Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Pure—Ka Akarongo e ka Pau Ainei te Atua i ta Tatou Pure?

Pure—Ka Akarongo e ka Pau Ainei te Atua i ta Tatou Pure?

MANGANUI tei inangaro i te kite i te pauanga ki teia uianga. Te akaari maira te Pipiria e te akarongo maira a Iehova ki te au pure i teia tuatau. Inara na tatou te ikianga me akarongo mai aia e me kare.

Kua akaapa a Iesu i te au arataki akonoanga tei pure ma te tu pikikaa; inangaro ua ratou i te akaari i to ratou tu akono atua. Karanga aia “kua rauka ta ratou tutaki,” te aiteanga kua rauka ta ratou i inangaro kia akaaraia ratou e te tangata, kare ra i ta ratou e anoano ra, kia akarongoia mai e te Atua. (Mataio 6:5) Mei te reira katoa i teia tuatau, e manganui tei pure no to ratou uaorai anoano kare i to te Atua. No te mea kua kopae ratou i te au kaveinga Pipiria ta tatou i uriuri, kare te Atua e akarongo ki ta ratou pure.

Akapeea koe? Ka akarongo e ka pau ainei te Atua i taau pure? Kare ko te tumu ka pauia taau pure no toou iti tangata, pa enua me kore turanga o te oraanga. Akapapu mai te Pipiria: “Kare te Atua e akono i te tu o te tangata: Ko te mataku ra iaia, e ko te rave i te tuatua-tika, i te pa enua ravarai, ko tei kiteia mai ïa e ia.” (Angaanga 10:34, 35) Te akataka ra ainei teia irava ia koe? Me mataku koe i te Atua, ka akangateitei koe iaia e kare koe e inangaro i te akamareka kore iaia. Me rave koe i te tuatua tika, ka rave koe i te au mea tika ta te Atua e akakite ra e kare e aru i toou uaorai me kore to etai ke. Ka inangaro ainei koe i te Atua kia akarongo mai ki taau pure? Me koia, ka tauturu te Pipiria ia koe kia taeria taau akakoroanga. *

Ka inangaro te manganui, kia pau te Atua i ta ratou pure na roto i te temeio. Inara i roto i te Pipiria, kare te Atua e rave putuputu ana i te temeio. Mei tetai temeio ki tetai temeio, kua pou rai e anere ua atu mataiti. Pera katoa, akaari mai te Pipiria e kua akamutu te au temeio i muri ake i te au tuatau o te au apotetoro. (1 Korinetia 13:​8-​10) Ko te aiteanga ainei i reira, e kare te Atua e akarongo mai ki ta tatou pure i teia tuatau? Kare! Akamanako ana i te au pure tana e pau ra.

Ka oronga mai te Atua i te pakari. Ko Iehova te Tumu no te pakari mou. Ka oronga ua mai aia i te reira, ki te aronga tei kimi i tana aratakianga e tei tauta i te aru i te reira.​—Iakobo 1:5.

Ka oronga mai te Atua i tona vaerua tapu e tona au akameitakianga. Ko te vaerua tapu te mana ririnui o te Atua. Kare e mana tei aite. Ka tauturu te reira ia tatou kia akakoromaki i te timata anga. Ka oronga mai i te ngakau ‘au me tupu te manamanata. E ka tauturu te reira ia tatou kia akatupu i te au tu manea e te meitaki. (Galatia 5:​22, 23) Akapapu mai a Iesu e ka oronga ua mai te Atua i teia apinga aroa ki tana au pipi.​—Luka 11:13.

Oronga te Atua i te kite ki te aronga tei kimi iaia. (Angaanga 17:26, 27) Takapini i teianei ao, te kimi ra te aronga ngakau tae i te tuatua mou. Ka inangaro ratou kia kite no runga i te Atua​—tona ingoa, tona akakoroanga no te enua e te tangata, e akapeea me akavaitata atu kiaia. (Iakobo 4:8) E aravei putuputu ana te Au Kite o Iehova i teia au tu aronga e ka mataora i te akaari i te pauanga a te Pipiria ki ta ratou uianga.

Ko teia ainei te tumu e tatau ra koe i teia makatini? Te kimi ra koe i te Atua? Penei ake ko teia tana pauanga ki taau pure.

^ para. 5 No tetai akakiteanga maata atu akapeea me pure kia akarongoia e te Atua, akara i te pene 17 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?, neneiia e te Au Kite o Iehova.