Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Ka Rauka Iaku te Tauturu i Tetai ke i Teianei

Ka Rauka Iaku te Tauturu i Tetai ke i Teianei
  • MATAITI ANAU: 1981

  • ENUA ANAU: GUATEMALA

  • ORAANGA: TAITAIA TE TAMARIKIANGA

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

Kua anauia au i Acul, e taoni mamao i vao ake i te tua opunga o te ngai maunga i Guatemala. No roto mai toku ngutuare tangata i te iti tangata Ixil, e pupu tangata o te uanga Maya. Kapiti atu ki te reo Paniora, kua utuutuia mai au i te tuatua i to matou reo tupuna. I te au mataiti mua o toku oraanga kua na roto au i tetai tuatau kino roa atu i Guatemala i te tuatau tamaki enua e 36 mataiti te roa. I te reira tuatau e manganui te au tangata Ixil tei matemate.

I toku ā mataiti anga, te kanga ra toku tuakana e itu ona mataiti i tetai pomu meangiti tei aruru pu ua. Tei tupu mai mei te reira tumatetenga kua matapoia au, te mea mii ra, kua mate toku tuakana. I muri akera, kua pou iaku tetai tuatau i toku tamarikianga i roto i te ngai o te tamariki matapo i te Oire ko Guatemala, te ngai i apii ei au i te tataanga Braille. I reira, kare rava au i mārama tikai i te au tumu, i kore ei te aronga angaanga e akatika iaku kia tuatua ki te au tamariki ke e kua kopae toku au oa apii iaku. E maromaroa ua ana au e te tapapa atu kia oki ki te kainga no tetai rua marama i te au mataiti ravarai ki toku mama takinga meitaki e te tu tangi. Ma te maromaroa, kua mate aia i toku ngauru mataiti anga. Te manako anga e kua ngere au i taku i akaperepere tikai i teianei ao, kua taitaiaia au.

I te 11 anga mataiti, kua oki au ki toku taoni e kua akamata i te noo i ko i toku tuakana angai e tona ngutuare tangata. Kua akono ratou iaku i te pae kopapa, inara kare e rauka i te akono iaku i te pae o te manako ngakau. Tetai au taime, ka aue au ki te Atua: “Eaa toku metua vaine i mate ei? Eaa au i matapo ei?” Kua akakite mai te tangata kiaku i teia au tumatetenga e e anoano no te Atua te reira. Kua manako mai au e kare te Atua e kea mai ana e e tu papaki tai tona. Te tumu anake ua kare au i tamate iaku uaorai no te mea kare e rauka iaku i te rave i te reira.

Kua riro toku turanga matapo i te akaparuparu i toku tu i te pae kopapa e te pae manako. I toku tamariki anga, kua tupu te ainga takinga kino kiaku i tetai au atianga. Kare rava au i ripoti ana i teia au kino​—kare au i manako ana e ka kea mai tetai tangata. Taki tai ua ake taime ka tuatua mai te tangata kiaku, kare ra au e tuatua atu ki tetai tangata. Kua akamamao au iaku uaorai e kua tupu te taitaia, e kare au i inangaro i te irinaki i tetai ua atu.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

I toku mapu ou anga, e rua Au Kite o Iehova (e tokorua akaipoipo) tei atoro mai iaku i te tuatau kangakanga o te apii. Tetai puapii i taku apii tei tangi i toku turanga, nana i pati ia raua kia atoro mai iaku. Kua akakite mai raua i te taputou a te Pipiria e ka akatuia mai tei mate e a tetai rā ka kite akaou te matapo. (Isaia 35:5; Ioane 5:28, 29) E reka tikai au i ta raua i apii mai, inara e ngata iaku i te tuatua kia raua no te mea kare au e matau ana i te tuatua. Noatu toku tu muteki, kua tauta raua ma te tu maru e te akakoromaki i te atoro mai iaku no te apii i te Pipiria. E tere atu i te 10 kiro mita to raua aaere anga e na runga atu i tetai maunga kia taea toku kainga.

Kua akataka mai toku tuakana angai i to raua tu mako i te akamanea inara e meangiti ua ta raua apinga. Noatu ra, kua akaari ua mai raua i to raua inangaro iaku, te apai anga mai i te au apinga aroa rikiriki. Kua kite mai au e ko te au Kerititiano mou anake te aronga e akaari ana i teia tu akaatinga.

Kua apii au i te Pipiria ma te tauturu o te au puka Braille. Noatu e te mārama meitaki ra au i taku e apii ra, e ngata iaku i te āriki i tetai au mea ma te ngakau tae. Ei akaraanga, kua ngata iaku i te irinaki e te manako maira te Atua iaku ei tangata e te manako maira tetai pae iaku mei te Atua rai. Kua mārama au i te tumu i tuku ua ai a Iehova i te kino kia tupu no tetai tuatau poto, inara kua ngata iaku i te kite tikai iaia ei Metua aroa. *

Ma te aere marie, kua riro taku e apii ra i roto i te au Tuatua Tapu ei tauturu iaku kia taui i toku manako. Ei akaraanga, kua apii mai au e te tangi tikai maira te Atua i te aronga e mamae ra. Karanga te Atua no runga i te aronga e akamori ra iaia tei takinokinoia e: “Kua akara tikai au i te mate o toku iti-tangata . . . kua kite oki au i to ratou mamae.” (Exodo 3:7) I toku āriki anga i to Iehova au tu maru, kua akakeuia au kia akatapu i toku oraanga kiaia. I te 1988, kua papetitoia au ei Au Kite o Iehova.

Maua ko te taeake tei akono iaku

Okotai mataiti i muri ake i toku papetito anga, kua aere au ki tetai apii no te aronga matapo i te pae i te oire ko Escuintla. Kua rongo tetai o te aronga pakari i roto i te putuputuanga i te au akaaoanga taku e aro atura kia tae ki te au uipaanga iaku e noo ra i te kainga. Teia oki te tu, aiteite ua te ngai maunga tei aereia mai e te tokorua Kite no te apii kiaku e ka na reira rai te ara ki te putuputuanga vaitata roa atu, e e mea ngata te reira noku kia aere. Ei tauturu iaku, kua kiteaia e tetai o te aronga pakari tetai ngutuare Au Kite i Escuintla tei inangaro ua i te apai iaku ki to ratou kainga kia tauturu iaku kia tae ki te au uipaanga putuputuanga. Tae mai ki teia rā, te akono nei rai ratou iaku mei tetai mema o to ratou ngutuare.

E maata taku au akaraanga o te aroa tikai ta te au mema o te putuputuanga i akaari mai. Kua riro teia au tupuanga ei akapapu kiaku e ei Au Kite no Iehova, tei rotopu au i te au Kerititiano mou.​—Ioane 13:34, 35.

KUA PUAPINGA AU:

Kare au e manako puapinga kore akaou ana ma te kore e manakonakoanga. I teianei e akakoroanga tikai tetai i toku oraanga. Ei tavini tamou i roto i te angaanga apii Pipiria a te Au Kite o Iehova, e akamou ana au ki runga i te apiianga i te au tuatua mou Pipiria ki tetai ke kare ki runga i toku turanga pakipakitai. Pera katoa, tei iaku te akameitakianga no te tavini ei tangata pakari i roto i te putuputuanga e te oronga i te au ako Pipiria ki te katoatoa i roto i te au putuputuanga i teia ngai. Tei iaku katoa te akameitakianga i te oronga i te au ako Pipiria i ko i te au uruoaanga tapere e tauatini ua atu tangata e tae ana ki reira.

Oronga anga i tetai ako ma te Pipiria Braille

I te 2010, kua oti iaku te Apii Tavini Anga Orometua (kapikiia i teianei ko te Apii na te Aronga Tutu Evangelia) tei raveia i El Salvador. Kua riro teia apii ei akapapa iaku kia akatupu meitaki atu i taku au apainga i roto i te putuputuanga. Kua akatupu teia terenianga iaku kia kite e te akaperepere ra e te inangaro maata maira te Atua ko Iehova iaku, ko tei akamana i tetai ua atu no tana angaanga.

Karanga a Iesu e: “E mea meitaki i te oronga atu i te rave mai.” (Angaanga 20:35) I teia tuatau, ka rauka tikai iaku i te tuatua e e mataora toku, noatu kare rava au i manako ana i te reira i mua ana, inara te kite nei au ka rauka iaku i te tauturu i tetai ke i teianei.

^ para. 13 No tetai akakiteanga no runga i te tumu i tuku ua ai te Atua i te kino kia tupu, akara i te pene 11 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.