Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA | KOAI MA TE AU KITE O IEHOVA?

Akapeea te Tutaki Anga i ta Matou Angaanga?

Akapeea te Tutaki Anga i ta Matou Angaanga?

I te mataiti tataki tai, e nenei ana e e tuʼa ana matou e anere mirioni ua atu Pipiria e te au puka Pipiria. E pātu ana matou e te akaaere i te au opati manga e te au ngai nenei takapini i teia ao. E ngauru ua atu tauatini putuputuanga e aravei ana i ko i te au ngai akamorianga tei kapikiia ko te au Are Uipaanga Patireia. Naai e tutaki ana i teia au mea pouroa?

E tutakiia ana ta matou angaanga na te moni oronga ua. (2 Korinetia 9:7) I te 1879, kua akakite te itiu rua o teia makatini e: “Te irinaki nei matou e ko IEHOVA te turuturu ra i te ‘Zion’s Watch Tower’ [te ingoa mua o teia makatini,] e no teia tumu kare rava matou e patipati me kore e pati i te tangata no te tauturu.” Te turu nei rai matou i teia tukuanga.

E tukuia ana te moni oronga ua ki te au opati manga me kore ki roto i te pia moni i ko i te au Are Uipaanga Patireia tataki tai. Inara kare rava matou e pati i te tuanga ngauru, te koʼi moni, me kore e tiati no te au angaanga e te au puka. Kare matou e tutakiia ana kia tutu aere, kia apii i roto i te putuputuanga, e kia tauturu i te pātu i te au ngai akamorianga. Mei tera te tu kua akakite a Iesu: “E mea o mai ua to kotou, e oronga ua atu oki kotou.” (Mataio 10:8) Pouroa te aronga e tavini ra i ko i to matou au opati manga e to matou opati maata i te ao katoa, kapiti mai te aronga o te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova, e au mema pouroa ratou no tetai akaaerenga kare e tutakiia ana.

“I te au angaanga pouroa a te Au Kite o Iehova, e tutakiia ana na roto i te moni oronga ua, na te au mema tataki tai e iki te maata e te putuputu o te ‘moni’ ka oronga na te akonoanga.”​—European Court of Human Rights, 2011

E taangaanga katoa ia ana te moni oronga ua ei tauturu i te aronga tei rokoia e te tumatetenga. Kua rekareka te au Kerititiano mua i te tauturu i te aronga tei rokoia e te tumatetenga. (Roma 15:26) Te tauturu katoa nei matou i teia aronga na te akatu akaou anga i to ratou are e te au ngai akamorianga e na te oronga anga i te kai, te kakau, e te au vairakau.