Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PENE TAI NGAURU MA TORU

Akangateitei i te Apinga Aroa o te Oraanga

Akangateitei i te Apinga Aroa o te Oraanga

1. Naai i oronga mai te ora?

KO IEHOVA “te Atua ora.” (Ieremia 10:10) Nana tatou i Anga e i oronga mai i to tatou ora. Akakite te Pipiria: “Naau oki i anga i te au mea ravarai nei, e no toou inangaro i mou ei e i angaiaʼi ratou.” (Apokalupo 4:11) Inangaro a Iehova kia rauka ia tatou te ora. E apinga aroa te ora no ko Iaia.​—E tatau ia Salamo 36:9.

2. Akapeea e puapingaia ai to tatou oraanga?

2 Oronga mai a Iehova i te au mea tei anoanoia kia ora tatou, mei te vai e te kai te tu. (Angaanga 17:28) Inangaro aia kia mataora tatou. (Angaanga 14:15-17) Kia puapingaia te oraanga, ka anoanoia tatou kia akono i tana au ture.​—Isaia 48:17, 18.

TO IEHOVA MANAKO NO RUNGA I TE ORAANGA

3. Eaa ta Iehova i rave te tamate anga a Kaina ia Abela?

3 Apii mai te Pipiria e e mea akaperepere na Iehova to tatou oraanga e to etai ke. Ei akaraanga, kua riri a Kaina​—te tamaiti a Adamu e Eva​—i tona teina ia Abela. Akamatakite a Iehova iaia kia akakore i tona riri. Kare aia i akarongo, kua otooto rava akera tona riri e “tei runga mairā Kaina i tona teina ia Abela, e kua tamate takiri iora iaia.” (Genese 4:3-8) Akautunga a Iehova ia Kaina no tei tamate ia Abela. (Genese 4:9-11) Ko te riri e te makitakita, ka akanauru te reira ia tatou kia tā e kia takinga kino. Te tangata mei te reira te tu, kare ona  ora mutukore. (E tatau ia 1 Ioane 3:15.) E mareka ai a Iehova, ka anoanoia tatou kia aroa i te tangata ravarai.​—1 Ioane 3:11, 12.

4. Eaa ta tetai ture a Iehova i oronga ki to Iseraela, e apii maira ia tatou no te apinga aroa o te oraanga?

4 Tauatini ua atu mataiti i muri mai, akaari a Iehova na roto i te Ture Ngauru kia Mose e, e mea akaperepere nana te oraanga. Tetai ture: “Auraka rava koe e ta ua.” (Deuteronomi 5:17) Me kua akakoro tikai tetai tangata i te tā i tetai kia mate, ka tamateia aia.

5. Eaa to Iehova manako no runga i te titiri pepe?

5 Eaa to Iehova manako no runga i te titiri pepe? Akaperepere a Iehova i te oraanga o te pepe kare i anauia ake. Roto i te Ture a Iehova ki to Iseraela me tupu te pekapeka e me tukia tetai vaine nui e mate iora tana pepe, ka tamateia te tangata nana i rave i te reira. (E tatau ia Exodo 21:22, 23; Salamo 127:3.) Na teia i apii mai e e tarevake te titiri pepe.​—Akara i te Au Manako Poto 28.

6, 7. Akapeea tatou me akaari kia Iehova e e apinga akaperepere te oraanga kia tatou?

Peea tatou me akaari kia Iehova e e mea akaperepere na tatou to tatou uaorai oraanga e to etai ke? Ka patoi tatou i tetai ua atu mea te ka takino i te oraanga. Kare tatou e kai i te avaava e te au apinga akakona mei te maruana. Ka kino te oraanga e penei ka mate tatou.

7 Na Iehova i oronga mai i to tatou oraanga, kia taangaanga tatou i te reira mei tana i inangaro. No reira e akono meitaki i to tatou kopapa. Me kare tatou e akono, ka viivii to tatou turanga i mua Iaia. (Roma 6:19; 12:1; 2 Korinetia 7:1) Kare e tau kia akamori tatou ia Iehova me kare tatou e akaperepere i to tatou  oraanga. Noatu ka ngatā i te akakore i te au peu viivii, ka tauturu mai a Iehova no te mea e apinga akaperepere na tatou te oraanga.

8. Eaa ta tatou ka rave kia akapapu e kare tatou e takino i to tatou uaorai oraanga e to etai ke?

8 Kua apii tatou e e apinga aroa te oraanga. Irinaki a Iehova ia tatou kia paruru i to tatou oraanga e to etai ke. Ei akaraanga, me akaoro i to tatou motoka, patikara matini e te vai atura. Ka kopae tatou i te au tarekareka te ka akatupu i te kino e te tā ua. (Salamo 11:5) Akapapu tatou e kia meitaki ua to tatou kainga kia kore tetai e rokoia e te tumatetenga me atoro mai. Akaue a Iehova i to Iseraela: “Kia patu koe i te are ou ra, ei paruru taau e anga no rungao, ko te taka mai aea tetai tangata ki raro, ko te viivii aea to are ia koe i te toto.”​—Deuteronomi 22:8.

9. Mei teaa ra to tatou tu ki te manu?

9 E mea puapinga kia Iehova to tatou tu ki te manu. Akatika aia ia tatou kia tā i te manu ei kai, e kia tā i tetai manu me tā mai te reira ia tatou. (Genese 3:21; 9:3; Exodo 21:28) Kare ra tatou e takinga kino e e tā ua i te manu ei tarekareka ia tatou.​—Maseli 12:10.

AKANGATEITEI TE TU TAPU O TE ORAANGA

10. Akapeea tatou i kite ei e e ora to roto i te toto?

10 E apinga tapu te toto kia Iehova no te mea e ora to roto i te toto. To Kaina tā anga ia Abela, akakite a Iehova kiaia: “Te kapiki maira te reo o te toto o toou teina kiaku, mei te one maira.” (Genese 4:10) Tei roto i te toto o Abela tona ora, e kua akautunga a Iehova ia Kaina no tei tā ia Abela. Muri ake i te vai puke i te tuatau o Noa, akamaara akaou mai a Iehova e tei roto te  ora i te toto. Oronga a Iehova i te tikaanga kia Noa e tona ngutuare kia kai i te kiko manu. Akakite aia: “Te au mea ora katoa e aere nei, ei kai ïa na kotou; mei te au rakau mata katoa ra, kua oronga katoaia atu e au na kotou.” Okotai ra apinga ta Iehova i akaue ia ratou auraka e kai: “Ko te kiko ra ma te ora katoa i roto, koia te toto ra, auraka kotou e kai.”​—Genese 1:29; 9:3, 4.

11. Eaa te akauenga no te toto ta Iehova i oronga ki te iti tangata Iseraela?

11 Mei te 800 mataiti i muri ake i to Iehova akaue anga ia Noa auraka e kai i te toto, kua akaue akaou Aia i tona iti tangata: “To te tamariki oki a Iseraela, e to te au tangata ke e tuitarere i roto ia ratou, kia arumaki i te puaka e te manu i tika kia kai ra, e rauka iora; ka akataʼe aia i tona toto ki raro, ka tapoki ei ki te one.” E oti akakite aia: “Auraka kotou e kai i te toto.” (Levitiku 17:13, 14) Te inangaro nei rai a Iehova i tona iti tangata kia akatapu i te toto. Ka kai ratou i te kiko manu eiaa ra te toto. Me tā ratou i te manu ei kai, kia riringi ratou i te toto ki roto i te one.

12. Eaa te manako o te au Kerititiano no runga i te toto?

12 Te au mataiti i muri ake i te mate o Iesu, uipa te au apotetoro e te aronga pakari o te putuputuanga Kerititiano i Ierusalema i te akapapu e ko teea tuanga o te Ture ki to Iseraela, ta te au Kerititiano ka akono. (E tatau ia Angaanga 15:28, 29; 21:25.) Tauturu a Iehova ia ratou kia mārama e e mea akaperepere nana te toto e ka anoanoia ratou kia akatapu i te reira. Kare te au Kerititiano e kai, kare e inu e kare e kai i te kiko tei kore i akataeia te toto. Me pera ratou kua aite rai te reira ki te akamori itoro e te akaturi. Mei reira mai, patoi pakari te au Kerititiano mou i te kai e te inu i te  toto. Peea i teia tuatau? Te inangaro nei rai a Iehova ia tatou kia akatapu i te toto.

13. Eaa te tumu kare te au Kerititiano e āriki i te pamu toto?

13 Ka patoi ainei i reira te au Kerititiano i te pamu toto? Ae. Kua akaue mai a Iehova auraka e kai me kore e inu i te toto. Me akakite atu te taote e auraka koe e inu i te kava, ka pamu ainei koe i te reira ki roto i toou kopapa? Kare! Mei te akauenga rai e eiaa e kai e eiaa e inu i te toto. Tera te aiteanga kare tatou e āriki i te pamu toto.​—Akara i te Au Manako Poto 29.

14, 15. Eaa i puapinga ai kia akangateitei te Kerititiano i te oraanga e kia akarongo kia Iehova?

14 Peea me akakite mai te taote e ka mate tatou me kare e pamu toto? Na tatou uaorai e iki e me ka akono i te ture a te Atua no runga i te toto. Akangateitei te au Kerititiano i te apinga aroa o te ora. Ka kimi tatou i tetai au ravenga ke kia ora, inara kare tatou e āriki i te pamu toto.

15 Tauta tatou kia akono i te kopapa, e kare e āriki i te pamu toto no te mea e apinga akaperepere te oraanga na Iehova. Puapinga atu te akarongo kia Iehova i to te umuumu kia akaroa atu i te oraanga na te akarongo kore anga Iaia. Karanga a Iesu: “Ko tei umuumu atu i tona uaorai ora, ka ngere ïa i te ora: ko tei kopae ra i tona ora iaku nei, e rauka iaia te ora.” (Mataio 16:25) Akarongo tatou kia Iehova no to tatou inangaro iaia. Koia tei kite eaa te mea meitaki no tatou. Mea akaperepere e te tapu te oraanga kia tatou e kia Iehova katoa.​—Ebera 11:6.

16. Eaa ra te au tavini o te Atua ka akarongo ei kiaia?

16 Kua akakoro rai to Iehova au tavini tiratiratu kia  akarongo i tana ture no te toto. Kare ratou e kai e kare e inu i te toto, e kare e āriki i te toto ei rapakau i to ratou maki. * Ka āriki ra ratou i tetai au rapakauanga ke mai kia ora to ratou maki. Irinaki pu tikai ratou e ko Iehova tei kite atu eaa te mea meitaki no te mea, Nana i Anga i te oraanga e te toto. Te irinaki ra ainei koe e Koia ua tei kite eaa te mea meitaki rava atu noou?

E TAI UA AKAKOROANGA TA IEHOVA I AKATIKA KIA TAANGAANGAIA TE TOTO

17. I Iseraela, eaa te mea okotai ta Iehova i akatika kia taangaangaia te toto?

17 Roto i te Ture a Mose, akakite a Iehova ki to Iseraela: “Tei te toto oki te ora e oraʼi te au mea katoa ra; i akono ei au i te reira e ko ta kotou ïa e apai ki runga i te atarau, ei tapokiangaara na kotou uaorai: Ko te toto oki tei riro ei tapokiangaara.” (Levitiku 17:11) Me ara ratou, ka rauka ia ratou te pati kia akakore mai a Iehova i ta ratou ara na roto i te atinga manu. Kia riringi te taunga i te toto ki runga i te atarau i ko i te iero. Te mea okotai ua teia ta Iehova i akatika kia taangaanga to Iseraela i te toto.

18. Eaa ta te atinga a Iesu i akatuera mai no tatou?

18 Ia Iesu i te enua nei, oronga aia i tona oraanga ei mono i te ture o te atinga manu ei akakore i ta tatou ara. (Mataio 20:28; Ebera 10:1) Muri ake te akatu akaou anga ia Iesu ki te rangi, oronga a Iehova i te tikaanga no te tangata ravarai kia ora e mutukore ua atu.​—Ioane 3:16; Ebera 9:11, 12; 1 Petero 1:18, 19.

Akapeea koe me akaari i te tu akangateitei no te oraanga e te toto?

19. Eaa ta tatou ka rave kia kore e “viivii i te toto o te tangata katoa nei”?

 19 Akameitaki tatou ia Iehova no tana apinga aroa! Inangaro tatou kia kite te tangata e me akarongo ratou ia Iesu, ka rauka te ora mutukore. No to tatou inangaro i te tangata, apii tatou ia ratou kia rauka te ora. (Ezekiela 3:17-21) Ka tau i reira tatou kia karanga e: “Kare rava oku viivii i te toto o te tangata katoa nei. Kare rava akenei au i uuna, kua akakite ua atu oki au kia kotou i te anoano katoa o te Atua.” (Angaanga 20:26, 27) Akaperepere a Iehova i te oraanga. Me akakite aere tatou no runga Iaia, te akangateitei ra tatou i te oraanga e te toto.

^ para. 16 No runga i te pamu toto, akara i te kapi 87-89 o te puka “Kia Noo Tamou Kotou i Roto i te Aroa o te Atua,” tei neneiia e te Au Kite o Iehova.