Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tuatua Akamataanga

Tuatua Akamataanga

Ki te Tangata Tatau:

Te piri vaitata ra ainei koe ki te Atua? Ki te manganui, kua akaraanga e mea ngata te reira. Te mataku ra etai e e mamao roa aia; e te manako puapinga kore ra tetai ke. Inara, te raurau aroa maira te Pipiria ia tatou: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.” (Iakobo 4:8) Kua akapapu mai aia i tona aronga akamori: “Ko au oki to Atua ra, ko Iehova, ko tei akamaroiroi i to rima katau ra; ko tei tuatua atua ia koe e, Auraka e mataku, naku koe e tauturu.”​—Isaia 41:13.

Akapeea e raukai ia tatou taua pirianga vaitata ma te Atua? I roto i tetai pirianga ta tatou ka akatupu, kua akanooia te kapitianga ki runga i te kiteanga i taua tangata, te akara mareka anga e te akaperepereanga i tona au tu tuke ua ake. No reira e mea puapinga to te Atua au tu e te au rave anga, tei akakiteia mai i roto i te Pipiria, no te apii atu. Te akamanakoanga i te au mataara ta Iehova i akaari i tona au tu taki tai, te kiteanga e akapeea a Iesu Karaiti i te akaata apa kore anga i te reira, e te maramaanga e akapeea katoa tatou me tatanu i te reira ka akavaitata atu ia tatou ki te Atua. Ka kite tatou e ko Iehova te Ngateitei tika tikai e te tau ua i te ao katoa e pini ua ake. Ko tei maata atu, koia te Metua ta tatou e umuumu ra. Te ketaketa, te tika, te pakari, e te aroa ua, kare rava aia e akaruke i tana au tamariki pikikaa kore.

Kia tauturu teia puka ia koe kia akavaitata atu ki te Atua ko Iehova, kia akatupu i tetai kapitianga ma ia te ka kore rava e ope, e raukai e kia ora ua atu koe i te akapaapaa anga iaia e tuatau ua atu.

Te Aronga Nenei