Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE TAI NGAURU MA VARU

Ka Akatapu Ainei au Toku Oraanga Kia Iehova e Kia Papetito?

Ka Akatapu Ainei au Toku Oraanga Kia Iehova e Kia Papetito?

1. Eaa ra taau ka manako i muri ake i te apiianga i teia puka?

E MAATA taau i kite no runga i te Pipiria ia koe e apii ra i teia puka. Ei akaraanga, mei te au taputou a te Atua no te oraanga mutu kore, te turanga o tei mate, e te manakonakoanga o te tuakaouanga. (Koheleta 9:5; Luka 23:43; Ioane 5:28, 29; Apokalupo 21:3, 4) Penei kua akamata koe i te aere ki te au uipaanga a te Au Kite o Iehova, e kua irinaki koe e ko te akamorianga mou  teia. (Ioane 13:35) E penei kua inangaro koe kia riro ei oa no Iehova e kia tavini iaia. Te manako ra koe i reira e, ‘Eaa ra taku ka rave i teianei kia rauka iaku i te tavini ia Iehova?’

2. Eaa te tangata Etiopia i inangaro ei kia papetitoia aia?

2 Ko tera te manako o tetai tangata Etiopia i noo ana i to Iesu tuatau. Muri ake i to Iesu akatuakaouanga, kua tuatua atu a Philipi tetai pipi a Iesu, ki taua tangata ra. Kua akapapu atu a Philipi kiaia e ko Iesu te Mesia. Kua tukia roaia te ngakau o taua tangata ra i tana i kite e i reira rai karanga aia e: “I na e vai teia, eaa au nei e kore ei e bapetizoia?”​—Angaanga 8:26-36.

3. (a) Eaa te akauenga ta Iesu i oronga ki tana au pipi? (e) Ka akapeea tikai me papetito i tetai tangata?

3 Taka meitaki te apii a te Pipiria e me ka inangaro koe i te tavini ia Iehova, e mea tau kia papetito koe. Akakite a Iesu ki tana au pipi: “E akariro i to te pa enua katoa ei pipi; ka bapetizo atu ei ia ratou.” (Mataio 28:19) Tuku a Iesu i te akaraanga meitaki e kua papetitoia. Kua taruku takiriia aia ki roto i te vai, kare i pîpî uaia tona katu ki te vai. (Mataio 3:16) Teia tuatau me papetitoia tetai Kerititiano, ka taruku takiriia aia ki roto i te vai.

4. Eaa ta toou papetitoanga e akaari maira ki etai ke?

4 Me papetitoia koe, e akairo te reira e kua inangaro tikai koe kia riro ei oa no te Atua e kia tavini iaia. (Salamo 40:7, 8) Penei ka ui koe e, ‘Eaa ra taku ka rave kia papetitoia?’

KITE E TE AKARONGO

5. (a) Eaa te mea mua taau ka rave i mua ake ka papetitoia ai koe? (e) No teaa i puapinga ai te au uipaanga Kerititiano?

5 I mua ake ka papetito ei, ka anoanoia koe kia kite  no runga ia Iehova e Iesu. Kua akamata ke ana koe i te rave i teia i te apii anga koe i te Pipiria. (E tatau ia Ioane 17:3.) Inara kare tera e rava. Akakite te Pipiria e kia “akakiia mai kotou i te kite” no runga i te anoano o Iehova. (Kolosa 1:9) Ka tauturu te au uipaanga a te Au Kite o Iehova ia koe, kia rauka te pirianga mou kia Iehova. Tetai tumu puapinga tera i anoanoia ai ki tae putuputu koe ki teia au uipaanga.​—Ebera 10:24, 25.

I mua ake ka papetito ei, ka anoanoia koe kia apii i te Pipiria

6. Eaa te maata te ka anoanoia koe kia kite no runga i te Pipiria i mua ake ka papetitoia ai koe?

6 Kare a Iehova e tapapa mai kia kite koe i te au apiianga pouroa a te Pipiria i mua ake ka papetito ei. Kare aia i tapapa ana kia kite te tangata Etiopia i te au mea ravarai i mua ake ka papetito ei. (Angaanga 8:30, 31) Kare tatou e akamutu i te apii no runga ia Iehova. (Koheleta 3:11) Me ka papetito koe, ka anoanoia koe kia apii e kia āriki i te au apiianga tumu a te Pipiria.​—Ebera 5:12.

7. Akapeea taau apii Pipiria i te tauturu anga ia koe?

7 Akakite te Pipiria: “Kare ra e akarongo ra kare rava aia e mareka.” (Ebera 11:6) Ka anoanoia kia rauka te akarongo i mua ake ka papetito ei. Akakite te Pipiria e kua rongo tetai aronga i Korinetia i ta te au pipi a Iesu e apii ra e “kua akarongo, e bapetizoia iora.” (Angaanga 18:8) Kua tauturu taau apii Pipiria ia koe kia rauka te akarongo i roto i ta Iehova au taputou, e i roto i ta Iesu atinga te ka riro ei akaora ia tatou mei te ara e te mate.​—Iosua 23:14; Angaanga 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

AKAKITE I TE TUATUA MOU O TE PIPIRIA KI ETAI KE

8. Eaa te ka akakeu ia koe kia akakite i taau i apii ki etai ke?

8 Ia koe e apii ra i te Pipiria e te kite ra koe te  puapinga o te reira i roto i toou oraanga, ka ketaketa roa atu toou akarongo. Ka inangaro koe te akakite i taau e apii ra ki etai ke. (Ieremia 20:9; 2 Korinetia 4:13) Koai ra taau ka akakite?

Na te akarongo e akakeu ia koe kia akakite i taau e irinaki ra ki etai ke

9, 10. (a) Koai taau ka akakite i taau e apii ra? (e) Eaa taau ka rave me ka inangaro koe te aru i te putuputuanga i te tutu aere?

Penei ka inangaro koe i te akakite ki toou ngutuare tangata, toou au oa, e toou au oa angaanga i taau e apii ra. Mea meitaki tera, inara kia rave koe ma te maru e te akaaka. I te openga ka rauka ia koe kia piri ki te putuputuanga i te tutu aere i te tuatua meitaki ki etai ke. Me papa koe, tuatua atu ki te Kite e apii ra ia koe, akakite kiaia e ka inangaro koe te piri ki te putuputuanga i roto i te angaanga tutu evangeria. Me papu iaia e kua papa koe, e te rotai ra toou oraanga ki te au turanga o te Pipiria, e aravei atu korua i te aronga pakari o te putuputuanga.

10 Eaa te ka tupu i ko i tera uipaanga? Ka tuatua te aronga pakari kia koe i te akapapu me te mārama ra koe e me te irinaki ra i te apiianga tumu a te Pipiria, me te akono ra koe i ta te reira e akakite ra e me kua inangaro tikai koe kia riro ei Kite no Iehova. Na te aronga pakari e akono ana i te katoatoa i roto i te putuputuanga e koe katoa. No reira eiaa e mataku i te tuatua kia ratou. (Angaanga 20:28; 1 Petero 5:2, 3) Ka akakite atu ratou a muri ake me ka aru rai koe i te putuputuanga i te tutu evangeria.

11. Eaa i puapinga ai kia rave i te au tauianga i mua ake ka aru ei i te putuputuanga i te tutu evangeria?

11 Ka akamārama atu te aronga pakari eaa te au tauianga ka anoanoia koe kia rave i mua ake ka aru ei i te  putuputuanga i te tutu evangeria. Eaa i anoanoia ai teia au tauianga? No te mea ko Iehova ta tatou e komono ra me tuatua ki te tangata no runga i te Atua. No reira kia riro to tatou oraanga ei akakakā ia Iehova.​—1 Korinetia 6:9, 10; Galatia 5:19-21.

TATARAARA E KIA ARIU MAI

12. Eaa te tumu i anoano pouroaia ai te tangata kia tataraara?

12 E apinga ke mai tetai ka rave koe i mua ake ka papetito ei. Karanga a Paulo: “E teianei, e tataraara kotou, e e ariu mai, kia taparaia ta kotou ara.” (Angaanga 3:19) Eaa te aiteanga o te tataraara? Kua tataraapa tikai koe no taau ara i rave. Ei akaraanga, me e oraanga akaturi toou, ka anoanoia koe kia tataraara. Noatu me kua tauta koe kia rave i te mea tika i roto i toou oraanga, ka anoanoia rai koe kia tataraara no te mea, e aronga ara tatou pouroa e ka anoanoia kia pati ia Iehova kia akakore mai ta tatou ara.​—Roma 3:23; 5:12.

13. Eaa te aiteanga o te “ariu mai”?

13 Ka rava ua ainei kia tataraara tatou no ta tatou i rave? Kare. Akakite a Petero e ka anoano katoaia tatou kia “ariu mai” koia oki kia akaruke takiri i tetai ua atu peu tarevake o mua ana, e kia rave i te mea tika. Ei akatutu, te aere ra koe ki tetai ngai no te taime mua. Muri mai kua nakiro ia koe kua tarevake te mataara e aru ra koe. Eaa ra taau ka rave? Kare ekoko ka aere marie koe, tāpu, uri e akara, e oti aru i te mataara tika. Mei tera rai me apii koe i te Pipiria, penei ka kite koe i tetai au peu e tetai au mea i roto i toou oraanga ka anoanoia koe kia taui. Kia papa ua i te “ariu mai”​—koia oki i te rave i te au tauianga tei anoanoia​—e oti rave i te mea tika.

 RAVE I TAAU UAORAI AKATAPUANGA

Kua taputou ainei koe kia Iehova e ka tavini koe iaia?

14. Ka akapeea koe me akatapu i toou oraanga ki te Atua?

14 Tetai takainga puapinga kia rave koe i mua ake ka papetito ei, kia akatapu i toou oraanga kia Iehova. Ka rave koe i tetai pure e ka taputou kia Iehova e koia anake ua taau ka akamori, e ko tona anoano te mea puapinga rava atu i roto i toou oraanga.​—Deuteronomi 6:15.

15, 16. Eaa te ka akakeu i tetai kia akatapu i tona oraanga kia Iehova?

15 Me taputou koe kia tavini ia Iehova anake, te taputou ra koe kia akapou toou oraanga ki tetai tei akaperepere roaia e koe. Akamanako ana i tetai tane e te vaine tei inangaro ia raua. Kia matau te tane i taua vaine ra, kua inangaro aia iaia e i te akaipoipo iaia. Kua papa aia i te āriki i teia apainga puapinga no te mea kua inangaro tikai aia i teia vaine.

16 Ia koe apii ra no runga ia Iehova, ka maata atu toou inangaro iaia e ka tauta atu rai koe. Ka akakeu teia ia koe kia pure e kia taputou e ka tavini koe iaia. Ko tei inangaro kia aru ia Iesu i na te Pipiria ai, “e akaruke aia iaia uaorai.” (Mareko 8:34) Eaa te aiteanga o tera? Ko te akarongo kia Iehova te mea mua i roto i toou oraanga. Ko to Iehova anoano tei puapinga rava atu i toou uaorai e i toou akakoroanga.​—E tatau ia 1 Petero 4:2.

EIAA E MATAKU E KARE KOE VAI TIRATIRATU

17. No teaa tetai aronga kare e akatapu i to ratou oraanga kia Iehova?

17 Mataku tetai aronga i te akatapu ia ratou kia Iehova, e ake e kare e rauka ia ratou kia vai tiratiratu ki ta  ratou taputou kia tavini iaia. Kare ratou e inangaro i te akataitaia ia Iehova me kore te manako ra ratou e, me kare ratou i akatapuia kia Iehova, kare aia e akaapa mai i ta ratou ka rave.

18. Eaa te ka tauturu ia koe kia kore e mataku e ka akataitaia koe ia Iehova?

18 Na toou inangaro no Iehova e tauturu ia koe kia kore e mataku e ka akataitaia koe iaia. No toou inangaro iaia ka tauta pakari koe kia vai tiratiratu ki taau i taputou kiaia. (Koheleta 5:4; Kolosa 1:10) Kare i reira koe manako e ka ngatā i te rave i to Iehova anoano. Tata a Ioane: “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”​—1 Ioane 5:3.

19. Eaa koe ka kore ei e mataku i te akatapu i toou oraanga kia Iehova?

19 Kare e anoanoia te tu apakore me akatapu i toou oraanga kia Iehova. Kare aia e tapapa mai i te reira. (Salamo 103:14) Ka tauturu ra aia ia koe kia rave i te mea tika. (Isaia 41:10) Irinaki ia Iehova ma to ngakau katoa, “e nana e akakite kia koe i toou ra au arataa.”​—Maseli 3:5, 6.

KIA AAKI I TE TUATUA TIKA O TE ORA

20. Muri ake te akatapu anga ia koe kia Iehova, eaa te takainga ka aru mai?

20 Toou manako e kua papa koe i te akatapu i toou oraanga kia Iehova? Muri ake i toou akatapu anga ia koe kia Iehova, kua papa koe no te takainga ka aru mai. Ka anoanoia koe kia papetito.

21, 22. Akapeea koe me ‘aaki i te tuatua’ o toou akarongo?

21 Akakite ki te tauturu o te pupu aronga pakari o te putuputuanga e kua akatapu koe ia koe kia Iehova, e  ka inangaro koe kia papetitoia. Ka akanoo aia i etai aronga pakari kia uriuri akaou kotou i te au apiianga tumu o te Pipiria. Me akatika ratou e kua papa koe, ka akakite atu ratou e kua tau koe kia papetitoia i ko i te akaputuputuanga me kore i te uruoaanga a te Au Kite o Iehova ka aru mai. E akoanga te ka raveia i reira i te akamārama mai te aiteanga o te papetito. Ka  ui mai te vaa tuatua e rua uianga ki te aronga ka papetitoia. Me pau koe i teia nga uianga, te “aaki” ra koe i “te tuatua” no toou akarongo.​—Roma 10:10.

22 E oti ka papetitoia koe. Ka taruku takiriia koe ki roto i te vai. Me papetito koe ka kite te katoatoa e kua  akatapu koe i toou oraanga kia Iehova, e teianei e Kite koe no Iehova.

AITEANGA O TOOU PAPETITOANGA

23. Eaa te aiteanga kia papetitoia ‘i te ingoa o te Metua, e no te Tamaiti, e no te vaerua tapu’?

23 Akakite a Iesu e kia papetitoia tana au pipi ‘i te ingoa o te Metua, e no te Tamaiti, e no te vaerua tapu.’ (E tatau ia Mataio 28:19.) Eaa te aiteanga o teia? Kua āriki koe i to Iehova mana tutara, to Iesu turanga i roto i to te Atua akakoroanga, e ta te vaerua tapu tuanga i roto i te akatupuanga i tona anoano.​—Salamo 83:18; Mataio 28:18; Galatia 5:22, 23; 2 Petero 1:21.

Me papetitoia koe, te akaari ra koe e kua inangaro koe te rave i to Iehova anoano

24, 25. (a) Eaa ta te papetitoanga e akatutu maira? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i roto i te pene openga?

24 Akatutu mai te papetitoanga i tetai mea puapinga. Me tarukuia koe ki roto i te vai, te aiteanga kua mate koe me kore kua akaruke koe i toou tu oraanga i mua ana. Me kake mai koe mei roto i te vai, ka akamata koe i toou oraanga ou i te rave i to Iehova anoano. Ka tavini koe ia Iehova mei teianei e aere ua atu. E akamaara e kua akatapu koe i toou oraanga kia Iehova e kare ki tetai tangata, akaaerenga me kore angaanga.

25 Ka tauturu toou akatapuanga ia koe kia akatupu i tetai pirianga oa mou kia Iehova. (Salamo 25:14) Me papetitoia tetai, kare te aiteanga e ka ora aia. Tata a Paulo: “E rave akaoti ua i to kotou uaorai ora ma te mataku e te rutetetete.” (Philipi 2:12) E akamataanga ua te papetito. Ka akapeea ra koe te akapiri vaitata anga kia Iehova? Na te pene openga o teia puka e pau i teia uianga.