Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 14

Oronga Mai a Iehova i te “Oko no te Tangata e Manganui”

Oronga Mai a Iehova i te “Oko no te Tangata e Manganui”

1, 2. Akapeea te Pipiria i te akataka anga i te turanga o te tangata ravarai, e eaa ua te mataara ki vao?

“TE NGUNGURU anake nei te au mea katoa i angaia mei te mamae anau ra.” (Roma 8:22) Ma taua au tuatua kua akataka te apotetoro ko Paulo i te turanga mii ua e kite ra tatou ia tatou uaorai. Mei te manako o te tangata, i te akaraanga kare e mataara ki vao mei te mamaeanga, te ara, e te mate. Inara kare o Iehova au kotinga anga mei to te tangata ra. (Numero 23:19) Kua oronga mai te Atua tuatua tau kia tatou i te mataara ki vao mei to tatou tu taitaia. Kua tapaia te reira ko te oko.

2 Te oko e apinga aroa maata roa atu ia na Iehova ki te tangata ravarai. Kua akariro te reira e kia rauka ia tatou te ora mei te ara e te mate. (Ephesia 1:7) Ko te tango ia o to tatou manakonakoanga ki te ora mutu kore, me i te rangi ra me kore i te enua parataito. (Luka 23:43; Ioane 3:16; 1 Petero 1:4) Inara eaa oki te oko? Akapeea te reira i te apiianga mai kia tatou i to Iehova tu tuatua tau teitei tikai?

Akapeea te Tupu Anga Mai o te Umuumu Anga no te Oko

3. (a) Eaa i umuumuiai te oko? (e) Eaa i kore ei e rauka i te Atua te taui ua i te utunga o te mate ki runga i te uanga a Adamu?

3 Kua umuumuia te oko no te ara a Adamu. Na te akarongo kore anga i te Atua, kua akaruke mai a Adamu ki tana uanga i tei rauka mai te maki, te mii, te mamae, e te mate. (Genese 2:17; Roma 8:20) Kare e rauka i te Atua te tuku ua ki te tangi e oti ka taui ua i te utunga o te mate. Kia rave akapera te kopae ra i tana uaorai ture: “E utunga te mate no te ara.” (Roma 6:23) E me akakore a Iehova i tana uaorai au kaveinga no te tuatua tau, ka tupu i reira te marikonga kore e te rave kino i te ao katoa e pini ua ake!

4, 5. (a) Akapeea a Satani i te pikikaa anga i te Atua, e eaa ra a Iehova i umuumuiai kia pau atu i taua au akaaoanga ra? (e) Eaa te akaapa anga ta Satani i tuatua no te au tavini tiratiratu o Iehova?

4 Mei ta tatou i kite i te Pene 12, kua akatupu mai te meameaau anga i Edene i te au maro anga maata atu. Kua akakino a Satani i te ingoa meitaki o te Atua. Tera te tu, kua akaapa aia ia Iehova no te pikikaa e e akaaere kino tei akangere i tana au mea ora i te tu rangatira. (Genese 3:​1-5) Na te rave patoi ua anga i ta te Atua akakoroanga kia akaki i te enua i te au tangata tuatua tika, kua tapa katoa a Satani i te Atua e e puapinga kore. (Genese 1:28; Isaia 55:​10, 11) Naringa a Iehova i akaruke ua i teia au akaaoanga kia kore e pauia, penei ka kore te irinaki anga mei tana au mea ora kite e manganui no tana tutara anga.

5 Kua pikikaa katoa a Satani i to Iehova au tavini tiratiratu, te akaapaanga e te tavini ra ratou Iaia ma te au akakoroanga noinoi e me tukunaia i raro ake i te taomi anga, kare etai e vai pikikaa kore ki te Atua. (Iobu 1:​9-11) E puapinga maata atu teia au maro anga i te turanga tei roto te au tangata ra. Kua tau i reira a Iehova i te pau atu i ta Satani au akaapa anga pikikaa. Inara akapeea te Atua i te akatikatika anga i teia au maro anga e pera katoa te akaora anga i te tangata ravarai?

Oko​—Te Tu Aiteite

6. Eaa etai au tuatua tei taangaangaia i roto i te Pipiria kia akataka i ta te Atua au ravenga no te akaoraanga i te au tangata?

6 Ta Iehova pau anga e tu akaaroa teitei tikai e te tau ua tikai​—ko tetai kare e rauka i tetai tangata i te akatupu mai. Inara, e mea tau meitaki te reira. Kua taiku tuketuke ia te reira e ko te tutaki anga, te akaongi anga, te akamatara anga, te tatara, e te tapoki anga. (Salamo 49:8, NW; Daniela 9:24; Galatia 3:13; Kolosa 1:20; Ebera 2:17) Inara ko te tuatua te akataka meitaki ra i te au tumu manako ko tei taikuia e Iesu uaorai. Kua tuatua aia: “Kare oki te Tamaiti a te tangata i aere mai kia taviniia tona, ei tavini ra, e kia oronga i tona ora ei oko [Ereni, ly ʹtron] no te tangata e manganui.”​—⁠Mataio 20:⁠28.

7, 8. (a) Eaa te aite anga o te tuatua “oko” i roto i te au Tuatua Tapu? (e) Na roto i teea tu i umuumu ei te oko i te tu aiteite?

7 Eaa oki te oko? Te tuatua Ereni tei taangaangaia i konei no roto mai i te tuatua verepa te aite anga “kia tatara, kia tukunaia.” Kua taangaangaia teia tuatua kia akataka i te moni tutakiia ei akamatara mai i te aronga mouauri tamaki. Tera, i reira te tumu, ka rauka te oko i te akatakaia e ko tetai apinga tei tutakiia ei oko mai i tetai apinga. I roto i te au Tuatua Tapu Epera, te tuatua no te “oko” (koʹpher) te aere maira mei te verepa te aiteanga “kia amo.” Ei akaraanga, kua akakite te Atua ia Noa kia “amo” aia (e tu no taua tuatua rai) i te araka ma te tapou. (Genese 6:14) Te tauturu mai nei teia ia tatou kia ariki meitaki i te aite anga katoa o te oko kia amo i te au ara.​—Salamo 65:⁠3.

8 Ma te puapinga, te akakite maira te Theological Dictionary of the New Testament e ko teia tuatua (koʹpher) “te akakite ua ra i te tu aiteite,” me kare te arite. No reira, kua arite te amo o te aruna o te koreromotu ki te araka uaorai. Pera katoa, e raukai te oko, me kare te amo, i te ara, kia tutakiia te oko te arite tikai ra ki te, me kare te amo katoa ra, i te kino tei akatupuia e te ara. No reira oki ta te Atua Ture ki to Iseraela i akakite ei: “I te mate takiri rava ra kia mate katoa ïa, e mata ra ei mata katoa ïa, e nio ra ei nio katoa ïa, e rima ra ei rima katoa ïa, e vaevae ra ei vaevae katoa ïa.”​—Deuteronomi 19:⁠21.

9. Eaa te au tangata akarongo ra i oronga ei i te manu ei au atinga, e eaa to Iehova manako no taua au atinga ra?

9 Kua oronga te au tangata pikikaa kore mei ia Abela e aere ua atu i te au manu ei atinga ki te Atua. Te raveanga i te reira, kua akatutu ratou i to ratou kite anga i te ara e te umuumu anga no te akamatara anga, e kua akaari ratou i to ratou akarongo i roto i ta te Atua taputou akarangatira na roto i tana “uanga.” (Genese 3:15; 4:​1-4; Levitiku 17:11; Ebera 11:4) Kua akara atura a Iehova i taua au atinga ma te mareka e kua oronga atu ki teia aronga akamori i te turanga meitaki. Noatu rai, e akairo ua te au atinga manu, tei meitaki ra. Kare e rauka i te au manu i te tapoki i te ara o te tangata, no te mea e meangiti atu oki ratou i te au tangata ra. (Salamo 8:​4-8) No reira, te karanga ra te Pipiria: “Kare rava e tika i te toto puakatoro e te puaka-nio kia akakore i te ara.” (Ebera 10:​1-4) E au akatutu anga, me kare e akairo ua taua au atinga ra, o te atinga oko mou te ka aere mai.

“Ei Oko Arite no te Katoatoa”

10. (a) Kua arite atu tei oko ra kiaai, e no teaa ra? (e) Eaa ra i umuumuiai e okotai anake atinga tangata?

10 “Mei te tangata i ope i te mate ia Adamu,” i na te apotetoro ei ko Paulo. (1 Korinetia 15:22) No reira kua kapiti mai i roto i te oko te matenga aiteite oki kia Adamu​—te tangata apa kore. (Roma 5:14) Kare atu e rauka i tetai mea ora i te parani i te paunu o te tuatua tau. Ka rauka ua i tetai tangata apa kore, tetai kare i raro ake i te utunga matenga o Adamu, i te oronga i te “oko arite”​—tetai te arite apa kore ra kia Adamu. (1 Timoteo 2:6, NW) Kare e anoanoia te au mirioni ua atu tangata tataki tai kia akaatingaia e arite atu ei ki te uanga tataki tai a Adamu. Kua akamarama mai te apotetoro ko Paulo e: “No te tangata okotai [Adamu] ra i o mai ei te kino i te ao nei, e no te kino oki te mate.” (Roma 5:12) E “mei te mate oki i rauka i te tangata okotai ra,” kua akapapa mai te Atua i te akamatara anga i te au tangata ravarai na roto i “te tangata okotai ra.” (1 Korinetia 15:21, NW) Akapeea ra?

“Ei oko arite no te katoatoa”

11. (a) Akapeea tetai tangata oko i ‘mate ei oko i te tangata katoa’? (e) Eaa a Adamu raua ko Eva i kore ei i puapinga mei te oko? (Akara i te tataanga i raro.)

11 Kua akapapa a Iehova i tetai tangata apa kore kia oronga atinga ua i tona oraanga. Kia tau kia Roma 6:23, “e utunga te mate no te ara.” I te akaatinga anga i tona oraanga, kua “mate aia ei oko i te tangata katoa.” Tera te aite anga, ka tutaki aia i te utunga no ta Adamu ara. (Ebera 2:9; 2 Korinetia 5:21; 1 Petero 2:24) Ka akatupu teia i te au tupu anga oonu i te pae ture. Na te akakoreanga i te utunga o te mate i runga i te au uanga akarongo a Adamu ra, ka tipu ke te oko i te mana akapou o te ara mei te tumu tikai. *​—⁠Roma 5:⁠16.

12. Akatutu mai akapeea te tutakianga i te kaiou okotai i te akapuapinga anga i te au tangata e manganui.

12 Kia akatutu: Ka akamanako ana e te noo ra koe i roto i tetai taoni e te angaanga ra te maata anga o te aronga e noo ra i reira ki tetai vakatori maatamaata. Te tutaki meitakiia ra koe e toou ra au tangata i te pae mai no ta kotou au angaanga e te akono ra i te au oraanga meitaki. Ko te reira ia, kia tae roa i te ra i topiri ei te vakatori. Te tumu? Kua tupu te kino ki te manitia o te vakatori, te akatupu anga e kia pangakarapu te pitiniti. Ma te viviki kare e angaanga, kare e rauka ia koe e toou au tangata i te pae mai te tutaki i te au pira. Kua kino atu te au tokorua akaipoipo, te tamariki, e te aronga kaiou no te tu tiratiratu kore o tetai tangata okotai. E rapakau anga ainei tetai? Ae! Kua iki mai tetai tangata apinganui i te akao mai ki roto. Kua ariki meitaki aia i te puapinga o te kamupani. Te tangi katoa ra aia i te aronga angaanga e manganui e to ratou au ngutuare tangata. No reira kua akapapa atu aia i te tutaki i te kaiou a te kamupani e kua vai akaou i te vakatori. Te akakore anga i te reira kaiou okotai kua akatupu mai i te akaangaroi anga ki te au tangata angaanga e manganui e to ratou au ngutuare tangata e ki te aronga kaiou katoa. Ma te aiteite, te akakore anga i te kaiou a Adamu te akapuapinga maira i te au mirioni ua atu e manganui.

Naai e Oronga Mai i te Oko?

13, 14. (a) Akapeea a Iehova i te oronga anga mai i te oko ki te tangata ravarai? (e) Kua tutakiia te oko kiaai, e eaa ra i umuumuiai taua tutaki anga ra?

13 Ka rauka ua ia Iehova te oronga mai “i te Punua-mamoe . . . ko tei apai ke atu i te ara a to te ao.” (Ioane 1:29) Inara kare te Atua i tono mai i tetai ua atu angera kia akaora i te au tangata ravarai. Mari ra, kua tono mai aia i Tei tau tikai, te pau anga tamou i ta Satani akaapa no runga i to Iehova au tavini. Ae, kua oronga mai a Iehova i te atinga teitei i te tono anga mai i tana Tamaiti anau tai, “ko au tana i akaperepere tikai.” (Maseli 8:30, NW) Ma te puareinga, kua “tuku ke” atura te Tamaiti a te Atua i “tona uaorai tu” o te rangi ra. (Philipi 2:7) Na roto i te temeio, kua tuku atu a Iehova i te mana oraanga e te tu katoa o tana Tamaiti anau tai i te rangi ra ki roto i te vairanga tamariki o te paretenia ngati Iuda ko Maria tona ingoa. (Luka 1:​27, 35) Ei tangata, ka tapaia aia ko Iesu. Inara kia tau i te ture, kua tau aia kia tapaia ko te Adamu rua, no te mea te arite tikai ra aia kia Adamu. (1 Korinetia 15:​45, 47) No reira ka rauka ia Iesu i te oronga iaia uaorai ei atinga oko no te au tangata ara ra.

14 Kia tutakiia te oko kiaai? Te akakite taka meitaki maira a Salamo 49:7 e kua tutakiia te oko “ki te Atua.” Inara kare ainei e na Iehova i akapapa mai i te oko i te akamata anga? Ae, inara kare teia e akameangiti i te oko, ki te taui anga puapinga kore ua​—⁠mei te rave anga i te moni mei tetai pute e te tukuanga i te reira ki roto i tetai. Kia ariki meitakiia e ko te oko, kare i te taui anga tika tikai, mari ra e taui anga tei tau i te ture. Na te orongaanga mai i te tutaki no te oko, noatu te maata o te tutaki kiaia uaorai, kua akapapu mai a Iehova i tona akono ngaueue kore anga ki tona tuatua tau apa kore.​—⁠Genese 22:7, 8, 11-13; Ebera 11:17; Iakobo 1:17.

15. Eaa ra i umuumuiai a Iesu kia mamae e kia mate?

15 I te tuatau tupuanga rau o te 33 T.N., kua tuku puareinga ua a Iesu Karaiti te akono i tetai tupu anga tei taki atu ki te tutaki anga i te oko. Kua akatika aia iaia uaorai kia opuia no te au akaapa anga pikikaa, kia akava akaapaia, e kua patiaia ki te rakau tamate anga. Kua tau ainei a Iesu kia mamae mei te reira te tu? Ae, no te mea kua anoanoia e kia akatikatikaia te maro anga no runga i te tu tiratiratu o te au tavini o te Atua. Ma te puapinga, kare te Atua i akatika ana e kia tamateia te pepe ko Iesu e Heroda. (Mataio 2:​13-18) Inara i te maata anga mai a Iesu, kua rauka iaia te autu i te au maro anga pakari a Satani ma te marama anga i te au maro anga. * Na te vai “tiratiratu anga, te rave kore i te kino, te viivii kore, e te taka ke oki mei te aronga rave ara,” noatu te au raveanga kino, kua akapapu a Iesu ma te tupu anga openga e e au tavini rai to Iehova te ka vai pikikaa kore i raro ake i te timata anga. (Ebera 7:26, NW) No reira rai, i te tuatau i mua ake ka mate ei aia, kua kapiki maata atu a Iesu e: “Kua oti”!​—⁠Ioane 19:⁠30.

Akaotianga i Tana Angaanga Akamatara Anga

16, 17. (a) Akapeea a Iesu i te rave tamou anga i tana angaanga akamatara anga? (e) Eaa oki i umuumuiai a Iesu kia aere atu “ki mua i te aroaro o te Atua no tatou i teianei rai”?

16 Kare i oti meitaki ta Iesu angaanga akamatara anga. I te toru o te ra i muri ake i to Iesu matenga, kua akatu mai a Iehova iaia mei te mate. (Angaanga 3:15; 10:40) Na roto i teia angaanga umere tikai, kare anake a Iehova i tutaki i tana Tamaiti no tana angaanga pikikaa kore inara kua oronga atu kiaia i te tuatau kia akaoti i tana angaanga akamatara ei Taunga Maata no te Atua. (Roma 1:4; 1 Korinetia 15:​3-8) Te akamarama maira te apotetoro ko Paulo: “Ko te Mesia ra i tae maira ei taunga maata . . . , Kare oki ma te toto puaka-nio e te toto punua puakatoro, ma tona uaorai ra toto, i te tomo anga okotai i roto i te ngai-tapu ra, ma te ora mutu kore te rauka anga no tatou. Kare akenei te Mesia i tomo ki roto i nga ngai-tapu i angaia e te rima ra, i te akairo no te ngai-tapu tikai; tei te rangi mou ra, kia akakite aia iaia uaorai ki mua i te aroaro o te Atua no tatou i teianei rai.”​—Ebera 9:​11, 12, 24.

17 Kare e rauka ia Karaiti i te apai i tona toto tikai ki te rangi ra. (1 Korinetia 15:50) Mari ra, kua apai aia i tei akatutuia e te toto: te puapinga i te pae ture o tona oraanga tangata apa kore ei atinga. E oti, i mua i te aroaro o te Atua, kua oronga atu aia i te puapinga o taua oraanga ei oko no te tutaki anga i te au tangata ara ravarai. Kua ariki ainei a Iehova i taua atinga? Ae, e kua papu teia ia Penetekote 33 T.N., i te riringi angaia mai te vaerua tapu ki rungao i te 120 pipi i Ierusalema. (Angaanga 2:​1-4) Noatu te mataora o taua tupu anga, te akamata ra te oko i te oronga mai i te au puapinga meitaki tikai.

Te Au Puapinga o te Oko

18, 19. (a) Eaa nga pupu tangata e rua tei puapinga mei te akaongi anga tei rauka na roto i te toto o Karaiti? (e) No te au tangata o te “aronga maata rava,” eaa ra etai o te au puapinga i teianei e a te tuatau ki mua no te oko?

18 I roto i tana reta ki to Kolosa, kua akamarama mai a Paulo e kua kite atu te Atua i te meitaki na roto ia Karaiti te akaongi mai Kiaia Uaorai i tetai atu au mea na te akatupuanga i te au na roto i te toto akamaringiia o Iesu i runga i te rakau tamamae anga. Kua akamarama katoa a Paulo e ko teia akaongi anga te o maira e rua nga pupu tangata akatakaia, koia oki, “ko to te rangi” e “to te enua nei oki.” (Kolosa 1:​19, 20; Ephesia 1:10) Te pupu mua e 144,000 Kerititiano tei orongaia te manakonakoanga no te tavinianga ei kau taunga i te rangi ra e te tutaraanga ei au ariki ki rungao i te enua ma Iesu Karaiti. (Apokalupo 5:​9, 10; 7:4; 14:​1-3) Na roto ia ratou, ka akono marie ia te au puapinga o te oko ki te au tangata akarongo no tetai tuatau e au tauatini mataiti.​—1 Korinetia 15:​24-26; Apokalupo 20:6; 21:​3, 4.

19 “To te enua nei oki” ko te aronga ia te tau ra kia rekareka i te oraanga apa kore i roto i te Parataito i te enua nei. Te akataka maira a Apokalupo 7:​9-17 no ratou ei “aronga maata rava” te ka ora atu i te “mate maata” e aere maira. Inara kare ratou e anoanoia kia tapapa i taua tuatau e rekarekai i te au puapinga o te oko. Kua “orei [takere teia aronga] i to ratou kakau, e kua akateatea i te toto o te Punua-mamoe ra.” No te mea kua akono ratou i te akarongo i roto i te oko, te rauka nei ia ratou te au puapinga pae vaerua mei taua apinga aroa ra. Kua akakiteia ratou ei aronga tuatua tika ei au oa no te Atua! (Iakobo 2:23) Tei tupu mai no te atinga o Iesu, ka rauka ia ratou te ‘akavaitata ua atu i te terono o te aroa ua ma te mataku kore.’ (Ebera 4:​14-16) Me rave ratou i te tarevake, ka rauka ia ratou te akakore anga tikai. (Ephesia 1:7) Noatu te tu apa kore, te rekareka ra ratou i te akava ngakau ma. (Ebera 9:9; 10:22; 1 Petero 3:21) Te akaongi anga i reira ki te Atua, kare e ko tetai manakonako anga tupu ua, mari ra e mea tika tikai! (2 Korinetia 5:​19, 20) A te tuatau o te Mareniamu, ka “akaora katoaia [ratou ma te marie] te au mea angaia nei i te tapeka o te mate” e i te openga ra ka rauka te “rangatira meitaki o te tamariki a te Atua ra.”​—⁠Roma 8:21.

20. Akapeea te manakonakoanga i te oko i te akakeu anga ia koe uaorai?

20 “E akameitaki au i te Atua i te mea e ora i to tatou Atu ra ia Iesu Mesia” no te oko! (Roma 7:25) E mama ua te kaveinga, inara te oonu ra no te akaki i te mataku i roto ia tatou. (Roma 11:33) E na ta tatou akamaaraara ariki ua anga i te reira, te akakeu ra te oko i to tatou ngakau, te akavaitataanga ia tatou ki te Atua tuatua tau. Mei te tata taramo rai, e au tumu to tatou kia akapaapaa ia Iehova e “inangaro . . . i te tuatua-tika e te tuatua-tau.”​—Salamo 33:5.

^ para. 11 Kare a Adamu raua ko Eva e puapingaia mei teia oko. Te akakite ra te Ture a Mose no runga i teia kaveinga no te aronga tamate rave akakoro: “Auraka oki kotou e rave i te tutaki kia ora te ta tangata ra, tei tau iaia te mate ra.” (Numero 35:31) Te taka meitaki ra, kua tau a Adamu raua ko Eva kia mate no te mea kua rave puareinga raua e kua kite rai i te akarongo kore i te Atua. Kua tuku au ua i reira raua i to raua manakonakoanga o te ora mutu kore.

^ para. 15 E raukai te parani aiteite i te ara a Adamu, kua anoanoia a Iesu kia mate, kare ei tamaiti apa kore, mari ra ei tangata apa kore. Kia akamaara, e ara akakoro ta Adamu, tei raveia ma te kite meitaki anga i te pakari o taua angaanga e tona au tupuanga. No reira e raukai i te riro mai e ko “te Adamu openga” te amo anga i taua ara ra, kua anoanoia a Iesu kia tuku i te iki anga pakari e te kite ua no te akono i tona tu tiratiratu kia Iehova. (1 Korinetia 15:​45, 47) No reira kua riro to Iesu oraanga pikikaa kore katoa​—kapiti mai tona matenga atinga​—ei “angaanga okotai o te tuatua tau.”​—Roma 5:​18, 19NW.