Eaa ta te Pipiria ka Apii Mai ia Tatou?

Ka tauturu teia puka apii Pipiria ia koe kia kite i te au tumu manako tuke tuke o te Pipiria, kapiti mai te tumu i taitaia ai tatou, eaa te mate, akapeea me mataora te ngutuare tangata e te vai atura.

Eaa to te Atua Akakoroanga no Tatou?

Penei i manako ana koe eaa i maata ai te au manamanata i teia tuatau. Apii mai te Pipiria e kare e roa atu ka takore te Atua i te au manamanata o te tangata mei te maki, te mamae e te mate.

PENE 1

Koai te Atua?

I toou manako, inangaro ainei te Atua ia koe? Apii no runga i tona au tu e akapeea koe me riro ei oa no te Atua.

PENE 2

Te Pipiria​—E Puka na te Atua

Akapeea te Pipiria me tauturu ia koe i toou au manamanata? No teaa ra koe ka irinaki ei i te au totou Pipiria?

PENE 3

Eaa to te Atua Akakoroanga no te Tangata?

Mei teaa te tu o te oraanga i roto i te ao ou me riro te enua ei parataito?

PENE 4

Koai a Iesu Mesia?

Apii i te tumu ko Iesu te Mesia taputouia, noea mai aia, e no teaa ra aia i te tamaiti anau tai na Iehova.

PENE 5

Te Oko​—Ta te Atua Apinga Aroa Puapinga Rava Atu

Eaa te oko? Eaa te puapinga o te reira noou?

PENE 6

Teiea ra Tei Mate?

Teia ta te Pipiria e akakite maira teiea tei mate e te tumu i mate ei tatou.

PENE 7

E Tuakaouanga Tetai!

Kua mate ainei tetai taau e akaperepere ra? Ka kite akaou ainei koe iaia? Akara eaa ta te Pipiria e apii maira no runga i te tuakaouanga.

PENE 8

Eaa te Patireia o te Atua?

E manganui tei kite i te Pure a te Atua. Eaa te aiteanga i te tuatua e: “Kia tae to basileia”?

PENE 9

Te Vaitata Maira Ainei te Openga o Teia Ao?

Akamanako ana akapeea te au tu e te au angaanga e rave nei te tangata te akapapu mai kia tatou e te noo nei tatou vaitata ki te openga o teia ao, mei ta te Pipiria i totou.

PENE 10

Te Tika no Runga i te au Angera

Te akataka ra te Pipiria i te au angera e te au temoni. E tika tikai ainei ratou? Ka rauka ainei te tauturu me kore te takinokino ia tatou?

PENE 11

Eaa Te Tumu i Maata ai te Taitaia?

Maata tei akaapa i te Atua no te taitaia e tupu nei. Eaa toou manako? Apii eaa ta te Atua i karanga tei akatupu i te taitaia.

PENE 12

Akapeea Koe Riro ei ei oa no te Atua?

Ka rauka ia koe te akamareka ia Iehova. Te tika, ka rauka te riro mai ei oa nona.

PENE 13

Akangateitei i te Apinga Aroa o te Oraanga

Eaa to te Atua manako no te titiri pepe, te pamu toto, e te oraanga o te au manu?

PENE 14

Ka Mataora Toou Ngutuare Tangata

Ko te aroa ta Iesu i akaari, riro ei akaraanga no te au tane, vaine, metua e te tamariki. Eaa ta tatou ka apii mei iaia?

PENE 15

Te Mataara Tika i te Akamori i te Atua

Akamanako ana e ono mataara tei akataka mai i te aronga akamori Atua.

PENE 16

Iki Kia Akamori i te Atua

Eaa te au manamanata taau ka aro atu me akakite i toou au irinakianga ki tetai ke? Akapeea koe me rave i te reira ma te kore e akariri ia ratou?

PENE 17

Te Tikaanga Ngateitei Kia Pure

Ka akarongo ainei te Atua ki taau pure? Ei pau i te reira, ka anoanoia koe kia mārama eaa ta te Pipiria e apii ra no te pure.

PENE 18

Ka Akatapu Ainei au Toku Oraanga Kia Iehova e Kia Papetito?

Eaa te au takainga ka anoanoia no te papetitoanga Kerititiano? Apii eaa ta te reira e akatutu maira e akapeea me raveia te reira.

PENE 19

Noo Vaitata ua Rai Kia Iehova

Akapeea tatou me akaari i to tatou aroa e te akangateitei no te au mea pouroa ta te Atua i rave?

Au Manako Poto

Akamāramaanga no te au tuatua tei taikuia i roto i te puka Eaa ta te Pipiria ka Apii Mai ia Tatou?