Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 8

Mana Akaoki Akaouia Mai​—A Iehova ‘Te Akariro Nei i te Au Mea Ravarai ei Mea Ou’

Mana Akaoki Akaouia Mai​—A Iehova ‘Te Akariro Nei i te Au Mea Ravarai ei Mea Ou’

1, 2. Eaa te au ngere anga te takino ra i te pamiri tangata i teia tuatau, e akapeea teia i te akakeu anga ia tatou?

KUA ngaro me kare kua ngaa te apinga kangakanga tei inangaroia e tetai tamaiti e kua aue maromaroa. E tangi aroa te aue anga! Inara, kua kite ana ainei koe i nga mata o tetai tamaiti i te puera anga i te akaoki akaou anga mai tetai metua i te apinga tei ngaro ra? Ki te metua, penei e mea mama ua i te kimi i te apinga kangakanga me kare kia maani akaou i te reira. Inara kua kata akaou te tamaiti e kua umere akaou. Ko tei manakoia e kua ngaro mutu kore ra kua akaoki akaouia mai!

2 Tei ia Iehova, te Metua meitaki roa, te mana no te akaoki akaou mai i tei manakoia e tana tamariki i te enua nei ei mea puapinga kore. Ae, kare tatou e te tuatua nei no te au apinga kangakanga. I roto i teia “au tuatau kikino tei ngata roa no te akono,” ka aro atu tatou i te au mea i ngaro ra e tei pakari roa atu. (2 Timoteo 3:1-5, NW) Te au mea tei akaperepereia e te au tangata ravarai i te akaraanga kua o atu ki roto i te tumatetenga​—te kainga, te au apinga, te angaanga, e te oraanga kopapa. Penei ka taitaia katoa tatou me akamanako tatou i te takinokino angaia te reva e te ngere anga tei tupu mai, na roto i te kore anga, o te au mea ora e manganui te tu. Inara, kare atu e apinga ke ka akakino mai ia tatou mari ra te matenga o tetai tei akaperepereia e tatou. Te au manako o tei ngere e te maroiroi kore e mea maata tikai.​—2 Samuela 18:33.

3. Eaa te manakonakoanga pumaana tei akakiteia mai ia Angaanga 3:21, e na roto i teea ravenga ta Iehova akatupu anga i te reira?

3 Mei teaa, i reira, te pumaana i te apii i to Iehova mana akaoki akaou! Mei ta tatou ka kite atu, te vaira te turanga umere no runga i ta te Atua ka rauka e ka rave no te akaoki akaou mai no tana tamariki i te enua nei. Ko te tika, te akaari maira te Pipiria e kua akakoro a Iehova i te tuatau “e akaoki akaou mai ei te au mea katoa.” (Angaanga 3:21, NW) E akatupu ei i teia, ka taangaanga a Iehova i te Patireia o te Mesia, tei tutaraia e tana Tamaiti, ko Iesu Karaiti. Te akaari maira te akakite anga e kua akamata teia Patireia i te tutara i te rangi i te 1914. * (Mataio 24:​3-14) Eaa te ka akaoki akaouia mai? Ka akara ana tatou i etai o ta Iehova au angaanga mekameka no te akaoki akaou mai. Ko tetai o teia te akara nei tatou e te kite nei. Ko tetai atu ka tupu maata a te tuatau ki mua.

Te Akaoki Akaou Mai i te Akamori Anga Ma

4, 5. Eaa tei tupu ki to te Atua iti tangata i te 607 M.T.N., e eaa oki te manakonakoanga ta Iehova i oronga atu kia ratou?

4 Ko tetai apinga ta Iehova i akaoki akaouia mai koia oki ko te akamori anga ma. E raukai kia marama e eaa te aite anga o teia, ka akara poto ua tatou i te tuatua enua o te Patireia o Iuda. Te raveanga i te reira te oronga maira kia tatou i te kite maoraora ki roto i to Iehova mana akaoki akaouia mai e angaanga ra.​—Roma 15:4.

5 Ka akamanako ana i te manako o te au ngati Iuda pikikaa kore i te 607 M.T.N. i te akapou angaia a Ierusalema. Kua akapueurikirikiia to ratou oire akaperepereia, kua akapueuia tona au paruru. Tei kino roa atu, ko te iero mekameka ta Solomona i patu, te ngai maata o te akamori anga ma a Iehova i te enua katoa, kua akarukeia mai ei ututua. (Salamo 79:1) Kua takiia atu te aronga i ora mai ei aronga tuikaa ki Babulonia, te akarukeanga mai i to ratou enua ei ngai tanea no te au animara taetaevao. (Ieremia 9:11) Mei te akaraanga a te tangata, kua puapinga kore te au mea ravarai. (Salamo 137:1) Inara kua oronga mai a Iehova, tei taputou i teia akapou anga mei ito mai, i te manakonakoanga e te vaira te tuatau ki mua te akaoki akaou mai.

6-8. (a) Eaa te tumu tuatua taokioki ua te kiteia ra i roto i te au tataanga a te au peroveta Epera, e akapeea taua au totou i te akaoki angaia i te akamata anga? (e) I teia tuatau, akapeea to te Atua iti tangata i te kite anga i te tupu anga o te au totou akaoki akaou mai?

6 Ko te tika, e tumu tuatua taokioki ua te akaoki akaou mai i roto i te au tataanga a te au peroveta Epera. * Na roto ia ratou, kua taputou mai a Iehova i tetai enua akaoki akaouia mai e ka tangataia, ka tuputupu, ka paruruia mei te au manu taae e te tamaki anga a te enemi. Kua akataka mai aia i to ratou enua akaoki akaouia mai ei parataito tikai! (Isaia 65:25; Ezekiela 34:25; 36:35) Tei maata rava atu, ka akanoo akaouia te akamori anga ma, e ka patu akaouia te iero. (Mika 4:1-5) Kua oronga teia au totou i te manakonakoanga ki te au ngati Iuda tei akatuikaaia, te tauturuanga ia ratou kia akakoromaki i to ratou akatuikaa angaia e 70 mataiti i Babulonia.

7 I te openga ra, kua tae mai te tuatau no te akaoki akaou mai. Kua tukunaia mai mei Babulonia, kua oki atu te au ngati Iuda ki Ierusalema e kua patu akaou i to Iehova iero i reira. (Ezera 1:1, 2) Me akono ua ratou i te akamori anga ma, ka akameitaki a Iehova ia ratou e ka akatupu akaou i to ratou enua e kia ruperupe ra. Kua paruru aia ia ratou mei te au enemi mei te au manu taae tei akaaere i to ratou enua no tetai au ngauru mataiti. Mei teaa ra to ratou rekareka anga i roto i te mana akaoki akaouia mai o Iehova ra! Inara kua akatutu ua mai taua au kite anga i tetai tupu anga mua ma te kotingaia o te au totou akaoki akaou mai. Te aere maira tetai tupu anga maata atu “i te au rā openga ra,” i to tatou nei tuatau, i te akaterono angaia tei Tau no te Ariki ko Davida tei taputouia kua roa te tuatau.​—Isaia 2:2-4; 9:5, 6.

8 I muri poto ua ake i to Iesu akaterono angaia i roto i te Patireia i te rangi ra i te 1914, kua akono atu aia i te au umuumu anga i te pae vaerua o te iti tangata pikikaa kore o te Atua i te enua nei. Mei ta tei autu ra o Peresia ko Kuro te akarangatira anga i te toenga o te au ngati Iuda mei Babulonia i te 537 M.T.N., kua akarangatira mai a Iesu i tetai toenga o te au ngati Iuda pae vaerua​—tana uaorai au pipi​—mei te akamana anga a Babulonia i teia tuatau, te patireia o te akonoanga pikikaa i te ao. (Roma 2:29; Apokalupo 18:1-5) Mei te 1919 mai e aere ua atu, kua akaoki akaouia mai te akamori anga ma ki tona ngai tau i roto i te au oraanga o te au Kerititiano tika tikai. (Malaki 3:1-5) Mei reira maira, kua akamori to Iehova iti tangata iaia i roto i tona iero pae vaerua ma​—ta te Atua akapapaanga no te akamori anga viivii kore. Eaa ra teia i puapingai kia tatou i teia tuatau?

Akaoki Akaou Mai i te Pae Vaerua​—Eaa i Puapingai

9. I muri ake i te tuatau o te au apotetoro, eaa tei raveia e te au akonoanga a Kerititome ki te akamori anga a te Atua, inara eaa ta Iehova i rave i to tatou tuatau?

9 Ka akara ana i te tumu manako tuatua enua. Kua rekareka te au Kerititiano i te anere mataiti mua i te au akameitakianga pae vaerua e manganui. Inara kua totou a Iesu e te au apotetoro e ka akataeroia te akamori anga mou e ka ngaro ke. (Mataio 13:24-30; Angaanga 20:29, 30) I muri ake i te tuatau o te au apotetoro, kua tupu mai a Kerititome. Kua ariki tona au orometua i te au apiianga peikani e te au raveanga. Kua rave katoa ratou i te tuatua atu ki te Atua inara kua puapinga kore, te akatakaanga iaia ei Toru Tai kare e maramaia e te apiianga i te tangata kia aaki ki te au orometua e kia pure kia Maria e tetai “au tainiti” tuketuke kare kia Iehova. Teianei, i muri ake i te au anere mataiti e manganui o taua akataero anga, eaa ta Iehova i rave? I rotopu i teia ao​—e ao tei kukumiia e te au akonoanga pikikaa e kua akaviiviiia e te au raveanga tau kore ki te Atua​—kua akao mai aia e kua akaoki akaouia mai i te akonoanga ma! Ma te kore te tuatua maata, ka rauka ia tatou i te tuatua e ko teia akaoki akaou mai ko tetai o te au tupu anga puapinga i roto i teia tuatau.

10, 11. (a) Eaa nga mea e rua tei o atu ki roto i te parataito i te pae vaerua, e akapeea koe i te o atu anga? (e) Eaa te tu o te tangata ta Iehova i akaputuputu mai i roto i te parataito pae vaerua, e eaa ta ratou ka akameitakiia i te kite atu?

10 No reira te rekareka nei te au Kerititiano mou o teia tuatau i te parataito pae vaerua. Eaa tei kapitiia mai i roto i teia parataito? Te mea maata, e rua nga tuanga. Te mea mua ko te akamori anga ma a te Atua mou, ko Iehova. Kua akameitaki mai aia ia tatou ma tetai mataara akamori anga kare te au pikikaa e te au manako uri ke. Kua akameitaki mai aia ia tatou ma te kai pae vaerua. Kua akariro teia ia tatou kia apii no runga i to tatou Metua i te rangi ra, kia akamareka iaia, e kia akavaitata atu kiaia. (Ioane 4:24) Te tuanga rua o te parataito pae vaerua te kapiti maira i te tangata. Mei ta Isaia i totou ra, i “te au rā openga ra,” kua apii a Iehova i tona aronga akamori i te au mataara o te au. Kua akakore aia i te tamaki anga i roto ia tatou. Noatu to tatou au tu apa ua, te tauturu maira aia ia tatou kia “akatangata ou.” Te akameitaki maira aia i ta tatou au tauta anga ma tona vaerua tapu, te akatupu ra i te au ua manea ki roto ia tatou. (Ephesia 4:22-24; Galatia 5:22, 23) Me angaanga rotai koe ma te vaerua o te Atua, e tuanga tikai koe no te parataito pae vaerua ra.

11 Kua akaputuputu mai a Iehova ki roto i teia parataito pae vaerua i te tu tangata tana e inangaro ra​—te aronga te inangaro ra iaia, te inangaro ra i te au, e tei “manako i to ratou anoano i te pae vaerua.” (Mataio 5:3, NW) Ko te reira te au tangata te ka akameitakiia kia kite atu i te tu akaoki akaou mai umere tikai​—koia oki to te au tangata ravarai e te enua katoa.

“I na, Te Akariro Nei Au i te Au Mea Ravarai ei Mea Ou”

12, 13. (a) Eaa oki te au totou no te akaoki akaou mai ka akatupuiai i roto i tetai turanga ke atu? (e) Eaa oki ta Iehova akakoroanga no te enua mei tei taikuia i Edene ra, e eaa ra teia i oronga mai ei i te manakonakoanga kia tatou no te tuatau ki mua?

12 E manganui te au totou no te akaoki akaou mai e maata atu to te reira taiku anga ki te akaoki akaou mai i te pae vaerua. Ei akatauanga, kua tata a Isaia no tetai tuatau ka rapakauia te maki, te pirikoki, te matapo, e te turi e pera katoa te mate ka apukuia e tuatau ua atu. (Isaia 25:8; 35:1-7) Kare taua au taputou i tupu tikai i roto ia Iseraela taito. Koi kiteai e tatou te tupu anga pae vaerua o teia au taputou i to tatou tuatau, te vaira te au tumu kia irinaki e a te tuatau ki mua, ka tupu tika tikai te reira ma te maata. Akapeea tatou i te kite anga i te reira?

13 I Edene ra, kua akataka meitaki a Iehova i tona akakoroanga no te enua: Kia nooia te reira e te au pamiri tangata mataora, maroiroi, e te taokotai. Kia akono te tane e te vaine i te enua e te au mea ora katoa, kia akariro i te enua katoa ei parataito. (Genese 1:28) Te tuke ra te reira ki te au mea o teia tuatau. Inara, kia papu e, kare rava ta Iehova akakoroanga e tamanataia. (Isaia 55:10, 11) Na Iesu, te Ariki Mesia tei akatainuia e Iehova, e apai mai i teia Parataito i te ao katoa.​—Luka 23:43.

14, 15. (a) Akapeea a Iehova i te ‘akariro anga i te au mea ravarai ei mea ou’? (e) Mei teaa rai te oraanga i roto i te Parataito, e ko teea turanga taau e reka ra?

14 Ka akamanako ana i te kiteanga i te enua katoa i te akariro angaia ei Parataito! Te karanga ra a Iehova no taua tuatau: “I na, te akariro nei au i te au mea ravarai ei mea ou.” (Apokalupo 21:5) Ka akamanako ana i te aite anga o te reira. Me akamutu a Iehova i te taangaangaanga i tona mana akapou ki runga i teia akatereanga kino e te taito, ka vai ua mai te “rangi ou e te enua ou.” Teia te aiteanga ka tutara tetai kavamani ou mei te rangi mai ki rungao i tetai taiate enua ou o te aronga te inangaro ra ia Iehova e te rave ra i tona anoano. (2 Petero 3:13) Ko Satani, ma tana au temoni, ka maroia kia kore e angaanga akaou. (Apokalupo 20:3) No te taime mua i roto i te au tauatini mataiti, ka matara mai te au tangata ravarai mei te akamana anga akataero, riri ua, e te papu kore. Kare e ekoko anga e ka maata te tu akamaru anga.

15 I te openga ra, ka rauka ia tatou i te akono i teia paraneta manea mei tei akakoroia no tatou kia pera. E mana natura akaoki akaouia mai to te enua. Ka rauka i te au roto e te kauvai akataeroia i te tama ia raua uaorai me akakoreia te tumu o te akataero anga; ka au ua te au ngai tamakiia me akakoreia te au tamaki. Mei teaa te rekareka anga i te angaanga rotai anga ma te enua, te tauturuanga i te akariro i te reira ei aua kainga manea, tetai Edene i te koropu ma te tuke anga e te ope kore! Koi kore ei e tamate ua i te au animara e te au tu rakau, ka au ua te tangata ma te au mea i angaia i te enua nei. Pera te au tamariki kare ratou e mataku i te au animara taetaevao.​—Isaia 9:5, 6; 11:1-9.

16. I roto i te Parataito, eaa te akaoki akaou mai ka kitea e te au tangata pikikaa kore tataki tai?

16 Ka kite katoa tatou i te akaoki akaou mai i roto i to tatou uaorai turanga. I muri ake ia Aramakito, ka kite atu te aronga i ora mai i te au rapakauanga temeio ma te maata tikai. Mei tana i rave iaia i te enua, ka taangaanga a Iesu i tona mana orongaia mai e te Atua kia akaoki akaou mai i te kite mata ki te matapo, kia rongo akaou te aronga turi, e kia meitaki tikai te kopapa o te aronga pirikoki e te maki ra. (Mataio 15:30) Ka rekareka tei ruaine i te tu maroiroi totomapu tei akaouia, te oraanga kopapa, e te tu oraora. (Iobu 33:25) Ka kore te pakiri karukaru, ka akatikaia tei pirikoki, e ka mingi ua te au uaua ma te mana akaou. Ka kite pouroa te au tangata pikikaa kore i te au tupu anga o te ara e te tu apa ua e kore marie ra, e te ngaro ke ra. Mei teaa ta tatou akameitaki anga i te Atua ko Iehova no tona mana akaoki akaouia mai! Ka akara ana tatou i teianei ki runga i tetai tu pumaana tikai o teia tuatau akaoki akaou mai.

Akaoki Akaou Mai i te Ora ki tei Mate Ra

17, 18. (a) Eaa ra a Iesu i ako atu ei i te au Sadukea? (e) Eaa te au turanga tei taki atu ia Elia kia pati kia Iehova kia rave i te akatuakaouanga?

17 I te anere mataiti mua T.N., kare tetai au arataki akonoanga, tei tapaia e ko te Sadukea, i irinaki ana i te tuakaouanga. Kua ako atu a Iesu ia ratou ma teia au tuatua: “Te tarevake nei kotou i te kite kore i te tuatua i tataia ra, e te mana o te Atua.” (Mataio 22:29) Ae, te akakite maira te au Tuatua Tapu e e mana akaoki akaouia mai to Iehova. Akapeea ra?

18 Ka akamaara ana i tei tupu i to Elia tuatau. Te amo ra tetai vaine takaua i te kopapa paruka o tana tamaiti i roto i tona nga rima. Kua mate te tamaiti. Penei kua poitirere oki te peroveta ko Elia, tei riro ana ei manuiri na teia vaine takaua no tetai tuatau. I mua ana, kua akaora aia i teia tamaiti mei te ngere anga i te kai. Penei kua tupu to Elia inangaro akaperepere no teia tamaiti. Kua ati ngakau te mama. Kua riro taua tamaiti ei akamaara anga kiaia no tana tane tei mate ra. Penei kua manakonako aia e a tetai tuatau ka akono mai tana tamaiti iaia i roto i tona ruaine anga. Kua taitaia, kua mataku te vaine takaua e te akautungaia ra aia no tetai kino i topa. Kare i rauka ia Elia i te akara ua atu i teia turanga tei kino ra mei teia te tu. Kua rave marie aia i te kopapa mei te kopu o te mama, kua amo atura iaia ki tona pia, e kua pati atu i te Atua ko Iehova kia akaoki akaou mai i te meta o te tamaiti, me kare te ora.​—1 Ariki 17:8-21.

19, 20. (a) Akapeea a Aberahama i te akaari anga e e akarongo tona i roto i te mana akaoki akaouia mai o Iehova, e eaa oki te tumu anga o tona akarongo? (e) Akapeea a Iehova i te tutaki anga i to Elia akarongo?

19 Kare e ko Elia te tangata mua tei irinaki i te tuakaouanga. I te au anere mataiti i mua ana, kua irinaki a Aberahama e tei ia Iehova taua mana akaoki akaouia mai​—ma tetai tumu meitaki. Ia Aberahama e 100 mataiti e Sarai e 90, kua akaoki akaouia mai a Iehova i to raua au mana uanga tei mate, te akariroanga ia Sarai kia anau mai i tetai tamaiti. (Genese 17:17; 21:2, 3) I muri mai, i te tupu meitaki anga mai taua tamaiti, kua pati atu a Iehova ia Aberahama kia akaatinga i tana tamaiti. Kua akaari a Aberahama i te akarongo, te irinakianga e ka rauka ia Iehova i te akaoki akaou mai ia Isaaka tei akaperepereia e ia. (Ebera 11:17-19) Penei na taua akarongo pakari i akataka mai i te tumu i akapapu ei a Aberahama ki tona au tavini, i mua ake ka kake atu ei i te maunga no te oronga i tana tamaiti ei atinga e ka oki kapipiti mai raua ko Isaaka.​—Genese 22:5.

“I na, kua ora to tamaiti”!

20 Kua akaora a Iehova ia Isaaka, no reira kare i umuumuia te tuakaouanga i taua tuatau ra. Inara, i to Elia turanga, kua mate ke ana te tamaiti a te vaine takaua​—inara kare i roa ana. Kua tutaki atu a Iehova i te akarongo o te peroveta na te akatuanga mai i te tamaiti! I reira kua oronga atu a Elia i te tamaiti ki tona metua vaine, ma teia au tuatua kare e ngaropoinaia: “I na kua ora to tamaiti”!​—1 Ariki 17:22-24.

21, 22. (a) Eaa oki te akakoroanga o te tuakaouanga tei rekotiia i roto i te au Tuatua Tapu? (e) I roto i te Parataito, mei teaa te maata o te tuakaou anga, e naai e rave i te reira?

21 No reira no te taime mua i roto i te rekoti Pipiria, kua kite tatou ia Iehova i te taangaangaanga i tona mana kia akaoki akaou mai i tetai oraanga tangata. I muri mai, kua akamana katoa a Iehova ia Elisaia, Iesu, Paulo, e Petero kia akaoki akaou mai i tei mate ra kia ora. E tikai, ko taua aronga tei akatuia mai i te openga ra kua mate akaou. Noatu rai, te oronga maira taua au tataanga Pipiria kia tatou i te akaraanga meitaki o te au mea te aere maira.

22 I roto i te Parataito, ka akatupu a Iesu i tana tuanga angaanga e ‘ko te tuakaouanga, e te ora.’ (Ioane 11:25) Ka akatu mai aia i te au mirioni e manganui, te orongaanga kia ratou i te tuatau kia noo e tuatau ua atu i roto i tetai Parataito i te enua nei. (Ioane 5:28, 29) Ka akamanako ana i te taokotai akaou anga i te takave anga te au oa akaperepereia e te au kopu, tei akatakakeia e te mate, i tetai e tetai, kua mataora tikai ratou uaorai! Ka akapaapaa pouroa te au tangata ravarai ia Iehova no tona mana akaoki akaouia mai.

23. Eaa oki te akatutu anga maata roa atu o te mana o Iehova, e akapeea teia i te akapapu anga mai i to tatou manakonakoanga no te tuatau ki mua?

23 Kua oronga mai a Iehova i tetai akapapu anga ngaueue kore e e tinamou taua au manakonakoanga. I roto i te au akatutu anga maata roa atu i tona mana, kua akatu mai aia i tana Tamaiti, ko Iesu, ei peretana vaerua ririnui, te akariroanga iaia e ko te rua i te pae mai ia Iehova. Kua mama atu a Iesu tei akatuia ki te au anere au kite mata. (1 Korinetia 15:5, 6) E no te aronga ekoko, kua rava ua taua akakiteanga. Tei ia Iehova te mana no te akaoki akaouia mai.

24. Eaa tatou ka papu ei e ka akatu mai a Iehova i tei mate, e eaa oki te manakonakoanga ka tau tatou tataki tai kia akaperepere?

24 Kare ua e kua rauka ia Iehova te mana no te akaoki akaou mai i tei mate ra pera katoa kua inangaro aia i te akapera. Kua akauruia te tangata pikikaa kore ko Iobu kia tuatua e te inangaro ra a Iehova i te akaora akaou i tei mate ra. (Iobu 14:15) Kare ainei e te akavaitataia ra koe ki to tatou Atua, te inangaro ra i te taangaanga i tona mana akaoki akaouia mai na roto i taua tu aroa ra? Inara, kia akamaara, ko tetai tuanga ua teia o ta Iehova angaanga maata no te akaoki akaou mai a te tuatau ki mua. Ia koe e akavaitata atura kiaia, e akaperepere ua atu i te manakonakoanga teitei roa e ka riro ko koe tetai i reira i te kite atu ia Iehova i ‘te akariro anga i te au mea ravarai ei mea ou.’​—Apokalupo 21:5.

^ para. 3 “Te tuatau e akaoki akaou mai ei te au mea katoa” kua akamata mai i te akanoo angaia te Patireia o te Mesia ma tetai tei akatuangaia mei te ariki pikikaa kore ko Davida i runga i te terono. Kua taputou a Iehova kia Davida e ka tutara tetai tei akatuangaia nona ra e tuatau ua atu. (Salamo 89:35-37) I muri ake i te takore anga a Babulonia ia Ierusalema i te 607 M.T.N., kare tetai uanga a Davida i noo ana ki runga i te terono o te Atua. Kua riro mai a Iesu, tei anauia mai ki runga i te enua ei tuanga no Davida, e ko te Ariki taputou roaia i tona akatereno angaia i te rangi ra.

^ para. 6 Ei akatauanga, kua tuatua maata a Mose, Isaia, Ieremia, Ezekiela, Hosea, Ioela, Amosa, Obadia, Mika, e Zephania i teia tumu tuatua.