Akarongo ki te Atua kia Ora e Tuatau ua Atu

Inangaro Tei Anga i te arataki, paruru e te akameitaki ia tatou.

Tuatua Akamata

No tona inangaro ia tatou, te apii ra te Atua i te tangata i te au ngai ravarai i te mataara meitaki no te ora.

Akapeea Tatou me Akarongo ki te Atua?

Ka anoanoia tatou kia kite eaa te ka rave e naai e tauturu mai ia tatou i te rave i te reira.

Koai te Atua Mou?

Kia kite i tona ingoa e kia apii i tona au tu.

Mei Teaa rai te Oraanga i Parataito?

Te akakite maira te tuanga mua o te Pipiria i te reira.

Vaipuke Maata​—Koai Tei Akarongo? Koai Tei Kare?

Eaa tei akaari meitakiia mai e te tu o te au tangata?

Eaa ta Tatou i Kite Mai mei te Vaipuke Maata?

Apiianga puapinga katoa no tatou i teia tuatau.

Koai oki a Iesu?

Eaa i puapinga ai i te kite no runga iaia?

Eaa te Aiteanga o to Iesu Mate kia Koe?

E maata te au akameitakianga ka rauka mai.

Aea te Enua e Riro ei ei Parataito?

Totou mai te Pipiria i te au mea te ka tupu me vaitata mai te tuatau.

Akarongo Maira Ainei a Iehova kia Tatou?

Eaa te au mea taau ka tuatua kiaia?

Akapeea Toou Oraanga Pamiri e Mataora Ai?

Te oronga maira Tei Anga i te au akamaroiroianga meitaki rava atu no te pamiri.

Eaa ta Tatou ka Rave ei Akamareka i te Atua?

Te vaira tetai au mea e rikarika ana aia, e tetai au mea e inangaro ana aia.

Akapeea Koe me Tiratiratu kia Iehova?

Tei runga ia koe te inangaro kia vai tiratiratu ua rai.