Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE TAI NGAURU

Te Tika no Runga i te au Angera

Te Tika no Runga i te au Angera

1. No teaa tatou ka apii ei no runga i te au angera?

INANGARO a Iehova kia kite tatou no runga i tana tamariki. E tamariki te au angera Nana. Kapikiia ratou ko “te au tamariki a te Atua.” (Iobu 38:7) Eaa ta ratou angaanga? Akapeea ratou te tauturu anga i te tangata i mua ana? Ka rauka ainei ia ratou te tauturu ia tatou?​—Akara i te Au Manako Poto 8.

2. Noea mai te au angera? Eaa te maata o te angera tei angaia?

2 Inangaro tatou kia kite e noea mai te au angera. Muri ake i te anga mai anga a Iehova ia Iesu, akakite a Kolosa 1:16 e “nana oki i anga i te apinga tini ravarai nei, ko to te rangi, e to te enua,” kapiti mai i te au angera. Eaa te maata tana i anga? Karanga te Pipiria, e anere ua atu mirioni.​—Salamo 103:20; Apokalupo 5:11.

3. Eaa ta Iobu 38:4-7 e akakite maira kia tatou no runga i te au angera?

3 Apii katoa mai te Pipiria e i anga a Iehova i te au angera i mua ake ka anga ai aia i te enua. Eaa ra to ratou manako i te kite anga i te enua? Akakite te puka o Iobu e kua maeva ua ratou i te rekareka. E au tamariki vaerua piri tikai ratou i te tavini kapiti ia Iehova.​—Iobu 38:4-7.

TAUTURU TE AU ANGERA I TO IEHOVA ITI TANGATA

4. Akapeea tatou i kite ei e e mea puapinga te tangata ki te au angera?

4 Inangaro te au angera kia kite i to Iehova akakoroanga no te enua e no te tangata. (Maseli 8:30, 31;  1 Petero 1:11, 12) Taitaia ratou no tei meameaau a Adamu e Eva e i teianei kua akarongo kore te maataanga o te tangata ia Iehova. Inara me tataraara tetai e me ariu akaou kia Iehova, rekareka maata te au angera. (Luka 15:10) Mea puapinga to te Atua au tavini kia ratou. Tono mai a Iehova i tana au angera kia tauturu e kia paruru i tona au tavini i te enua nei. (Ebera 1:7, 14) Ka akara ana tatou i tetai au akaraanga no teia.

“Kua tono mai taku Atua i tana angela, e kua topiri i te vaa o te au liona.”​—Daniela 6:22

5. Akapeea te au angera i te tauturu anga i to Iehova au tavini i mua ana?

 5 Tono a Iehova e rua angera kia akaora ia Lota e tona ngutuare mei te pou o Sodoma e Gomora. (Genese 19:15, 16) Muri roa mai kua uriia a Daniela ki roto i te vaarua riona inara kare aia i mate. Karanga aia e “kua tono mai taku Atua i tana angela, e kua topiri i te vaa o te au liona.” (Daniela 6:22) I muri mai, tono mai a Iehova i te angera kia akaora ia Petero i roto i te are auri. (Angaanga 12:6-11) Ia Iesu i te enua nei, kua tauturu te au angera iaia. Muri ake i tona papetitoanga, “kua matuapuru maira oki te au angela iaia.” (Mareko 1:13) Mua ake ka tamateia ai a Iesu, “kua akamaroiroi maira [tetai angera] iaia.”​—Luka 22:43.

6. (a) Akapeea tatou i kite ei e te tauturu nei te au angera i to Iehova iti tangata i teia tuatau? (e) Eaa te au uianga ta tatou ka pau i teianei?

6 Kare te au angera e ma’ma akaou mai ana ki te tangata. Te akariro nei rai a Iehova ia ratou ei tauturu i tona au tavini. Akakite te Pipiria: “Te patia nei te Angela a Iehova i te puakapa, e pini ua ake te aronga i mataku iaia, e kua akaora ia ratou.” (Salamo 34:7) Eaa i anoanoia ai te paruru ia tatou? Maata to tatou enemi e umuumu nei te takino ia tatou. Koai ratou? Noea mai ratou? Peea ratou me takino ia tatou? Akara tatou eaa tei tupu i muri ake i to Adamu e Eva angaia mai anga.

TO TATOU AU ENEMI AKARA KOREIA

7. Eaa tei tupu ki te tangata no ta Satani au ravenga kikite?

7 I te Pene 3, apii tatou e kua meameaau tetai angera ia Iehova, inangaro aia kia tutara i etai ke. Kapiki te Pipiria iaia ko Satani te Tiaporo. (Apokalupo 12:9) Inangaro aia kia meameaau etai ke i te Atua. Kua akavare  aia ia Eva e te maataanga o te tangata. Inara kua vai tiratiratu rai tetai aronga mei ia Abela, Enoka e Noa kia Iehova.​—Ebera 11:4, 5, 7.

8. (a) Akapeea i riro mai ei tetai au angera ei au temoni? (e) Eaa ta te au temoni i rave kia ora ratou?

8 Kua meameaau tetai au angera i te tuatau o Noa e kua akaruke i to ratou ngai i te rangi kia noo i te enua nei. Eaa te tumu? Akakite te Pipiria e kua inangaro ratou i tetai au vaine na ratou. (E tatau ia Genese 6:2.) E tarevake tera. (Iuda 6) Te maataanga o te tangata i taua tuatau ra, mei te au angera rai te kino e te takinga kino. Manako a Iehova e takore i te tangata ki te vai diluvi. Akaora ra aia i tona au tavini tiratiratu. (Genese 7:17, 23) Oki akaou te au angera kino ki te rangi. Kapiki te Pipiria ia ratou, e au temoni. Kua piri ratou kia Satani, e kua riro te Tiaporo ei tutara no ratou.​—Mataio 9:34.

9. (a) Eaa tei tupu ki te au temoni i to ratou oki anga ki te rangi? (e) Eaa ta tatou ka apii i teianei?

9 No te mea e au angera meameaau ratou, kare a Iehova i āriki akaou ia ratou ei tamariki nana. (2 Petero 2:4) Kare e rauka i te au temoni kia riro akaou mai ei tangata, inara te “pikikaa” nei rai ratou “i to te ao katoatoa.” (Apokalupo 12:9; 1 Ioane 5:19) Ka apii tatou akapeea ratou te akavare anga i te manganui.​—E tatau ia 2 Korinetia 2:11.

AKAVARE TE AU TEMONI I TE TANGATA

10. E akapeea ana te au temoni me akavare i te tangata?

10 Maata te ravenga a te au temoni ei akavare i te tangata. Me tuatua te tangata ki te au temoni ka na roto ratou i tetai taunga purepure me kore ka tuatua tika  ratou ki teia au vaerua kino. E angaanga temoni teia e te purepure. Akaue mai te Pipiria kia kopae takiri tatou i te au mea e ō maira te au temoni. (Galatia 5:19-21) Eaa te tumu? Mei te tangata kimi manu rai e taangaanga ana i te ereere kia mou te manu, e taangaanga katoa ana te au temoni i te au ravenga kikite ei akavare i te tangata.​—Akara i te Au Manako Poto 26.

11. Eaa te purepure, eaa te tumu ka kopae ei tatou i te reira?

11 Tetai ravenga a ratou e purepure. Koia oki, te taangaanga i te mana o te au temoni kia kite eaa te ka tupu a te tuatau ki mua. Penei ka rave tetai tangata i teia na roto i te akarakara etu, te akara akairo i roto i te pere, te tatau i te kapu rima o tetai tangata e te vai atura. Manako te manganui e te meitaki ua ra te reira, inara e peu kino tera. Ei akaraanga akakite te Pipiria e te angaanga kapiti ra te au temoni e te aronga purepure. Roto ia Angaanga 16:16-18 ka kite tatou no runga i tetai “demoni purepure” tei tauturu i tetai tamaine kia rave i te peu “purepure.” Muri ake i to Paulo akaue anga i te temoni kia aere mai ki vao, kua kore rai te purepure a taua tamaine ra.

12. (a) Eaa te tumu i kino ei kia tuatua atu ki tei mate? (e) Eaa te tumu ka kore ei te au tavini o te Atua e piri atu ki te angaanga temoni?

12 E ravenga ke atu ta te au temoni i te akavare i te tangata. Akavare ratou ia tatou kia irinaki e ka rauka i te tuatua ki tei mate, e ko te aronga i mate te ora nei rai i tetai ngai ke, e ka rauka kia tuatua mai kia tatou e kia tamamae ia tatou. Akaraanga, penei kua mate te oa me kore te taeake o tetai tangata, aere aia ki ko i te taunga purepure tei karanga mai e ka rauka iaia te tuatua ki tei mate. Penei ka akakite mai te taunga i tetai mea no  runga i te oa i mate me kore i te taeake e penei ka akatutu mai i tona reo. (1 Samuela 28:3-19) Manganui te au peu tanumanga tei akatumuia ki runga i te irinakianga e te ora maira tei mate i tetai ngai. Penei te ō maira te au peu tanumanga, au akamaaraanga, au atinga no tei mate, e no te apare. Me kare te Au Kite e piri ki teia au peu, penei ka akaapa e ka akakino to ratou kopu tangata e te oire tangata ia ratou e ka kopae ia ratou. Inara kua mārama te Au Kite e kare tei mate e ora ra i tetai ngai. Kare e rauka kia tuatua kia ratou, e kare e rauka ia ratou kia takino ia tatou. (Salamo 115:17) Kia matakite! Auraka rava e tuatua atu ki tei mate me kore ki te au temoni, auraka e piri ki te angaanga temoni.​—E tatau ia Deuteronomi 18:10, 11; Isaia 8:19.

13. Te manganui o te tangata tei mataku ana i te au temoni, eaa tei rauka ia ratou i te rave i teianei?

13 E akavare ana te au temoni i te tangata e e tamataku katoa ana ia ratou. Teia tuatau kua kite a Satani e tana au temoni e “e manga tuatau poto ua” to ratou i mua ake ka takore ei a Iehova ia ratou mei te enua, no reira pakari kino roa atu ta ratou au ravenga makitakita. (Apokalupo 12:12, 17) Inara, kare te manganui tei mataku ana i te au temoni, e mataku akaou ana ia ratou. Akapeea i kore ei to ratou mataku?

PATOI E KIA AKAATEA MAI MEI TE AU TEMONI

14. Mei te au Kerititiano i te anere mataiti mua, akapeea tatou me akaatea takiri mai mei te au temoni?

14 Akakite mai te Pipiria peea tatou me patoi i te au temoni e me akaatea mai. I piri ana tetai aronga i Ephesia ki te angaanga temoni i mua ake ka apii ei te tuatua  mou. Peea i rauka ai ia ratou te akaatea mai? Akakite te Pipiria: “E manganui oki te aronga peu tu ke i apai mai i ta ratou au buka, kua tutungi iora i te ai ki mua i te aroaro o te tangata ravarai.” (Angaanga 19:19) Inangaro ratou kia riro ei au Kerititiano e kua takore i ta ratou au puka peu manamana. Kia pera katoa tatou i teia tuatau. Te aronga tei inangaro i te tavini ia Iehova, kia takore i te au mea e ō maira te au temoni. Te au puka, makatini, teata, imene, tarekareka, e te au tutu e turuturu ra i te angaanga manamana, te au temoni e te mana o te au temoni kia manakoia e kare e kino ana. Kapiti mai te au mea e aao ana te tangata ei paruru ia ratou mei te kino.​—1 Korinetia 10:21.

15. Eaa atu tetai ka anoanoia tatou kia rave i te patoi ia Satani e tana au temoni?

15 Muri roa ake i te takore anga i ta ratou au puka peu manamana, tata a Paulo e ka anoanoia rai ratou kia “kukumi” koia oki kia tauta pakari i te patoi i “te au vaerua kikino i te reva.” (Ephesia 6:12) Noatu kua tutungiia te au puka, te titau ra rai te au temoni te takino ia ratou. Eaa tetai ka anoanoia ratou kia rave? Akakite a Paulo: “E rave oki i te paruru ra i te akarongo, ei runga ravao ïa, ko te mea e mate ei te au tao ai ravarai a te vaerua kino ra.” (Ephesia 6:16) Ka paruru te paruru tamaki i te vaeau kia kore e kino i roto i te tamaki, ka paruru katoa to tatou akarongo ia tatou. Me irinaki tikai tatou e ka paruru a Iehova ia tatou, ka rauka ia tatou te patoi ia Satani e tana au temoni.​—Mataio 17:20.

16. Akapeea tatou me akamatutu i to tatou akarongo i roto ia Iehova?

16 Peea tatou me akamatutu i to tatou akarongo i  roto ia Iehova? Tatau i te Pipiria i te au rā, irinaki iaia kia paruru ia tatou. Me tinamou to tatou irinakianga i roto Iaia, kare e rauka ia Satani e te au temoni i te takino ia tatou.​—1 Ioane 5:5.

17. Eaa atu tetai ka paruru ia tatou mei te au temoni?

17 Eaa tetai ka anoanoia te au Kerititiano i Ephesia kia rave? Te noo ra ratou i roto i te oire akamorimori temoni. Akakite a Paulo: Kia “pure tukumoe kore.” (Ephesia 6:18) Kia pati ratou i ta Iehova paruruanga i te au taime katoa. Peea tatou? Te noo katoa nei tatou i roto i te ao kua ki i te au temoni. Kia pati tatou i ta Iehova paruruanga, e kia kapiki i tona ingoa me pure. (E tatau ia Maseli 18:10.) Me pati ua rai tatou ia Iehova kia akaora ia tatou mei ia Satani, ka pau mai Aia i ta tatou pure.​—Salamo 145:19; Mataio 6:13.

18, 19. (a) Akapeea tatou e autu ei i te tamaki atu ia Satani e te au temoni? (e) Eaa te uianga ka pauia i roto i te pene ka aru mai?

18 Me takore tatou i te au mea e ō maira te angaanga temoni e me irinaki ia Iehova kia paruru ia tatou, ka rauka ia tatou te patoi ia Satani e te au temoni. Kare tatou e mataku ia ratou. (E tatau ia Iakobo 4:7, 8.) Ririnui atu a Iehova i te au temoni. Akautunga aia ia ratou i te tuatau o Noa, e ka takore aia ia ratou a te tuatau ki mua. (Iuda 6) Kare ko tatou ua te tamaki nei. Te paruru nei te au angera a Iehova ia tatou. (2 Ariki 6:15-17) Papu ia tatou e ka tauturu a Iehova ia tatou kia autu i te tamaki ia Satani e te au temoni.​—1 Petero 5:6, 7; 2 Petero 2:9.

19 Me te maata roa nei te kino ta Satani e te au temoni e akatupu nei, eaa te Atua i kore ei e takore ia ratou? Ka pauia teia uianga i te pene ka aru mai.