Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Manako Poto

Au Manako Poto

1 IEHOVA

Ko Iehova to te Atua ingoa, te aiteanga “Ka Akatupu Aia.” Ko Iehova te Atua mana katoatoa, nana i anga i te au mea ravarai. E mana tona kia rave i tetai ua atu mea tana i inangaro.

E ā reta o te ingoa o te Atua i roto i te reo Ebera. Te reo Papaa, e YHWH e te JHVH. Ka kiteaia te ingoa o te Atua vaitata rai e 7,000 taime i roto i te tataanga mua o te Pipiria i te reo Ebera. Takapini i teia ao, e tuatuaia ana te ingoa o Iehova na roto i te mataara tei matauia i roto i te au reo tukeke.

Pene. 1, para. 15

2 TE PIPIRIA “E MEA AKAURUIA MAI E TE ATUA”

Na te Atua te Pipiria, inara kua taangaanga aia i tetai au tangata kia tata i te reira. Mei te pu rai o tetai pitiniti tei pati i tona tekeretere kia tata i tona au manako i roto i tetai reta. Kua taangaanga te Atua i tona vaerua ei arataki i te aronga tata Pipiria kia tata i tona au manako. Tukeke te mataara e akakeu ana te vaerua o te Atua ia ratou. Tetai taime na roto i te orama e te moemoea e oti, tata ratou i te reira.

Pene. 2, para. 5

3 AU KAVEINGA PIPIRIA

E au apiianga teia i roto i te Pipiria ei tauturu ia tatou kia rave i te au ikianga tau. Ei akaraanga, te kaveinga “e kino te tuatua meitaki i te kapitianga kikino,” me e tu meitaki e me e tu kino to te aronga e akaoa ra tatou, ka piri mai rai to ratou tu ki runga ia tatou. (1 Korinetia 15:33) Te kaveinga “ko ta te tangata e ruru ra, ko tana ra ïa e kokoti,”  me rave tatou i te kino, e kino rai te ka tupu e kare rauka i te kape.​—Galatia 6:7.

Pene. 2, para. 12

4 TOTOU

E karere teia na te Atua. Penei e akatakaanga no runga i to te Atua anoano, me kore e kaveinga no te mea tika e te tarevake, e akauenga me kore e tukuanga tika. Tetai taime e karere no runga i tetai mea ka tupu a te tuatau ki mua. E maata te totou Pipiria kua tupu takere.

Pene. 2, para. 13

5 AU TOTOU NO IESU MESIA

Maata te au totou Pipiria no te Mesia tei akatupuia i roto ia Iesu. Akara i te pia “ Au Totou no Runga i te Mesia.”

Pene. 2, para. 17

6 TO IEHOVA AKAKOROANGA NO TE ENUA

Anga a Iehova i te enua ei parataito no te aronga tei inangaro iaia. Kare i taui tona akakoroanga. Kare e roa atu ka takore Aia i te kino e ka oronga mai i te ora mutu kore no tona iti tangata.

Pene. 3, para. 1

7 SATANI TE TIAPORO

Ko Satani te angera tei akatupu i te meameaau ki te Atua. Tona ingoa Satani, te aiteanga “Tei Patoi,” no te mea kua patoi aia ia Iehova. Kapikiia aia e Tiaporo, te aiteanga e “Pikikaa,” no te mea kua pikikaa aia no runga ia Iehova ei akavare i te tangata.

Pene. 3, para. 4

  8 AU ANGERA

Anga a Iehova i te au angera i mua roa ake ka anga ai i te enua. Angaia ratou kia noo i te rangi. Tere atu i te anere mirioni angera. (Daniela 7:10) E ingoa to ratou, tukeke to ratou tu mei te tu tiratiratu e te maru, kare ratou e inangaro kia akamori te tangata ia ratou. Tukeke to ratou taoonga e ta ratou angaanga. Tetai pae, ki mua i te terono o Iehova, ko etai e kave karere, paruru e te arataki i Tona au tavini i te enua nei, rave i Tana au tukuanga tika e te turuturu i te angaanga tutu evangeria. (Salamo 34:7; Apokalupo 14:6; 22:8, 9) A te tuatau ki mua ka tamaki kapiti ratou e Iesu i roto i te tamaki o Aramagido.​—Apokalupo 16:14, 16; 19:14, 15.

Pene. 3, para. 5; Pene. 10, para. 1

9 ARA

Tetai ua atu mea i roto i toou ngakau, toou manako, e taau e rave ra tei patoi ia Iehova e tona anoano, e ara ïa. Ka takino te ara i to tatou pirianga kia Iehova. Oronga mai aia i te ture e te au kaveinga ei tauturu ia tatou kia kopae i te ara. I muatangana, apa kore te au mea ta Iehova i anga. Akarongo kore a Adamu e Eva Iaia, ara raua, ruaine e kua mate. I te mea kua ïri mai ta raua ara ki runga ia tatou, ka ruaine katoa tatou e ka mate.

Pene. 3, para. 7; Pene. 5, para. 3

10 ARAMAGIDO

Na te Atua teia tamaki ei takore i to Satani ao e te au kino pouroa.

Pene. 3, para. 13; Pene. 8, para. 18

 11 PATIREIA O TE ATUA

E kavamani te Patireia o te Atua ta Iehova i akanoo i runga i te rangi. Ko Iesu Mesia tona Ariki e tutara maira. A te tuatau ki mua, ka takore to Iehova kavamani i te au kino pouroa. Ka tutara te Patireia o te Atua ki rungao i te enua.

Pene. 3, para. 14

12 IESU MESIA

Kua anga te Atua ia Iesu i mua ake i te au mea ravarai. Tono mai a Iehova ia Iesu ki te enua nei kia mate no te katoatoa. Akatu akaou mai Aia ia Iesu i muri ake i tona tamateangaia. Teianei, e Ariki a Iesu no te Patireia o te Atua e tutara maira i te rangi.

Pene. 4, para. 2

13 TE TOTOU O TE 70 EPETOMA

Kua totou te Pipiria e aea te Mesia e ma’ma mai ei. Ka tupu teia i te openga o te tuatau tei karangaia e ko te 69 epetoma, tei akamata i te 455 M.T.N. ki te 29 T.N.

Akapeea tatou i kite ei e i ope te reira i te 29 T.N.? Akamata te 69 epetoma i te 455 M.T.N. i to Nehemia tae anga ki Ierusalema e kua akamata i te patu akaou i te oire. (Daniela 9:25; Nehemia 2:1, 5-8) Me taikuia te tuatua “tai tatini,” ka manako tatou i te numero 12. Pera rai te tuatua “tai epetoma,” ka maara tatou i te numero 7. Te au epetoma i roto i te totou kare i te au epetoma itu rā, e au epetoma itu mataiti. Rotai teia ki te tareanga rā a te totou Pipiria, “okotai rā okotai ïa mataiti.” (Numero 14:34; Ezekiela 4:6) Te aiteanga, e tai epetoma e itu mataiti, te 69 epetoma e 483 mataiti (69 x 7). Me tare e 483 mataiti mei te 455 M.T.N., ka tae tatou ki te 29 T.N. Teia te mataiti i papetitoia ai a Iesu e i riro ei aia, ko te Mesia!​—Luka 3:1, 2, 21, 22.

 Akakite taua totou rai i tetai epetoma ke mai, e itu akaou mai mataiti. I roto rai i taua tuatau ra o te 33 T.N., ka tamateia te Mesia, e oti akamata i te 36 T.N., ka tutu aereia te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua ki te pa enua ravarai, kare ki te ngati Iuda ua.​—Daniela 9:24-27.

Pene. 4, para. 7

 14 APIIANGA PIKIKAA O TE TORU TAI

Apii mai te Pipiria e na te Atua na Iehova i anga ia tatou. Anga Aia ia Iesu i mua roa ake i te au mea ravarai. (Kolosa 1:15, 16) Kare ko Iesu te Atua Mana Katoatoa. Kare roa aia i karanga ana e aiteite aia ki te Atua. Akakite ra aia e: “E maata oki toku Metua iaku.” (Ioane 14:28; 1 Korinetia 15:28) Inara te apii nei te au akonoanga i te apiianga Toru Tai, koia oki e toru ïa aronga i roto i te Atua: te Metua, te Tamaiti e te vaerua tapu. Kare te tuatua “Toru Tai” i roto i te Pipiria. E apiianga pikikaa teia.

Ko te vaerua tapu, ko to Iehova ïa mana ririnui kitea koreia tana e taangaanga nei, ei rave i tona anoano. Kare te reira i te tangata. Akaraanga, te au Kerititiano o mua ana, ‘kua ki akera ratou ravarai i te vaerua tapu,’ e kua tuatua maira a Iehova: ‘E riringi atu ei au i taku vaerua ki rungao i te tangata ravarai.’​—Angaanga 2:1-4, 17.

Pene. 4, para. 12; Pene. 15, para. 17

15 TE CROSS

Me akamori te au Kerititiano mou, kare ratou e taangaanga ana i te cross. Eaa te tumu?

 1.  Manganui te au mataiti i taangaanga ana te akonoanga pikikaa i te cross, i roto i te akamorianga i te au mea natura e te au peu ainga a te etene. Te 300 mataiti mua i muri ake i te mate o Iesu, kare te cross i te tuanga no te akamorianga Kerititiano. No muri roa mai, akariro a Constantine te Tutara o Roma i te cross ei tuanga no te akonoanga Kerititiano ei akaepaepa i te akonoanga. Inara kare takiri o te cross pirianga kia Iesu Mesia. Akakite te New Catholic Encyclopedia e: “Ka kitea te cross i roto i te peu a te au iti tangata o mua ake e i muri ake i te tuatau Kerititiano.”

 2.    Kare a Iesu i mate i runga i te cross. Te au tuatua Ereni tei uriia ei “cross,” to ratou aiteanga “e rakau tikatika ua,” “e rakau,” “e tumu rakau.” Akamārama mai The Companion Bible e: “Kare takiri e apinga i roto i te reo Ereni o te [Koreromotu Ou] e karanga ra e e rua potonga rakau.” I mate a Iesu i runga i te rakau tikatika ua.

 3.  Kare a Iehova e inangaro ia tatou kia akamori i te au apinga tei maaniia ei itoro, pera te au mea mei te tiki e te vai atura.​—Exodo 20:4, 5; 1 Korinetia 10:14.

Pene. 5, para. 12

16 TE AKAMAARAANGA

Akaue a Iesu i tana au pipi kia rave i te Akamaaraanga no tona mate. Rave ratou i teia i te rā 14 o Nisana i te au mataiti. Te rā rai teia e akamaara ana te ngati Iseraela i te Pasa. Akatutu mai te varaoa e te uaina i te kopapa e te toto o Iesu, ka tukuia teia kia akara te katoatoa i ko i te Akamaaraanga. Te aronga ka tutara e Iesu i te rangi, ko ratou te ka kai i te varaoa e te ka inu i te uaina. Ka tae katoa te aronga ka ora e mutu kore ua atu i te enua nei, kare ra ratou e kai i te oroa.

Pene. 5, para. 21

17 SOUL

Roto i te Pipiria, kua akatakaia mai te tuatua “soul,” (1) ei tangata, (2) ei manu, (3) ei oraanga no tetai tangata me kore no tetai manu. Teia tetai au akaraanga:

 • Ei tangata. Te akakite maira a Genese 2:7 e i te anga mai anga te Atua ia Adamu, “riro akera te tangata ei tangata ora.”

 • Ei manu. No runga i te vai diluvi, akakite mai te Pipiria, “E ope takiri roa akera te au mea ora katoa i keukeu aere i runga i te enua nei i te mate, te au manu, e te puaka, e te manu taae.”​—Genese 7:21.

 •  Te oraanga o tetai tangata e to te manu. Akakite a Iehova kia Mose: “Kua ope oki te au tangata i kimi mai ia koe ra kia mate.” (Exodo 4:19) Ia Iesu i te enua nei akakite aia: “Ko au te tiaki mamoe meitaki ra: ka oronga te tiaki mamoe meitaki i tona uaorai ora no te mamoe.”​—Ioane 10:11.

  Tetai, me rave tetai tangata i tetai apinga ma tona “vaerua [soul] katoa,” tera te aiteanga ka rave aia i te reira ma te tae tikai o tona ngakau.​—Mataio 22:37; Deuteronomi 6:5.

Pene. 6, para. 5; Pene. 15, para. 17

18 VAERUA

Te tuatua reo Ebera e te reo Ereni tei uriia ei “vaerua” i roto i te Pipiria, e tukeke tona aiteanga. Inara e taiku ua ana rai te reira i tetai apinga kare te tangata e kite atu, mei te matangi, te aʼo o te tangata e te manu. Taiku katoa mai te reira i te au mea vaerua koia oki te au angera, e te vaerua tapu koia oki to te Atua mana ririnui. Kare te Pipiria e apii ana e e tuanga ke mai tetai i roto i te tangata te ka ora ua atu rai me mate aia.​—Exodo 35:21; Salamo 104:29; Ebera 1:7; Luka 11:13.

Pene. 6, para. 5; Pene. 15, para. 17

19 GEHENNA

Ko Gehenna te ingoa o te ō i vao mai ia Ierusalema, e ngai teia e taʼuia ana te tita kia pou takiri. Kare e apinga e akapapu maira e i to Iesu tuatau, e tamamaeia ana me kore e taʼu oraora uaia ana te manu e te tangata i roto i teia ō. Kare a Gehenna e akatutu maira i tetai ngai ngaro e tamamaeia ana me kore e taʼuia ana te tangata mate e tuatau ua atu. No te aronga ka titiriia ki roto i Gehenna, akakite a Iesu e ka takore takiriia ratou.​—Mataio 5:22; 10:28.

Pene. 7, para. 20

 20 TE PURE A TE ATU

Ko te pure teia ta Iesu i oronga i tona apii anga i tana au pipi akapeea me pure. Kapiki katoaia teia e ko te pure To Matou Metua me kore Te Pure a te Atu. Apii mai a Iesu kia pure tatou:

 • “Kia tapu toou ingoa”

  Pure tatou kia takore a Iehova i te akakino i runga i tona ingoa, te rongo kino e te au pikikaa pouroa tei taviivii i tona ingoa, kia rauka i to te rangi e to te enua katoa nei te akakakā e te akangateitei i te ingoa o te Atua.

 • “Kia tae toou basileia”

  Pure tatou ki te Atua kia takore tona kavamani i teia ao kino o Satani e kia tutara te reira ki rungao i te enua nei, e kia akariro i te enua katoa ei parataito.

 • “Kia akonoia toou anoano i te enua nei”

  Pure tatou kia akatupuia to te Atua akakoroanga no te enua, kia rauka i te au tangata akarongo e te apa kore i te noo e mutu kore ua atu i roto i te enua Parataito, mei ta Iehova i inangaro, i tona anga mai anga i te tangata.

Pene. 8, para. 2

21 TE OKO

Oronga mai a Iehova i te oko ei akaora mai te tangata mei te ara e te mate. Ko te oko te tutaki tei anoanoia ei oko akaou mai i te oraanga tangata apa kore ta Adamu i takore, kia rauka akaou te pirianga au o te tangata kia Iehova. Tono mai te Atua i tana Tamaiti ki te enua nei kia mate no te aronga ara pouroa. No te mate o Iesu, i rauka ai te tangata ravarai te tikaanga kia ora e tuatau ua atu ei aronga ara kore.

Pene. 8, para. 21; Pene. 9, para. 13

 22 NO TEAA I PUAPINGA AI TE MATAITI 1914?

Apii mai te totou i roto ia Daniela pene 4 e ka akanoo te Atua i tona Patireia i te 1914.

Te totou: Na roto i te moemoea, kua oronga a Iehova ki te Ariki ko Nebukanesa, i te totou no runga i tetai tumu rakau tei tipuia kia raro. Kua tatuaia te tumu ki te ruru auri e te veo kia kore te reira e tupu no e “itu ua atu tuatau.” Me pou taua tuatau ra ka tupu akaou te tumu rakau.​—Daniela 4:1, 10-16.

Te puapinga o te totou no tatou: Te akatutu maira te tumu rakau i ta Iehova tutaraanga. No te au mataiti e manganui kua akariro a Iehova i te au ariki i Ierusalema ei tutara i te iti tangata Iseraela. (1 Paraleipomeno 29:23) Kua akarongo kore ratou e kua takoreia ta ratou tutaraanga. Akapouia a Ierusalema i te 607 M.T.N. Akamata mai i reira te “itu ua atu tuatau.” (2 Ariki 25:1, 8-10; Ezekiela 21:25-27) Akakite a Iesu e, “Ka takatakaiia oki Ierusalema e te au etene, e kia ope tikai to te etene tuatau.” Te tuatua ra aia no runga i te “itu ua atu tuatau.” (Luka 21:24) Kare te “itu ua atu tuatau” i ope ana i to Iesu tuatau. Taputou a Iehova e ka iki aia i tetai Ariki i te openga o taua “itu ua atu tuatau.” Ka apai mai te tutaraanga a teia Ariki ou ko Iesu, i te akameitakianga mutukore no to Iehova iti tangata i te enua nei.​—Luka 1:30-33.

Te roa o te “itu ua atu tuatau”: E 2,520 mataiti te roa o te “itu ua atu tuatau.” Me tare tatou e 2,520 mataiti mei te 607 M.T.N., ka tae atu ki te 1914. Te tuatau teia i akamana ai a Iehova ia Iesu te Mesia, ei Ariki, no te Patireia o te Atua i te rangi.

 Akapeea i rauka ai te numero 2,520? Akakite te Pipiria e ko te katoaanga o “tetai tuatau, e nga tuatau, e te vaenga o tetai tuatau,” e 1,260 rā. (Apokalupo 12:6, 14) Kapiti e rua 1,260 rā, te katoatoa, e 2,520 rā. Te 2,520 rā, te aiteanga e 2,520 mataiti. Rotai teia ki te tareanga rā i roto i te totou Pipiria, “okotai rā okotai ïa mataiti.”​—Numero 14:34; Ezekiela 4:6.

Pene. 8, para. 23

23 MIKAELA TE ANGERA MAATA

Te tuatua “angera maata” te aiteanga, “pu o te au angera.” E tai rai angera maata ta te Pipiria i taiku mai, ko Mikaela tona ingoa.​—Daniela 12:1; Iuda 9.

Ko Mikaela te Arataki o to Iehova nuku angera tiratiratu. Akakite te puka o Apokalupo 12:7: “Ko Mikaela e tana au angela, tamaki atura i te taae . . . e tana au angela.” Akakite te puka o Apokalupo e ko Iesu te Arataki o te nuku o te Atua, no reira ko Mikaela tetai ingoa o Iesu.​—Apokalupo 19:14-16.

Pene. 9, para. 4

24 TE AU RĀ OPENGA

Teia tuatua, te tou ra ki te tuatau e tupu ei tetai au mea puapinga i te enua nei i mua ua ake ka takore ei te Patireia o te Atua i to Satani ao. Roto i te totou Pipiria, te aerenga tuatua mei “te openga o teianei ao” e “te aerenga mai o te Tamaiti a te tangata nei,” te tou ra ki taua tuatau rai. (Mataio 24:3, 27, 37) Akamata “te au rā openga” i te tutara anga te Patireia o te Atua i te rangi i te 1914, e ka ope me takoreia to Satani ao me tae mai a Aramagido.​—2 Timoteo 3:1; 2 Petero 3:3.

Pene. 9, para. 5

 25 AKATUAKAOUANGA

Me akaora akaou mai te Atua i tetai tangata i mate, kapikiia te reira e tuakaouanga. Taiku mai te Pipiria e iva tuakaouanga. Kua rave ana a Elia, Elisaia, Iesu, Petero, e Paulo i te au akatuakaouanga. Na te mana anake ua o Iehova i rauka ai te rave i teia au temeio. Taputou a Iehova e ka akatu akaouia te “aronga tuatua-tika e te aronga tuatua-tika kore” ki te enua nei. (Angaanga 24:15) Akakite katoa mai te Pipiria, e tuakaouanga to te rangi, me akatu akaouia mai te aronga tei ikiia e tei akatainuia e Iehova, kia tutara kapiti e Iesu i te rangi.​—Ioane 5:28, 29; 11:25; Philipi 3:11; Apokalupo 20:5, 6.

Pene. 9, para. 13

26 ANGAANGA TEMONI (PUREPURE)

Te angaanga temoni e te purepure e peu kino te reira, e timata ana te tangata kia karangaranga atu ki te au vaerua kino na roto i te taunga purepure me kore i tetai tangata tei ui ki tei mate. Te aronga e rave ra i teia au peu, irinaki ratou i te apiianga pikikaa e ka ora atu te vaerua tangata i muri ake i te mate, e ka riro ei tupapaku. Te akanauru katoa nei te au temoni i te tangata kia akarongo kore i te Atua. E angaanga temoni te peu akara etu, taura-atua, peu manamana, te purepure, e te vai atura. E maata te au puka, makatini, teata, tutu, e te au imene, e akavare ana i te tangata kia manako e kare teia au peu e kino ana. E maata te au peu tanumanga, mei te kave eva, akamaara i te matenga o tetai, te apare e te tuatua ki te au temoni. E taangaanga ana te tangata i te vairakau akakona, te kava, e te avaava me rave i teia au peu temoni.​—Galatia 5:20; Apokalupo 21:8.

Pene. 10, para. 10; Pene. 16, para. 4

 27 TO IEHOVA MANA TUTARA NGATEITEI

Ko Iehova te Atua Mana Katoatoa, nana i anga i te ao katoa. (Apokalupo 15:3) Koia te Pu o te au mea ravarai e nona anake te mana ngateitei roa atu, te mana kia tutara i rungao i te au mea Tana i anga. (Salamo 24:1; Isaia 40:21-23; Apokalupo 4:11) E ture Tana no te au mea ravarai. E mana katoa to Iehova kia iki i etai ke ei au tutara. Me e inangaro to tatou ia Iehova e me akarongo iaia, ka turu tatou i Tona mana tutara ngateitei.​—1 Paraleipomeno 29:11.

Pene. 11, para. 10

28 TITIRI PEPE

Te titiri pepe, e mea akakoro tikai kia tamate i tetai pepe kare i anauia ake. Kare i te mea tupu poitirere ua mai e kare no te maki. Mei te taime mai i toia ai te oraanga o te pepe i roto i te mama, e oraanga takake to te pepe i roto i te vairanga tamariki o te mama.

Pene. 13, para. 5

29 PAMU TOTO

E ravenga rapakau teia e raveia ana no te pamu i te toto iro koreia me kore, i tetai o te au tuanga maata o te toto mei roto atu i tetai tangata, ki roto i te kopapa o tetai tangata ke mai me kore, mei roto atu i tetai vairanga tei tukuia te toto ki roto. Ko te au tuanga maata o te toto, e plasma, e cell muramura, e cell teatea, e te platelet.

Pene. 13, para. 13

 30 AKO

Roto i te Pipiria, ko te tuatua no te “ako,” kare ko te akautunga ua te ō maira. Me akoia tatou, te ikuikuia ra tatou, te apiiia ra e te akatikatikaia ra. Kare roa a Iehova e māro e e takinga kino i te aronga tana e ako ra. (Maseli 4:1, 2) Kua akanoo a Iehova i te akaraanga meitaki no te au metua. Oronga aia i tana ako ma te marū e te tau, ka inangaro rai te tangata i te akono. (Maseli 12:1) Tereni Aia i tona iti tangata no tona inangaro ia ratou. Oronga i te ikuikuanga ei akatikatika i to ratou aerenga manako tarevake e kia aru ratou i Tona arataa. E tauturu te au metua i ta ratou tamariki kia mārama i te tumu ka anoanoia ai ratou kia akarongo. Apii katoa ia ratou kia inangaro ia Iehova e tana Tuatua te Pipiria e kia mārama i te au kaveinga i roto.

Pene. 14, para. 13

31 AU TEMONI

E au mea ora kino teia e te ririnui, kare e kiteaia e te mata tangata kia akara. E au angera kino te au temoni. To ratou akarongo kore anga i te Atua, riro ratou ei enemi Nona e ei au angera kino. (Genese 6:2; Iuda 6) Piri ratou kia Satani i te meameaau ia Iehova.​—Deuteronomi 32:17; Luka 8:30; Angaanga 16:16; Iakobo 2:19.

Pene. 16, para. 4