Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE RUA

Te Pipiria​—E Puka na te Atua

Te Pipiria​—E Puka na te Atua

1, 2. Eaa i riro ei te Pipiria ei apinga aroa puapinga no ko i te Atua?

EAA toou manako me oronga mai toou oa i tetai apinga aroa naau? I reira rai inangaro koe i te vaʼi, rekareka koe kua maara mai aia ia koe. Akameitaki koe iaia.

2 E apinga aroa te Pipiria na te Atua. Ta te reira e akakite maira, kare e kitea i tetai ngai ke atu. Akakite mai te reira e na te Atua i anga i te rangi, te enua, te tangata mua e te vaine mua. Me manamanata tatou, ka tauturu ta te reira au kaveinga ia tatou. Akakite mai te reira akapeea te Atua me akatupu i tona akakoroanga no te enua. E apinga aroa puapinga tikai!

3. Eaa taau ka kite ia koe e apii ra i te Pipiria?

3 Ia koe e apii ra i te Pipiria, ka kite koe e te inangaro maira a Iehova ia koe ei oa nona. Te maata atu i taau ka kite iaia, te vaitata atu ïa toou pirianga Kiaia.

4. Eaa taau e umere ana no runga i te Pipiria?

4 Kua uriia te Pipiria i roto i te 2,600 tuma reo. Pirioni ua atu Pipiria tei neneiia. Te manganui o te tangata i teia ao, e tatau ana i te Pipiria i roto i to ratou uaorai reo. Te au epetoma ravarai, e tai mirioni tuma tangata e tu ana i te Pipiria. Ae kare atu e puka i aite ki te Pipiria.

5. Eaa tatou ka karanga ai e “e mea akauruia mai e te Atua” te Pipiria?

5 “E mea akauruia mai [te Pipiria] e te Atua.” (E tatau ia 2 Timoteo 3:16.) Manako tetai aronga e, ‘Me na te tangata i tata i te Pipiria, akapeea i riro ei e na te Atua?’ Pau te Pipiria, ‘ko te au tangata tapu o te Atua tei tuatua i ta te vaerua tapu i tuku mai ia ratou.’ (2 Petero 1:21) Mei te pu rai o tetai pitiniti, akakite aia ki tona tekeretere kia tata i tetai reta. Naai tera reta? Na te pu, kare na te tekeretere. Pera katoa te Pipiria, na te Atua te reira, kare na te aronga i akakite Aia kia tata. Akauru Aia ia ratou kia tata i tona manako. Na te Atua te Pipiria.​—1 Tesalonia 2:13; akara i te Au Manako Poto 2.

Ka rauka te New World Translation of the Holy Scriptures i roto i te au reo e manganui

TANO TIKAI TA TE PIPIRIA

6, 7. Eaa tatou ka karanga ai e te rotai ra te Pipiria?

6 Tere atu i te 1,600 mataiti te tata anga i te Pipiria. Tukeke te tuatau e ora ra te aronga tata. E au turanga apii teitei to tetai papaki, kare ra to tetai pae. Ei akaraanga, e taote tetai, e aronga tanutanu, e ravakai, e tiaki mamoe, e au akava e te ui ariki. Rotai te au tuanga pouroa o te Pipiria noatu e tukeke te aronga tata. Kare te manako o tetai pene i tuke mei tetai mai. *

7 Te au pene mua o te Pipiria, no runga i te akamataanga te manamanata o teia ao. Te au pene openga, no ta Iehova ravenga me akariro i te enua ei parataito. Te au mataiti tei aereia, akapapu mai te tuatua o te au tangata o mua ana e e akatupu ua ana a Iehova i tona akakoroanga.

8. Oronga mai i te au akaraanga e akaari maira e te rotai ra te kite taieni ki te Pipiria.

8 Kare te Pipiria i tataia ei apii kite taieni e ei puka apii kite noa ua nei. Inara kua tano tikai ta te reira i akakite no te au mea o te kite taieni. Ko tera rai ta tatou ka manako no runga i te Tuatua a te Atua. Ei akaraanga te puka o Levitiku, tei roto ta Iehova au akauenga no te ngati Iseraela ei paruru ia ratou kia kore e totoa te maki. Tataia teia i mua roa atu ka kite ei te tangata e ka akatupu te tiemu i te maki. Tano katoa ta te Pipiria e kua akautaia te enua ki runga i te kore. (Iobu 26:7) Irinaki te maataanga e e paraa ua te enua, akakite ra te Pipiria e e punupunu.​—Isaia 40:22.

9. Eaa ta te tu tuatua tika o te aronga tata Pipiria e apii maira ia tatou?

9 Tano meitaki ta te Pipiria no runga i te tuatua o te tangata o mua ana. Maata te puka no runga i te tuatua o te tangata kare te aronga tata e akakite ana i te tika. Me kare to ratou enua e autu i te tamaki, kare ratou e tata i te reira. Te aronga tata Pipiria ra, akakite ratou i te tika me kare to Iseraela e autu. Tata ratou i to ratou uaorai tarevake. Ei akaraanga, akakite a Mose i roto ia Numero i te tarevake tana i rave e kua akaapaia aia. (Numero 20:2-12) Ka rauka ia tatou te irinaki i te Pipiria no te mea, na te Atua tera Tuatua.

E PUKA KUA KĪ I TE AU AKO MEITAKI

10. Eaa te ako a te Pipiria i puapinga ai no tatou i teia tuatau?

10 “Te au tuatua tapu katoa i tataia ra, e mea akauruia mai e te Atua, e e mea meitaki ei apiianga, ei akoanga, ei akakiteanga apa.” (2 Timoteo 3:16) Tau te ako a te Pipiria no tatou. Na Iehova i anga ia tatou, mārama aia i to tatou aerenga manako e te ngakau. Kite aia i to tatou tu, inangaro aia kia mataora tatou. Kite aia eaa te mea e meitaki ei tatou e e kino ei.

11, 12. (a) Eaa te ako meitaki ta Iesu i oronga mai i roto ia Mataio pene 5 ki te 7? (e) Eaa akaou atu tetai ka kite tatou mei roto i te Pipiria?

11 Roto ia Mataio pene 5 ki te 7, apii mai a Iesu akapeea tatou e mataora ai, me noo au ua e etai ke, me pure e me akatere i te moni. Noatu i oronga aia i teia ako e 2,000 mataiti akenei, te puapingaia nei rai no te oraanga i teia tuatau.

12 Apii mai a Iehova ia tatou i te au kaveinga Pipiria kia meitaki te oraanga ngutuare, kia riro ei aronga angaanga meitaki e kia noo au ua e etai ke. Noatu koai tatou, teiea tatou, eaa to tatou manamanata, ka tauturu te au kaveinga Pipiria ia tatou.​—E tatau ia Isaia 48:17; akara i te Au Manako Poto 3.

KA RAUKA IA KOE TE IRINAKI I TE TOTOU PIPIRIA

Totou te tangata tata Pipiria a Isaia e ka takoreia a Babulonia

13. Eaa ta Isaia i akakite e ka tupu ki te oire ko Babulonia?

13 Maata te totou Pipiria tei akatupuia. Ei akaraanga, totou a Isaia e ka takoreia a Babulonia. (Isaia 13:19) Akataka aia akapeea tikai me tomoia te oire. Na te au ngutupa maatamaata e te kauvai i paruru i te oire. Totou a Isaia e ka tamaroia te kauvai e ka tuera ua te au ngutupa. Ka aere au ua te nuku vaeau ki roto e kare e tamaki. Totou katoa a Isaia e na tetai tangata ko Kuro tona ingoa e akavi ia Babulonia.​—E tatau ia Isaia 44:27–45:2; akara i te Au Manako Poto 4.

14, 15. Akapeea te totou a Isaia i te akatupu angaia?

14 E rua anere mataiti i muri ake i te tata angaia te totou, tae mai tetai nuku vaeau i te tamaki ia Babulonia. Koai ra te arataki? Ko Kuro, te ariki o Peresia, mei tei totouia. Kua papa te au mea ravarai no te toenga o te totou kia akatupuia.

15 I te po ka tomoia ai te oire, tei te umukai to Babulonia. Kare ratou i mataku no te mea na te au patu mamaata e te kauvai e paruru ra i te oire. I vao ake kua akatae a Kuro e tona nuku i te vai mei roto i te kauvai. Tau ua te marō o te vai no te nuku o Peresia kia aere na raro. Akapeea ratou e tae ei ki tetai tua mai o te au patu o Babulonia? Mei tei totouia, te tuera ua ra te au ngutupa, e kua aere au ua te au vaeau ki roto kare i tamaki ana.

16. (a) Eaa ta Isaia i totou no runga i te tuatau ki mua? (e) Akapeea tatou i kite ei e kua tupu rai te totou a Isaia?

16 Kua totou a Isaia e kare e tangata e noo akaou i Babulonia. Tata aia: “Kare e tangata akaouia, kare oki e nooia i tera uki i tera uki.” (Isaia 13:20) Kua tupu ainei teia? I te ngai i tu ana a Babulonia, mei te 50 maire i te tua tonga o Baghdad i Iraq, e au putunga toka ua te vai ra. E i teia tuatau kare e tangata e noo ana i reira. Kua pakoko takiri a Iehova ia Babulonia “ki te pakoko mate [me kore kua akataneaia].”​—Isaia 14:22, 23. *

Oire Babulonia tei akataneaia

17. Eaa te tumu ka rauka ai ia tatou te irinaki i te au taputou pouroa a te Atua?

17 Maata te totou Pipiria tei akatupuia e ka rauka ia tatou te irinaki i tei totouia no te tuatau ki mua. Ka akatupu a Iehova i tana taputou kia akariro i te enua ei parataito. (E tatau ia Numero 23:19.) Ae, ka rauka ia tatou “te ora mutu kore, i ta te Atua, ta te kore e tika kia pikikaa, i tuatua oronga mai ou teianei ao.”​—Tito 1:2. *

KA RAUKA I TE PIPIRIA I TE TAUI I TOOU ORAANGA

18. Akapeea a Paulo i te akataka mai anga i “te tuatua a te Atua”?

18 Kua apii tatou e kare atu e puka i aite ki te Pipiria. Rotai te reira e te tano meitaki me tuatua no runga i te kite taieni e te tuatua o te tangata o mua ana. Maata te au ako meitaki e te au taputou tei tupu takere. E maata katoa ta te Pipiria ka rauka i te rave. Tata te apotetoro a Paulo: “E mea ora oki te tuatua a te Atua, e te ririnui.” Eaa te aiteanga o teia?​—E tatau ia Ebera 4:12.

19, 20. (a) Akapeea te Pipiria te tauturu anga ia koe kia kite eaa to roto i toou ngakau? (e) Akapeea koe te akaari anga e te akaperepere ra koe i teia apinga aroa?

19 Ka rauka i te Pipiria i te taui i toou oraanga. Te tauturu ia koe kia mārama eaa tikai to roto i toou ngakau. Ei akaraanga, penei ka manako tatou e te inangaro ra tatou i te Atua. Ei akapapu e e inangaro tikai to tatou Iaia, ka anoanoia kia akono tatou i ta te Pipiria e apii maira.

20 Na te Atua te Pipiria. Inangaro aia kia tatau koe, kia apii e kia inangaro i te reira. Kia akono e kia apii ua rai i teia apinga aroa. I reira koe e mārama ai i to te Atua akakoroanga no te tangata. E maata atu ta tatou ka kite i te pene ka aru mai.

^ para. 6 Karanga tetai aronga e kare te Pipiria e rotai ana, inara kare tera i te tika. Akara i te pene 7 o te puka The Bible—God’s Word or Man’s? tei neneiia e te Au Kite o Iehova.

^ para. 16 Me ka inangaro koe kia maata atu taau ka kite, e tatau i te kapi 27-29 o te poroutia A Book for All People, tei neneiia e te Au Kite o Iehova.

^ para. 17 Kare ko te pou anake ua o Babulonia te totou Pipiria tei akatupuia. E maata taau ka kite no runga i te au totou o Iesu Mesia i roto i te Au Manako Poto 5.