Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE TAI NGAURU MA RIMA

Te Mataara Tika i te Akamori i te Atua

Te Mataara Tika i te Akamori i te Atua

1. Koai tei tau kia akakite mai i te mataara tika i te akamori i te Atua?

KARANGA tetai au akonoanga e te apii nei ratou i te tika no runga i te Atua. Inara e tuke tuke te apiianga a te au akonoanga no runga i te Atua, koai aia, e te mataara ka akamori iaia. Akapeea tatou e kite ei te mataara tika i te akamori i te Atua? Ko Iehova ua rai tei tau kia akakite mai.

2. Akapeea koe e kite ei te mataara tika i te akamori i te Atua?

2 Oronga mai a Iehova i te Pipiria kia kite tatou i te mataara tika i te akamori iaia. Apii i te Pipiria, ka tauturu a Iehova ia koe kia mārama i tana au apiianga, inangaro aia kia puapingaia koe.​—Isaia 48:17.

3. Eaa ta Iehova e inangaro maira ia tatou kia rave?

3 Karanga tetai aronga e ka āriki a Iehova i te au akonoanga pouroa. Kare ko tera ta Iesu i apii. Tana i apii: “Kare te aronga e tuatua mai iaku e, E te Atu, e te Atu, e ope katoatoa i te tae ki te basileia ra ki te ao; ko tei akono ra i te anoano o taku Metua.” Ka anoanoia tatou kia kite e kia rave i to te Atua anoano, no te mea kua akaaite a Iesu i te aronga akono kore i te Atua ki “te aronga rave tuatua kino.”​—Mataio 7:21-23.

4. Eaa ta Iesu i karanga no runga i te rave anga i to te Atua anoano?

4 Akakite a Iesu e ka ngatā i tetai au taime i te rave i to Iehova anoano. ‘E tomo kotou na te ngutupa o iti; te atea maata nei te ngutupa, e te pararauare nei te ara,  e tae atu ei ki te mate; e manganui te na reira i te tomo. Te kokota ua nei te ngutupa, e te piri oki o te ara, e tae atu ei ki te ora, e tokoia ua ake tei kite atu i te reira.’ (Mataio 7:13, 14) Ko te ara piri te mataara tika i te akamori ia Iehova, ka rauka te ora mutukore. Te ara pararauare, ko te akamorianga pikikaa, e mate te openga. Kare a Iehova e inangaro kia mate tatou. Oronga mai aia i te tuatau kia kite tatou no runga iaia.​—2 Petero 3:9.

TE MATAARA TIKA I TE AKAMORI I TE ATUA

5. Akapeea koe e kite ei e koai ma te aronga akamori i te Atua na te mataara tika?

5 Karanga a Iesu e ka kite tatou i te aronga e akamori ra ia Iehova na te mataara tika, na roto i ta ratou e rave ra e e irinaki ra. “Ka kite kotou ia ratou i to ratou ua” e ka “ua mai te au rakau meitaki katoa i te ua meitaki.” (Mataio 7:16, 17) Kare te aronga akamori ia Iehova i te au tangata apa kore. Tauta pakari Tona au tavini i te rave i te mea tika. Akara ana e eaa te ka tauturu ia tatou kia kite e koai te akamori ra ia Iehova na te mataara tika.

6, 7. Eaa te akamorianga mou i akatumuia ai ki runga i te Pipiria? Eaa ta te akaraanga o Iesu e apii maira ia tatou?

6 Kia akatumuia ta tatou akamorianga ki runga i te Pipiria. Akakite te Pipiria: “Te au tuatua tapu katoa i tataia ra, e mea akauruia mai e te Atua, e e mea meitaki ei apiianga, ei akoanga, ei akakiteanga apa, e ei akakite mai i te tuatua-tika ra. Kia apa kore te tangata o te Atua, ma te tau tikai i te au angaanga memeitaki katoa.” (2 Timoteo 3:16, 17) Tata a Paulo ki te au Kerititiano: “Ka āriki mai ei kotou i te tuatua a te Atua ta  kotou i kite ia matou nei, kare kotou i āriki ei tuatua na te tangata, ei tuatua ra na te Atua, e koia tika rai oki.” (1 Tesalonia 2:13) E apiianga te akamorianga mou na te Tuatua a te Atua, kare i te manako tangata ua, kare i te peu tupuna e te vai atura.

7 Ta Iesu i apii, na te Pipiria. (E tatau ia Ioane 17:17.) E taiku ua ana aia i te Tuatua a te Atua. (Mataio 4:4, 7, 10) Aru te au tavini mou o Iehova i tona akaraanga i te akatumu i ta ratou apiianga ki runga i te Pipiria.

8. Eaa ta Iesu i apii ia tatou no te akamori ia Iehova?

8 Kia akamori ia Iehova anake ua. Salamo 83:18: “Ko Iehova toou ingoa, e ko koe anake Tei Teitei i te enua katoa nei.” Inangaro a Iesu kia kite te tangata e koai tikai te Atua mou, apii aia i te ingoa o te Atua kia ratou. (E tatau ia Ioane 17:6.) Akakite a Iesu: “Ko toou Atua ra ko Iehova taau e akamori, e koia anake rai taau e akarongo.” (Mataio 4:10) E au tavini tatou no Iehova, ka aru tatou i te akaraanga o Iesu. Ko Iehova anake ua ta tatou e akamori, kapiki tatou i tona ingoa, apii tatou i etai ke i tona ingoa e tana ka rave no tatou.

9, 10. Akapeea tatou me akaari i te aroa no tetai e tetai?

9 Ei aroa mou tikai to tatou no te tangata. Apii a Iesu i tana au pipi kia aroa i tetai e tetai. (E tatau ia Ioane 13:35.) Noatu noea mai tatou, eaa ta tatou peu, e ona mirioni e me e putaua, kia riro to tatou aroa i te au tungane e te au tuaine ei taokotai ia tatou. (Kolosa 3:14) Kare tatou e tamaki e kare e tā tangata. Karanga te Pipiria: “Ko te mea teia e kiteaʼi te tamariki a te Atua, e te tamariki a te diabolo; ko tei kore e rave i te  tuatua-tika ra, kare ïa i to te Atua, kare katoa tei kore e aroa i tona taeake.” E oti: “Kia aroa tatou ia tatou uaorai. Auraka mei ia Kaina, no taua vaerua kino ra aia, e tamate rava atura i tona teina.”​—1 Ioane 3:10-12; 4:20, 21.

10 Riro to tatou taime, maroiroi e te au apinga ei akamaroiroi i tetai e tetai. (Ebera 10:24, 25) “E takinga-meitaki tatou i te tangata ravarai.”​—Galatia 6:10.

11. Eaa te tumu i āriki ei tatou e ko Iesu te mataara e tae ei ki te Atua?

11 Anoanoia tatou kia akarongo ia Iesu no te mea koia te mataara e tae ei ki te Atua. Karanga te Pipiria: “Kare rava oki e ora i tetai ke: kare atu oki e ingoa i akakiteia mai ki te tangata i raro ake i teianei rangi, e oraʼi tatou nei.” (Angaanga 4:12) Kua apii tatou i te Pene 5 o teia puka e kua tono mai a Iehova ia Iesu, kia oronga i tona oraanga ei oko no te aronga akarongo. (Mataio 20:28) Kua iki a Iehova ia Iesu ei Ariki i rungao i te enua. Me ka inangaro tatou i te ora mutukore, kia akarongo tatou kia Iesu.​—E tatau ia Ioane 3:36.

12. Eaa te tumu kare tatou e piri ki te angaanga poritiki?

12 Kare tatou e piri ki te au angaanga poritiki. Kare a Iesu i piri ana ki te angaanga poritiki. Te akaapa angaia, akakite aia kia Pilato te tutara o Roma: “Kare to teianei ao taku basileia.” (E tatau ia Ioane 18:36.) Mei ia Iesu, tiratiratu tatou ki to Iehova Patireia noatu tei ea tatou, kare tatou e piri ki te angaanga poritiki. Inara kua akaue mai te Pipiria kia akarongo tatou i “te aronga mana taoonga” koia te au kavamani. (Roma 13:1) Ka akono tatou i te au ture o te enua e noo ra tatou. Me patoi ra tetai ture i ta Iehova, ka aru tatou  i te akaraanga o te au apotetoro tei akakite: “Ko te Atua ta matou e akarongo e tikaʼi auraka te tangata.”​—Angaanga 5:29; Mareko 12:17.

13. Eaa ta tatou e tutu aere ana no runga i te Patireia o te Atua?

13 Irinaki tatou e ko te Patireia anake ua o te Atua te ravenga no te au manamanata o teia ao. Akakite a Iesu, ka tutuia te “evangelia o te basileia” ki te ao katoa. (E tatau ia Mataio 24:14.) Ta te Patireia o Iehova ka rave no tatou, kare e rauka i te kavamani o te tangata. (Salamo 146:3) Apii mai a Iesu e kia pure tatou: “Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.” (Mataio 6:10) Akakite mai te Pipiria e ka takore te Patireia o te Atua i te au kavamani pouroa o te tangata e ka “vai rai te reira e tuatau ua atu.”​—Daniela 2:44.

14. Koai taau e irinaki ra e te akamori ra i te Atua na te mataara tika?

14 Me oti te akara i teia au manako, e ui kia koe uaorai: ‘Koai tei akatumu i ta ratou apii ki runga i te Pipiria? Koai tei akakite aere i te ingoa o te Atua? Koai tei akaari i te aroa mou no tetai e tetai, e tei irinaki e i tono mai a Iehova ia Iesu ei akaora ia tatou? Koai te kare e piri ana ki te angaanga poritiki? Koai te akakite nei e ko te Patireia anake o Iehova te ravenga no to tatou manamanata?’ Ko te Au Kite ua rai o Iehova.​—Isaia 43:10-12.

EAA TAAU KA RAVE?

15. Eaa ta tatou ka rave me ka inangaro tatou kia āriki te Atua i ta tatou akamorianga?

15 Kare e rava ua kia irinaki e e Atua tetai. Te irinaki ra rai te au temoni e e Atua tetai, kare ra ratou e akarongo ana iaia. (Iakobo 2:19) Me inangaro tatou kia  āriki mai a Iehova i ta tatou akamorianga, kia irinaki tatou e koia anake te Atua ora, e kia rave i tana e akakite maira.

16. No teaa tatou ka patoi ei i te akonoanga pikikaa?

16 No Iehova kia āriki i ta tatou akamorianga, e patoi tatou i te akonoanga pikikaa. Akakite a Isaia: “E aere kotou ki vao mei rotopu mai iaia ra; kia mā kotou.” (Isaia 52:11; 2 Korinetia 6:17) Te tumu tera ka patoi ei tatou i te au mea e ō maira te akamorianga pikikaa.

17, 18. Eaa a “Babulonia Maata,” e eaa te tumu i anoanoia ai kia akaruke viviki i te reira?

17 Eaa te akonoanga pikikaa? Tetai ua atu akonoanga tei apii ia tatou kia akamori ia Iehova na te mataara kare e rotai ana ki te Pipiria. Roto i te Pipiria, kapikiia te au akonoanga pikikaa ko “Babulonia Maata.” (Apokalupo 17:5) Eaa te tumu? Muri ake i te Vai Diluvi i to Noa tuatau, maata te akonoanga pikikaa tei akamataia i Babulonia. Totoa taua au akonoanga ki te pa enua. Ei akaraanga, akamori to Babulonia i te au atua toru tai, e toru atua i roto i te atua okotai, e maata teia au atua. Teia tuatau, manganui te akonoanga e apii nei e e Atua Toru Tai a Iehova. Taka meitaki te apii a te Pipiria e okotai rai Atua mou ko Iehova, e Tamaiti a Iesu Nana. (Ioane 17:3) Irinaki to Babulonia e ka ora ua atu te vaerua o te tangata me mate aia e ka tamamaeia i roto i ade. E pikikaa tera.​—Akara i te Au Manako Poto 14, 17, e te 18.

18 Kua totou te Atua e ka takore pouroaia te akonoanga pikikaa. (Apokalupo 18:8) Te kite ra koe eaa i anoanoia ai kia akaruke viviki i te akonoanga pikikaa?  Inangaro a Iehova kia rave koe i teia i mua ake ka tupu ei.​—Apokalupo 18:4.

Ka riro koe ei oa no to Iehova iti tangata i te ao katoa, ia koe piri ra kia ratou i te akamori ia Iehova

19. Me tavini koe ia Iehova, ka akapeea ra aia te akono anga ia koe?

19 Me akaruke koe i te akonoanga pikikaa, penei kare toou au oa e te ngutuare tangata e mārama eaa koe i pera ai e ka patoi ia koe. Inara kare a Iehova e akaruke ia koe, ka āriki mai ra aia ia koe ki roto i Tona iti tangata i teia ao katoa. E aroa mou tikai to ratou i tetai e tetai. Ka rauka ia koe te manakonakoanga no te ora mutukore i roto i to Iehova ao ou. (Mareko 10:28-30) Penei i te tuatau ka aereia, ka iki te aronga i patoi ana ia koe kia apii i te Pipiria.

20. Eaa i puapinga ai kia akamori i te Atua na te mataara tika?

20 Kare e roa atu ka takore pouroa a Iehova i te kino. Ka tutara tona Patireia ki rungao i te enua. (2 Petero 3:9, 13) E tuatau mataora tikai! Ka akamori te katoatoa Iaia na te mataara tana i inangaro. E mea puapinga kia akamori koe i te Atua i teianei, na te mataara tika.