Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE A

Koai a Iesu Mesia?

Koai a Iesu Mesia?

1, 2. (a) Me kua kite koe i te ingoa o tetai tangata rongonui, ka karanga ainei koe e kua kite meitaki koe iaia? Akamārama mai. (e) Eaa ta te tangata e irinaki ra no runga ia Iesu?

E MAATA te au tangata rongonui i teianei ao. Penei kua kite koe i te ingoa o tetai. Noatu kua kite koe i tona ingoa kare ra mei te mea e kua kite meitaki koe iaia. Kare koe i kite i te au mea ravarai no runga i tona oraanga e mei teaa tikai tona tu.

Penei i rongo ana koe no runga ia Iesu Mesia, noatu e 2,000 tuma mataiti i topa, iaia i te enua nei. Kare ra te manganui i kite mei teaa tikai tona tu. Ki tetai papaki e tangata meitaki aia, ki etai e peroveta, irinaki tetai pae e koia te Atua. Eaa ra toou manako?​—Akara i te Au Manako Poto 12.

3. Eaa te tumu i puapinga ai kia kite koe no runga i te Atua ko Iehova e ia Iesu Mesia?

3 E mea puapinga kia kite koe i te tika no runga ia Iesu. Eaa te tumu? Akakite te Pipiria e: “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra, e ia Iesu i te Mesia, i taau i tono maira.” (Ioane 17:3) Me kite koe i te tika no runga ia Iehova e Iesu, ka rauka ia koe te ora mutukore i te enua parataito. (Ioane 14:6) Koia te akaraanga tau roa atu no te aroa te ka tauturu ia koe kia takinga meitaki i etai ke. (Ioane 13:34, 35.) I roto i te Pene 1, kua apii tatou i te  tika no runga i te Atua. Teianei ka apii tatou no runga ia Iesu.

KUA KITEA E MAUA TE MESIA!

4. Eaa te aiteanga o te nga tuatua “Mesia” e te “Karaiti”?

4 Manganui te au mataiti i mua ake ka anau mai ei a Iesu, kua taputou a Iehova i roto i te Pipiria e ka tono mai aia i te Mesia, koia oki ia Karaiti. Te tuatua “Mesia” e reo Epera, e te tuatua “Karaiti” e reo Ereni. Ka iki te Atua i te Mesia Tana i taputou mai e ka oronga i teia nga taoonga nona. Ka akatupu pouroa te Mesia i ta Iehova au taputou. Ka rauka katoa ia Iesu te tauturu ia koe i teianei. Inara i mua roa ake ka anau mai ei a Iesu, e manganui tei ui ana e, ‘Koai ra te Mesia?’

5. Kua irinaki ainei te au pipi a Iesu e koia te Mesia?

5 Kare te au pipi a Iesu i ekoko ana e koia te Mesia tei taputouia mai. (Ioane 1:41) Akakite a Simona Petero kia Iesu e: “Ko te Mesia koe.” (Mataio 16:16) Akapeea tatou e papu ei e ko Iesu te Mesia?

6. Akapeea a Iehova te tauturu anga i te au tangata kia kite e koai te Mesia?

6 I mua roa ake i to Iesu anau mai anga, e maata te au mea ta te au peroveta o te Atua i tata ei tauturu i te tangata kia kite e koai te Mesia. Akapeea teia i te tauturu anga ia ratou? Penei kua tonoia koe ki ko i te ngai o te bus kia tiki i tetai tangata kare rava koe i aravei ana. Me akataka meitaki mai tetai tangata iaia, ka kite koe koai aia. Mei tera rai a Iehova, kua akakite mai aia na roto i tona au peroveta eaa ta te Mesia ka  rave e eaa te ka tupu kiaia. Na te akatupuanga o taua au totou ra e tauturu i te tangata kia kite e, ko Iesu te Mesia.

7. Eaa e rua nga totou tei akapapu mai e ko Iesu te Mesia?

7 Teia e rua o taua au totou ra. Mea mua, e 700 mataiti i mua ake i to Iesu anau mai anga, kua totou a Mika e ka anauia mai te Mesia i te oire ko Betelehema. (Mika 5:2) E kua anauia a Iesu ki reira! (Mataio 2:1, 3-9) Te rua, kua totou a Daniela e ka ma’ma mai te Mesia i te mataiti 29 T.N. (Daniela 9:25) E manganui te totou tei akapapu mai e ko Iesu te Mesia tei totouia mai.​—Akara i te Au Manako Poto 13.

Tona papetitoanga, kua riro mai a Iesu ko te Mesia, te Karaiti

8, 9. Eaa tei tupu i ko i to Iesu papetitoanga tei akapapu mai e koia te Mesia?

8 Akapapu mai a Iehova e ko Iesu te Mesia. Totou Aia e ka tuku mai aia i te akairo kia kite a Ioane Bapetizo e koai te Mesia. Kua kite a Ioane i te akairo i to Iesu aerenga kia papetito a Ioane iaia i roto i te Kauvai Ioridana i te 29 T.N. Akakite te Pipiria: ‘E oti akerā Iesu i te bapetizoia, kake maira aia ki runga mei raro mai i te vai; e i na, veveteia akera te rangi iaia, akara akera aia i te vaerua o te Atua i te eke anga mai mei te kukupa, e te to anga mai ki rungao iaia. E i na, ko te reo maira no te rangi, i te na ko anga mai e, Taku Tamaiti akaperepere teia, kua mareka rava au iaia.’  (Mataio 3:16, 17.) Ta Ioane i kite e i akarongo, kua akapapu kiaia e ko Iesu te Mesia. (Ioane 1:32-34) To mai te vaerua o Iehova ki runga ia Iesu, riro mai aia ko te Mesia. Koia ta Iehova i iki ei Arataki e ei Ariki.​—Isaia 55:4.

9 Akapapu mai te au totou Pipiria, ta Iehova uaorai tuatua, e te akairo Tana i tuku mai i to  Iesu papetitoanga e, ko Iesu te Mesia. Noea mai a Iesu e mei teaa tona tu? Akara tatou i ta te Pipiria i akakite.

NOEA MAI A IESU?

10. Eaa ta te Pipiria e apii maira no runga i to Iesu oraanga i mua ake ka aere mai ei aia ki te enua nei?

10 Apii mai te Pipiria e i noo ana a Iesu i te rangi i mua ake ka aere mai ei ki te enua nei. Akakite a Mika e “mei ito mairai” te Mesia. (Mika 5:2) Akakite a Iesu e i noo ana aia i te rangi i mua ake ka anauia mai ei aia ei tangata. (E tatau ia Ioane 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) E pirianga mou tikai to Iesu kia Iehova i mua ake ka aere mai ei aia ki te enua nei.

11. No teaa a Iehova i akaperepere maata ai ia Iesu?

11 Akaperepere maata a Iehova ia Iesu. Eaa te tumu? Ko Iesu tana i anga na mua. Kapikiia a Iesu e ko te ‘Tama mua o te au mea ravarai i angaia.’ * (Kolosa 1:15) Akaperepere katoa a Iehova ia Iesu no te mea Nana uaorai i anga ia Iesu. No reira aia i kapikiia ai e ko te “Tamaiti anau tai.” (Ioane 3:16) Ko Iesu anake ua ta Iehova i akamana kia anga i te au mea tini. (Kolosa 1:16) Ko Iesu anake ua tei kapikiia e ko “te Logo.” Koia ta Iehova i tono kia akakite i tana karere e tana tuatua ki te au angera e te tangata.​—Ioane 1:14.

12. Akapeea tatou i kite ei e kare ko Iesu te Atua e kare ko te Atua a Iesu?

12 Irinaki tetai aronga e ko Iesu te Atua e ko te Atua  a Iesu. Inara kare ko tera ta te Pipiria i apii mai. Akakite te Pipiria e na Iehova i anga ia Iesu, tera te aiteanga ko Iehova tei maata atu ia Iesu. E tamaiti aia na te Atua. Kare roa ona manako kia riro koia te Atua. Taka meitaki te apiianga a te Pipiria e e maata atu te Metua i te Tamaiti. (E tatau ia Ioane 14:28; 1 Korinetia 11:3.) Ko Iehova anake ua te “Atua Mana katoatoa.” (Genese 17:1) Koia tei maata rava atu e tei ririnui rava atu i te ao katoa nei.​—Akara i te Au Manako Poto 14.

13. Eaa te tumu i karanga ai te Pipiria e ko “te tu tikai aia [a Iesu] o te Atua akara koreia”?

13 Angaanga kapiti a Iehova e tana Tamaiti ko Iesu, no te pirioni ua atu mataiti i mua ake ka angaia ai te rangi e te enua. Akaperepere maata raua i raua rai! (Ioane 3:35; 14:31) Aru meitaki a Iesu i te au tu o tona Metua. Karanga te Pipiria e “ko te tu tikai aia o te Atua akara koreia.”​—Kolosa 1:15.

14. Akapeea i rauka ai kia anauia mai te Tamaiti akaperepere a te Atua ei tangata?

14 Kua āriki ua te Tamaiti akaperepere a te Atua kia anauia mai aia ei tangata i te enua nei. Akapeea ra? Na roto i te temeio, tuku a Iehova i te oraanga o tana Tamaiti ki roto i te vairanga tamariki o te paretenia ko Maria. Kare e anoanoia tetai metua tane nona. Anau mai a Maria e tamaiti ara kore, kua tapa i tona ingoa ko Iesu.​—Luka 1:30-35.

MEI TEAA RAI TO IESU TU?

15. Akapeea e rauka ai ia koe kia kite meitaki atu ia Iehova?

15 Maata taau ka kite no runga ia Iesu, tona oraanga e tona au tu, me tatau koe i te puka o Mataio,  Mareko, Luka e Ioane. Kapikiia taua au puka ko te au Evangelia. I te mea i aite rai a Iesu ki tona Metua, taau ka tatau ka tauturu ia koe kia kite meitaki atu ia Iehova. No reira a Iesu i karanga ai e: “Ko te akara mai iaku nei, kua akara ïa i te Metua.”​—Ioane 14:9.

16. Eaa ta Iesu i apii? Noea mai ta Iesu apiianga?

16 Kapiki te tangata ia Iesu e ko te “Orometua.” (Ioane 1:38; 13:13) Te mea puapinga roa atu tana i apii, ko “te evangelia o te basileia.” Eaa teia Patireia? Ko te kavamani o te Atua i te rangi, ka tutara mai i te enua e ka apai mai i te akameitakianga no te aronga akarongo ia Iehova. (Mataio 4:23) Ta Iesu i apii no ko ia Iehova. Akakite aia: “Kare taku uaorai i taku e apii nei, nana ra, na tei tono mai iaku nei.” (Ioane 7:16) Kua kite a Iesu e inangaro a Iehova kia kite te tangata e ka tutara mai te Patireia i te enua.

17. I apii a Iesu kiea? Eaa te tumu i angaanga pakari ei aia i te apii i te tangata?

17 I apii a Iesu kiea? I te au ngai ravarai e tangata tetai, roto i te oire, te makete, te au ngai akamori e te are o te tangata. Kare aia i tiaki kia aere mai te tangata kiaia. Aere aia kia ratou. (Mareko 6:56; Luka 19:5, 6) Akapou a Iesu i tona taime e te maroiroi i te apii i te tangata. Eaa te tumu? Kua kite aia e ko ta Iehova tera i inangaro iaia kia rave. E akarongo ua ana aia i tona Metua. (Ioane 8:28, 29) Tutu aia i te evangeria no tona tangi i te tangata. (E tatau ia Mataio 9:35, 36.) Te kite ra aia e kare te au arataki akonoanga e apii ana i te tika no runga i te Atua e tona Patireia. Inangaro aia i te tauturu i te tangata kia kite i te tuatua meitaki.

18. Eaa te au tu o Iesu taau e reka ana?

 18 Mea akaperepere na Iesu te tangata no tona inangaro ia ratou. E tu takinga meitaki tona e te oaoa. E reka ana te tamariki iaia. (Mareko 10:13-16) Aiteite ua tona tu ki te katoatoa. Mea riri nana te angaanga pikikaa e te tu tika kore. (Mataio 21:12, 13) Noo aia i te tuatau e akavaavaaia ana te vaine e kare e akangateiteiia. E tu akaaka e te akangateitei to Iesu i te vaine. (Ioane 4:9, 27) E tu maru katoa to Iesu. Ei akaraanga, tetai aiai kua orei aia i te vaevae o tana au apotetoro, e angaanga teia na te tavini.​—Ioane 13:2-5, 12-17.

Apii a Iesu te evangeria i te ngai e tangata tetai

19. Eaa te akaraanga tei akaari mai e kua kite a Iesu eaa tei anoanoia no te tangata e kua inangaro i te tauturu ia ratou?

19 Kua kite a Iesu i tei anoanoia no te tangata e kua inangaro aia i te tauturu ia ratou. Taka meitaki teia i tona akaora anga i te tangata. (Mataio 14:14) Ei akaraanga, aere mai tetai tangata repera kia Iesu e kua karanga atu: “Kia tika ia koe, e mā au ia koe.” Tangi takiri a Iesu i teia tangata no tona maki. Akaaroa tikai aia e kua inangaro i te tauturu iaia. Akatika atura Iesu i tona rima e kua na ko atura: “Kua tika ïa iaku; kia mā koe.” Ora atura taua tangata ra! (Mareko 1:40-42) Akamanako ana mei teaa ra te rekareka o tera tangata?

TIRATIRATU UA RAI KI TONA METUA

20, 21. I teea tu i riro a Iesu ei akaraanga meitaki no te akarongo ki te Atua?

20 Ko Iesu te akaraanga meitaki roa atu no te akarongo kia Iehova. Noatu ta tona au enemi i rave kiaia, kua vai tiratiratu rai aia ki tona Metua. Ei akaraanga, to Satani timata anga iaia kare aia i ara ana. (Mataio  4:1-11) Kare tona kopu tangata i irinaki ana e koia te Mesia. “Kua auouoia aia,” i na ratou ei. Kua rave atu rai a Iesu i to Iehova anoano. (Mareko 3:21) Noatu te takinga kino a tona au enemi, vai tiratiratu rai a Iesu kia Iehova e kare roa i akakino atu.​—1 Petero 2:21-23.

21 Noatu te mamae e te vinivini o tona mate, kua vai tiratiratu rai a Iesu kia Iehova. (E tatau ia Philipi 2:8.) Akamanako ana i te kino tana i akakoromaki i te rā i mate ei aia. Kua tapekaia aia, akaapaia ei tangata pikikaa, akautungaia e te au akava pikikaa, kataia e te tangata, tamamaeia e te au vaeau e kua patitiia ki runga i te satauro. Mua ake ka mate ei aia kua tuatua  akera aia e: “Kua oti.” (Ioane 19:30) E toru rā i muri ake i tona mate, akatu akaou mai a Iehova iaia i te kopapa vaerua. (1 Petero 3:18) Te au epetoma i muri mai, oki a Iesu ki te rangi, e kua “noo rava atura ïa i te rima katau o te Atua” tiaki ei kia akariro a Iehova iaia ei Ariki.​—Ebera 10:12, 13.

22. Eaa te tikaanga tei rauka ia tatou i teianei no tei vai tiratiratu a Iesu ki tona Metua?

22 No tei vai tiratiratu a Iesu ki tona Metua, rauka ia tatou te tikaanga kia ora e tuatau ua atu i te enua Parataito mei ta Iehova i akakoro. I roto i te pene ka aru mai, ka uriuri tatou akapeea e rauka ai te ora mutukore na roto i te mate o Iesu.

^ para. 11 Kapikiia a Iehova ei Metua no te mea Nana i anga i te au mea katoa. (Isaia 64:8) Kapikiia a Iesu ei Tamaiti na te Atua no te mea na Iehova uaorai i anga ia Iesu.​—Iobu 1:6; Luka 3:38.