Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE TAI NGAURU MA RUA

Akapeea Koe Riro ei ei oa no te Atua?

Akapeea Koe Riro ei ei oa no te Atua?

1, 2. Koai ma tetai au oa o Iehova?

KOAI taau ka inangaro ei oa noou? Tetai tangata e mareka ana koe. Kua matau koe iaia e kua matau aia ia koe. E tangata takinga meitaki, reka koe i tona au tu.

2 Iki a Iehova i tetai au tangata ei oa nona. Ko Aberahama tetai oa o Iehova. (Isaia 41:8; Iakobo 2:23) Mareka katoa a Iehova ia Davida. Karanga aia ia Davida e ‘e tangata tau i toku ngakau.’ (Angaanga 13:22) Pera te peroveta a Daniela, “akaperepere maataia” aia e Iehova.​—Daniela 9:23.

3. Akapeea a Aberahama, Davida, e Daniela i riro ei ei au oa no Iehova?

3 Akapeea a Aberahama, Davida, e Daniela i riro ei ei au oa no Iehova? Karanga a Iehova kia Aberahama: “Ko koe i akarongo mai i toku reo.” (Genese 22:18) Kua riro a Iehova ei oa no te aronga i akarongo kiaia e ka riro katoa aia ei oa no tetai iti tangata. Ki te iti tangata Iseraela, akakite Aia: “Ka akarongo mai kotou i toku nei reo, ka riro ei au ei Atua no kotou, e ka riro ïa kotou ei iti-tangata noku.” (Ieremia 7:23) Me inangaro koe kia riro ei oa no Iehova, akarongo kiaia.

PARURU A IEHOVA I TONA AU OA

4, 5. No teaa a Iehova i paruru ei i tona au oa?

4 Karanga te Pipiria e i “oronga mai aia [Iehova] i te maroiroi ki te aronga i tika te ngakau iaia.” (2 Paraleipomeno  16:9) Roto ia Salamo 32:8, taputou mai a Iehova: “E apii atu au ia koe, e akakite atu ei kia koe i taau arataa kia aere ra; e ako atu au ia koe; ei runga ia koe toku mata vaoo ei.”

5 Te vai nei tetai enemi kare e inangaro kia riro tatou ei oa no Iehova. Inara inangaro a Iehova i te paruru ia tatou. (E tatau ia Salamo 55:22.) E au oa tatou no Iehova, ka tavini tatou iaia ma te ngakau katoa. Tiratiratu tatou kiaia noatu eaa te tu. Aite to tatou irinakianga mei to te tata Salamo tei na ko e: “Tei toku rima katau aia [Iehova] kare au e ngaueue.” (Salamo 16:8; 63:8) Akapeea a Satani me arai ia tatou kia kore e riro ei oa no Iehova?

AKAAPAANGA A SATANI

6. Eaa ta Satani i karanga no runga i te tangata?

6 I te Pene 11, kua apii tatou e kua akaapa a Satani ia Iehova i te pikikaa e te akavaavaa, e no te kare e akatika ia Adamu e Eva kia iki eaa te mea tika e eaa te mea tarevake no raua uaorai. Apii mai te puka o Iobu e kua akaapa rai a Satani i te aronga tei inangaro kia riro ei oa no Iehova. Karanga aia e te tavini ua ra ratou ia Iehova no ta ratou ka rauka, e kare no to ratou inangaro Iaia. Tuatua katoa a Satani e ka rauka iaia te akauri ke i tetai ua atu mei te Atua. Ka akara ana tatou eaa ta tatou ka mou mai mei ia Iobu, e ka akapeea a Iehova me paruru iaia.

7, 8. (a) Eaa to Iehova manako no runga ia Iobu? (e) Eaa ta Satani i tuatua no runga ia Iobu?

7 Koai a Iobu? Kua noo ana a Iobu e 3,600 mataiti akenei e e tangata meitaki aia. Akakite a Iehova e i taua tuatau ra kare e tangata i aite mei ia Iobu i te enua nei.  Akangateitei aia i te Atua, mea rikarika nana te kino. (Iobu 1:8) Ae, e oa tikai a Iobu no Iehova.

8 Karanga a Satani e te tavini ua ra a Iobu i te Atua no tana ka rauka. Karanga aia kia Iehova e: “Kare ainei tei koropiniia aia e koe, e tona ra are, e tana katoa ra au mea ravarai e pini ua ake? kua akameitaki koe i ta tona rima i rave ra, e kua maata tana apinga i te enua nei. Ka akatika ua atura koe i to rima i tenana, ka rave atu ei i tana e kia ope rava, kare aia e kore i te akakino ia koe ki mua i to mata.”​—Iobu 1:10, 11.

9. Eaa ta Iehova i akatika ia Satani kia rave?

9 Akaapa a Satani ia Iobu e te tavini ra aia ia Iehova no tana ua ka rauka. Karanga katoa a Satani e ka rauka iaia te māro ia Iobu kia akamutu i te tavini ia Iehova. I reira kua tuku a Iehova ia Satani kia timata ia Iobu ei akapapu e me e inangaro tikai to Iobu ia Iehova i riro ei aia ei oa Nona.

TAKINOKINO A SATANI IA IOBU

10. Akapeea a Satani te takinokino anga ia Iobu, e i akapeea ra a Iobu?

10 Mea mua, kua keia a Satani e kua ta i te au manu a Iobu. E oti tamate aia i te au tavini o Iobu. Pou ta Iobu au apinga ravarai. I te openga, tamate a Satani i te tai ngauru tamariki a Iobu. Kua vai tiratiratu rai a Iobu kia Iehova. “Kare a Iobu i araia i taua au mea katoa nei, e kare oki i akaapa i te Atua.”​—Iobu 1:12-19, 22.

Akameitaki a Iehova i tona oa tiratiratu ia Iobu

11. (a) Eaa atu ta Satani au mea i rave kia Iobu? (e) I akapeea ra a Iobu?

11 Kare a Satani i tuku ana i te au. Kua akakoko aia i te Atua i te na ko anga: “Ka rave atu ei i tona ivi e tona kiko, kare aia e kore i te akakino ia koe ki mua i to mata.” Tamamae aia ia Iobu ki te maki ee inara kua vai  tiratiratu rai a Iobu. (Iobu 2:5, 7) Akakite aia: “E mate ua atu au, kare rai au e pa i te tuatua-tika naku.”​—Iobu 27:5.

12. Akapeea a Iobu i te akapapuanga e e pikikaa ua rai a Satani?

12 Kare roa a Iobu i kite ana i teia au akaapaanga a Satani e te tumu i rokoia ai aia e te taitaia. Manako aia e na Iehova i akatupu i tona au manamanata. (Iobu 6:4; 16:11-14) Noatu rai kua vai tiratiratu ua a Iobu kia Iehova. Papu tikai i teianei e kare a Iobu e manako ana iaia uaorai. Inangaro aia i te Atua no te mea e oa aia nona. E pikikaa ua rai ta Satani au akaapaanga!

13. Eaa tei tupu no to Iobu tu tiratiratu?

13 Noatu kare a Iobu i kite eaa te tupu ra i runga i te rangi, kua vai tiratiratu rai aia ki te Atua e kua akapapu mai e e tiaporo tikai a Satani. Kua akameitaki a Iehova ia Iobu no te mea e oa tiratiratu tikai aia.​—Iobu 42:12-17.

AKAAPA A SATANI IA KOE

14, 15. Eaa ta Satani akaapaanga i te au tane e te au vaine pouroa?

14 Apiianga puapinga taau ka mou mai mei tei tupu kia Iobu. Teia tuatau kua akaapa a Satani e te tavini ua nei tatou ia Iehova no ta tatou ka rauka mai mei Iaia. Roto ia Iobu 2:4, karanga a Satani: “E riro oki ta te tangata katoa ra ei oko i tona ora.” Akaapa a Satani i te au tane e te au vaine pouroa, kare ko Iobu ua. Anere ua atu mataiti i muri ake te mate o Iobu, te akakino nei rai a Satani ia Iehova e te akaapa nei i tona au tavini. Roto ia Maseli 27:11, ka tatau tatou: “E taku tamaiti, kia pakari koe, kia rekareka toku ngakau, kia tika iaku kia patoi atu i tei akakino mai iaku nei.”

15 Ka rauka ia koe te iki kia akarongo kia Iehova e kia  riro ei oa tiratiratu nona i te akapapu e ko Satani te pikikaa. Me ka anoanoia te au tauianga maata i roto i toou oraanga kia riro ei oa no Iehova, ko te ikianga meitaki rava atu ïa! E mea puapinga tikai teia ikianga. Karanga a Satani e kare koe e vai tiratiratu me rokoia e te manamanata. Titau aia i te akavare ia tatou kia tiratiratu kore ki te Atua. Akapeea ra?

16. (a) Eaa te au ravenga e taangaanga ana a Satani ei arai te tangata kia kore e tavini ia Iehova? (e) Eaa tetai ravenga ke a te Tiaporo ei arai ia koe uaorai kia kore e tavini ia Iehova?

16 Tuke tuke ta Satani au ravenga ei arai ia tatou kia kore e riro ei au oa no Iehova. “Mei te liona ngunguru” rai aia “i te kimi anga i te tangata e pou iaia.” (1 Petero 5:8) No reira eiaa e poitirere me tamanamanata toou au oa, kopu tangata e etai atu i taau apii Pipiria. Penei ka manako koe e te ririia nei koe. * (Ioane 15:19, 20) E akatutu katoa ana a Satani iaia ei ‘angera no te mārama.’ Penei e ka akavare aia ia tatou kia akarongo kore ia Iehova. (2 Korinetia 11:14) Tetai ravenga e taangaanga ana a Satani koia oki, kia akavare ia tatou kia manako e kare tatou e tau kia tavini ia Iehova.​—Maseli 24:10.

AKONO I TA IEHOVA AU AKAUENGA

17. Eaa te tumu i akarongo ei tatou ia Iehova?

17 Me akarongo tatou ia Iehova, te akapapu maira tera e e pikikaa a Satani. Eaa te ka tauturu ia tatou kia akarongo? Akakite te Pipiria: “E inangaro atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to vaerua  katoa, e ma to maroiroi katoa.” (Deuteronomi 6:5) Akarongo tatou ia Iehova no to tatou inangaro iaia e ka rave tatou i te au mea ravarai tana i pati mai ia tatou kia rave. Tata a Ioane: “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”​—1 Ioane 5:3.

18, 19. (a) Eaa tetai au mea e akakite maira a Iehova e e tarevake? (e) Peea tatou i kite ei e kare a Iehova e pati maira kia rave tatou i tetai mea kare e rauka ia tatou?

18 Eaa tetai au mea e akakite maira a Iehova e e tarevake? Tetai au akaraanga tei roto i te pia, “ Rikarika i ta Iehova e Rikarika Ra.” I te akamataanga penei ka manako koe e kare ua e kino ana teia au mea. Inara me tatau koe i te au irava e me akamanako meitaki i te reira, ka mārama i reira koe i te puapinga o te akarongo i te ture a Iehova. Penei ka anoanoia tetai au tauianga i roto i toou oraanga noatu ka ngatā i tetai au taime. Me  rave koe i te reira ka rauka ia koe te au e te mataora no toou tiratiratu kia Iehova ei oa nona. (Isaia 48:17, 18) Akapeea tatou i kite ei e ka rauka i te rave i teia au tauianga?

19 Kare roa a Iehova e pati mai kia rave tatou i tetai mea kare e rauka ia tatou. (Deuteronomi 30:11-14) Ei Oa mou, kua kite a Iehova i to tatou tu, to tatou au tu meitaki e to tatou au tu paruparu. (Salamo 103:14) Akamaroiroi maira a Paulo ia tatou: “E tuatua-mou ra ta te Atua, e kare aia e vaoo ia kotou kia timataia, mari ra ko te tika ia kotou kia akakoromaki ra; e akatupu katoa aia i te akapuanga i taua timataanga ra, kia tika ia kotou kia akakoromaki.” (1 Korinetia 10:13) Kia papu ia tatou e ka oronga ua mai rai a Iehova i te maroiroi kia rave tatou i te mea tau. Ka oronga mai aia i “te mana maata meitaki” ei tauturu ia koe kia akakoromaki i te au turanga ngatā. (2 Korinetia 4:7) Muri ake i  te kite anga i ta Iehova tauturu, karanga a Paulo: “E tika iaku te au mea ravarai nei i te Mesia, ko tei akamaroiroi mai iaku nei.”​—Philipi 4:13.

INANGARO I TA IEHOVA E INANGARO RA

20. Eaa te au tu ka tau koe kia aru, eaa te tumu?

20 Me ka inangaro tatou kia riro ei oa no Iehova, auraka tatou e rave i ta Iehova e karanga maira e e tarevake. (Roma 12:9) Inangaro to Iehova au oa i tana e inangaro ra. Te akamārama maira a Salamo 15:1-5 no runga ia ratou. (E tatau.) Ka aru to Iehova au oa i tona au tu e ka akaari i ‘te inangaro, te rekareka, te au, te akakoromaki, te takinga-meitaki, te meitaki, te pikikaa kore, te maru, te akono meitaki.’​—Galatia 5:22, 23.

21. Peea koe kite ei ka akapeea me akaari i te au tu ta Iehova e inangaro ra?

21 Peea koe e kite ei ka akapeea me akaari i tera au tu manea? Tatau e te apii putuputu i te Pipiria kia kite koe eaa ta Iehova e inangaro ra. (Isaia 30:20, 21) Me akapera koe ka ketaketa atu toou inangaro no Iehova e ka inangaro koe i te akarongo iaia.

22. Eaa te ka tupu me akarongo koe ia Iehova?

22 Te au tauianga ka anoanoia koe kia rave i roto i toou oraanga, ka tau kia akaaiteia ki te kiritianga i te kakau taito e te aao anga i te mea ou. Karanga te Pipiria e ka anoanoia kia ‘kopae kotou i te tangata taito’ e kia “akatangata ou” ia kotou. (Kolosa 3:9, 10) Noatu kare i te mea māmā, me rave tatou e me akarongo ia Iehova, ka oronga mai aia i te “tutaki maata.” (Salamo 19:11) E akarongo ia Iehova ei akapapu e ko Satani te pikikaa. Tavini ia Iehova ma te inangaro pikikaa kore. Ka riro ïa koe ei oa mou tikai no Iehova!

^ para. 16 Kare mei te mea e na Satani e akaaere ana i te au tangata e arai ra ia koe kia kore e apii i te Pipiria. Inara ko Satani “te atua o teianei ao” e te “vai ua nei rai to te ao ravarai i raro ake i taua vaerua kino ra.” No reira kare i te mea poitirere me arai tetai aronga ia koe i te tavini ia Iehova.​—2 Korinetia 4:4; 1 Ioane 5:19.