Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Mareka Kore ra Ainei Koe i te Atua?

Te Mareka Kore ra Ainei Koe i te Atua?

“EAA ko au ei? Eaa ra te Atua i akatika ai kia tupu teia kiaku?” I tona 24 mataiti, ko teia te nga uianga tei tamanamanata ia Sidnei no Brazil mai. I muri ake i tetai tumatetenga i runga i te ngai tupaorooro vai, mei reira mai kua noo tamou aia ki runga i te pereoo no te pirikoki.

No te mamae tei tupu mai mei te tumatetenga, te maki, te mate o tei akaperepereia, te tumatetenga natura, e te tamaki, ka ngoie ua i te tangata kia manako mareka kore i te Atua. Kare teia i te apinga ou. Kua tukiaia te metua tane ko Iobu i te tuatau taito ki te au tumatetenga e manganui. Ma te tarevake kua akaapa aia i te Atua, te na ko anga e: “Te kapiki nei au kia koe, kare ra koe e akarongo mai iaku: te tu nei au ki runga, kare ra koe e akono mai iaku. Kua riro koe ei takinga-kino iaku: i te ririnui o te rima kua rave viviki maira koe iaku.”​—Iobu 30:20, 21.

Kare a Iobu i kite i te tumu o tona au manamanata e no teaa ra te reira i tupu ei e eaa te tumu i akatikaia ai te reira. Ma te mataora, te akamārama maira te Pipiria kia tatou te tumu i tupu ei te reira au tumatetenga pera katoa akapeea tatou i te ariu anga atu ki te reira.

KUA AKAKORO AINEI TE ATUA I TE TANGATA KIA MAMAE?

No runga i te Atua, te akakite maira te Pipiria kia tatou: “Ko tei tika rava tana angaanga ra; ko tei tau katoa tona au aerenga; e Atua tuatua-mou, e te kino kore ra, e tuatua-tika tana, e te tiratiratu!” (Deuteronomi 32:4) Tera te tu, e apinga matauia ainei me kore e mea tau ainei no te Atua “e tuatua-tika tana, e te tiratiratu” kia akakoro i te au tangata kia mamae me kore i te taangaanga i te au tumatetenga kia akautunga me kore kia tamā ia ratou?

Tei tuke, te akakite maira te Pipiria: “Eiaa rava e tangata pikikaaia e karanga e, Kua pikikaaia au e te Atua: kare rava te Atua e vavare i te kino, kare rava oki aia e pikikaa i te tangata.” (Iakobo 1:13) Te tika, te apii ra tatou mei te Pipiria e kua oronga mai te Atua i tetai akamataanga tiamā e te apa kore ki te tangata. Kua oronga aia ki te nga tangata mua ko Adamu raua ko Eva tetai kainga manea, te au mea anoanoia no te oraanga, e te angaanga memeitaki. Tuatua maira te Atua kia raua, “Kia anau korua, e kia maata roa, e e akaki i te enua nei, e e akavi.” Kare takiri a Adamu raua ko Eva tumu kia mareka kore i te Atua.​—Genese 1:28.

I teia tuatau, kare te au turanga oraanga e apa kore ana. Te tika, i te tuatua enua i aereia mai, kua kino pakari te turanga o te tangata. Tika ki teia akatutuanga: “Te ngunguru anake nei te au mea katoa i angaia mei te mamae anau ra e tae rava akenei i teianei rā.” (Roma 8:22) Eaa tei tupu?

EAA I TUPU EI TE MAMAE?

Kia mārama i te tumu i tupu ei te mamae, ka tau tatou kia oki ki te taime i akamata ai te reira. Te akavare angaia raua e te angera meameaau, tei kapikiia tona ingoa i muri mai ko Satani te Tiaporo, kua kopae a Adamu raua ko Eva i te au turanga o te Atua no te mea tika e te tarevake tei akatutuia i te akaueanga auraka raua e kai i “te rakau e kite ei i te meitaki e te kino.” Kua akakite te Tiaporo kia Eva e kare raua e mate me akarongo kore raua i te Atua, i reira te akaapaanga i te Atua ei pikikaa. Kua akaapa katoa a Satani e te tāpu ra te Atua mei te au tangata te tika anga kia iki i te meitaki e te kino. (Genese 2:17; 3:1-6) Karanga a Satani e e meitaki atu te tangata me kare te Atua e tutara. Kua akatupu pouroa teia i tetai māro anga puapinga rava​—Ka tau ainei te Atua kia tutara?

Kua akatupu mai te Tiaporo i tetai akaou māro anga. Kua akaapa aia i te au tangata i te tavini anga i te Atua ma te akakoro anga noinoi. No runga ia Iobu, kua tuatua te Tiaporo ki te Atua e: “Kare ainei tei koropiniia aia e koe, e tona ra are, e tana katoa ra au mea ravarai e pini ua ake? . . . Ka akatika ua atura koe i to rima i tenana, ka rave atu ei i tana e kia ope rava, kare aia e kore i te akakino ia koe ki mua i to mata.” (Iobu 1:10, 11) Noatu te tuatua ra a Satani no runga ia Iobu, te akaapa ra aia e au akakoro anga noinoi to te tangata pouroa e tavini ra i te Atua.

AKAPEEA TE ATUA TE RAPAKAU ANGA I TEIA AU MĀRO ANGA

Eaa te mataara meitaki roa atu no te rapakau i teia au māro anga puapinga e kia akaoti takiriia te reira? Na te Atua te pauanga meitaki roa atu e te pakari​—kare rava tatou e mareka kore i te reira. (Roma 11:33) Kua manako aia i te tuku ua i te tangata kia tutara ia ratou uaorai no tetai tuatau ei akapapu e naai te tutara anga meitaki roa atu.

Te taka ua ra te akapapu anga o te au turanga kino i te enua nei i teia tuatau e kua puapinga kore te tutara a te tangata. Kare anake te au kavamani o te ao i apai mai i te au, te tinamou, e te mataora mari ra kua akatupu katoa ratou i te takinoanga maata ki te enua. Te akapapu ra teia i te tuatua mou puapinga tei akakiteia i roto i te Pipiria: “Kare tei te tangata e aere nei, i te akono i tona uaorai takainga tapuae.” (Ieremia 10:23) Na te Atua anake te tutara anga te ka akapapu i te au mutu kore, te mataora, e te puapinga ki te tangata, no te mea to te Atua akakoro anga te reira.​—Isaia 45:18.

Akapeea, i reira, te Atua te akatikatika anga i te turanga o te tangata kia tau ki tona akakoro anga? E akamaara ana i ta Iesu i apii ki tana au pipi kia pure: “Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.” (Mataio 6:10) Ae, kare e roa atu ana ka takore te Atua i te au mamae pouroa na roto i tona Patireia. (Daniela 2:44) Ka riro te putaua, te maki, e te mate ei au mea taito. No runga i te aronga putaua, te akakite ra te Pipiria no te Atua “ko tei putaua ra me kapiki maira, nana ïa e akaora.” (Salamo 72:12-14) No te aronga maki, te taputou maira te Pipiria: “Kare oki to reira e karanga e, Kua maki au.” (Isaia 33:24) No runga katoa i te aronga tei mate e tei roto i te manako o te Atua, karanga a Iesu e: “Te vaitata mai nei oki te ora, e akarongo ei te aronga katoa i roto i te rua i tona reo, E kua aere mai ki vao.” (Ioane 5:28, 29) Mei teaa atura te pumaana i teia au taputou!

Me patu i te akarongo i roto i te au taputou a te Atua ka autu tatou i te manako mareka kore iaia

AUTUANGA I TE MANAKO MAREKA KORE

No tetai 17 mataiti i muri ake i tona tumatetenga, kua karanga a Sidnei tei taikuia i te akamata anga o teia atikara e: “Kare rava au e akaapa i te Atua ko Iehova no teia tumatetenga, inara i te akamata anga kua mareka kore au iaia. Te vaira te au rā ka maromaroa au, e ka aue me akamanako au i toku turanga pakipakitai. Inara, na roto i te Pipiria i mārama ai au kare teia tumatetenga i te akautunga anga na te Atua. Mei ta te Pipiria e karanga ra, ‘e tuatau ra, e te manuia ua, to te tangata katoa ra.’ Kua riro te pure kia Iehova pera katoa te tatauanga i te au irava tau tikai ei akaketaketa iaku i te pae vaerua e kia maroiroi ua.”​—Koheleta 9:11; Salamo 145:18; 2 Korinetia 4:8, 9, 16.

Na te akamanako anga i te au tumu i akatika ai te Atua i te mamae kia tupu e akapeea te reira me takoreia kare e roa atu ana, ka tauturu ia tatou kia autu i tetai ua atu manako mareka kore i te Atua. Te akapapuia maira tatou e ko te Atua “koia tei tutaki mai i te aronga i kimi tikai iaia.” Ko tei akarongo iaia ra e tana Tamaiti kare anake ïa e akama.​—Ebera 11:6; Roma 10:11.