Akavaitata Atu kia Iehova

Te pati maira te Atua ia koe kia akavaitata atu kiaia. Ka akaari mai teia puka kia koe mei roto mai i te Pipiria e akapeea me rave i te reira.

Tuatua Akamataanga

Ka rauka ia koe i te akatupu i tetai pirianga ki te Atua ko Iehova te ka kore rava e ope.

PENE 1

“I na, ko to Tatou Atua Teia”

Eaa ra a Mose i ui ei i te ingoa o te Atua me kua kite takere aia i te reira?

PENE 2

Ka Rauka Tikai Ainei ia Koe te “Akavaitata Atu ki te Atua”?

Te Atua ko Iehova, Tei Anga i te au rangi e te enua, te oronga maira i tetai patianga e te taputou no tatou.

PENE 3

“E Tapu, e Tapu, e Tapu, to Iehova”

Eaa te tumu i akaaite ei te Pipiria i te tu tapu ki te tu manea?

PENE 4

“A Iehova . . . te Maata ra te Mana”

Ka akariro ainei te mana o te Atua ia tatou kia mataku iaia? Te pauanga, ae e te kare.

PENE 5

Mana Kapuaanga​—“Ko Tei Anga i te Au Rangi e te Enua”

Mei te ra maatamaata ki tetai manu meangiti, te apii maira te au mea ta te Atua i anga i tetai apinga puapinga no runga iaia.

PENE 6

Mana Akapouanga​—Iehova, ‘E Toa Tamaki’

Eaa te tumu i tamaki ei te “Atua au”?

PENE 7

Mana Paruru​—“Ko te Atua to Tatou Akapuanga”

E rua mataara e paruru ana te Atua i tona au tavini, tera ra, e puapinga atu tetai o teia nga mataara.

PENE 8

Mana Akaoki Akaouia Mai​—A Iehova ‘Te Akariro Nei i te Au Mea Ravarai ei Mea Ou’

Kua akaoki akaou mai a Iehova i te akamorianga mā. Eaa tana ka akaoki akaou mai a te tuatau ki mua?

PENE 9

‘Te Mana ia o te Atua, te Mesia’

Eaa ta te au temeio e te au apiianga a Iesu Mesia e apii maira ia tatou no runga ia Iehova?

PENE 10

‘E Aru i te Atua’ i Taau Taangaangaanga i te Mana

Penei e maata toou mana kare koe i kite​—akapeea koe me taangaanga meitaki i te reira?

PENE 11

“E Tuatua Tau Tona Au Mataara Ravarai”

Akapeea te tuatua-tau o te Atua i te akavaitata anga ia tatou kiaia?

PENE 12

“E Tu Tau Kore Aina Tei te Atua?”

Me rikarika a Iehova i te tu tau kore, eaa ra teia ao i kī ei i te reira?

PENE 13

“Ko te Ture a Iehova Kare e Apa”

Akapeea tetai akatereanga ture i te akamaata i te aroa?

PENE 14

Oronga Mai a Iehova i te “Oko no te Tangata e Manganui”

Ka tauturu tetai apiianga mama ua ia koe kia akavaitata atu ki te Atua.

PENE 15

‘Akatinamouia e Iesu te Tuatua-Tau i te Enua Nei’

Akapeea a Iesu i te akatinamou anga i te tuatua tau i mua ana? Akapeea i teia tuatau? E ka akapeea aia i te akatinamou anga i te tuatua tau a te tuatau ki mua?

PENE 16

“Rave i te Tuatua-Tau” i te Aaereanga ma te Atua

Eaa ra a Iesu i akamatakite ei e: “Auraka e akakino atu; kia kore kotou e akakinoia mai”?

PENE 17

‘Aue te Oonu te Pakari o te Atua E!’

Eaa ra te pakari o te Atua i maata ai i tona kite e tona mārama?

PENE 18

Te Pakari i Roto i ‘te Tuatua a te Atua’

Eaa a Iehova i taangaanga ai i te tangata kia tata i te Pipiria e kare i te au angera?

PENE 19

“Te Tuatua Pakari a te Atua i te Tuatua Ngaro”

Eaa te tuatua ngaro ta te Atua i uuna i mua ana, inara kua akaariia mai te reira i teianei?

PENE 20

‘Pakari te Ngakau’​—Inara ma te Akaaka

Akapeea te Atu Ngateitei o te ao katoa i rauka ai i te akaari i te tu akaaka?

PENE 21

Akakite Mai a Iesu i te ‘Pakari o te Atua’

Akapeea ta Iesu apiianga i akakeu ei i te au vaeau tei tonokia i te opu iaia kia kore e rave i te reira?

PENE 22

Te Angaanga ra Ainei “te Pakari no Runga Maira” i Toou Oraanga?

Te oronga maira te Pipiria e ā mataara ei tauturu ia tatou kia rauka to te Atua pakari.

PENE 23

“Koia tei Aroa Mua Mai ia Tatou”

Eaa te aiteanga o te tuatua “ko te Atua oki te aroa”?

PENE 24

Kare e Apinga e “Akataka Ke ia Tatou i te Aroa o te Atua”

Akakore i te pikikaa e kare oou puapinga ki te Atua e kare koe e inangaroia.

PENE 25

“Te Ngakau Aroa o to Tatou Atua”

Akapeea to te Atua manako anga ia koe i aite ei ki to te mama e tana pepe?

PENE 26

E Atua Tei ‘Tika i te Akakore i te Ara’

Me maara te Atua i te au mea ravarai, akapeea e rauka ai iaia te akakore i te ara e te akangaropoina i te reira?

PENE 27

“Te Maata Oki o Tona Meitaki E!”

Eaa tikai to te Atua tu meitaki?

PENE 28

“Ko Koe Anake Oki Tei Tiratiratu Ra”

Eaa ra to te Atua tu tiratiratu i maata atu ei i tona tu akarongo mou?

PENE 29

‘Kia Kite i te Aroa o te Mesia’

E toru tuanga o to Iesu aroa tei akaata mai i to Iehova aroa.

PENE 30

‘Aere na Roto i te Aroa’

Te akakite maira a 1 Korinetia e 14 mataara no tatou kia akaari i te aroa.

PENE 31

“Akavaitata Atu ki te Atua, e Nana e Akavaitata Mai kia Kotou”

Eaa te uianga puapinga taau ka ui kia koe uaorai? Akapeea koe me pau?