Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 16

“Rave i te Tuatua-Tau” i te Aaereanga ma te Atua

“Rave i te Tuatua-Tau” i te Aaereanga ma te Atua

1-3. (a) Eaa ra tatou i kaiou ei kia Iehova? (e) Eaa ta tei Akaora aroa ia tatou i pati mai mei ia tatou?

AKAMANAKO ana i te piritia anga i runga i tetai pai tomo. Ia koe e manako ra kare e ora, kua tae mai te tangata akaora e kua uuti atu ia koe ki te ngai meitaki. Mei teaa te pumaana ia koe i te apai mamao anga te tangata akaora ia koe mei te ngai kino e kua tuatua e: “Kua ora koe i teianei”! Kare ainei e ka akameitaki atu koe i taua tangata ra? I tetai tu, kua kaiou koe i toou oraanga kiaia.

2 I etai au tu, te akatutu mai nei teia i ta Iehova i rave no tatou. E tika rai te kaiou ra tatou kiaia. I te mea ra e, kua oronga mai aia i te oko, te akariroanga kia akaoraia tatou mei te mou anga a te ara e te mate. Te manako meitaki nei tatou i te kiteanga ia tatou e akono ra i te akarongo i roto i taua atinga okomaata, te akakoreia ra ta tatou au ara, e e tinamou to tatou tuatau ki mua. (1 Ioane 1:7; 4:9) Mei ta tatou i kite i te Pene 14, e akakiteanga teitei roa atu te oko no te tu aroa e te tuatua tau o Iehova. Akapeea tatou i te ariu anga atu?

3 E mea tau i te akamanako e eaa tei patiia mai e to tatou uaorai Akaora aroa ua mei ia tatou. Te na ko maira a Iehova na roto i tana peroveta ko Mika: “Kua akakite mai aia kia koe, e te tangata na, i te mea meitaki: e eaa ta Iehova inangaro ia koe ra, mari ra ko te rave i te tuatua-tau, e kia inangaro i te aroa, e te aerenga akamako tikai i to Atua ra?” (Mika 6:8) Ka akara ana e ko tetai o te au mea ta Iehova e pati maira mei ia tatou koia oki kia “rave [tatou] i te tuatua-tau.” Akapeea tatou i te rave akapera anga?

Aruaruanga i te ‘Tuatua-Tika Mou’

4. Akapeea tatou i te kite anga e te tapapa maira a Iehova ia tatou kia akono rotai ma tana au turanga tuatua tika?

4 Te umuumu maira a Iehova ia tatou kia akono i tana au turanga tika e te tarevake. I te mea e tau ua e te tuatua tika tana au turanga, te aruaru ra tatou i te tuatua tau e te tuatua tika me akatano tatou kia raua. “E apii i te rave i te meitaki; e kimi i te tuatua-tau,” i na Isaia 1:17 ei. Te ako maira te Tuatua a te Atua ia tatou kia “kimi i te tuatua-tika.” (Zephania 2:3) Te raurau katoa maira te reira ia tatou kia “akatangata ou oki ko tei angaia kia tau i te Atua ra, i te tuatua-tika e te tapu mou.” (Ephesia 4:24) Te tuatua tika mou​—te tuatua tau mou​—te kopae ke ra i te ta ua, te viivii tikai, e te tu akono tau kore, te aati ra oki teia i tei tapu ra.​—Salamo 11:5; Ephesia 5:3-5.

5, 6. (a) Eaa ra i kore ei i te mea teiaa no tatou kia akatano ki te au turanga a Iehova? (e) Akapeea te Pipiria i te akaari anga mai e ko te aruaruanga i te tuatua tika e raveanga tamou ia?

5 E apainga teiaa ainei kia tatou kia akatano ki ta Iehova au turanga tuatua tika? Kare. Ko tetai ngakau tei akavaitata atu kia Iehova kare ia e riri i tana au umuumu anga. No te mea te aroa ra tatou i to tatou Atua e no tona tu ra, te inangaro ra tatou i te akono na tetai tu te akamareka ra iaia. (1 Ioane 5:3) Kia maara e te ‘inangaro ra oki a Iehova i te tuatua-tika.’ (Salamo 11:7) Me kia aru tikai tatou i te tuatua tau tu-Atua, me kare te tuatua tika, kia inangaro tatou i ta Iehova e inangaro ra e kia rikarika i tana e rikarika ra.​—Salamo 97:10.

6 Kare i te mea ngoie no te au tangata apa ua i te aruaru i te tuatua tika. Kia kiriti tatou i te tu tangata taito ma tana au raveanga ara ua e kia aao i te mea ou. Te akakite maira te Pipiria no te tu tangata ou “tei akaouia” ra na roto i te kite tika tikai. (Kolosa 3:9, 10) Te au tuatua ko “tei akaouia” te akakite maira e ko te akakakau anga i te tu tangata ou e rave anga tamou ia, tetai te umuumu maira i te tauta anga pakari. Noatu te pakari i ta tatou tauta anga i te rave i te tika, te vaira te au tuatau me akatupu to tatou au tu ara ua ia tatou kia turori i te pae manako, te tuatua, me kare te angaanga.​—Roma 7:14-20; Iakobo 3:2.

7. Na teea tu ta tatou akara anga i te au autu anga i roto i ta tatou au tauta anga no te aruaru i te tuatua tika?

7 Akapeea tatou me akara atu i te au autu anga i roto i ta tatou au tauta anga no te aruaru i te tuatua tika? E tikai, kare tatou e akameangiti i te pakari o te ara. I taua taime rai, auraka tatou e tuku i te au, te manakoanga e te akariro ra to tatou au tu ara ua ia tatou kia kore e tau i te tavini ia Iehova. Kua oronga mai to tatou Atua aroa ua i te akapapa anga no te akanoo akaou mai i tetai tangata tataraara ngakau tae kia marekaia e ia. Ka akamanako ana i te au tuatua akapapuanga a te apotetoro ko Ioane: “Te tata nei au i teianei au tuatua kia kotou, kia kore kotou e rave i te ara.” Inara kua tuatua tika mai aia: “Kia rokoia atura tetai tangata i te ara [no te tu ara ua], e Tika to tatou tei ko i te Metua ra, ko Iesu Mesia tuatua-tika ra.” (1 Ioane 2:1) Ae, kua oronga mai a Iehova i te atinga oko o Iesu e raukai ia tatou te tavini ariki ua Iaia noatu to tatou au tu ara ua. Kare ainei te reira e akakeu ana ia tatou kia rave i tei meitaki ia tatou te akamareka anga ia Iehova?

Te Tuatua Meitaki e te Tuatua Tau Tu-Atua

8, 9. Akapeea te akakiteanga i te tuatua meitaki i te akatutu anga mai i to Iehova tuatua tau?

8 Ka rauka ia tatou te akono i te tuatua tau​—te tika, te aru anga i te tuatua tau tu-Atua​—na te pirianga tikai ki roto i te angaanga tutuanga i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua ki tetai atu. Eaa te pirianga i rotopu i to Iehova tuatua tau e te tuatua meitaki?

9 Kare a Iehova e apai mai i te openga ki teia akatereanga kino ma te kore e akakite i te akamatakite anga na mua. I roto i tana totou no runga i te ka tupu i te tuatau openga, kua tuatua a Iesu: “E na mua ra te evangelia nei i te akakiteia atu i to te pa enua ravarai e tikaʼi.” (Mareko 13:10; Mataio 24:3) Te taangaanga anga i te tuatua “mua” te akakite maira e ka aru mai tetai au tupu anga i te angaanga tutuanga takapini i te ao katoa. Te kapiti maira i roto i taua au tupuanga te mate maata tei totouia, te aite anga ko te akapouanga i te aronga kino e ka akapapa i te mataara no tetai ao ou tuatua tika. (Mataio 24:14, 21, 22) Papu tikai, kare e rauka i tetai i te akaapa ia Iehova no te akono i te tu tau kore ki te aronga kino. Na te akakite anga i te akamatakite anga, te tuku maira aia i te tuatau maata ki taua aronga kia taui i to ratou au aerenga e ora atu ei i te akapou anga.​—Iona 3:1-10.

Te akaari ra tatou i te tuatua tau akono Atua me akakite papaki tai kore tatou i te tuatua meitaki ki tetai

10, 11 Akapeea ta tatou pirianga ki roto i te tutuanga i te tuatua meitaki i te akaataanga i te tuatua tau akono Atua?

10 Akapeea ta tatou tutuanga i te tuatua meitaki i te akaata anga i te tuatua tau akono i te Atua? Te mea mua, te tika ra te reira kia rave tatou i te ka rauka ia tatou i te tauturu anga i tetai kia rauka te ora. Ka akamanako akaou ana i te akatutu anga no te akaora anga mei te pai tomo. Te manuia anga i roto i tetai pai pakari, papu tikai ka inangaro koe i te tauturu i tetai atu i roto i te vai. Ma te aiteite, e apainga ta tatou ki te aronga te tauta pakari ra i roto i te “au vai” o teianei ao kino. E tika, e manganui te kopae ra i ta tatou tuatua akakite. Inara ia Iehova e akakoromaki tamou nei, tei ia tatou te apainga kia oronga i te tuatau kia ratou ‘kia rauka te tataraara,’ e tau ei kia ora atu.​—2 Petero 3:9.

11 Na te tutuanga i te tuatua meitaki ki ta tatou e aravei ra, te akaari ra tatou i te tuatua tau na roto i tetai mataara puapinga: Te akaari ra tatou i te tu papaki tai kore. E akamanako ana e “kare te Atua e akono i te tu o te tangata: Ko te mataku ra iaia, e ko te rave i te tuatua-tika, i te pa enua ravarai, ko tei kiteia mai ïa e ia.” (Angaanga 10:34, 35) Me aru tatou i Tona tuatua tau, auraka tatou e akava ua i te tangata. Mari ra, kia akakite tatou i te tuatua meitaki ki tetai noatu to ratou kara tangata, te turanga, me kare te turanga i te pae moni. Te oronga ra tatou i reira ki te katoatoa te ka akarongo mai i te tuatau kia akarongo mai e kia ariu mai i te tuatua meitaki.​—Roma 10:11-13.

Akapeea Tatou i te Akono Anga i Tetai

12, 13 (a) Eaa ra tatou i kore ei e tau kia viviki i te akava atu i tetai? (e) Eaa te aiteanga o ta Iesu ako anga “auraka e akaapa atu” e “auraka e akakino atu”? (Akara katoa i te tataanga i raro.)

12 Ka rauka katoa ia tatou te akono i te tuatua tau na te akonoanga i tetai i te tu ta Iehova e akono maira ia tatou. E mea ngoie ua i te akava ua i tetai, te akaapaanga i to ratou au tu apa ua e te uiui anga i to ratou au akakoroanga. Inara koai ia tatou ka inangaro ia Iehova i te akara mai i to tatou au akakoroanga e te au tu ara ua na roto i te tu aroa kore? Kare a Iehova e akono mai ana ia tatou na te reira tu. Te akakite maira te tata taramo: “Naringa koe, e Iehova, e akariro ana i te au ara nei, e te Atu, koai te ka mou?” (Salamo 130:3) Kare ainei tatou e mareka e te iki ra to tatou Atua tau e te akaaroa ua i te kore e manako mai i to tatou au tu ara ua? (Salamo 103:8-10) Akapeea, i reira, tatou i te akono anga i tetai?

13 Me ariki ua tatou i te tu aroa ua o te tuatua tau o te Atua, kare tatou e viviki i te akava ua i tetai no runga i te au manako kare tatou i tau i te kite me kare e mea puapinga kore ra. I roto i tana Tuatua i te Maunga, kua akamatakite a Iesu: “Auraka e akakino atu; kia kore kotou e akakinoia mai.” (Mataio 7:1) Kia tau ki ta Luka tataanga, kua tuatua a Iesu: “Auraka e akaapa atu, e kare kotou e akaapaia mai.” * (Luka 6:37) Kua akaari mai a Iesu i tona kite anga e e peu ia na te au tangata apa ua i te akava ua. Ko tetai o te aronga akarongo kiaia e te rave ra i te akava kino ua i tetai kia akamutu i te reira.

14. Eaa te au tumu “auraka [tatou] e akaapa atu” i tetai?

14 Eaa ra tatou i tau ei “auraka e akakino atu” i tetai? No tetai tumu, kua kotingaia to tatou mana. Te akamaaraara maira te pipi ko Iakobo ia tatou: “Okotai oki tumu o te ture”​—ko Iehova. No reira kua ui tika ua mai a Iakobo: “Koai oki koe ka akaapaʼi koe ia etai ke?” (Iakobo 4:12; Roma 14:1-4) Pera katoa, ka rauka ngoie ua i to tatou tu ara ua te tuku mai i te au akava anga tau kore. E manganui te au tu e te au akakoroanga​—kapiti mai te tu papakitai kore, te tu ngakau parau taakamaia, te vareae, e te tuatua tika uaorai​—ka rauka i te akakino i ta tatou akaraanga i te au taeake tangata. E au kotinga ke atu to tatou, e te akamanakoanga i teia ka rauka i te tapupu ia tatou mei te viviki i te kimi apa i tetai atu. Kare e rauka ia tatou te tatau i te au ngakau; kare katoa e rauka ia tatou te kite i te au turanga ravarai o tetai. Koai, i reira, tatou ka akatupu ei i te au akakoroanga tarevake no te au taeake irinaki ra me kare te akaapa i ta ratou au tauta anga i roto i te angaanga a te Atua? Mei teaa te meitaki i te aru ia Iehova na te akaraanga i te meitaki i roto i to tatou au taeake tungane e te au tuaine auraka e akara atu i to ratou au tu tarevake!

15. Eaa te au tuatua e te akonoanga kare e ngai i roto i te aronga akamori i te Atua, e no teaa ra?

15 Akapeea to tatou au mema pamiri? Ma te maromaroa, i teia tuatau te raveia ra etai o te au akavaanga kino roa i roto i tei manakoia ei ngai au​—te ngutuare. Kare i te mea matau koreia te akarongo i te au tane takinokino, te au vaine, me kare te nga metua tei “tuku ua” kia vaa akakinoia me kare kia takinokinoia to ratou au mema pamiri. Inara ko te au tuatua kakati, te tuatua aviri, e te rave anga takinokino kare e ngai i rotopu i te aronga akamori i te Atua. (Ephesia 4:29, 31; 5:33; 6:4) Ta Iesu ako anga “auraka e akakino atu” e “auraka e akaapa atu” kare e akamutu i te taangaangaia ia tatou i te kainga. Ka akamanako ana i te akonoanga i te tuatua tau te kapiti maira i te akonoanga i tetai mei ta Iehova akono anga mai ia tatou. E kare to tatou Atua e kino ana me kare e akono riri mai ana ia tatou. Mari ra, “kua ki te Atu i te aroa e te takinga-meitaki” no te aronga te inangaro ra iaia. (Iakobo 5:11) Mei teaa te akaraanga meitaki no tatou kia aru!

Tavini ra te Aronga Pakari “ma te Tuatua-Tau”

16, 17 (a) Eaa ta Iehova e tapapa maira mei te aronga pakari? (e) Eaa te ka raveia me poka tetai tangata ara i te akaari i te tu tataraara tikai, e no teaa ra?

16 E apainga ta tatou katoatoa no te akono i te tuatua tau, inara e apainga rai ta te aronga pakari i roto i te putuputuanga Kerititiano no teia. Ka akara ana i te totou akataka anga o te “ui ariki,” me kare te aronga pakari, tei rekotiia ia Isaia: “I na, e tutara mai tetai ariki ma te tuatua-tika ra, e e tutara oki te ui ariki ra ma te tuatua-tau.” (Isaia 32:1) Ae, te tapapa maira a Iehova i te aronga pakari kia tavini rotai ma te tuatua tau. Akapeea ratou i te rave anga i teia?

17 Kua kite meitaki teia au tangata tau i te pae vaerua e te umuumu maira te tuatua tau, me kare te tuatua tika e kia akono viivii koreia te putuputuanga. I tetai taime, kua umuumuia te aronga pakari kia akava i te au turanga o te rave anga kino pakari. I te raveanga i te reira, te maara ra ia ratou e te kimi ra te tuatua tau tu-Atua i te akatotoa atu i te tu akaaroa i te ngai ka rauka. Te tauta ra ratou i reira i te arataki i tei rave i te ara kia tataraara. Inara akapeea me poka tei rave i te ara i te akaari i te tu tataraara noatu te au tauta anga no te tauturu iaia? Ma te tuatua tau tikai, te akaue ra te Tuatua a Iehova e kia raveia te takainga ngaueue kore: “E tenana e akataka ke atu kotou i taua tangata tuatua kino i roto ia kotou na.” Te aite anga o te reira te akaateaanga iaia mei te putuputuanga. (1 Korinetia 5:11-13; 2 Ioane 9-11) Te akamaromaroaia ra te aronga pakari i te akono atu i taua takainga, inara kua kite ratou e te umuumuia ra te reira ei paruru i te tu viivii kore i te pae akono e te pae vaerua o te putuputuanga. Noatu te reira, te manakonako ra ratou e a tetai ra ka kite mai te tangata ara i tona tu e ka oki mai ki te putuputuanga.​—Luka 15:17, 18

18. Eaa ta te aronga pakari ka akamanako me oronga i te ako tei akanooia ki runga i te Pipiria ki tetai?

18 Te akonoanga i te tuatua tau te kapiti katoa maira i te oronga anga i te ako anga tei akanooia ki runga i te Pipiria me anoanoia te reira. E tika, kare te aronga pakari e akara ua i te au tu tarevake o tetai ke. Kare katoa ratou e opu ua i te tuatau kia oronga i te akatikatika anga. Inara penei ka “rave tetai [taeake irinaki] i te takainga tarevake i mua ake ka kite ei aia.” Te maara anga e kare te tuatua tau tu-Atua i te kino me kare i te manako kore ka akakeu i te aronga pakari kia “tauta i te akatikatika i taua tangata ra i te vaerua maru.” (Galatia 6:1, NW) No reira, kare te aronga pakari e karo atu i tetai tei rave i te tarevake me kare ka tuatua akakino atu. Mari ra, ko te ako anga tei oronga aroa uaia ka akamaroiroi i tei rauka te reira. Noatu te oronga anga i te ako anga tika​—te akataka anga i te au tupuanga o tetai aerenga tau kore​—kia akamanako te aronga pakari e ko tetai taeake tei rave tarevake ra e mamoe ia i roto i te anana a Iehova. * (Luka 15:7) Me akakeuia te ako anga me kare te akatikatika anga tei orongaia e te aroa, papu tikai ka akakeu te reira i tei rave tarevake.

19. Eaa te au iki anga tei umuumuia te aronga pakari kia akono, e kia akanoo ratou i ta ratou au ikianga ki runga i teaa?

19 E putuputu te taime kua anoanoia te aronga pakari kia tuku i te au iki anga no to ratou au taeake irinaki. Ei akaraanga, te aravei ra te aronga pakari i tetai au tuatau no te akamanako me te tau ra tetai au taeake i roto i te putuputuanga kia riro mai ei aronga pakari me kare ei orometua tavini. Te kite ra te aronga pakari i te puapinga o te tu papaki tai kore. Te tuku ra ratou i te au umuumu anga a te Atua no te reira au iki anga kia arataki ia ratou i roto i te tuku anga i te au iki anga, kare i irinaki ki runga i to ratou au manako. Te angaanga ra ratou “eiaa e akaapa mamao ua ana, eiaa oki te akatika pae tai ua.”​—1 Timoteo 5:21.

20, 21 (a) Eaa ta te aronga pakari ka tauta i te rave, e no teaa ra? (e) Eaa ta te aronga pakari ka rave ei tauturu i te aronga “ngakau taitaia”?

20 Te akono katoa ra te aronga pakari i te tuatua tau tu-Atua na tetai au tu. I muri ake i te taputou anga e ka tavini te aronga pakari “ma te tuatua tau,” te tuatua ra a Isaia: “E riro oki tetai tangata mei te punanga i te uriia ra, mei te pipinianga i te matangi maata ra; mei te au vai taʼe i te ngai keremarō ra, mei te marumaru o tetai mato maata i te enua papamarō ra.” (Isaia 32:2) Te tauta ra te aronga pakari kia riro ei au tumu akapumaana e te akaangaroianga ki to ratou au taeake akamori ra.

21 I teia tuatau, ma te au manamanata katoatoa te akatupu ra i te mamae ngakau, e manganui te umuumu ra i te akamaroiroi anga. E te aronga pakari, eaa ta kotou ka rauka i te rave ei tauturu i te aronga “ngakau taitaia”? (1 Tesalonia 5:14) E akarongo kia ratou ma te tu tangi aroa. (Iakobo 1:19) Penei ka anoanoia ratou kia akakite i te “manamanata” i roto i to ratou ngakau ki tetai tangata tau kia irinakiia e ratou. (Maseli 12:25) E akapapu kia ratou e te inangaroia ra ratou, te akaperepereia ra, e te aroaia ra​—ae, e Iehova e pera katoa to ratou au taeake tungane e te tuaine. (1 Petero 1:22; 5:6, 7) Pera katoa, ka rauka ia koe te pure ma ia e no taua aronga ra. Te akarongoanga i tetai tangata pakari te tuatua anga i tetai pure ngakau tae no ratou ka riro ei mea akapumaana anga. (Iakobo 5:14, 15) Taau au tauta anga aroa no te tauturu i te aronga ngakau taitaia kare e aere ua ma te kitea koreia e te Atua tuatua tau.

Te akaata ra te aronga pakari i to Iehova tuatua tau me akamaroiroi ratou i te aronga ngakau mamae

22. Na roto i teea tu ta tatou aru anga i to Iehova tuatua tau, e eaa te tupu anga?

22 E tikai, ka vaitata atu tatou kia Iehova na te aruanga i tana tuatua tau! Me turu tatou i tana au turanga tuatua tika, me akakite tatou i te tuatua meitaki akaora ki tetai atu, e me iki tatou i te akara tika i te meitaki o tetai kare i to ratou au tu apa ua, te akaari ra tatou i te tuatua tau akono Atua. E te aronga pakari, me paruru kotou i te tu viivii kore o te putuputuanga, me oronga kotou i te ako anga Tuatua Tapu akamatutu, me tuku kotou i te au iki anga papaki tai kore, e me akamaroiroi kotou i te aronga ngakau mamae, te akaata ra kotou i te tuatua tau akono Atua. Mei teaa te akarekareka anga o te reira i te ngakau o Iehova i te akaraanga mai ki raro mei te au rangi ra e te kite maira i tona iti tangata te tauta ra i tei meitaki ia ratou i te “rave i te tuatua-tau” i te aaereanga ma to ratou Atua!

^ para. 13 Te na ko ra etai au urianga “auraka e akava” e “auraka e akakino.” Te akakite ra taua au uri anga “auraka e akamata i te akava” e “auraka e akamata i te akakino.” Inara, kua taangaanga te aronga tata Pipiria i konei i te au akauenga papu kore i roto i te aerenga manako (tamou) i teianei. No reira ko te au angaanga tei akatakaia te tupu ua ra inara kia akamutuia.

^ para. 18 Ia 2 Timoteo 4:2, te karanga ra te Pipiria no te aronga pakari i tetai taime kia “ako, kia tuatua, kia raurau.” Te tuatua Ereni no te “raurau” e (pa·ra·ka·leʹo) te aite anga “kia akamaroiroi.” Ko tetai atu tuatua Ereni, pa·raʹkle·tos, te tuatua ra no runga i tei akakite ua i te pae ture. No reira, noatu me oronga te aronga pakari i te ako anga ngaueue kore, kia riro ratou ei aronga tauturu no te aronga te umuumu maira i te tauturu i te pae vaerua.