Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE ITU

E Tuakaouanga Tetai!

E Tuakaouanga Tetai!

1-3. Eaa te mea tei akatuikaa ia tatou, e ka akapeea a Iehova me akaora mai ia tatou?

AKAMANAKO ana e kua akautungaia koe no toou oraanga katoa i roto i te are auri no tetai mea kare noou te apa. Kare atu e ravenga e matara ai koe. Taka kore toou oraanga no te tuatau ki mua, kare koe i kite ka akapeea. Vaitata tikai koe te tuku i te au, kitea mai e koe e, e tangata tetai ka rauka iaia te akaora ia koe e kua taputou mai e ka tauturu aia ia koe! Mei teaa ra toou manako?

2 E tuikaa tatou pouroa no te mate. Noatu eaa ta tatou ka rave, kare tatou e ora. Inara e mana to Iehova kia akaora ia tatou mei te mate. Taputou mai aia e ko “taua enemi openga ra, ko te mate, e akakoreia ïa.”​—1 Korinetia 15:26.

3 Akamanako ana i toou rekareka, kare koe e manata akaou atu i te mate! Inara kare ko te mate ua ta Iehova ka takore. Ka akaora akaou mai aia i te aronga kua mate ke ana. Akamanako ana eaa te ō maira noou. Taputou mai aia e ka ora akaou “te aronga i mate.” (Isaia 26:19) Ko ta te Pipiria teia e karanga ra e e tuakaouanga.

ME MATE TETAI TEI AKAPEREPEREIA

4. (a) Eaa te ka akapumaana ia tatou me mate tetai o to tatou akaperepere me kore oa? (e) Koai ma tetai au oa piri tikai o Iesu?

4 Me mate tetai kopu tangata me kore tetai taeake, ka ati ngakau tatou, ka tumatetenga e ka paruka ua.  Kare a tatou ravenga kia akaora akaou mai iaia. Inara te oronga maira te Pipiria i te akapumaana. (E tatau ia 2 Korinetia 1:3, 4.) Ka akamanako ana tatou e tai akaraanga e akaari maira e, e inangaro maata to Iehova e to Iesu kia akaora i to tatou au akaperepere. Ia Iesu i te enua nei, e atoro ana aia ia Lazaro e tona nga tuaine ia Mareta e Maria. E au oa ratou no Iesu. Karanga te Pipiria e: “Akaperepere a Iesu ia Mareta, e tona teina, e ia Lazaro.” Inara i tetai rā, kua mate a Lazaro.​—Ioane 11:3-5.

5, 6. (a) Eaa ta Iesu i rave i tona kite anga i te kopu tangata e te au oa o Lazaro e aue ra? (e) Eaa i pumaana ai kia kite e mei teaa to Iesu tu no runga i te mate?

5 Aere a Iesu i te akapumaana ia Mareta e Maria. Te rongo anga a Mareta e te aere maira a Iesu, kua aere atu aia ki vao i te oire i te aravei iaia. Mataora aia i te kite ia Iesu inara kua karanga atu aia e: “Naringa koe i ko nei, kare e mate toku tungane,” koia oki naringa a Iesu i tae vave mai, kare tona tungane e mate. Muri ake i te reira kua kite atu a Iesu ia Maria e aue ra. Te akara atu anga ia raua e aue ra, tangi tikai aia e kua aue katoa. (Ioane 11:21, 33, 35) Kite tikai aia i te mamae ngakau me mate tetai tei akaperepereia e tatou.

6 Pumaana tatou i te kite e aite rai to Iesu tu no runga i te mate mei to tatou. Aite tikai a Iesu mei tona Metua. (Ioane 14:9) E mana to Iehova kia takore i te mate e tuatau ua atu. Kare e roa atu ko tera tana ka rave.

“E LAZARO, KA AERE MAI KI VAO!”

7, 8. Eaa te tumu i kore ei a Mareta e inangaro kia uri ke ia te toka mei te ngai tanumanga o Lazaro, e eaa ta Iesu i rave?

7 Te tae atu anga a Iesu ki te ngai i vaooia ai te  kopapa o Lazaro, kua topiriia te ngutupa ki te toka maatamaata. Karanga atu a Iesu e: “Ka uri ke atu i te toka.” Inara kua arai a Mareta ia ratou. Ko te po ā oki teia i te vai anga te kopapa o Lazaro ki roto i te mato. (Ioane 11:39) Kare ra aia i kite e eaa ta Iesu ka rave.

Rekareka maata to Lazaro kopu tangata e te au oa i tona akatu akaouia mai anga!​—Ioane 11:38-44

8 Kua kapiki atura a Iesu kia Lazaro: “Ka aere mai ki vao!” E mea umere tikai ta Mareta raua ko Maria i kite. “Kua aere maira taua tangata i mate ra ki vao, kua tākaiia nga rima e nga vaevae.” (Ioane 11:43, 44) Kua akaora akaouia mai a Lazaro! Kua taokotai akaouia ratou ko tona kopu tangata pera te au taeake. Rauka ia ratou kia mou iaia, kia amiri e kia tuatua kiaia. E temeio tikai teia! Kua akatu akaou a Iesu ia Lazaro.

“E MAINE, KA TU KI RUNGA, TE AKAUE ATU NEI AU IA KOE!”

9, 10. (a) Naai i oronga mai i to Iesu mana kia akatu akaou mai i te tangata mei te mate? (e) Eaa i puapinga ai te tuatua o te tuakaouanga no tatou?

9 No Iesu ainei tona uaorai mana i te akatu akaou i te tangata? Kare. Mua ake ka akatu akaou ei ia Lazaro, kua pure a Iesu e kua oronga mai a Iehova i te mana kia akatu akaou aia ia Lazaro. (E tatau ia Ioane 11:41, 42.) Kare ko Lazaro ua te tangata tei akatu akaouia mai. Akakite te Pipiria no runga i tetai tamaine maki e 12 ona mataiti. Pati akatenga tona papa a Iairo kia akaora a Iesu i tona maki. Tana tamaine okotai ua tera. Iaia e tuatua ra kia Iesu, akakite mai te tangata e: “Kua mate rava to tamaine; eaa koe e tamanamanata atu ei i te Orometua?” Karanga atu a Iesu kia Iairo: “Auraka e mataku, ka akarongo ua mai koe.” Aru atura aia ia Iairo ki tona kainga. Tae atu raua, kite atu a Iesu i te tangata  e aue ra. Karanga a Iesu kia ratou: “Auraka e tangi; kare aia i mate, kua moe ra.” Kua umere tona pāpā e te māmā eaa te aiteanga i ta Iesu tuatua. Kua pati a Iesu i te tangata kia aere, e kua arataki atu i tona pāpā e te mama ki roto i te pia tei reira te tamaine. Rave iora a Iesu i tona rima e kua na ko atura: “E maine, ka tu ki runga, te akaue atu nei au ia koe.” Akamanako ana i te rekareka maata o nga metua i tona tu anga ki runga e kua aere iora! Kua akatu akaou mai a Iesu i ta raua tamaine. (Mareko 5:22-24, 35-42; Luka 8:49-56) Mei reira mai, me akara raua i ta raua tamaine, ka maara ua rai ia raua ta Iehova i rave no ratou na roto ia Iesu. *

10 Te aronga ta Iesu i akatu akaou kua mate akaou ratou i muri mai. Inara ko ta tatou i tatau no runga i teia aronga, e mea puapinga tikai no te mea ka oronga mai te reira i te manakonakoanga mou. Inangaro a Iehova i te akatu akaou mai i te tangata e ka rave rai aia i te reira.

TA TATOU I KITE MAI NO TE TUATUA O TE TUAKAOUANGA

Akatuakaou mai te apotetoro a Petero ia Doreka.​—Angaanga 9:36-42

Akatu akaou mai a Elia i te tamaiti a tetai vaine takaua.​—1 Ariki 17:17-24

11. Eaa ta Koheleta 9:5 e apii maira ia tatou no runga ia Lazaro?

11 Akakite tika mai te Pipiria e “kare ra a te aronga i mate ra e tuatua i kitea.” Mei tera rai a Lazaro. (Koheleta 9:5) Mei ta Iesu i akakite, mei te mea rai e i moe ana a Lazaro. (Ioane 11:11) Iaia i roto i te rua, kare takiri ana apinga i kite ana.

12. Akapeea tatou i kite ei e kua tupu tikai te tuakaouanga o Lazaro?

 12 Te akatu akaou anga a Iesu ia Lazaro, e maata te tangata tei kite. Kua kite katoa to Iesu au enemi e nana i rave i teia temeio. Kua ora mai a Lazaro, na teia i akapapu mai e kua tupu tikai te tuakaouanga. (Ioane 11:47) Maata katoa te tangata tei aravei mai ia Lazaro. To ratou irinaki anga teia e na te Atua i tono mai ia Iesu. Kare tona au enemi i mareka ana e kua akakoro ratou kia tamate ia Iesu e Lazaro.​—Ioane 11:53; 12:9-11.

13. Eaa i papu ei ia tatou e ka akatu akaou mai a Iehova i tei mate?

13 Akakite a Iesu e ka akatu akaouia “te aronga katoa i roto i te rua.” (Ioane 5:28) Tera te aiteanga ka akaora akaou mai a Iehova i te aronga i mate. No Iehova kia akatu akaou mai i tetai tangata, ka akamaara aia i te au mea ravarai no runga i tera tangata. Ka rauka ainei iaia? Pirioni ua atu etu i te ao e pini ua ake. Karanga te Pipiria e kua kite a Iehova i te ingoa o te au etu tataki tai. (E tatau ia Isaia 40:26.) Me ka maara iaia te ingoa o te au etu ravarai, papu roa e ka maara iaia te au mea pouroa no runga i te aronga ka akaora akaou mai aia. Te mea puapinga, kua kite tatou e e mana tona i te akaora akaou mai i te tangata, no te mea nana i anga i te au mea ravarai.

14, 15. Eaa ta te au tuatua a Iobu e apii maira ia tatou no runga i te tuakaouanga?

14 Irinaki te tangata tiratiratu a Iobu e e tuakaouanga tetai. Kua ui aia e: “Kia mate te tangata nei, ka ora akaou ainei aia?” Kua na ko atura aia kia Iehova: “Naau e kapiki mai, e naku e io atu kia koe: e tangi rai koe ki te angaanga a to rima.” Ae kua kite a Iobu e te tiaki ua nei a Iehova i te tuatau, e akatu akaou mai ei Aia i tei mate.​—Iobu 14:13-15.

 15 Eaa ra toou manako no runga i te tuakaouanga? Penei te manako ra koe e, ‘Peea ra toku kopu tangata e te au taeake, ka akatu akaouia mai ainei ratou?’ E mea pumaana kia kite tatou e e inangaro tikai to Iehova kia akaora akaou mai i tei mate. Ka akara ana tatou eaa ta te Pipiria e akakite maira no runga i te ngai ka noo ratou e koai ma te ka akatu akaouia mai.

KA AKARONGO RATOU I TONA REO E KA AERE MAI KI VAO

16. Eaa te tu oraanga ka kite te aronga te ka akatu akaouia mai ki runga nei i te enua?

16 I te tuatau i topa, te aronga tei akatuia mai, kua taokotai akaouia ma to ratou kopu tangata e te au taeake i te enua nei. Ka tupu katoa teia a te tuatau ki mua, inara e meitaki roa atu te reira. Eaa te tumu? Ka rauka tetai tikaanga no te aronga te ka akatuia mai kia ora e tuatau ua atu kare e mate akaou. E ao tuke takiri ta ratou ka noo, kare mei to tatou ao i teia tuatau. Kare e tamaki, kare e angaanga kino e kare e maki.

17. Koai ma te ka akatu akaouia mai?

17 Koai te ka akatu akaouia? Akakite a Iesu e ka ‘akarongo te aronga katoa i roto i te rua i tona reo, e ka aere mai ki vao.’ (Ioane 5:28, 29) Karanga a Apokalupo 20:13 e: “Kua tuku maira te tai i te aronga i mate i roto iaia ra; e kua tuku maira te vaarua e ko ade i te aronga i mate i roto ia raua.” Ae, manganui ua atu ka ora akaou mai. Karanga katoa a Paulo e ka akatu akaouia “te aronga tuatua-tika e te aronga tuatua-tika kore.” (E tatau ia Angaanga 24:15.) Eaa ra te aiteanga o teia?

I te Parataito, ka akatu akaouia mai tei mate e ka tavaitai akaouia ma to ratou au akaperepere

18. Koai ma “te aronga tuatua-tika” ka akatu akaouia mai?

18 “Te aronga tuatua-tika,” te ō maira te au tavini  tiratiratu o Iehova tei noo ana i mua ake ka aere mai ei a Iesu ki te enua nei. Ka akaora akaouia mai te aronga mei ia Noa, Aberahama, Sara, Mose, Ruta, e Esetera ki te enua nei. Ka rauka i te tatau no runga ia ratou i roto ia Ebera pene 11. Peea to Iehova au tavini tiratiratu tei mate i to tatou nei tuatau? E aronga “tuatua-tika” katoa ratou e ka akatu akaouia mai ratou.

19. Koai ma “te aronga tuatua-tika kore”? Eaa te tikaanga ta Iehova ka oronga no ratou?

 19 “Te aronga tuatua-tika kore,” te ō maira te manganui ua atu tei kore i kite ia Iehova. Noatu kua mate ratou, kare a Iehova i akangaropoina ia ratou. Ka akatu akaou mai aia ia ratou e ka rauka tetai tikaanga no ratou kia apii no runga iaia e kia tavini iaia.

20. Eaa te tumu ka kore ei te au tangata ravarai e akatu akaouia mai?

20 Te aiteanga ainei i reira e ka akatu akaouia mai te au tangata ravarai i mate? Kare. Kua akakite a Iesu e kare tetai au tangata e akaora akaouia mai. (Luka 12:5) Tei iaai ra te tika e me ka akatu akaouia mai tetai tangata e me kare? Ko Iehova te Akava, kua akamana katoa aia ia Iesu “ei Akava i tei ora e i tei mate.” (Angaanga 10:42) Tetai ua atu ka akavaia ei tangata kino e kare e inangaro kia taui, kare aia e akatu akaouia mai.​—Akara i te Au Manako Poto 19.

TUAKAOUANGA KI TE RANGI

21, 22. (a) Mei teaa ra te tu kia akatu akaouia mai ki te rangi? (e) Koai te tangata mua tei akatu akaouia mai ki te rangi?

21 Akakite katoa mai te Pipiria e ka noo tetai au tangata ki runga i te rangi. Me akatu akaouia tetai tangata ki runga i te rangi, kare aia e akaokiia mai ei tangata i roto i te kopapa. Ka akatu akaouia mai aia ei vaerua.

22 Ko Iesu te tangata mua tei akatu akaouia mei teia te tu. (Ioane 3:13) E toru rā i muri ake i tona tamate angaia, kua akatu akaou mai a Iehova iaia. (Salamo 16:10; Angaanga 13:34, 35) Kare a Iesu i akatuia mai i roto i te kopapa. Akamārama te apotetoro a Petero e ‘i tamate ravaia a Iesu i te kopapa ra, i akaoraia ra i te  vaerua.’ (1 Petero 3:18) Kua akatu akaouia mai a Iesu ei vaerua ririnui! (1 Korinetia 15:3-6) Akakite te Pipiria e kare koia ua tei akatu akaouia mai ei vaerua.

23, 24. Koai ma te “anana iti” ta Iesu e tuatua ra, e eaa te maata ia ratou?

23 I mua ua ake ka mate ei aia, akakite a Iesu ki tana au pipi tiratiratu e: “Te aere nei au e akamanea i tetai ngai no kotou.” (Ioane 14:2) Ka akatu akaouia mai tetai au pipi a Iesu kia noo i te rangi e ïa. Tokoia ratou? Karanga a Iesu e “anana iti” ua. (Luka 12:32) Akakite mai te apotetoro a Ioane i te numero i tona kite anga ia Iesu i “runga i te maunga ra i Siona [i te rangi], ma te tangata katoa i vaitata iaia okotai anere e a ngauru ma a i te tausani.”​—Apokalupo 14:1.

24 A ea teia au Kerititiano e 144,000 e akatu akaouia ai? Akakite te Pipiria e, i muri ake i te akamata anga te Mesia i te tutara i te rangi. (1 Korinetia 15:23) Tei roto tatou i taua tuatau ra, e kua akatu takereia te maataanga o te 144,000 ki te rangi. Te aronga e toe nei i te enua, ka mate i to tatou nei tuatau e ka akatuia mai ratou mei te kamoanga mata te tu ki runga i te rangi. Te maataanga o te tangata, ka akatu akaouia mai a te tuatau ki mua, ki roto i te Parataito i te enua nei.

25. Eaa ta tatou ka apii i roto i te pene ka aru mai?

25 Kare e roa atu ka akaora mai a Iehova i te au tangata pouroa, ka kore te mate e tuatau ua atu! (E tatau ia Isaia 25:8.) Eaa ta te aronga ka aere ki te rangi ka rave i reira? Akakite te Pipiria e ka tutara ratou e Iesu i roto i te Patireia, koia oki te kavamani. Te pene ka aru mai, e maata ta tatou ka kite no runga i taua kavamani ra.

^ para. 9 I roto i tetai au tuanga o te Pipiria, te akakite ra e kua akatu akaouia mai tetai au mapu, au ruaine, tane e te vaine, ngati Iseraela e te au manuiri. Ka rauka ia koe te tatau i te reira i roto ia 1 Ariki 17:17-24; 2 Ariki 4:32-37; 13:20, 21; Mataio 28:5-7; Luka 7:11-17; 8:40-56; Angaanga 9:36-42; 20:7-12.