teia au takainga, ka māmā ake me aro atu i te au manamanata no te rapakau anga.

AU MANAKO KE MAI

Kia Autu i Rungao i te Peu Titoitoi e te Tāmāiniini

Akapeea koe te autu anga i rungao i teia peu viivii?

AU MANAKO KE MAI

Tatara e te Akatakake, to te Pipiria Manako

Kia tau ki te Pipiria, eaa te turanga ka tau tetai tangata tei tatara no te akaipoipo akaou?

AU MANAKO KE MAI

Akatikatika Anga i te au Manamanata i Roto i te Angaanga Pitiniti

Ka apai ainei tetai Kerititiano i tona taeake irinaki ki te akavaanga?