Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ra te Patireia o te Atua?

Eaa ra te Patireia o te Atua?

Ka karanga ainei koe e . . .

  • e apinga te reira i roto i toou ngakau?

  • e apinga tamanako ua?

  • e kavamani i runga i te rangi?

 AKAKITE RA TE PIPIRIA E

“E akatupu ei te Atua no te rangi i tetai basileia, te ka kore rava e akakoreia.”—Daniela 2:44, Te Bibilia Tapu Ra.

“Kua orongaia mai tetai tamaroa na tatou: ei runga i tona ra pakuivi te au vai ei.”—Isaia 9:5.

AU AKAMEITAKIANGA NOOU

 KA RAUKA AINEI TE IRINAKI TIKAI I TE PIPIRIA?

Ae, e rua tumu:

  • Kua akaari mai a Iesu e eaa ta te Patireia o te Atua ka akatupu. Kua apii a Iesu i tana au pipi kia pure no te Patireia o te Atua kia tae mai e kia akatupuia to te Atua anoano i te enua nei. (Mataio 6:9, 10) Kua akaari mai a Iesu e akapeea taua pure ra me pauia mai.

    Iaia i te enua nei, kua angai a Iesu i tei onge, kua rapakau i te aronga maki, e kua akaora akaou mai i tei mate! (Mataio 15:29-38; Ioane 11:38-44) Ei tutara no te Patireia o te Atua a te tuatau ki mua, kua akatutu mai a Iesu i ta te Patireia ka rave no te aronga i raro i taua Patireia ra.—Apokalupo 11:15.

  • Akapapu mai te au turanga o teianei ao e kare e roa atu ka tae mai te Patireia o te Atua. Kua totou a Iesu e, i mua ake ka akatupu ei te Patireia i te au i te enua nei, ka tupu te tamaki, te onge, e te ngaruerue enua ki teia ao.—Mataio 24:3, 7.

    Te kite nei tatou i taua au turanga ra i teia tuatau. No reira, papu ia tatou e kare e roa atu ka akaope te Patireia o te Atua i te au manamanata pouroa.

 KIA AKAMANAKO

Mei teaa ra te tu o te oraanga i raro ake i te Patireia o te Atua?

Te pau maira te Pipiria i taua uianga ra i roto ia SALAMO 37:29 e ISAIA 65:21-23.