2018 Te Ripoti Tavini Anga Mataiti o te Au Kite o Iehova i Teianei Ao

Akara no runga i te angaanga tutu aere a te Au Kite o Iehova i teianei ao mei ia Tepetema 2017 kia Aukute 2018.

2018 Katoatoa

Akaari mai teia ripoti i te maroiroi e te au mea tei akapouia e te Au Kite o Iehova no te rave i te angaanga tutu aere i teianei ao.

2018 Ripoti o te Enua e te Ngai

Kapiti mai i roto i teia ripoti te numero o te Au Kite, tei papetitoia, tei tae ki te Akamaaraanga e te vai atura.

Apii Maata Atu

AU UIANGA A TE TANGATA

Eia Au Kite o Iehova i Teianei Ao?

Akara akapeea matou me tare i te numero o te au mema o te putuputuanga.

AU UIANGA A TE TANGATA

Eaa te Au Kite o Iehova i Aere ei Mei Tera Are ki Tera Are?

Apii i ta Iesu i akakite ki tana au pipi mua kia rave.