Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 2

Ka Rauka Tikai Ainei ia Koe te “Akavaitata Atu ki te Atua”?

Ka Rauka Tikai Ainei ia Koe te “Akavaitata Atu ki te Atua”?

1, 2. (a) Eaa te ka tangi anga mamao ki te manganui, inara eaa ta te Pipiria e akapapu maira kia tatou? (e) Kua orongaia kia Aberahama teea pirianga vaitata, e no teaa ra?

 EAA toou manako me tuatua oki Tei Anga i te rangi ra e te enua noou ra, “E oa teia noku”? Ki te manganui, kare teia e tupu. I te mea ra, akapeea e raukai i tetai tangata i te akanoo i tetai pirianga oa ma te Atua ko Iehova? Inara, te akapapu maira te Pipiria kia tatou e ka rauka tikai ia tatou i te kapiti vaitata ki te Atua.

2 Ko Aberahama i taito ra tetai tei rekareka i taua pirianga vaitata. Kua tuatua a Iehova no taua pateriareka e ko “toku oa” ia. (Isaia 41:8) Ae, kua manako a Iehova ia Aberahama e ko tona oa. Kua tikaia kia Aberahama taua pirianga vaitata no te mea ‘kua akarongo aia i te Atua.’ (Iakobo 2:23) I teia tuatau, katoa, te akara ra a Iehova i te au tuatau kia piri ei oa ki te aronga te tavini ra iaia e te “aroa anga mai” ia ratou. (Deuteronomi 10:15) Te raurau maira tana Tuatua: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.” (Iakobo 4:8) I roto i teia au tuatua ka kite tatou i tetai pati anga e tetai taputou anga.

3. Eaa te pati anga ta Iehova e oronga maira kia tatou, e eaa te taputou tei kapitiia ki te reira?

3 Te pati maira a Iehova ia tatou kia akavaitata atu kiaia. Te papa ra aia e te puareinga ra no te ariki mai ia tatou ei au oa. I taua taime rai, te taputou maira aia e me rave tatou i te au takainga no te akavaitata atu kiaia, ka pera katoa mai aia. Ka akavaitata mai aia kia tatou. I reira ka piri atu tatou ki roto i tetai apinga akaperepere tikai—“te tuatua-muna a Iehova ra.” (Salamo 25:14) Te “tuatua-muna” te akakite ra i te manako o te tuatua irinaki tamou ma tetai oa takake.

4. Akapeea koe me akataka i tetai oa vaitata, e na roto i teea tu ta Iehova akapapu anga mai ei oa ki te aronga te akavaitata atura kiaia?

4 E oa piri vaitata ainei toou te tuatua muna ra koe kiaia? E oa aia te manako maira ia koe. Te irinaki ra koe iaia, no te mea kua vai tiratiratu aia kia koe. Te akateiteiia ra toou rekareka anga me akakite koe i te reira kiaia. Te akamama ra tona taringa tangi aroa i te teiaa o toou tu taitaia. Noatu me kare e tangata i marama mai ia koe, te marama ra aia. Ma te aiteite, me akavaitata atu koe ki te Atua, ka rauka ia koe tetai Oa takake e te akaperepere ra ia koe, te manako oonu ra ia koe, e te marama ra ia koe. (Salamo 103:14; 1 Petero 5:7) Te irinaki ra koe iaia ma toou au manako roto roa, no te mea kua kite koe e te vai tiratiratu ra aia ki te aronga te vai tiratiratu ra kiaia. (Salamo 18:25) Inara, ka rauka ua teia akameitakianga kia piri atu ma te Atua no te mea te akariro maira aia i te reira kia rauka ua.

Kua Akatuera Mai a Iehova i te Mataara

5. Eaa ta Iehova i rave e raukai ia tatou i te akavaitata atu kiaia?

5 Me ko tatou ua, kare e rauka ia tatou ei aronga ara i te akavaitata atu ki te Atua. (Salamo 5:4) “Kua akamaata ua maira te Atua i tona aroa ia tatou nei, i te mea te vai tangata ara ua nei rai tatou, i mate ei te Mesia no tatou nei,” i tata ei te apotetoro ko Paulo. (Roma 5:8) Ae, kua akapapa a Iehova no Iesu “kia oronga i tona ora ei oko no te tangata e manganui.” (Mataio 20:28) Te akariro ra to tatou akarongo i roto i taua atinga oko no tatou kia akavaitata atu ki te Atua. I te mea kua “anoano mai [te Atua] ia tatou,” kua akanoo mai aia i te tumu anga no tatou kia kapiti atu ki roto i tetai pirianga oa ma ia.—1 Ioane 4:19.

6, 7. (a) Akapeea tatou i te kiteanga e kare a Iehova i tetai Atua ngaro e tei kore i kiteia? (e) Na roto i teea au tu i akakite mai ei a Iehova iaia uaorai?

6 Kua rave katoa a Iehova i tetai atu takainga: Kua akakite mai aia iaia uaorai kia tatou. I roto i tetai pirianga oa, kua akanooia te pirianga muna ki runga i te kiteanga i taua tangata, te akaperepereanga i tona au tu e te au ravenga. No reira me e Atua ngaro e tei kore e kite ia a Iehova, kare rava tatou e piri vaitata atu kiaia. Inara, tei mamao atu mei te uunaanga iaia uaorai, te inangaro maira aia ia tatou kia kite iaia. (Isaia 45:19) Pera katoa, ko tana e akakite maira no runga iaia uaorai ka rauka uaia ki te katoatoa, e ki tetai ia tatou tei manako akaaka uaia e te au turanga o te ao.—Mataio 11:25.

Akakite mai a Iehova iaia uaorai na roto i tana au angaanga i angaia e tana Tuatua tataia

7 Akapeea a Iehova i te akakite anga mai iaia uaorai kia tatou? Te akakite maira tana au angaanga i angaia i tetai au tu o tona tu peretana—te maata tikai o tona mana, te oonu roa o tona tu tika, te rai tikai o tona aroa. (Roma 1:20) Inara kare e kotinga ia ta Iehova akakite anga mai iaia uaorai i roto i te au apinga tana i anga maira. Ei Komunikeiti Maata, kua oronga mai aia i tetai akakite anga tataia no runga iaia i roto i tana Tuatua, te Pipiria.

Akakite Mai a Iehova Iaia Uaorai i Roto i Tana Tuatua

8. Eaa ra ka tuatuaiai e e akakite anga te Pipiria i te tu aroa o Iehova no tatou ra?

8 E akapapu anga te Pipiria o te tu aroa o Iehova no tatou. I roto i tana Tuatua, te akaari maira aia iaia uaorai i roto i te au tuatua ka marama tatou—e akapapu anga kare ua e te inangaro maira aia ia tatou pera katoa te inangaro maira aia ia tatou kia kite e kia aroa iaia. Ko ta tatou ka tatau i roto i teia puka meitaki ka akavaitata atu ia tatou kiaia. (Salamo 1:1-3) Ka uriuri ana tatou i etai o te au mataara pumaana te akakite maira a Iehova iaia uaorai i roto i tana Tuatua.

9. Eaa etai au akaraanga o te au tuatua tika i roto i te Pipiria te akakite maira i to te Atua au tu?

9 Te ki ra te au Tuatua Tapu i te au akakite anga tika e manganui te akataka maira i te au tu o te Atua. Ka akatau ana i etai au akaraanga. “E mea inangaro oki na Iehova te tuatua-tau.” (Salamo 37:28) Ko te Atua “tei maata i te mana.” (Iobu 37:23) “E aroa oki toku, te tuatua mairā Iehova.” (Ieremia 3:12) “Te pakari o te ngakau.” (Iobu 9:4) Koia oki e “Atua takinga-meitaki, e te aroa ua, e te akakoromaki maata, e te meitaki maata, e te tuatua-mou.” (Exodo 34:6) “Te meitaki ra oki koe, e te Atu, e kua tika ia koe i te akakore mai i te ara nei.” (Salamo 86:5) E, mei tei taikuia i te pene mua, ko tetai tu maata roa: “Ko te Atua oki te aroa.” (1 Ioane 4:8) Ia koe e akamanako ra no runga i teia au tu tau rekareka ra, kare ainei e te akavaitataia ra koe ki teia Atua aite kore?

10, 11. (a) Ei tauturu ia tatou kia kite meitaki i tona tu peretana, eaa ta Iehova i kapiti mai i roto i tana Tuatua? (e) Eaa te akaraanga Pipiria te tauturu maira ia tatou kia akamanako tikai i te mana o te Atua e angaanga ra?

10 I te pae mai i te akakiteanga kia tatou e eaa oki tona au tu, kua kapiti aroa mai a Iehova i roto i tana Tuatua i te au akaraanga tika tikai o teia au tu i roto i te angaanga. Te peni taka meitaki maira taua au tataanga i te au tutu te tauturu maira ia tatou kia kite taka meitaki i te au tu tuke tuke o tona tu peretana. Ka tauturu i reira, te reira ia tatou kia akavaitata atu kiaia. Ka akamanako ana i tetai akaraanga.

Tauturu te Pipiria ia tatou kia akavaitata atu kia Iehova

11 E apinga ke kia tatau e e “mana maata” te Atua. (Isaia 40:26) E apinga tuke ia kia tatau no runga i te akaora anga mai aia i to Iseraela na roto i te Tai Muramura e oti kua akono i taua iti tangata i roto i te metepara no etai 40 mataiti. Ka kitea uaia e koe te au vai i te mavete anga. Ka kitea e koe te pa enua—penei e 3,000,000 i te katoa anga—e aaere ra i runga i te enua moana, i te au vai kua akatokaia mei te au paruru maatamaata i nga tua e rua. (Exodo 14:21; 15:8) Ka kite atu koe i te kiteanga o te tu akono paruru o te Atua i roto i te metepara. Kua tae mai te au vai mei te mato. Kua mama mai te kai, mei te au ua teatea, ki runga i te enua. (Exodo 16:31; Numero 20:11) Te akakite mai nei a Iehova i konei e kare anake e e mana tona inara te taangaanga ra aia i te reira no tona iti tangata. Kare ainei i te mea akapapuanga i te kite e te aere ra ta tatou au pure ki tetai Atua ririnui koia “to tatou akapuanga e te maroiroi, e tauturu vaitata roa ïa kia rokoia e te tumatetenga”?—Salamo 46:1.

12. Akapeea a Iehova i te tauturu anga ia tatou kia “kite” iaia i roto i te au tu ka marama tatou?

12 Kua rave a Iehova, e Vaerua, ma te maata atu no te tauturu ia tatou kia kite iaia. Ei au tangata te kotingaia ra tatou e te au tu tika tikai te ka kitea uaia e no reira kare e kitea atu ki roto i te ngai vaerua. No te Atua kia akataka mai iaia uaorai kia tatou i roto i te au tu vaerua ka akaaiteia mei te tauta anga i te akamarama taka meitaki i toou akaraanga, mei te kara o toou nga mata me kare te tutae rango, ki tetai tangata anau matapoia mai. Mari ra, te tauturu takinga meitaki maira a Iehova ia tatou kia “kite” atu iaia na roto i te au tu ka marama tatou. I tetai taime, te taangaanga ra aia i te au tuatua akaaiteite me kare akatutu, te akaaite anga iaia uaorai ki tetai apinga kua kite tatou. Kua akataka katoa mai aia iaia uaorai e kua rauka te au tu mei te tangata rai. a

13. Eaa te tutu ta Isaia 40:11 e oronga maira, e akapeea te reira i te akakeu anga ia koe?

13 Ka akara ana i te akataka anga ia Iehova ka kiteaia ia Isaia 40:11: “E angai aia i tana anana mei te tiaki mamoe ra: e akaputu aia i te au punua i tona rima, e ei runga ratou i tona umauma kia apai.” Kua akaaiteia a Iehova i konei ki tetai tiaki mamoe tei mou i te au mamoe ma “tona rima.” Te akakite maira teia i te ka rauka i te Atua i te paruru e te turu i tona iti tangata, pera te aronga ka ngoie ua kia tamakiia. Ka meitaki tatou i roto i tona nga rima ketaketa, me vai tiratiratu tatou kiaia, kare rava aia e akaruke mai ia tatou. (Roma 8:38, 39) Te mou ra te Tiaki Maata i te au mamoe “i tona umauma”—e tuatua te taiku ra ki te ngai tapeka o te kakau, i roto i te reira te apai ra tetai tiaki i te mamoe anau ou uaia. Te akapapuia maira tatou e te akaperepere ra a Iehova e te akono maru maira ia tatou. E mea natura ua i te inangaro i te piri vaitata kiaia.

“Te Tamaiti e Inangaro i te Akakite Atu”

14. Eaa ra ka tuatuaia ai e te oronga maira a Iehova i tetai akakite anga taka meitaki nona uaorai na roto ia Iesu?

14 I roto i tana Tuatua, te oronga maira a Iehova i tetai akakite anga taka meitaki nona uaorai na roto i tana Tamaiti akaperepere, ko Iesu. Kare e rauka i tetai i te akaata i to te Atua manako e te au manako ngakau ma te vaitata tikai me kare te akamarama Iaia ma te taka meitaki i te ka rauka ia Iesu. I te mea ra e, kua vai ana taua Tamaiti anau tai i te pae i tona Metua i mua ake i tetai atu au vaerua ora e i mua ake ka angaia mai ei te ao katoa e pini ua ake. (Kolosa 1:15) Kua matau meitaki tikai a Iesu ia Iehova. No reira oki i raukai iaia te tuatua: “Kare rava tetai i kite i te Tamaiti, mari ra ko te Metua; e kare tetai i kite i te Metua, mari ra ko te Tamaiti, e te tangata ta te Tamaiti e inangaro i te akakite atu.” (Luka 10:22) Iaia i te enua nei, kua akakite mai a Iesu i tona Metua i roto i nga mataara puapinga e rua.

15, 16. Na roto i teea mataara e rua ta Iesu akaari anga mai i tona Metua?

15 Te mea mua, te tauturu maira ta Iesu au apiianga ia tatou kia kite i tona Metua. Kua akataka mai a Iesu ia Iehova i roto i te au tuatua te akakeu ra i to tatou ngakau. Ei akaraanga, kia akamarama i to te Atua tu akaaroa te turou maira i te aronga ara tei tataraara, kua akaaite a Iesu ia Iehova ki tetai metua akakore ua tei akakeu oonuia i te kiteanga atu i tana tamaiti kaimoumou apinga i te oki anga mai e kua oro atu aia e kua takave ra i tana tamaiti e kua ongi atura iaia. (Luka 15:11-24) Kua akatutu katoa a Iesu ia Iehova ei Atua tei “akatae” mai i te au tangata ngakau tika no te mea te aroa ra aia ia ratou ei tangata tataki tai. (Ioane 6:44) Kua kite katoa aia me topa tetai manu rikiriki ki te enua. “Auraka mari kotou e mataku,” i akamarama mai ei a Iesu, “e maata to kotou meitaki i to te au manu rikiriki e manganui.” (Mataio 10:29, 31) Papu e te inangaro ra tatou kia piri vaitata atu ki tetai Atua akono ua.

16 Te rua, te akaari maira to Iesu akaraanga kia tatou mei teaa rai a Iehova. Kua akaata apa kore a Iesu i tona Metua e kua rauka iaia te tuatua: “Ko te akara mai iaku nei, kua akara ïa i te Metua.” (Ioane 14:9) No reira, me tatau tatou ki roto i te au Evangeria no runga ia Iesu—te au manako ngakau tana i akaari mai e tana akono anga i tetai atu—te kite ra tatou mei tera te tu i tetai akatutu anga tika tikai o tona Metua. Kare i rauka ia Iehova i te oronga mai i tetai akataka anga meitaki o tona au tu mei tera ra. No teaa ra?

17. Akatutu mai i ta Iehova i rave no te tauturu ia tatou kia marama mei teaa rai aia.

17 Kia akatutu: Ka akamanako ana i te tautaanga i te akamarama e eaa oki te tu takinga meitaki. Penei ka akataka koe i te reira ma te au tuatua. Inara me ka rauka ia koe i te tou tika atu ki tetai tangata e rave ra i te angaanga takinga meitaki e ka tuatua e, “E akaraanga tera o te takinga meitaki,” te tuatua “takinga meitaki” te akono ra i tetai aiteanga puapinga e ka ngoie ua i te maramaia. Kua rave a Iehova i tetai apinga aiteite no te tauturu ia tatou kia opu oki mei teaa rai aia. I te pae mai i te akatakaanga iaia uaorai i roto i te au tuatua, kua oronga mai aia kia tatou i tetai akaraanga tika tikai o tana Tamaiti. I roto ia Iesu, te kiteia ra te au tu o Iehova te taangaangaia ra. Na roto i te au tataanga Evangeria te akataka maira ia Iesu, te na ko ra a Iehova e: ‘Mei tei reira rai au.’ Akapeea te tataanga akauruia i te akataka mai anga ia Iesu i te enua nei?

18. Akapeea a Iesu i te tuatua anga no runga i te au tu mei te mana, te tika, e te pakari?

18 Te au tu maata e a o te Atua te kitea manea uaia ra i roto ia Iesu. Kua rauka iaia te mana ki rungao i te maki, te pongi anga, e te mate. Inara, kare mei te au tangata noinoi tei akakino i to ratou turanga mana, kare rava aia i taangaanga ana i te mana temeio nona ua me kare no te akakino atu i tetai. (Mataio 4:2-4) Kua reka aia i te tuatua tau. Kua ki tona ngakau tuatua tika i te riri i te kiteanga i te aronga okooko tau kore i te pikikaa anga i te tangata. (Mataio 21:12, 13) Kua akono aia i te aronga putaua e tei taomiia ma te kore te iriiri, te tauturuanga i taua aronga kia ‘rauka te akaangaroianga’ no ratou uaorai. (Mataio 11:4, 5, 28-30) Te vaira te pakari aiteite kore i roto i te au apiianga a Iesu, “e maata teia ia Solomona.” (Mataio 12:42) Inara kare rava a Iesu i akaariari ua i tona pakari. Kua puta te ngakau o te au tangata noa ua i tana au tuatua, e taka meitaki oki tana au apiianga, e ngoie ua, e te tau tikai.

19, 20. (a) Akapeea a Iesu i te riro anga ei akaraanga tau tikai o te aroa? (e) Ia tatou e tatau ra e te akamanako anga no runga i te akaraanga o Iesu, eaa ta tatou ka tau kia akamanako?

19 E akaraanga meitaki a Iesu o te aroa. I roto i tana angaanga orometua, kua akaari aia i te aroa i roto i te au tu e manganui, kapiti mai i te tu akaaroa e te tangi aroa. Kare i rauka iaia i te akara atu i te au tu mamae o tetai ke ma te kore e tangi aroa atu. E putuputu te taime, kua akakeu taua manako iaia kia rave angaanga. (Mataio 14:14) Noatu kua rapakau aia i te aronga maki kua angai i tei pongi, kua akaari a Iesu i te tu aroa na roto i tetai tu puapinga. Kua tauturu aia i tetai kia kite, kia ariki, e kia inangaro i te tuatua mou no runga i te Patireia o te Atua, te ka apai mai i te au akameitakianga tamou ki te tangata ravarai. (Mareko 6:34; Luka 4:43) Tei maata rava atu, kua akaari a Iesu i te aroa akaatinga uaorai na te tuku puareinga anga i tona oraanga no tetai atu.—Ioane 15:13.

20 No reira rai oki te au tangata tuke te au mataiti e te ngai i aere mai ei i akavaitata atu ei ki teia tangata tu maana e te manako oonu? (Mareko 10:13-16) Inara, ia tatou ka tatau atu ei e te akamanako i te akaraanga oraora o Iesu, kia tamou ngakau ua tatou e i roto i teia Tamaiti te kite ra tatou i tetai akaata anga taka meitaki o tona Metua.—Ebera 1:3.

E Puka Apii ei Tauturu ia Tatou

21, 22. Eaa te o maira ki roto i te kimianga ia Iehova, e eaa to roto i teia puka apii tauturu te ka tauturu ia tatou i roto i teia tauta anga?

21 Na te akakite taka meitaki anga mai iaia uaorai i roto i tana Tuatua, te akakite maira a Iehova e te inangaro ra aia ia tatou kia akavaitata atu kiaia. I taua taime rai, kare aia e maro ana ia tatou kia kimi i tetai pirianga mareka ua ma ia. Tei ia tatou te tika kia kimi ia Iehova “koi kitea ake aia.” (Isaia 55:6) Te kimianga ia Iehova te o maira i te kite anga i tona au tu e tana au rave anga mei tei akakiteia mai i roto i te Pipiria. Te puka apii tauturu taau e tatau nei kua akanooia kia tauturu ia koe i roto i taau tautaanga.

22 Ka kite koe e kua akatakakeia teia puka ki roto i te au tuanga te piri atura ki to Iehova au tu maata e a: te mana, te tika, te pakari, e te aroa. Te akamata ra taua tuanga taki tai ma tetai tuatua taopenga o taua tu ra. Te uriuri ra te au pene ka aru mai e akapeea a Iehova i te akaari anga mai i taua tu i roto i to te reira au turanga tuke tuke. Kua ki katoa taua tuanga taki tai i tetai pene te akaari maira e akapeea a Iesu i te akatutu mai anga i taua tu ra, e pera katoa tetai pene te akara makitoro ra e akapeea tatou me akaata i te reira i roto i to tatou au oraanga.

23, 24. (a) Akamarama mai i te tu takake o te “Au Uianga Akamanako Anga.” (e) Akapeea te akamanako anga i te tauturu anga ia tatou kia akavaitata atu ki te Atua?

23 Te akamataanga ma teia pene, te vaira tetai tu takake te ingoa “Au Uianga Akamanako Anga.” Ei akaraanga, ka akatau ana i te  pia i te kapi 24. Kare te au irava e te au ui anga i akapapaia no te akara akaou i te pene. Mari ra, ko to te reira akakoroanga koia oki kia tauturu ia koe kia akamanako i tetai atu au tu puapinga o te tumu manako. Akapeea e raukai ia koe te taangaanga meitaki i teia tu? E akara taki tai i te au irava tei taikuia mai, e e tatau meitaki i te au irava. I reira ka akamanako i te ui anga tei kapitiia mai ki taua taiku anga taki tai. E akamaaraara ua i te au pau anga. Penei ka rave koe i te kimikimi anga. E ui kia koe uaorai i tetai atu au ui anga: ‘Eaa ta teia tuatua e akakite maira kiaku no runga ia Iehova? Akapeea teia i te akakeu anga i toku oraanga? Akapeea e raukai iaku te taangaanga i teia no te tauturu i tetai?’

24 Ka tauturu te akamanako anga ia tatou kia akavaitata atu kia Iehova. No teaa ra? Te kapiti ra te Pipiria i te akamanako anga ki te ngakau. (Salamo 19:14) Me akamanako ariki ua tatou no runga i ta tatou e apii ra no te Atua, ka tae ua taua tuatua ki roto i to tatou ngakau akatutu ra, i reira ka akakeuia to tatou manako, ka akakeu i to tatou manako ngakau, e i te openga ra ka akanekeia tatou kia rave angaanga. Ka akaoonuia to tatou aroa i te Atua, te aru mai, ka akakeu taua aroa ia tatou kia inangaro i te akamareka iaia e ko to tatou Oa akaperepere roa atu. (1 Ioane 5:3) Kia o atu ki roto i taua pirianga, ka tau tatou kia kite tikai i to Iehova au tu e te au rave anga. Inara, te mea mua, ka uriuri ana tatou i tetai turanga o te tu o te Atua te oronga maira i tetai tumu akakeu anga no te akavaitata atu kiaia—tona tu tapu tikai.

a Ei akaraanga, te akakite ra te Pipiria no to te Atua paparinga, mata, nga taringa, te putangiu, te vaa, nga rima, e te vaevae. (Salamo 18:15; 27:8; 44:3; Isaia 60:13; Mataio 4:4; 1 Petero 3:12) Auraka taua au tuatua akatutu e kia manako tika tika uaia, mei tetai atu taiku anga ia Iehova e ko “te Mato” me kare “e paruru.”—Deuteronomi 32:4; Salamo 84:11.